претходна
наредна
31
ВЛАОВИЋ, Милица
        Upravljanje ljudskim resursima s osvrtom na motivaciju : magistarski rad / Milica Vlaović. - Podgorica : [M. Vlaović], 2015. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Nevenka Glišević, Veselin Pavićević. - Bibliografija: listovi 71-73 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.95./96(043.2)
005.583.1(043.2)
COBISS.CG-ID 513798881

32
ВУКОТИЋ, Светлана
        Internacionalni menadžment ljudskih resursa u graditeljstvu / Svetlana Vukotić. - Beograd : Univerzitet Union, Fakultet za graditeljski menadžment, 2009 (Beograd : "Filip Višnjić"). - XIX, 185 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 250. - Predgovor: str. VII-IX / recenzenti [Sonja Petrović-Lazarević, Slavko Božilović, Kazimir Kurij]. - Bibliografija: str. 169-181.

ISBN 978-86-87417-05-2 (broš.)

005.96:69
COBISS.CG-ID 156928268

33
ВУЛАНОВИЋ, Оливера
        Analiza modela za upravljanje organizacionim promjenama na primjeru sistema obrazovanja u Crnoj Gori [Elektronski izvor] : magistarski rad / Olivera Vulanović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [O. Vulanović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Dragan Bogojević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7(043.2)
37.014.5(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513864673

34
ВУЛАНОВИЋ, Оливера
        Analiza modela za upravljanje organizacionim promjenama na primjeru sistema obrazovanja u Crnoj Gori : magistarski rad / Olivera Vulanović. - Podgorica : [O. Vulanović], 2015. - 95 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Dragan Bogojević. - Bibliografija: listovi 93-95 i uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.7(043.2)
37.014.5(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513864417

35
ВУЧЕЛИЋ, Милош
        Unaprijeđenje manadžmenta ljudskih resursa u uslovima stečaja [Elektronski izvor] : magistarski rad / Miloš Vučelić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [M. Vučelić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Ljubinko Dedović, Nikola Milović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

005.96(043.2)
347.736(043.2)
COBISS.CG-ID 513996513

36
ВУЧЕЛИЋ, Милош
        Unaprijeđenje manadžmenta ljudskih resursa u uslovima stečaja : magistarski rad / Miloš Vučelić. - Podgorica : [M. Vučelić], 2015. - 109 listova : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Ljubinko Dedović, Nikola Milović. - Bibliografija: listovi 104-107. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

005.96(043.2)
347.736(043.2)
COBISS.CG-ID 513996257

37
ВУЧКОВИЋ, Ивана
        Organizaciona kultura i sistemi kontrole u organizaciji [Elektronski izvor] : magistarski rad / Ivana Vučković. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [I. Vučković], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.32(043.2)
316.343-057.3:005.73(043.2)
323.3-057.16:159.922.5(043.2)
331.105.2-057.16:17.021.1(043.2)
COBISS.CG-ID 513983713

38
ВУЧКОВИЋ, Ивана
        Organizaciona kultura i sistemi kontrole u organizaciji : magistarski rad / Ivana Vučković. - Podgorica : [I. Vučković], 2015. - 102 lista : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 100-102. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.32(043.2)
316.343-057.3:005.73(043.2)
323.3-057.16:159.922.5(043.2)
331.105.2-057.16:17.021.1(043.2)
COBISS.CG-ID 513983457

39
ДАЦИЋ, Зденка
        Utvrđivanje potreba za ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore [Elektronski izvor] : magistarski rad / Zdenka Dacić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [Z. Dacić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Predrag Goranović, Milivoje Radović. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

005.96(043.2)
35:331.101.262(043.2)
COBISS.CG-ID 513980129

40
ДАЦИЋ, Зденка
        Utvrđivanje potreba za ljudskim resursima u javnom sektoru Crne Gore : magistarski rad / Zdenka Dacić. - Podgorica : [Z. Dacić], 2015. - 115 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Studije menadžmenta. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Predrag Goranović, Milivoje Radović. - Bibliografija: listovi 114-115. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

(Karton)

005.96(043.2)
35:331.101.262(043.2)
COBISS.CG-ID 513979873

41
ДРАГОЈЕВИЋ, Иван
        Uloga intelektualnog kapitala u organizovanju kulturno-sportskih manifestacija u Crnoj Gori [Elektronski izvor] : magistarski rad / Ivan Dragojević. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [I. Dragojević], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Maja Baćović, Nikola Milović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.336.4(043.2)
005.94(043.2)
796.093(497.16)(043.2)
008(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513939937

42
ДРАГОЈЕВИЋ, Иван
        Uloga intelektualnog kapitala u organizovanju kulturno-sportskih manifestacija u Crnoj Gori : magistarski rad / Ivan Dragojević. - Podgorica : [I. Dragojević], 2015. - 72 lista : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Maja Baćović, Nikola Milović. - Bibliografija: listovi 69-72 i uz tekst. - Apstrak t; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.336.4(043.2)
005.94(043.2)
796.093(497.16)(043.2)
008(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513939681

43
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Uvod u projekt menadžment / Veselin Drašković, Mimo Drašković. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2015 (Cetinje : Obod). - 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 178.

ISBN 978-86-80031-59-0

005(075.8)
COBISS.CG-ID 28157456

44
        DRUŠTVENA odgovornost preduzeća : izvještaj. - Podgorica : Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, 2011 (Podgorica : Studio Mouse). - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200.

(Broš.)

005.35
330.526.34
COBISS.CG-ID 514143713

45
ДУРКОВИЋ, Милена
        Donošenje odluka u otvorenom postupku javne nabavke [Elektronski izvor] : primjer nabavke avio karata za potrebe Ministarstva finansija Crne Gore : magistarski rad / Milena Durković. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [M. Durković], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Svetlana Rakočević. - Komisija za odbranu rada: Svetlana Rakočević, Nevenka Glišević, Zdenka Dragašević. - Bibliografija. - Rezime; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

005.3(043.2)
658.71(497.16)(043.2)
351.712.2(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513835233

46
ДУРКОВИЋ, Милена
        Donošenje odluka u otvorenom postupku javne nabavke : primjer nabavke avio karata za potrebe Ministarstva finansija Crne Gore : magistarski rad / Milena Durković. - Podgorica : [M. Durković], 2015. - 74 lista ; 30 cm : tabele

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Studije menadžmenta. - Mentor: Svetlana Rakočević. - Komisija za odbranu rada: Svetlana Rakočević, Nevenka Glišević, Zdenka Dragašević. - Bibliografija: listovi 73-74. - Rezime; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Studije menadžmenta, Podgorica.

005.3(043.2)
658.71(497.16)(043.2)
351.712.2(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 513826273

47
ЖИВАНОВИЋ, Миодраг
        Menadžment održivog razvoja i životne sredine : ekonomija-ekologija-zaštita životne sredine : autorizovana skripta / Miodrag Živanović, Slađana Živanović, Ivana Živanović. - Bar : Fakultet za poslovnu ekonomiju, 2015 (Bar : Promo). - 219 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tiraž 100. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 212-219.

ISBN 978-9940-35-034-5 (broš.)

005
502.131.1
502.17
COBISS.CG-ID 28066064

48
ЖУГИЋ, Јована
        Prevazilaženje agencijskog problema u funkciji unapređenja kvaliteta korporativnog upravljanja s osvrtom na Crnu Goru [Elektronski izvor] : magistarski rad / Jovana Žugić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [J. Žugić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Milan Lakićević. - Komisija za odbranu rada: Milan Lakićević, Anđelko Lojpur, Mijat Jocović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Abstrakt rada; Abstract of the paper. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.21:334.72.02 (043.2)
COBISS.CG-ID 514000353

49
ЖУГИЋ, Јована
        Prevazilaženje agencijskog problema u funkciji unapređenja kvaliteta korporativnog upravljanja s osvrtom na Crnu Goru : magistarski rad / Jovana Žugić. - Podgorica : [J. Žugić], 2015. - 63 lista : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Mentor: Milan Lakićević. - Komisija za odbranu rada: Milan Lakićević, Anđelko Lojpur, Mijat Jocović. - Bibliografija: listovi 62-63. - Abstrakt rada; Abstract of the paper. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.21:334.72.02 (043.2)
COBISS.CG-ID 514000097

50
ЈАНКОВИЋ, Тања
        Savremena politika upravljanja ljudskim resursima : doktorska disertacija / Tanja Janković. - Podgorica : [T. Janković], 2011. - 191 list : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za ocjenu podobnosti teze i kandidata: Jasmina Ćetković, Dejan Petrović, Žarko Božović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 174-180. - Abstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

(Karton)

005.95/.96(043.3)
331.101.262(043.3)
COBISS.CG-ID 513390305

51
ЈОВАНОВИЋ, Мадалена
        Analiza međusobnog uticaja organizacione strukture i kulture [Elektronski izvor] : magistarski rad / Madalena Jovanović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [M. Jovanović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Milorad Jovović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.73(043.2)
COBISS.CG-ID 513808097

52
ЈОВАНОВИЋ, Мадалена
        Analiza međusobnog uticaja organizacione strukture i kulture : magistarski rad / Madalena Jovanović. - Podgorica : [M. Jovanović], 2015. - 88 listova : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Mentor: Jasmina Ćetković. - Komisija za odbranu rada: Jasmina Ćetković, Bogoljub Bošković, Anđelko Lojpur. - Bibliografija: listovi 85-88. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.73(043.2)
005.3(043.2)
658
COBISS.CG-ID 513800161

53
ЈОВОВИЋ, Татјана
        Pristup uspostavljanju sistema menadžmenta kvalitetom u Kliničkom centru Crne Gore : magistarski rad / Tatjana Jovović. - Podgorica : [T. Jovović], 2015. - XI, 87 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Milan J. Perović. - Komisija za odbranu rada: Zdravko Krivokapić, Milan J. Perović, Aleksandar Vujović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 84-86. - Rezime ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Mašinski fak., Podgorica.

(Karton.)

005.6(043.2)
COBISS.CG-ID 7571469

54
ЈОКИЋ, Драгослав
        Preduzetništvo / Dragoslav Jokić, Bećir Kalač. - Novi Pazar : Univerzitet, 2009 (Užice : Grafičar). - 289 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 284-285. - Registar.

ISBN 978-86-84389-11-6 (broš.)

005.5
658
COBISS.CG-ID 154970124

55
КАЛУЂЕРОВИЋ, Ђорђе
        Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom u javnom sektoru [Elektronski izvor] : magistarski rad / Đorđe Kaluđerović. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [Đ. Kaluđerović], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Svetlana Rakočević, Maja Baćović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Apstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.336.4(043.2)
001.101(043.2)
005.94(043.2)
005.336.4:35(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 514039265

56
КАЛУЂЕРОВИЋ, Ђорђе
        Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom u javnom sektoru : magistarski rad / Đorđe Kaluđerović. - Podgorica : [Đ. Kaluđerović], 2015. - 87 listova ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Žarko Božović. - Komisija za odbranu rada: Žarko Božović, Svetlana Rakočević, Maja Baćović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 85-87. - Apstrakt; Apstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.336.4(043.2)
001.101(043.2)
005.94(043.2)
005.336.4:35(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 514039009

57
КАШЋЕЛАН, Александар
        Procesni pristup u upravljanju rizikom u funkciji razvoja kvaliteta u organizaciji [Elektronski izvor] : magistarski rad / Aleksandar Kašćelan. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [A. Kašćelan], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Vujica Lazović. - Komisija za odbranu rada: Vujica Lazović, Milan J. Perović, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.642.1(043.2)
005.334(043.2)
COBISS.CG-ID 513992417

58
КАШЋЕЛАН, Александар
        Procesni pristup u upravljanju rizikom u funkciji razvoja kvaliteta u organizaciji : magistarski rad / Aleksandar Kašćelan. - Podgorica : [A. Kašćelan], 2015. - 77 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Tumačenje korišćenih pojmova i skraćenica: str. 72-74. - Mentor: Vujica Lazović. - Komisija za odbranu rada: Vujica Lazović, Milan J. Perović, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 76-77. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.642.1(043.2)
005.334(043.2)
COBISS.CG-ID 513992161

59
КЛЕПИЋ, Амра
        Primjena strategije "gerila marketinga" - preduzetnički pristup marketingu u malim i srednjim preduzećima [Elektronski izvor] : magistarski rad / Amra Klepić. - Elektronski tekstualni podaci. - Podgorica : [A. Klepić], 2015. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : ilustr., tekst ; 12 cm

CD-ROM čitač. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Mentor: Boban Melović. - Komisija za odbranu rada: Boban Melović, Božo Mihailović, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

005.5:658.8(043.2)
658.8(043.2)
339.138(043.2)
COBISS.CG-ID 513758177

60
КЛЕПИЋ, Амра
        Primjena strategije "gerila marketinga" - preduzetnički pristup marketingu u malim i srednjim preduzećima : magistarski rad / Amra Klepić. - Podgorica : [A. Klepić], 2015. - 167 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Mentor: Boban Melović. - Komisija za odbranu rada: Boban Melović, Božo Mihailović, Anđelko Lojpur. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi 157-161. - Apstrakt; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

(Karton)

005.5:658.8(043.2)
658.8(043.2)
339.138(043.2)
COBISS.CG-ID 513757921

претходна
наредна