претходна
наредна

2251
ЈОЛИЧИЋ, Рајко
        Ako laže koza / Rajko Joličić. - Bar : S.O.S. za planetu, 2007 (Ulcinj : Garant). - 83 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-909413-1-5

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11569680

2252
КАЈЕВИЋ, Авдија Х.Н.
        Balkanska abeceda : (aforizmi sa periferije jednoga od mogućih svjetova) / Kajević H. N. Avdija. - Crnogorska prijestonica [i.e.] Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2002 (Cetinje : IVPE). - 24 str. ; 21 cm

Tiraž 300.
(Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 5121808

2253
КАРАЏИЋ, Војислав Т.
        Бројанице / Војислав Т. Караџић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Подгорица : 3М Макарије). - 72 стр. ; 21 cm. - (Едиција Мисли / Октоих, Подгорица)

Тираж 300.
ISBN 978-86-7659-435-1

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 12316176

2254
МИЋКОВИЋ, Владимир
        Оговарање зла / Владимир Мићковић. - Подгорица : Удружење хумориста и сатиричара Црне Горе, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 87 стр. : слика аутора ; 18 cm

Тираж 500. - Богаство смислене досјетљивости / Жарко Ђуровић: стр. 85-86. - Биљешка о писцу: стр. 87.
ISBN 978-86-908167-3-6

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 12083984

2255
РАЈКОВИЋ, Вељко
        Čovjekoliki ljudi : aforizmi & epigrami / Veljko Rajković. - Podgorica : UHS CG [i. e.] Udruženje humorista i satiričara Crne Gore, 2007 (Podgorica : Specijal). - 127 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. [129].
ISBN 978-86-908167-2-9

821.163.4-84
821.163.4-193.2
COBISS.CG-ID 11481872

2256
ТИЈАНИЋ, Милутин
        Записано на маргинама : [афоризми] / Милутин Тијанић ; [карикатуре Јован Ношпал ... и др.]. - Београд : Сипа, 2007 (Београд : Сипа). - 107 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Пет до дванаест)

Ауторова слика. - Тираж 500. - Оштроумна духавитост / Виктор Б. Шећеровски: стр. 103-105. - Неколико података о аутору: стр. 107.
ISBN 978-86-86335-10-4 (брош.)821.163.41-84
COBISS.CG-ID 139109388

2257
ЋИРОВИЋ, Бранко, 1945-
        Времеплов : афоризми / Бранко Ћировић Ћиро. - Београд : Милирекс, 2007 (Сталаћ : Графо систем). - 74 стр. ; 21 cm

На насл. стр. назив места издавања: Ћићевац. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 69. - Афоризам као буздован / Радивоје Пацко Миладиновић: стр. 71-73.
ISBN 978-86-86033-01-7 (брош.)821.163.41-84
COBISS.CG-ID 146396172

2258
ЧУРОВИЋ, Слободан М.
        Браћо с(в)рби! / Слободан М. Чуровић. - Београд : Научна КМД, 2007 (Београд : Научна КМД). - 127 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Биографија: стр. 125.
ISBN 978-86-84153-83-0 (брош.)821.163.4-84
COBISS.CG-ID 140254476


821.163.4-9 ОСТАЛЕ ВРСТЕ КЊИЖЕВНОСТИ


2259
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Српски демократски куплерај / Исидора Бјелица. - Нови Сад : Љубитељи књиге, 2005-<2007> (Нови Сад : Арт принт). - Књ. <1-2> ; 20 cm

Тираж 3000
Досадашњи садржај:
[1] : Одабране белешке. - 2005. - 204 стр. - Исидора Бјелица - хајдук и краљица / Милорад Грујић: стр. 199-204.
2. - 2007. - 189 стр.
ISBN 86-902829-7-1 (књ. 1; брош.) ISBN 978-86-86107-28-2 (књ. 2)

821.163.4-9
821.163.4.09 Бјелица И.
COBISS.CG-ID 203985159

2260
ДАВИДОВИЋ, Блажо
        Takeaway : pomoli se b(l)ogu : [londonski zapisi iz živog doma] / Blažo Davidović. - Buljarica : B. Davidović, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 736 str. : slika autora ; 25 cm

Na mjestu impresuma: London, 2006/2007. godine. - Tiraž 500. - Napisali su o knjizi / Danijel Vuksanović, Đorđe V. Gregović: str. 7-10. - Bilješka o autoru: str. 14-15.
ISBN 978-9940-9065-0-4

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 11744784

2261
РАДОВИЋ, Видак
        Alhemija obrata / Vidak Radović. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 16)

Tiraž 300.
(broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186635527

2262
РАДОВИЋ, Видак
        Alhemija odluke / Vidak Radović ; [crtež Jelena Radović]. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 14)

Tiraž 300.
(Broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186635015

2263
РАДОВИЋ, Видак
        Odvoji fino od gruboga / Vidak Radović. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 12)

Tiraž 300.
(Broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186634503

2264
РАДОВИЋ, Видак
        Ranjena vatra / Vidak Radović ; [crtež Jelena Radović]. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 13)

Tiraž 300.
(broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186634759

2265
РАДОВИЋ, Видак
        Stanje duha / Vidak Radović. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 15)

Tiraž 300.
(Broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186635271

2266
РАДОВИЋ, Видак
        Čarolija baš-opravdanja / Vidak Radović. - 1. izd. - Novi Sad : SACEN, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 46 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; br. 11)

Tiraž 300.
(Broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 186633991

2267
ЧОЛОВИЋ, Момир
        Profondo : da istina ne umre / Momir Čolović. - Podgorica : Unireks, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 155 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 154.
ISBN 978-86-427-0718-1 (karton)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 11672592


821.163.4-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА. ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ


2268
БАЛЕТИЋ, Бранко
        Idu dani --- / Branko Baletić. - 1. izd. - Podgorica : Nova knjiga, 2007 (Novi Sad : Art print). - 138 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Retrovizor)

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7470-048-8 (broš.)

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11234832

2269
БЛАГОЈЕВИЋ-Булић, Винка
        Idi moje te oči ne viđele / Vinka Blagojević-Bulić. - Žabljak : autor, 2006 (Novi Sad : ABM Ekonomik). - 149 str. : fotogr. ; 22 cm

Slika autorice i bilješka o njoj: str. 143. - Prvo čitanje knjige / Sreten Lazarević: str. 144-146.

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 3699725

2270
ВЕШОВИЋ, Марко
        Smrt je majstor iz Srbije / Marko Vešović. - Zagreb ; Sarajevo : Zoro, 2003 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 350 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Moderna ; knj. 5)

Bilješka o piscu: str. 345
ISBN 953-6296-22-5 (Zoro)

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 276266

2271
ДУЈОВИЋ, Јован
        Би што би : журналистички животопис / Јован Дујовић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 482 стр. : слика аутора, фотограф. ; 21 cm. - (Едиција / Удружење књижевника Црне Горе ; 21)

Тираж 500. - Кроз књигу су заступљени и одломци више аутора о књижевном дјелу Ј. Дујовића. - Што год си радио зато си живио : [попис чланака и дјела аутора]: стр. 442-482.
ISBN 978-86-85817-19-9

821.163.4-92
821.163.4-94
821.163.4-92(082)
COBISS.CG-ID 12000784

2272
ДУЈОВИЋ, Јован
        Зловремене оде : дневнички амалгами : 1967-2007 / Јован Дујовић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 322 стр. : слике аутора ; 21 cm

Податак о мјесту штампања и штампару преузет из CIP-a. - Тираж 500. - О аутору: стр. 321-322.
ISBN 978-86-85817-20-5 (Брош.)821.163.4-92
COBISS.CG-ID 12090896

2273
ЂОКИЋ, Веселин
        Живот - лицем и наличјем / Веселин Ђокић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 115 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Репортаже / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 300. - Репортаже зналачки урађене / колеге о првој књизи: стр. 7-11. - Парче живота из којег зрачи порука и поука / Радомир Перишић: стр. 112.
ISBN 978-86-7792-118-7

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 12156176

2274
ЈОЛИЋ, Душан А.
        Незаборави / Душан Душко А. Јолић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП-Принт). - 497 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 496-497.
ISBN 978-86-7794-049-2 (Брош.)821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11180304

2275
ЉУМОВИЋ, Јанко
        Kultura page / Janko Ljumović. - 1. izd. - Podgorica : Nova knjiga, 2007 (Novi Sad : Art print). - 135 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Retrovizor / Nova knjiga, Podgorica)

Tiraž 1000. - Agenda setting teorija ili Janko Ljumović / Milena Dragićević Šešić: str. 5-9.
ISBN 978-86-7470-046-4 (broš.)

821.163.4-92
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 11136272

2276
МИЉАНИЋ, Михаило П.
        Ехо : моја задушница : свједочанства - од стране домаће агресије / Михаило П. Миљанић. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2007 (Ужице : Графичар). - 136 стр. : илустр. ; 24 cm

Слике аутора. - Тираж 500. - На задњем кор. листу слика аутора и биљешка о њему. - Предговор / Бранко Костић: стр. 7-10.
(Брош.)821.163.4-92
COBISS.CG-ID 512024295

2277
ПЕРОВИЋ, Миленко А.
        Vrijeme cinizma : kratki filozofsko-politički eseji / Milenko A. Perović. - Podgorica : Pobjeda, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 228 str. ; 25 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-309-0239-0

821.163.4-92
323.1(497.1)(05)
COBISS.CG-ID 11966736

2278
РАКОЧЕВИЋ, Богић
        Uvid : eseji i kritike / Bogić Rakočević. - Cetinje : Dignitas, 2007 (Cetinje : IVPE). - 416 str. ; 20 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-86623-01-0 (broš.)

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11827984

2279
РОСАНДИЋ, Драган
        Акрона / Драган Росандић ; [илустратор Горан Шћекић]. - Подгорица : Јумедиа Монт : Удружење књижевника Црне Горе : Књижевна задруга, 2007 (Подгорица : Јумедиа Монт). - 360 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000.
ISBN 978-86-907309-4-0 (Јумедиа монт) ISBN 978-86-85817-21-2 (Удружење књижевника Црне Горе)821.163.4-92
COBISS.CG-ID 10818064

2280
СЕКУЛИЋ, Владимир
        Pogled izbliza / Vladimir Sekulić. - Podgorica : Institut za strane jezike : Pokret, 2007 (Podgorica : Pokret). - 220 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Studije / Institut za strane jezike, Podgorica [i] Pokret, Podgorica)

Tiraž 500. - Biografija: str. 218-220
ISBN 978-86-85263-03-3 (Institut za strane jezike) ISBN 978-86-85559-18-1 (Pokret)

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11326736

претходна
наредна