претходна
наредна

2281
СРЕДАНОВИЋ, Блажо
        Svijet kao zavičaj / Blažo Sredanović. - Podgorica : Matica crnogorska, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 361 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Crnogorska dijaspora. SAD ; knj. 2)

Na mjestu impresuma: San Francisko. - Slika autora. - Bilješka o autoru: str. 361. - Tiraž 400.
ISBN 978-86-84013-04-2

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11778832

2282
ЧУРОВИЋ, Жељко
        Опомена / Жељко Чуровић-Лисански. - Вршац : Јабучка Гора, 2007 (Сремчица : Линеа). - 111 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Рецензија / Божидар Милованов Глоговац: стр. 107-109. - Библиографија: стр. 105.
ISBN 978-86-86319-03-6

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 142029836

2283
ШПАДИЈЕР, Марко
        Crnogorska raskršća : izbor tekstova objavljenih u periodu 1987-2007 / Marko Špadijer. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske ; [Podgorica] : Matica crnogorska, 2007 (Zagreb : Skaner studio). - 357 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva vremena ; knj. 1)

Tiraž 700.
ISBN 978-953-7239-13-8 (broš.)

821.163.4-92
323(497.16)"1987/2007"(05)
COBISS.CG-ID 12568848


821.163.4-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


2284
БАТИЗИЋ, Милица
        Kad porastem biću dijete / Milica Batizić ; [ilustracije Petar Novaković]. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Uzleti / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 500. - Uz zbirku poezije "Kad porastem biću dijete" Milice Batizić ; Veselin Bulatović: str. 5-7. - Biografska bilješka: str. 77.
ISBN 978-86-7792-100-2 (broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11552272

2285
БОЈИЋ, Љубисав А.
        Стопама дјетињства : пјесме за дјецу / Љубисав А. Бојић ; [илустрације Милица Кадић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 86 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 83.
ISBN 978-86-7792-115-6

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11966480

2286
БОЈИЧИЋ, Радивоје
        Деца која су померала планине / Радивоје Бојичић. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 144 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хит / [Bookland])

Тираж 1000.
ISBN 978-86-7182-286-2

821.163.4-93-36
COBISS.CG-ID 142013196

2287
БУЛАТОВИЋ, Мирјана
        Школа љубави / Мирјана Булатовић ; [илустрације Мошо Одаловић ; рецезент Љубивоје Ршумовић]. - 2. изд. - Београд : Прво слово, 2007 (Београд : Ј. Антић). - 109 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Ђачко доба)

Тираж 111. - Раскош документарне поетике : [рецензија]: стр. 107-109. - Мирјана Булатовић: стр. [11]. - На кор. слика и биљешка о њој.
ISBN 978-86-7620-009-2 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 143787788

2288
ВЕЛИМИРОВИЋ, Богољуб
        Птица на длану / Богољуб Бобан Велимировић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 114 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Слово о пјеснику / Вјера Бојанић: стр. 111-112. - Познавалац дјечје душе / Вукота Радуловић: стр. 113-114.
ISBN 978-86-7794-059-1 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11639824

2289
ВУЈОШЕВИЋ, Димитрије
        Анђелима слуга / Димитрије Димо Вујошевић. - Подгорица : Унирекс : НВО "Будућност какву желимо", 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 346 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - С осмјехом дјетета: стр. 300-304. - Димитрије Димо Вујошевић: 1931-2007: in memoriam / Veljko Bubanja: str. 305-306.
ISBN 978-86-427-0740-2

821.163.4-93-1
821.163.4-93-32
821.163.4-32
821.163.4:929 Вујошевић Д.
COBISS.CG-ID 12066832

2290
ВУКАНОВИЋ, Слободан
        Leptirija voli nebo : dvije drame i šest minijatura / Slobodan Vukanović. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 179 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Djetinjstvo / Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Podgorica)

Tiraž 500. - O piscu: str. 177-178.
ISBN 978-86-85735-19-6 (broš.)

821.163.4-93-2
COBISS.CG-ID 12543248

2291
ВУКАНОВИЋ, Слободан
        Leptirija voli nebo : dvije drame i šest minijatura / Slobodan Vukanović. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 179 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Djetinjstvo / Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Podgorica)

Tiraž 500. - Recenzija / Milutin Đuričković: str. 173-175. - O piscu: str. 177-178.
ISBN 978-86-85735-19-6

821.163.4-93-2
COBISS.CG-ID 12164880

2292
ВУКОВИЋ, Чедо
        Svemoćno oko / Čedo Vuković. - Podgorica : Narodna knjiga, 2007 (Beograd : Neven). - 75 str. ; 21 cm

Tiraž 3000. - Pogovor / Dragica S. Ivanović: str. 73-75.
ISBN 978-86-84237-41-7

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 12106768

2293
ГАЗИВОДА, Михаило
        Разговор уз огањ / Михаило Газивода. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 88, [1] стр. ; 21 cm

Тираж 3000. - Приповједачко дјело Михаила Газиводе / Јован Чађеновић: стр. 5-9. - Мање познате ријечи и изрази: стр. [89].
ISBN 978-86-84237-49-3

821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 12220432

2294
ДАКИЋ, Мијушко
        Шумски фестивал / Мијушко Дакић-Дака. - Београд : Витез, 2007 (Земун : АШ Дело). - 80 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Уместо предговора / Недељко Попадић: стр. 5-6. - На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-85921-18-6 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 139079948

2295
ДАМЈАНОВИЋ-Ђуровић, Даница
        Испод бубамарине шаре / Даница Дамјановић-Ђуровић ; [илустратори Матија Мићковић ... и др.]. - Подгорица : Дамјановић-Ђуровић Д., 2007 (Подгорица : Studio Mouse). - 72 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 500. - Ријеч о аутору / Софија Симовић: стр. 3. - Библиографија: стр. 72.
ISBN 978-9940-9006-0-1 (брош.)821.163.4-93-1
821.163.4-1-053.4(082)
821.163.4-32-053.4(082)
COBISS.CG-ID 11079184

2296
ДЕДЕИЋ, Јелена
        Svijet oko mene / Jelena Dedeić. - Podgorica : OŠ "Pavle Rovinski", 2007 (Podgorica : AP Print). - 92 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Jelenin svijet / Ljubinka Nedić: str. 89-90. - Bilješka o autoru: str. 85-88.
ISBN 978-9940-9099-1-8 (broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 12333072

2297
        ДЕТЕ је најлепша песма : антологија српског песништва за децу : два века стваралаштва наших песника за најмлађе / [приредио и илустровао] Слободан Станишић. - Београд : Book & Marso, 2007 (Бор : Терција). - 405 стр. : цртежи ; 26 cm

Тираж 1000. - Реч унапред / Слободан Станишић: стр. 5-8.
ISBN 978-86-7748-084-4

821.163.41-93-1(082.2)
COBISS.CG-ID 143228428

2298
ДОШЉАК, Слободан
        Потрошачка корпа : пјесме / Слободан Дошљак Бећо ; [илустратор Јелена Лакић]. - Подгорица : Центар за образовање и оспособљавање "1. јун", 2007 (Подгорица : "Остојић"). - 47 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Цвијет / Центар за образовање и оспособљавање "1. јун", Подгорица)

Слика аутора. - Слободан Дошљак Бећо: стр. 47.
(Брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 512021479

2299
ДОШЉАК, Слободан
        Школа је златна : пјесме / Слободан Дошљак - Бећо ; [илустрације Марко Јанковић]. - Подгорица : Спектар, 2007 (Подгорица : Спектар). - 46 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Рузмарин)

Слободан Дошљак Бећо: стр. [47].
(брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 512026343

2300
ДРАГОВИЋ, Славица
        Чаролија / Славица Драговић ; [илустрације Татјана Бурзановић]. - Горњи Милановац : Графопринт, 2007 (Горњи Милановац : Графопринт). - 29 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Дечја издања)

На насл. стр. назив места издавања: Подгорица. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 5.
ISBN 978-86-7432-030-3

821.163.4(497.16)-93-1
COBISS.CG-ID 144844812

2301
ЂУРИШИЋ, Душан
        Gdje živi more / Dušan Đurišić ; [ilustracije Dušanka Duda Božović]. - Podgorica : Javna ustanova za brigu o djeci" Dječji savez", 2007 (Podgorica : Specijal). - 110 str. : ilustr. ; 20 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Pjesnik na svojoj stazi / Jovo Knežević: str. 103-107. - Manje poznate riječi i izrazi: str. 108. - Bilješka o piscu: str. 109.
ISBN 978-86-907307-2-8 (Broš.)

821.163.4-93-1
821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 11196176

2302
ЂУРОВИЋ, Ивана
        Дјевојчица и мјесец / Ивана Ђуровић ; [илустрације Петар Нововић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 71 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Узлети / Пегаз, Бијело Поље)

Слика аутора. - Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 69.
ISBN 978-86-7792-088-3 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11315728

2303
ЂУРОВИЋ-Вукушић, Даница
        U carstvu ljubavi i dobrote : knjiga za djecu i mlade / Đurović-Vukušić Danica-Dane ; [ilustracije Biljana Petrović]. - 2. prošireno i izmijenjeno izd. - Bar : Kulturni centar, 2007 (Ulcinj : Garant). - 150 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 5.
ISBN 978-9940-511-00-5

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11762704

2304
ЙОВОВИЧ, Драгиша Л.
        Танц с вятЪра / Драгиша Л. Йовович ; [превод Маргарита Коваленко]. - 1. изд. - София : "ДимитЪр Димитров", 2003. - 56 стр. : илустр. ; 21 cm

(брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 10596112

2305
КАЛЕЗИЋ, Рајко Р.
        Vrteška / Rajko R. Kalezić ; [ilustracije Vesna Oborina]. - Podgorica : Specijal, 2007 (Podgorica : Specijal). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 71.
ISBN 978-86-7736-005-4

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11544336

2306
КНЕЖЕВИЋ, Јово
        Дивљакуша из петог-два / Јово Кнежевић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 206 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 242)

Тираж 500. - Писац који не воли да пише за одрасле: стр. 205-206.
ISBN 978-86-331-3132-2

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 137813004

2307
КНЕЖЕВИЋ, Јово
        Спасавање планете малог принца / Јово Кнежевић. - 1. изд. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 146 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Земља књига)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-718-287-9

821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 142240268

2308
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Београдска принцеза / Драган Лакићевић ; приредио Душко Бабић. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 182 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Српска књижевност за децу / Bookland, Beograd ; коло 13)

Тираж 1000. - Београдска бајка : поговор / Душко Бабић: стр. 169-174. - Хронологија живота и рада Драгана Лакићевића: стр. 175-178.
ISBN 978-86-7182-254-1

821.163.41-93-31
COBISS.CG-ID 137200140

2309
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Штап Светог Саве : легенде / Драган Лакићевић ; [фотографије Славомир Матејић]. - Торонто : Источник ; Београд : Православље, 2007 (Београд : Штампарија Српске патријаршије). - 110 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000.
ISBN 978-86-7758-012-4

821.163.41-93-343
COBISS.CG-ID 141688588

2310
МАРКИШИЋ, Мирјана
        I to se dešava / Mirjana Markišić ; [ilustracije Danka Krkeljić Pejanović]. - 1. izd. - Podgorica : Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade, 2007 (Cetinje : Obod). - 62 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka za djecu Sokolić : savremena crnogorska književnost za djecu i mlade)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-81261-46-0

821.163.4-93-32
821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11133968

претходна
наредна