претходна
наредна

2161
ЈОКСИМОВИЋ, Миладин М.
        Кумови / Миладин М. Јоксимовић. - 2. изд. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 118 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека In medias res)

Тираж 500. - Биографија: стр. 107.
ISBN 978-86-7792-081-4

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11626768

2162
ЈОКСИМОВИЋ, Миладин М.
        Кумови / Миладин М. Јоксимовић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 118 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека In medias res)

Тираж 500. - Мање познате ријечи: стр. 111-116. - Биљешка о писцу: стр. 107.
ISBN 978-86-7792-081-4

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11211280

2163
КОЈИЋ, Јадранка
        Двадесет минута за Н / Јадранка Којић Дада ; [илустрације Стефан и Софија Којић]. - Суботица : Српски културни центар "Свети Сава", 2007 (Суботица : Минерва). - 52 стр. : илустр. у бојама ; 21 cm

Слика аутора. - Парабола о љубави и о породици / Радомир Бабин: стр. 48-50. - Белешка о аутору: стр. 51.
ISBN 978-86-85863-03-5 (брош.)821.163.4-3
COBISS.CG-ID 220579847

2164
        КРАТКА прича "Просвјетног рада" / [уредник Радојица Бошковић]. - Подгорица : Просвјетни рад, 2007 (Подгорица : Побједа). - 207 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Макарије / Просвјетни рад, Подгорица)

На насл. стр.: књ. 2. - Тираж 500. - Књига лијепих намјера : предговор / Радојица Бошковић: стр. 7-10.
ISBN 978-9940-9001-0-6 (књ. 2; брош.)821.163.4-32(082)
COBISS.CG-ID 11051280

2165
ЛАЛИЋ, Михаило
        На мјесечини / Михаило Лалић. - Београд : Партенон : Српска књижевна задруга ; Ниш : "Стеван Сремац", 2007 (Београд : Примал). - 75 стр. ; 21 cm. - (Лектира Драгана Лакићевића ; 18)

"Штампано о стодесетој годишњици рођења јунака Мијата Лакићевића" --> прелим. стр. - Тираж 1000. - Лалићева слика рата / Милош И. Бандић: стр. 5-10.
ISBN 978-86-7157-367-2 (брош.)

821.163.4-32
821.163.41.09-32 Лалић М.
COBISS.CG-ID 139563532

2166
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Глад и камење / Никола М. Лопичић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 150, [1] стр. ; 21 cm. - (Библиотека Светионик / Народна књига, Подгорица)

Тираж 3000. - Биљешка о писцу: стр. [151].
ISBN 978-86-84237-55-4

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12317712

2167
ЉУБИША, Стефан Митров
        Кањош Мацедоновић и друге приповијести / Стјепан Митров Љубиша. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 126 стр. ; 21 cm

Тираж 3000. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 125-126. - Биљешке уз текст. - Садржи и: Скочидјевојка ; Поп Андровић нови Обилић ; Крађа и прекрађа звона.
ISBN 978-86-84237-50-9

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12258064

2168
МАЦАНОВИЋ, Никола
        Путеви божјих заборавника / Никола Мацановић - Мацан. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 232 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-427-0732-7

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11850768

2169
МИЛОВИЋ, Жељко
        Ti dani, te godine --- / Željko Milović. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 2007 (Užice : Grafičar). - 78 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mostovi / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja)

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 75.
ISBN 978-86-7261-309-4 (broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11765008

2170
МИЊЕВИЋ, Ђукан
        Dnevnik iz moje pećine / Minjević Đukan ; [ilustracije Vladimir Pavlović]. - Beograd : Batatisak, 2007 (Beograd : Batatisak). - 189 str. : ilustr. ; 20 cm

Autorova slika. - Tiraž 500. - Čitaoci iz porodice Pavlović / Milja Pavlović: str. 7. - Imaginacija i stvarnost, ruku pod ruku / Đorđe Šiljegović: str. 7-8.
ISBN 978-86-85051-03-6 (broš.)

821.163.41-32
COBISS.CG-ID 142493452

2171
НИКОЛИЋ, Војин Р.
        Priče iz djetinjstva / Vojin R. Nikolić. - Podgorica : Unireks, 2007 (Kraljevo : Grafika). - 136 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Uz "Priče iz djetinjstva" Vojina R. Nikolića / Krsto Pižurica: str. 7-13. - Bilješka o piscu: str. 133.
ISBN 978-86-427-0724-2

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11707920

2172
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Prava adresa : pripovetke / Vida Ognjenović ; izbor tekstova Radmila Gikić-Petrović. - Novi Sad : Dnevnik, 2007 (Novi Sad : Dnevnik). - 236 str. ; 21 cm. - (Kairos ; nova serija 5)

Tiraž 1000. - O ekscentričnosti / Slobodan Vladušić: str. 225-236. - Na koricama bilješka o autoru s njegovom slikom.
ISBN 978-86-84097-85-1 (broš.)

821.163.4-32
821.163.4.09-32 Огњеновић В.
COBISS.CG-ID 223443975

2173
ПЕРИШИЋ, Радомир
        Čvorovi duše / Radomir Perišić. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 120 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kratka priča / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-7792-095-1

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11447312

2174
РАДОЊИЋ, Зоран
        Okovi i snovi / Zoran Radonjić ; [recezenti Milica Kralj, Vukota Radulović]. - Podgorica : Unireks, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 101 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 500. - Izvodi iz Recenzija: str. 5-8.
ISBN 978-86-427-0710-5

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11342352

2175
РАДУЛОВИЋ, Драган
        Splav Meduze : pripovijesti / Dragan Radulović. - Zagreb : Izdanja Antibarbarus : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske ; Ulcinj : Plima asocijacija, 2007 (Zagreb : Grafomark). - 165 str. ; 21 cm. - (Zeleni svesci)

Bilješka o piscu: str. 165.
ISBN 978-953-249-032-9 (broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 512022247

2176
РАДУСИНОВИЋ, Весна
        Muškarci su kao čokolada / Vesna Radusinović. - 2. izd. - Zemun : "Filip Višnjić" komerc, 2007 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 271 str. ; 22 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-87127-00-5 (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 144195852

2177
РАТКОВИЋ, Миленко
        Игралиште у парку / Миленко Ратковић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 126 стр. ; 21 cm

Тираж 3000. - О писцу и дјелу / Јован Чађеновић: стр. 123-124.
ISBN 978-86-84237-47-9

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12186896

2178
РЕБРОЊА, Исмет
        Пад Грчке / Исмет Реброња. - Крагујевац : Кораци, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 113, [1] стр. ; 20 cm. - (Библиотека Зарија ; књ. 3)

Тираж 500. - О писцу: стр. [114].
ISBN 978-86-86685-02-5 (брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 137058572

2179
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Дјевојка црвене косе : приповијетке / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 215 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 1)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-412-2

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11897360

2180
СПАХИЋ, Огњен
        Zimska potraga i druge priče / Ognjen Spahić ; [izabrao Popović Nenad]. - Zagreb : Durieux ; Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2007 (Zagreb : Denona). - 115 str. ; 20 cm

Bilješka o autoru: str. 115
ISBN 978-953-188-241-5

821.163.43-32
COBISS.CG-ID 16328710

2181
ЋОРОВИЋ, Радомир
        Приче из живота / Радомир Рашо Ћоровић. - Андријевица : Комови, 2003 (Аранђеловац : Напредак). - 170 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свједочанства)

Тираж 500.
(Брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12019728

2182
ЋУЛАФИЋ, Миладин
        Преко границе и друге приче / Миладин Ћулафић. - Приштина : Панорама, 2007 (Београд : Фото Футура). - 333 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Григорије Божовић")

Тираж 500. - Суво злато приче / Драган Лакићевић: стр. 323-327. - О аутору: стр. 329.
ISBN 978-86-7019-271-3 (Брош.)

821.163.4-32
821.163.41.09-32 Ћулафић М.
COBISS.CG-ID 137585164

2183
ЋУПИЋ, Миодраг
        Нове Шехерезадине ноћи : новеле / Миодраг Ћупић. - Подгорица : Ободско слово, 2003 (Подгорица : Покрет). - 111 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Фокус / Ободско слово, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешке уз текст.
(Брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 512026855

2184
ЋУПИЋ, Миодраг
        Окаменевшая нимфа / Миодраг Чупич ; [переводчик с сербского языка Марианна Киршова]. - Москва : Гениус, 2007. - 208 стр. : илустр. ; 17 cm

Изв. ств. насл.: Окамењена нимфа. - Тираж 1000. - Послесловие / Тодор Живалевич Велички: стр. 202-208. - Садржи и: Птица ; Знак Орфея.
ISBN 5-94973-005-4

821.163.4-32
821.163.4.09-32
COBISS.CG-ID 12074256

2185
ЋУПИЋ, Миодраг
        Пети јахач апокалипсе / Миодраг Ћупић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Цетиње : Обод). - 103 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Едиција Стварање / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица ; 60)

Тираж 500. - Умјесто предговора / Бранислав Петровић: стр. 5-6. - О М. Ћупићу: стр. 101-102.
ISBN 86-85817-01-3 (Брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 10853904

2186
УКОВИ, Ајк
        Балкански горштак / Ајк Укови. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 231 стр. ; 20 cm

Право име аутора: Рајко Вуковић. - Тираж 300. - Биографија: стр. 225. - Објашњење непознатих ријечи и појмова: стр. 226-229. - Садржи и пјесму: Брђански вјекослов.
ISBN 978-86-7792-122-4 (брош.)821.163.4-32
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12307728

2187
УСКОКОВИЋ, Драган
        Đina : priče / Dragan Uskoković. - Beograd : "Filip Višnjić", 2007 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 126, [1] str. ; 17 cm. - (Biblioteka Talas / "Filip Višnjić", Beograd)

Tiraž 500. - Paradoksi narodne duše / Rastko Zakić: str. 121-126. - Beleška o piscu: str. [127].
ISBN 978-86-7363-505-7 (broš.)

821.163.4-32
821.163.4.9
COBISS.CG-ID 139086604

2188
ЧЕЛЕБИЋ, Гојко
        Боемска сезона : приче / Гојко Челебић. - Београд : Просвета, 2007 (Београд : Цицеро). - 125 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена проза / [Просвета, Београд] ; књ. 4)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 125. - На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика.
ISBN 978-86-07-01761-4 (Брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 144152588

2189
ШУЋУР, Десанка
        Пелагијина исповијест / Десанка-Гара Шућур. - Херцег-Нови [тј.] Цетиње : Штампарија Обод, 2004 (Игало : Биро Конто). - 194 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 300. - Биљешка о Д. Шућур: стр. 194.
(брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 8021008


821.163.4-34 ЛЕГЕНДЕ. БАЈКЕ. БАСНЕ


2190
КАЛЕЗИЋ, Дарко
        Бајке из Смешне Пољане / Дарко Калезић. - Београд : Д. Калезић, 2007 (Београд : Студио МС). - 81 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. [83]. - Илустрације: стр. [84-85]. - Истинска преданост свету детињства / Јово Кнежевић: стр. [86].
ISBN 978-86-910055-0-4 (брош.)821.163.4-343.4
COBISS.CG-ID 139599628

претходна
наредна