претходна
наредна

2131
РОТКОВИЋ, Радослав
        Neko je ušao u grad : roman / Radoslav Rotković. - Podgorica : Crnogorska izdanja (Montenegro editions), 2006 (Cetinje : Cicero). - 285 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena crnogorska proza)

Tiraž 300 preuzet iz CIP-a. - Ovaj roman objavljen je u nastavcima u časopisu "Stvaranje" 1980, ali se tek sada pojavljuju u integralnoj verziji. - Bibliografija autora na zadnjem kor. listu.
(Broš.)

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 512006377

2132
СЕКУЛИЋ, Предраг
        Francuski poljubac / Predrag Sekulić. - Podgorica : Oktoih, 2002 (Užice : Lapčević). - 228 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Zaboravljene slike / Dragica Ivanović: str. 224-226. - Izvod iz recenzije / Andrija Racković: str. 223. - Bilješka o autoru: str. 228.
ISBN 86-7659-260-8 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 12847888

2133
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Дервиш и смрт : роман / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 424 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 4)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000. - Рјечник турских и мање познатих ријечи: стр. 419-424.
ISBN 978-86-7659-406-1

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 11905040

2134
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Круг : недовршени роман из савременог живота / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 236 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 10)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-405-4

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11905296

2135
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Магла и мјесечина / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 113 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 3)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-411-5

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11898384

2136
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Острво : роман / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 173 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 7)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 5000.
ISBN 978-86-7659-409-2

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11900432

2137
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Тврђава : роман / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 375 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 6)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-408-5

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11904528

2138
СЕЛИМОВИЋ, Меша
        Тишине : роман / Меша Селимовић. - Подгорица : Јумедиа Монт : Октоих, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 195 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела у десет књига / Меша Селимовић ; књ. 2)

Име штампара дато на основу усменог контакта са издавечем. - Тираж 7000.
ISBN 978-86-7659-410-8

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11899408

2139
СТОЈАНОВИЋ, Вукале
        Сенке Букурешта / Вукале Стојановић. - [1. изд.]. - Зрењанин : Арт-пројект, 2003 (Зрењанин : Агава). - 219 стр. ; 21 cm. - (Едиција Чисте душе ; 3)

Тираж 500. - О "Сумњи", "Путу у амбис" и "Сенкама" / Иван Даников: стр. 217-219. - На корицама биљешка о аутору с његовом сликом.
(Брош.)821.163.41-31
COBISS.CG-ID 185245191

2140
ТАДИЋ, Милош
        Химза је протрћао Сарајевом, кажу / Милош Тадић. - Београд : Ленто, 2007 (Велика Плана : К&М). - 252 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - [Предговор] / Коста Радовић: стр. 5-6. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-84099-86-2

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 144036876

2141
ЋУПИЋ, Миодраг
        Повратак у Елдорадо / Миодраг Ћупић. - Подгорица : Октоих : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Подгорица : Покрет). - 183 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 500. - Био-библиографска биљешка о М. Ћупићу: стр. 181-182.
ISBN 978-86-7659-399-6 (Октоих, Подгорица) ISBN 978-86-85817-14-4 (Удружење књижевника Црне Горе)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11633680

2142
ХАНЅИС, Петрос
        Miris smilja / Petros Handzis. - Podgorica : Oktoih, 2007 (Novi Sad : Art print). - 569 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7659-416-0 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 12026896

2143
ЦРЊАНСКИ, Милош
        Роман о Лондону / Милош Црњански ; [илустрације Босиљка Кићевац - Поповић]. - Подгорица : ЦИД, 2007 (Београд : Бирограф). - 668 стр., [4] листа с таблама у бојама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека ЦИД)

Тираж 1000. - Роман о Лондону : колико кишних капи? / Мило Ломпар: стр. 627-666.
ISBN 978-86-495-0325-0 (картон.)

821.163.4-31
821.163.4.09-31 Црњански М.
COBISS.CG-ID 11233552

2144
ЧУРОВИЋ, Жељко
        Љубавна кажа Микоње Стакина / Жељко Чуровић-Лисански. - Врбас : Јабучка Гора, 2007 (Сремчица : Линеа). - 115 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Рецензија / Божидар Милованов Глоговац: стр. 113-115.
ISBN 978-86-86319-04-3

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 142026252

2145
ШЋЕПАНОВИЋ, Бранимир
        Уста пуна земље / Бранимир Шћепановић. - 1. изд. - Београд : Логос арт, 2007 (Београд : Јован). - 87 стр. ; 20 cm. - (Класици / Logos art, Београд)

Тираж 500. - Уместо поговора: стр. 79-81. - Белешка о писцу: стр. 83-85.
ISBN 86-7360-054-5 (Логос арт, Београд) ISBN 978-86-7360-054-3

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 134945548


821.163.4-32 ПРИПОВИЈЕТКЕ


2146
АНДРИЋ, Иво
        Госпођица / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 189 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 4)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 5000. - Речник турцизама, провинцијализама и неких мање познатих израза: стр. 187-189.
ISBN 978-86-7659-378-1 (Октоих)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11151888

2147
АНДРИЋ, Иво
        Јелена, жена које нема / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 219 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 7)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 5000. - Речник турцизама, провинцијализама и неких мање познатих израза: стр. 213-215.
ISBN 978-86-7659-377-4 (Октоих)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11151632

2148
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Apostoli urbanog Beograda / Isidora Bjelica. - Beograd : Laguna, cop. 2007 (Beograd : Margo-art). - 205 str. ; 20 cm

Tiraž 3.000. - Beleška o autoru: str. 203-205.
ISBN 978-86-7436-738-4 (broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 142566156

2149
БОШЊАК, Радован
        Од ува до ува : из Пиве / Радован Бошњак. - Подгорица : аутор, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 260 стр. : слика аутора ; 24 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 258.
ISBN 978-9940-9098-0-2

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12264208

2150
БРНОВИЋ, Веселин
        Između života i smrti / Veselin Brnović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 171 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Proza / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 500. - Život pretočen u priču / Ratko Deletić: str. 166-169. - Bio-bibliografska bilješka o piscu: str. 170-171.
ISBN 978-86-7792-086-9 (broš.)

821.163.4-32
821.163.4.09 Брновић В.
COBISS.CG-ID 11313936

2151
БРНОВИЋ, Веселин
        Usudnici / Veselin Brnović ; [pogovor Marko Dakić]. - Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 205 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Proza / Komovi, Andrijevica)

Tiraž 500. - Impresije o knjizi kratkih priča "Usudnici": str. 197-202. - Bilješka o piscu sa bio-bibliografijom: str. 203-204.

821.163.4-32
821.163.4.09-32
COBISS.CG-ID 12016656

2152
ВЕШОВИЋ, Марко
        Ma šta bude reklo lišće / Marko Vešović. - Ulcinj : Plima, 2007 (Cetinje : IVPE). - 191, [2] str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana djela Marka Vešovića ; knj. 2)

Tiraž 300. - Bilješka o M. Vešoviću: str. 193.
ISBN 978-86-85727-19-1 (broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12245008

2153
ВУКОВИЋ, Невенка
        Kaži čovek / Nevenka Vuković. - Podgorica : Unireks, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 128 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - O knjizi / Ranko Jovović [i] Milica Kralj: str. 126-128.
ISBN 978-86-427-0720-4

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11675152

2154
ВУЛЕВИЋ, Зоран
        Dioba duše / Zoran Vulević. - Cetinje : Izdavačko preduzeće "Obod", 2007 (Cetinje : IVPE). - 174 str. : slika autora ; 21 cm. - (Edicija Posebna izdanja / Izdavačko preduzeće "Obod")

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 173. - Na prednasl listu zapis: Muzejskom odjeljenju CNB-e "Đurđe Crnojević". S poštovanjem, Zoran Vulević 29. 09. 2007.: ЦНБЦТ: M 31246
ISBN 978-86-305-0483-9

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11669776

2155
ВУЛЕВИЋ, Чедо
        Nalet bočnih vjetrova : poslednje priče / Čedo Vulević. - Beograd : Rad, 2007 (Beograd : Sprint). - 101 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Rad)

Tiraž 500. - O piscu: str. 99.
ISBN 86-09-00946-7 (Broš.) ISBN 978-86-09-00946-4

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 136321804

2156
ВУЧУРОВИЋ, Милован
        Зов младости : приче / Милован Вучуровић. - Подгорица : Секција писаца-радника Црне Горе, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 239 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Даљине)

Тираж 200.
ISBN 978-86-85749-10-0

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11797008

2157
ГРБИЋ, Игор
        Tajna Monkodonje / Igor Grbić. - Ulcinj : Plima, 2007 (Cetinje : IVPE). - 100 str. ; 20 cm

Tiraž 300.
ISBN 978-86-85727-14-6 (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11217168

2158
ДРЕЦУН, Никола
        Паралелни свет / Никола Дрецун. - Београд : Н. Дрецун, 2002 (Београд : Премис). - 79 стр. : илустр. ; 21 cm

ISBN 86-903259-0-5 (Брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7282960

2159
ЖИВАЉЕВИЋ, Тодор Велички
        Удвајања : (одабране приче) / Тодор Живаљевић Велички. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 185 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Проза / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Византијски круг бојом / Будимир Дубак: стр. 7-12. - Кратка био-библиографска биљешка о аутору: стр. 185.
(Брош.)821.163.4-32
821.163.4.09-32
COBISS.CG-ID 512005859

2160
ЖИЖИЋ, Радован П.
        Спотицања / Радован П. Жижић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 113 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 300. - О писцу: стр. 109-110.
ISBN 978-86-7792-116-3 (брош.)821.163.4-32
COBISS.CG-ID 12030224

претходна
наредна