претходна
наредна

2221
СЕКУЛИЋ, Владимир
        Космополитска драма мој пријатељ Хемингвеј / Секулић Владимир. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 305-315 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512210150

2222
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        За и против Вука : студија / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 125 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 5)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-413-9

821.163.4-4:811.163.4(091)
821.163.4-991
COBISS.CG-ID 11896592

2223
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Писци, мишљења и разговори : есеји, ћланци, полемике, интервјуи / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 338 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 8)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-407-8

821.163.4-4
821.163.4-83
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 11904784


821.163.4-5 ГОВОРНИШТВО. ГОВОРИ. ПРОПОВИЈЕДИ. ПОСВЕТЕ. ПРЕДАВАЊА


2224
БАЊЕВИЋ, Веселин
        Загледан у дубине вира : (реч захвалности Црногорској академији наука и умјетности и учесницима Скупа) / Веселин Бањевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [175]-177 ; 24 cm

П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4-5
COBISS.CG-ID 512097254

2225
ДАШИЋ, Миомир
        Промоција књиге Огледи историје Црне Горе / Миомир Дашић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 263-266 ; 24 cm

Кор. насл. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; број 14, 2002.
(Брош.)821.163.4-5
COBISS.CG-ID 5439248

2226
ЂУРОВИЋ, Момир, 1941-
        Поздравна ријеч / Момир Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [9]-10 ; 24 cm

П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.821.163.4-5
COBISS.CG-ID 512059110

2227
ПЕРОВИЋ, Олга
        Отварање скупа / Олга Перовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - [1] стр. ; 24 cm

П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош)821.163.4-5
COBISS.CG-ID 512210662

2228
ШУКОВИЋ, Мијат
        Предност коријена пред појавним облицима / Мијат Шуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2002 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 279-282 ; 24 cm

Насл. над текстом. - Кор. ств. насл.: Промоција књиге Црна Гора од федерације ка независности. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ, број 14, 2002.
(Брош.)821.163.4-5
COBISS.CG-ID 5439504


821.163.4-6 ПРЕПИСКА. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА. ПИСМА


2229
        ПИСМА Михаила Лалића Рајку Оровићу / [приредио] Рајко Оровић. - Ријека Црнојевића : Ободско слово ; Подгорица : Покрет, 2002 (Подгорица : Покрет). - 47 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања)

Кор. ств. насл.: Писма Михаила Лалића. - На корицама: Свједочанства. - Тираж 500. - Ријеч приређивача: стр. 3.821.163.4-6
COBISS.CG-ID 178003975

2230
        ПИСМА у Београд : шта су хрватски интелектуалци писали у 20. веку у Србију / приредио Радован Поповић. - Београд : "Филип Вишњић", 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 272 стр. : факс., фотогр. ; 16 cm. - (Библиотека Талас / ["Филип Вишњић"])

Текст ћир. и лат. - Тираж 1000. - "Брат је мио ---" / Радован Поповић: стр. 5-9. - Индекс аутора писама: стр. 243-249.
ISBN 978-86-7363-535-4 (брош.)821.163.42-6(082.2)
COBISS.CG-ID 142287628


821.163.4-7 САТИРЕ. ХУМОРЕСКЕ


2231
АЛВИРОВИЋ, Хаџи-Иван В.
        Јунак свог живота : (ретроспективни осврти критике на опус ауторовог стваралаштва) / Хаџи-Иван В. Алвировић. - Херцег Нови : Хаџи-Иван В. Алвировић, 2007 (Ниш : Викторија). - 100 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Завичајно благо ; 30)

Текст на срп и рус. језику. - Тираж 100.
ISBN 86-906745-2-7 (Брош.)821.163.4-7
COBISS.CG-ID 10945040

2232
ВУКОВИЋ, Шћепан
        Горда Гора : encyclopedia montenegrina / Шћепан Вуковић. - 2., допуњено изд. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 218 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 213.
ISBN 978-86-85499-23-4 (брош.)821.163.4-7
COBISS.CG-ID 12077840

2233
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Застирање мраза / Жарко Ђуровић. - 1. изд. - Подгорица : Ж. Ђуровић, 2007 (Београд : Интерпрес). - 125 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања)

Тираж 300.
ISBN 978-9940-9030-0-8

821.163.4-7
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11368208

2234
ПАВИЋЕВИЋ, Владислав
        Не ћутучи : сатира / Владислав Павићевић. - Подгорица : Секција писаца - радника Црне Горе, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 119 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Даљине)

Тираж 500. - Изврнуте рукавица / Вања Ковачевић: стр. 113-116. - Биљешка о писцу: стр. 117-118.
ISBN 978-86-85749-07-0 (брош.)821.163.4-7
COBISS.CG-ID 11500560

2235
РАТКОВИЋ, Миленко
        Заврзламе : хумореске / Миленко Ратковић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 156 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-427-0731-0

821.163.4-7
COBISS.CG-ID 11823888

2236
        СМИЈЕХ - пријеки лијек / [приредио] Милутин Лабовић. - Даниловград : Културно-информативни центар "Бијели Павле" ; Подгорица : Побједа, 2007 (Подгорица : Побједа). - 150 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300.
ISBN 978-86-85733-05-5 (Културно-информативни центар "Бијели Павле" ; брош.) ISBN 978-86-309-0238-3 (Побједа)821.163.4-7(082)
COBISS.CG-ID 11531024


821.163.4-82 ПОЛИГРАФИЈЕ. АНТОЛОГИЈЕ


2237
БУЛАТОВИЋ, Божо
        Jesenje / Božo Bulatović. - Podgorica : Crnogorski kulturni centar, 2007 (Beograd : Pressing). - 225 str. : ilustr., faks. ; 20 cm. - (Edicija Izabrana djela Boža Bulatovića ; knj. 1)

Tiraž 400. - Povratak pjesnika / Milorad Stojović : str. 15-17. - Bilješka o piscu: str. 139-143. - Primjerak feleričan. 14-15. str. neštampane.: M 33455: ЦНБЦТ
ISBN 978-9940-501-00-6

821.163.4-82
COBISS.CG-ID 11427088

2238
        NAJNOVIJI glasovi crnogorske proze : književnoteorijski i izborni pregled / [urednici Milorad Nikčević i Jakov Sabljić ; engleski prijevod Jasna Poljak ; kazalo imena Jakov Sabljić]. - Osijek : HCDP "Croatica - Montenegrina" RH ; Cetinje : ICJJ, 2007 (Cetinje : IVPE). - 384 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživanja ; knj. 10)

Tiraž 1000. - O autorima studija [Božena Jelušić, Borislav Jovanović, Milorad Nikčević, Jakov Sablić]: str. 369-373. - Bibliografije prozaika: str. 363-368. - Registar.
ISBN 978-953-98061-9-2 (broš.)

821.163.4(497.16)-82(082)
COBISS.CG-ID 512472294

2239
ПЕТРОВИЋ Његош, Никола I
        Аутобиографија ; Мемоари ; Путописи / Никола Први Петровић Његош. - Цетиње : Обод, 2007 (Подгорица : Побједа). - 432 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Свједочанства / Обод, Цетиње)

Тираж 5000. - Династија Петровић - Његош / Слободан Томовић: стр. 13-25.
ISBN 978-86-305-0479-2

821.163.4-821
COBISS.CG-ID 11238416


821.163.4-83 РАСПРАВЕ О РАЗЛИЧИТИМ ТЕМАМА


2240
ЈЕВТИЋ, Милош
        Поузданост природе : разговори са Даниелом Винцеком / [разговор водио] Милош Јевтић. - Горњи Милановац : Лио, 2007 (Чачак : Светлост). - 146 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Колекција Одговори / [Милош Јевтић] ; књ. 159)

Слике Д. Винцека. - Тираж 300.
ISBN 978-86-83697-42-7 (брош.)821.163.4-83
COBISS.CG-ID 140085772

2241
МРДАК, Милован М.
        Kodirani Da Vinčijev kod / Mrdak Ambis i Ambisovka. - Beograd : Psihološka akademija, 2007 (Beograd : Ares). - 108 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Rezenzija / Obren V. Cicović: str. 4-5
ISBN 978-86-906697-1-4 (Broš.)

821.163.4-83
COBISS.CG-ID 142490892

2242
OGNJENOVIĆ, Vujica
        Cervantesova djeca : (zbirka intervjua) / Vujica Ognjenović. - Pula : Libro, 2007. - 465 str. : fotogr. ; 24 cm

ISBN 978-953-6966-19-6

821.163.4-83
COBISS.CG-ID 26704989


821.163.4-84 ИЗРЕКЕ. АФОРИЗМИ. ПОСЛОВИЦЕ


2243
АНДРИЋ, Иво
        Знакови поред пута / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 499 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 6)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-7659-380-4 (Октоих)821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11152656

2244
БОЖОВИЋ, Ратко
        Od Stradije do Stradije / Ratko Božović. - Novi Sad : Stylos : Ilijada, 2007 (Novi Sad : AMB grafika). - 293 str. ; 21 cm

Tiraž 3000. - O autoru: str. [295].
ISBN 978-86-7473-334-9

821.163.4-84.09
COBISS.CG-ID 224160519

2245
БОЈАТ, Милинко
        Vrelo jaje pod pazuhom / Milinko - Boki Bojat. - Podgorica : autor i prijatelji, 2007 (Podgorica : Spektar). - 36 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 36.
ISBN 978-9940-9021-0-0 (Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11302416

2246
БРНОВИЋ, Веселин
        Ko preživi kajaće se / Veselin Brnović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 85 str. ; 17 cm

Tiraž 500. - Bilješka o o piscu: str. 84-85.
ISBN 978-86-7792-099-9

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11530256

2247
ВЛАХОВИЋ, Владислав
        Noćne more : [aforizmi] / Vladislav Vlahović ; [ilustracije Jugoslav Vlahović]. - Podgorica : Udruženje humorista i satiričara Crne Gore, 2007 (Cetinje : Cicero). - 117 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 750. - Vladislav Vlahović: str. 117.
ISBN 978-86-908167-1-2

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11123984

2248
ВУЈОТИЋ, Перо
        Тамоон је и сад овдје : афоризми и епиграми : (избор) / Перо Вујотић. - Подгорица : [б. и.], 2002 (Подгорица : Покрет). - 88 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Афоризми и епиграми)

У сред ока жаока / Слободан Вучинић: стр. 87. - Белешка о аутору: стр. 88.821.163.41-84
COBISS.CG-ID 204107015

2249
ЗЕЈАК, Саша
        Crisis : (афоризми) / Саша Зејак. - Изд. 1. - Пожега : Књижевно друштво Развигор, Издавачка радионица Свитак, 2007 (Пожега : Графос). - 69 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Гномастичко уздизање разума / Милијан Деспотовић: стр. 63-68
ISBN 978-86-81551-90-5

821.163.4-84
821.163.41.09-84 Зејак С.
COBISS.CG-ID 137273100

2250
ЈОВОВИЋ, Велимир С.
        Bez prava na odbranu : [aforizmi] / Velimir S. Jovović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 53 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Aforizmi / Pegaz, Bijelo polje)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-7792-087-6 (broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 11314704

претходна
наредна