претходна
наредна

2191
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Косовске легенде / Драган Лакићевић. - Београд : Bookland, 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 160 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Bookland])

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 153-156.
ISBN 978-86-7182-279-4

821.163.41-343
COBISS.CG-ID 141892364

2192
ПЕЈОВИЋ, Веско С.
        Ovoga niđe nema : cetinjski humor / Vesko S. Pejović. - Dopunjeno izd. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Beograd : Publikum). - 264 str. : ilustr. ; 22 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - O autoru: str. 259.
ISBN 978-86-7420-038-4 (karton)

821.163.4-341
COBISS.CG-ID 11815696


821.163.4-36 КРАТКЕ ПРИЧЕ. АНЕГДОТЕ. ШАЛЕ


2193
БОРИЧИЋ, Вук
        Натракивање / Вук Боричић Тиврански ; [илустрација Милорад Јоксимовић]. - 1. изд. - Београд : В. Боричић, 2007 (Београд : Меграф). - 119 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Зборили су о прози Вука Боричића Тивранског / Радоња Вешовић ... [и др.]: стр. 107-112. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 115-117. - На корицама ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-900947-6-9 (Брош.)821.163.4-36
COBISS.CG-ID 137785868

2194
ЂУРОВИЋ, Срђан
        Taxi priče / Srđan Đurović ; [crteži Boban Janjušević]. - [S. l. : s. n.], 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 64 str. : ilustr. ; 11 x 17 cm

Tiraž 500. - O piscu: str. 64.
(Broš.)

821.163.4-36
COBISS.CG-ID 12547856

2195
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
        Само вам се рекло : в(рба)ашарије / Слободан Елезовић ; [поговор Мусовић Ненад]. - Нови Сад : Будућност, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 180 стр. ; 20 cm

На оба спојна листа фотогр. - Тираж 1000. - Стр. [181-183]: Од "А" до "Ш", па још / Радомир Мићуновић: стр. [181-183]. - Свака реч има одјека: стр. [185-186]. - На корицама биљешка о аутору с његовом сликом.
ISBN 978-86-7780-047-5 (брош.)821.163.4-36
COBISS.CG-ID 223176967

2196
МИЉАНОВ, Марко
        Примјери чојства и јунаштва / Марко Миљанов ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2007 (Земун : Пекограф). - 117 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека српске књижевне задруге : броширана серија покренута у рату 1999.)

Тираж 1000. - Мање познате речи: стр. 103-108. - Беседа Марка Миљанова на медаљу части / Матија Бећковић: стр. 111-114.
ISBN 978-86-379-0972-9 (брош.)821.163.4-36
COBISS.CG-ID 140350220

2197
        ОТКЉУЧАНА кућа / [сакупио] Саво В. Јокић. - Приштина : Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић", 2007 (Петровац : Стојадиновић). - 67 стр. : вињете ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Народна и универзитетска библиотека "Иво Андрић"])

Тираж 300. - Слово о књизи / Јордан Ристић: стр. 7-8. - Мозаик духовности / Добрашин Јелић: стр. 64-67. - На пресавијеном дијелу задњег коричног листа ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-7935-106-7 (брош.)821.163.41-36
821.163.41.09-36:398
COBISS.CG-ID 137094412

2198
РАДУСИНОВИЋ, Милорад П.
        Ведрине Ивана Којовог / [прерадио] Милорад П. Радусиновић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 60 стр. : илустр., фотогр. ; 20 cm. - (Едиција Трагови / Свет књиге, Београд)

Слике И. К. Радусиновића. - Тираж 500. - Зрнце о мом ведром стрицу: стр. 5-7. - Биљешка о аутору: стр. 58-60.
ISBN 978-86-7396-153-8 (Брош.)821.163.4-36
COBISS.CG-ID 140336140

2199
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Мале прозе / Стеван Раичковић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 282 стр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло 99, књ. 655)

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 273-275.
ISBN 978-86-379-0974-3 (картон)821.163.4-36
COBISS.CG-ID 141033228

2200
        FRESKA na kamenu / [priredili] Veselin Brnović, Dušan Brnović. - Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 175 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Anegdote / Komovi, Andrijevica)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-7794-052-2

821.163.4-36
COBISS.CG-ID 11314960

2201
ЏАКОВИЋ, Бајо, 1960-
        Приче о навици : (кратке приче) / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг, 2007 (Београд : Беосинг). - 77 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Фрагменти који памте целину / Петар В. Арбутина: стр. 69-71. - О писцу: стр. 73-74.
ISBN 978-86-7686-115-6 (брош.)821.163.41-36
COBISS.CG-ID 144401932


821.163.4-4 ЕСЕЈИ


2202
ВУЧИЋЕВИЋ, Раде М.
        Појмовни и стилски ниво израза у неких наших савремених писаца : (есеји) / Раде М. Вучићевић. - Пожега : Жиравац, 2002-. - Књ. <1-> ; 21 cm

Досадашњи садржај: Т. 1. - 2002 (Жиравац : Пожега). - 336 стр. - Тираж 500. - Биљешке уз текст.
ISBN 86-84075-006 ! (брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 11403536

2203
ГРГУРЕВИЋ, Томислав
        Karampana : zrcalo naravi bokeškijeh : 1926-2006 / Tomislav Grgurević. - Kotor : NVO "Fešta", 2006 (Kotor : Grafo "Bale"). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 800. - Bilješka o autoru: str. 205.
(broš.)

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512005099

2204
ДУЧИЋ, Јован
        Благо цара Радована : књига о судбини ; Јутра са Леутара : мисли о човеку / Јован Дучић ; [приредио Рајко Петров Ного]. - Београд : Штампар "Макарије" ; Подгорица : Октоих, 2007 (Суботица : Ротографика). - 501 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дела у седам књига / Јован Дучић ; том 3)

Тираж 10000. - Напомена приређивача: стр. 499.
ISBN 978-86-87019-08-9

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 145218828

2205
ДУЧИЋ, Јован
        Стаза поред пута / Јован Дучић ; [приредио Новица Петковић]. - Београд : Штампар "Макарије" ; Подгорица : Октоих, 2007 (Суботица : Ротографика). - 270 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела у седам књига / Јован Дучић ; том 5)

Тираж 10000. - Напомена приређивача: стр. 265-268.
ISBN 978-86-87019-03-4

821.163.4-4
930.85(491.1)
930.85(=163.41)
COBISS.CG-ID 145214220

2206
ЖИВАЉЕВИЋ, Тодор
        Мала књига Адама М. / Тодор Живаљевић Велички. - Андријевица : Комови, 2003 (Подгорица : Покрет). - 67 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Проза)

Тираж 200. - Биљешка о писцу: стр. [69-70]. - Биљешке уз текст.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 14837776

2207
КАЛЕЗИЋ, Загорка
        Драме Слободана Томовића / Загорка Калезић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 281-285 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512212966

2208
КАЛЕЗИЋ, Загорка
        Мирослав Крлежа на црногорској позоришној сцени / Загорка Калезић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 287-298 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512210406

2209
КАЛПАЧИНА, Исак
        Odjeci lirskih varijacija / Isak Kalpačina. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 2007 (Užice : Grafičar). - 127 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja)

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 125.
ISBN 978-86-7261-310-0 (broš.)

821.163.4-4
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 11765520

2210
ЛОМПАР, Мило, 1962-
        Моралистички фрагменти / Мило Ломпар. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 231 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. [233]. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-331-3288-6 (Брош.)821.163.41-4
COBISS.CG-ID 144094732

2211
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Поетско и драмско у "Огњишту" Жарка Команина - ка семиологији драме : семиолошки прилог теорији драме / Вук Милатовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 299-303 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512213222

2212
МИЛИЋ, Слободан
        Есеји и критике / Слободан Милић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Подгорица : Специјал). - 88 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Едиција Фокус / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица)

Тираж 200. - Пишчеви биографски подаци: стр. 88.
ISBN 978-86-85817-06-9 (брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 11188752

2213
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Nasuprot proročanstvu / Vida Ognjenović. - Beograd : Arhipelag, 2007 (Novi Sad : Art print). - 145 str. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - O piscu: str. 143.
ISBN 978-86-86933-09-6 (karton)

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 144140300

2214
ПАВИЋЕВИЋ, Светислав
        Усуд смисла : тријада културе: филозофија, уметност, религија : (културолошка студија) / Светислав Алексин Павићевић. - Београд : С. Павићевић, 2007 (Београд : Студент). - 243 стр. ; 22 cm. - (Књижевна радионица Орфенон ; књ. 12)

Тираж 100. - Ауторографија: стр. 243. - Библиографија: стр. 239-240.
ISBN 978-86-905695-6-4 (Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 139406860

2215
ПАЈОВИЋ-Дујовић, Љиљана
        Црногорско драмско насљеђе : књижевно-теоријско промишљање / Љиљана Пајовић-Дујовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 317-325 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Зборник радова са научног скупа Позориште у Црној Гори у другој половини XX вијека. Зборници радова ; бр 81. ОУ ; књ.26.
(Брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 512215526

2216
ПЕКИЋ, Борислав, 1930-1992
        Izabrani eseji / Borislav Pekić ; izbor i pogovor Lidija Mustedanagić. - Novi Sad : Solaris, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 361 str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana dela / Borislav Pekić ; knj. 13)

Tiraž 500. - Literatura kao saznavanje sveta: eseji Borislava Pekića: str. 351-357. - S a d r ž a j: 1. Književna radionica (7-132): Jeretičke ideje o literaturi (9-14); Književnost, stvarnost i posledice (15-18); Graditelji (19-45); Cenzor (46-49); Živa stolica Henry Moora (50-52); Lepa književnost i ružno davljenje (53-67); Jedna mladost na Balkanu, poluostrvu čuda (68-76); Crnoberzijanci ili kako sam doznao da je građanski stalež napala plesan (77-107); S leđima okrenutim zidu (108-110); Atlantis (1. septembar 1981) (111-116); Pozorište kao soba za razbijanje stakla (117-132). - 2. Umetnost i stvaralaštvo (133-204): Autocenzura - rak književnosti (135-137); Brukner, Vagner i privatan posed u umetnosti (138-139); Čaršijski safari (140-141); Kvarovi koji krče puteve (142-145); Istorijski roman i istorijska realnost (146-162); U traganju za kostima vaskrsenja ili o svetoj alijansi nauke i zločina (163-169); Utopljenik (170-174); Marsel Arlen, red i ne-red (175-176); Platno ili mozaik? (177-178); Stvaralačko "unakazivanje" činjenica (179-180); Šta je stvarnost, a šta slika? (181-182); Krležina doživotna robija (183-186); Nosorozi : (intervju Joneska) (187-188); Anthony Burgess i 1984 ili šta je travestija? (189-204). - 3. Antropološke teme (205-253): Pretvaranje maske u lice ili o rizicima simulacije (207-212); Ispovest kao metod (213-215); Srdito i sa poštovanjem (216-221); Maske naše nasušne (222-223); Smrt, uzaludnost, krug (224); Božanski grom i Hohojiro koji peva u planini (225-227); Ne dirajte moje komplekse! Oni su mi neophodni! (228-230); Trepljari, pauci i ljubav (231-232); Politika, zločin, inteligencija (233-234); O dnevniku, s netrpeljivošću (235-237); Siva boja razuma (238-242); O jubilarnoj godini novologike (243-247); Vidi Siciliju i umri nasilno (238-253). - 4. Autorefleksivnost (255-276): "Razmišljanja u liftu" ili dnevnik kao slika života kakav bi mogao da bude (257-260); Metamorfoze i umor (261-262); O medu i gorčini ili majmunu i kavezu (263-266); Romantičarski egzistencijalizam ili patološka romantika (267-269); Tesna vrata ili postojanje na treći način (270-273); O dramatičnosti usamljenosti (274-276). - 5. Građanske teme (277-300): Metakritika (279-280); Poziv na dijalog (281-282); I najzad, jedna utvara Novog Beograda (283-286); Crni građanski redengot i crveni prsluk Teofila Togjea (287-288); O smrtnoj kazni i logici (289-294); Video-nasties--- (295-300). - 6. Političke teme (301-348): Red u kome se kupuje zašećerena sigurnost (303-304); Gde je, stvarno, đavo? (305-309); Socijalizam kao najviši stadijum kapitalizma (310-312); O diskriminaciji koja se podrazumeva (313-314); Predlog za uporebu jezika (315-317); Nacija i demokratija, a ne nacija ili demokratija (318-319); Poziv na odmor od istorije (320-321); Zatvorske karakteristike socijalističke slobode (322-345); Beseda o demokratiji, civilizaciji, kulturi (346-348). - 7. Pogovor (349-357): Literatura kao saznavanje sveta: eseji Borislava Pekića / Lidija Mustedanagić (351-357).
ISBN 978-86-7560-061-9

821.163.4-4
821.163.4-4.09 Пекић Б.
COBISS.CG-ID 225211143

2217
РАДОВИЋ, Вељко
        Ekserom u vodu : 101 esej / Veljko Radović. - Podgorica : Daily Press, 2007 (Podgorica : Montkarton). - 558 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Bilješka o V. Radoviću: str. 549-550. - Napomena pisca: str. 548.
ISBN 978-86-7706-214-9

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 11355920

2218
РАДУЛОВИЋ, Илија
        Нужна одбрана душе / Илија Радуловић. - Београд : Просвета, 2007 (Београд : Ел-Калимех). - 121 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - О "Нужној одбрани душе" и њеном браниоцу / Добрица Ћосић: стр. 7-18. - На корицама ауторова слика и биљешка о дјелу.
ISBN 978-86-07-01758-4 (брош.)821.163.4-4
COBISS.CG-ID 144154124

2219
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Уздарја : слова и беседе / Стеван Раичковић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Академија). - 139 стр. : портрет аутора ; 21 cm

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 139. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-17-14473-7

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 142084620

2220
РАКОЧЕВИЋ, Мирко
        Уклети пјесник Ристо Ратковић / Мирко Ракочевић. - Бијело Поље : Пољепрес, 2003 (Бијело Поље : Пегаз). - 168 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Ентузијасмос / Пољепрес, Бијело Поље)

Тираж 500. - Садржи и: Одабрана библиографија Риста Ратковића / Добрило Аранитовић.

821.163.4-4
012 Ратковић Р.
COBISS.CG-ID 5041680

претходна
наредна