претходна
наредна

2311
МАРТИНОВИЋ, Весна
        Чаробна ријеч - дјетињство : избор пјесама, прича и драмских текстова за дјецу / Весна Мартиновић ; [илустрације Андреј Митровић]. - Подгорица : Дјетињство, 2007 (Подгорица : Yugrafic). - 104 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 1000. - Весна Мартиновић : учитељица, пјесникиња и хуманиста / Перивоје Поповић: стр. 97-102.
ISBN 978-9940-9022-0-9

821.163.4-93-82
COBISS.CG-ID 11305232

2312
НИКОЛИЋ, Брана
        Од априла до априла / Брана Николић, Душан Ђуришић ; [илустрације Јелена Станковић]. - Земун : Пекограф, 2007 (Подгорица : Специјал). - 92 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Руковања)

Слике аутора. - Податак о мјесту штампања и штампару преузети из CIP-a. - Тираж 500. - Белешка о писцу ; Биљешка о писцу: стр. 48, 92.
ISBN 978-9940-9043-2-6 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11754768

2313
НУШИЋ, Бранислав
        Хајдуци / Бранислав Нушић. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 202 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 199.
ISBN 978-86-84237-29-5

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 11760400

2314
ОБРАДОВИЋ, Горан
        Згодне и незгодне наставничке и ђачке згоде и незгоде / Горан Обрадовић. - Младеновац : Библиотека "Деспот Стефан Лазаревић", 2003 (Младеновац : Космајтурист). - 80 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Хуморне прскалице / Душан Стојковић: стр. 3. - Умјесто предговора / Горан Обрадовић: стр. 4. - О аутору : стр. 79.
ISBN 86-83989-19-4 (брош.)821.163.41-93-845
COBISS.CG-ID 110258188

2315
        ОГЛЕДАЛО душе : антологија наше поезије за дјецу / [приредио] Вељко Мијовић. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 [тј.] 2003 (Бијело Поље : Пегаз). - 99 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Дјечја поезија)

Тираж 300. - Од истог писца: стр. 99. - Из с а д р ж а ј а: Душко Трифуновић (80-81): Воће (80); Цвијеће и пчеле (81).
(Брош.)821.163.41-93-14(082.2)
COBISS.CG-ID 187219975

2316
ПАПОВИЋ, Милица
        На крилима голубице / Паповић Милица ; [илустрације Јелена Паповић]. - Котор ; Тиват : Књижевни клуб "Бока", 2003 (Ниш : SX-print-copy). - 113 стр. : илустр. ; 20 cm

На мјесту импресума: Ниш. - Слика аутора. - Тираж 700
ISBN 86-83863-12-3 (Брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7039760

2317
РАКОЧЕВИЋ, Томислав
        Мирко Немирко и његов друг Петар граде мост / Томислав Ракочевић ; [илустровала Милена Балабанић]. - Изд. 2. - Београд : Sezam medico, 2007 (Бачки Петровац : Култура). - 12 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Серија Мирко Немирко и његов друг Петар ; 5)

Тираж 2.000.
ISBN 978-86-85993-19-0 (брош.)821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 146207500

2318
РАКОЧЕВИЋ, Томислав
        Мирко Немирко и његов друг Петар и болесна девојчица / Томислав Ракочевић ; [илустровала Милена Балабанић]. - Изд. 2. - Београд : Sezam medico, 2007 (Бачки Петровац : Култура). - 12 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Серија Мирко Немирко и његов друг Петар ; 6)

Тираж 2.000.
ISBN 978-86-85993-20-6 (брош.)821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 146208012

2319
РАКОЧЕВИЋ, Томислав
        Мирко Немирко и његов друг Петар иду на пецање / Томислав Ракочевић ; [илустровала Милена Балабанић]. - Изд. 2. - Београд : Sezam medico, 2007 (Бачки Петровац : Култура). - 12 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Серија Мирко Немирко и његов друг Петар ; 1)

Тираж 2.000.
ISBN 978-86-85993-15-2 (брош.)821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 146208268

2320
РАСТОДЕР, Мирза
        Nešto malo ozbiljnije / Mirza Rastoder. - Bar : XEGGAR, 2007 (Cetinje : Obod). - 98 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prva knjiga)

Tiraž 300. - Biografija: str. 96.
(Broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 512010217

2321
        СВЕ, све, али за инат : антологија афоризама за децу и младе / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Алма, 2007 (Београд : Skripta internacional). - 269 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Хумор и сатира / Алма, Београд)

Тираж 300. - Поговор / Милутин Ђуричковић: стр. 239-248. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 249-258. - Белешка о аутору: стр. 259-260.
ISBN 978-86-84023-68-3

821.163.4-93-84(082.2)
821.163.4-93-36(082.2)
821.163.4.09-84
COBISS.CG-ID 138195468

2322
СИМОВИЋ, Тамара
        Можда / Тамара и Илона Симовић ; [илустрације Петар Новаковић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 68 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Дјечија поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 300. - Биљешка о писцима: стр. 63.
ISBN 978-86-7792-076-0 (брош.)821.163.4-1-053.6
COBISS.CG-ID 11050768

2323
СТАНИШИЋ, Слободан
        Душан, дечак на престолу : роман о детињству и раној младости српског владара Душана Силног / Слободан Станишић ; [илустрације Катарина Јоцковић]. - 1. изд. - Београд : Evro-Giunti, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 216 стр. : цртежи ; 21 cm

Податак о изд. преузет из ЦИП-а. - Тираж 2.000.
ISBN 978-86-505-0818-3 (картон)821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 143364876

2324
СТАНИШИЋ, Слободан
        Душан, принц сунца : роман о детињству српског владара Душана Силног / Слободан Станишић. - Београд : Evro-Giunti, 2007 (Крагујевац : Графостил). - 180 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 2000. - Реч о писцу: стр. 179-180.
ISBN 978-86-505-0671-4

821.163.41-93-31
COBISS.CG-ID 138318860

2325
ЋОПИЋ, Бранко
        Доживљаји мачка Тоше / Бранко Ћопић ; [илустрације Михаило Писањук]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 59 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Пеликан / Тобоган, Подгорица)

Тираж 1000. - Господин мачак у џаку / Драгица С. Ивановић: стр. 57-58.
ISBN 978-86-7788-025-5 (картон.)821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 12094736

2326
ЋУЛАФИЋ, Драгомир
        Заљубљени рингишпили / Драгомир Ћулафић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 117 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Петар Пан ; књ. бр. 260)

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 115-117.
ISBN 978-86-331-3175-9

821.163.41-93-31
COBISS.CG-ID 142849548

2327
ЦИМБАЉЕВИЋ, Милан
        Сунцогледи / Милан Мане Цимбаљевић. - Андријевица : Комови, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 136 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Из рецензије / Велимир Ралевић: стр. 133-134. - Биљешка о писцу: стр. 135-136.
ISBN 978-86-7794-050-8

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11180560

2328
ЧАБАРКАПА, Миодраг
        Дјеца су дјеца / Миодраг Чабаркапа. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 33 стр. : слика аутора ; 14 cm

Тираж 200. - Биљешка о аутору: стр. 31-32.
ISBN 978-86-7792-114-9 (брош.)821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 11963920


821.163.4-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ


2329
АБРАМОВИЋ, Душан
        Kamen i more : Goli otok / Dušan Abramović. - Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 134 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Tiraž 500. - Jači od smrti / Veselin Brnović: str.129-134.
ISBN 978-84691-14-3

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 512035054

2330
АНИЧИЋ, Душан Р.
        Аничић Раденков Василије : цртице о једном непреболу / Душан Р. Аничић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 108 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Насљеђе / Пегаз, Бијело Поље)

Слика аутора. - Тираж 100. - Белешка о аутору: стр. 107.
ISBN 978-86-7792-093-7

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 11436560

2331
БАКОВИЋ, Тодор
        Nebo se otvara : kreativna dokolica / Todor Baković. - 2. izd. - Podgorica : Побједа, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - Knj. <1-2> : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Dosadašnji sadržaj: 1. 762 str. - Registar
ISBN 86-309-0216-7

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 512023015

2332
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Najveće misterije srbske istorije / Isidora Bjelica. - Beograd : "Draganić", 2007 (Beograd : Janus). - 230 str. ; 22 cm. - (Biblioteka 24)

Tiraž 8800. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-441-0788-0 (broš.)

821.163.4-94
94(=163.41)
321.61:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 143213580

2333
БРАЈОВИЋ, Милан
        Стара Подгорица. 2, Људи и догађаји : (прилог проучавању прошлости Подгорице) / Милан - Мишо Брајовић. - Подгорица : М. Брајовић, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 188 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Завичај)

Први дио публикације изашао је под глв. ств. насл.: Подгорица - Стара Варош у сјећању, причи и слици. - Слика аутора. - Тираж 500. - Подаци о аутору: стр. 183. - Библиографија: стр. 181.
ISBN 978-86-906727-1-4

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 12333840

2334
БРКОВИЋ, Јеврем
        Dnevnici / Jevrem Brković. - Podgorica : Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, 2007- (Podgorica : Grafo Crna Gora). - Knj. <1-5> ; 24 cm : slika autora. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica)

Kor. nasl. - Tiraž 1500.
Dosadašnji sadržaj:
1. - 2007 . - 683 str. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 2 [i. e.] 1).
2 : Dnevnik prognanog Dukljanina. [T.] 1. - 2007 . - 884 str. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 2).
3 : Dnevnik prognanog Dukljanina. [T.] 2 : [1994-1995]. - 2007 . - 819 str. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akdemija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 3)
4 : Dnevnik prognanog Dukljanina. [T.] 3 : [1996-1997]. - 2007 . - 884 str. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 4)
5 : Dnevnik prognanog Dukljanina. [T.] 4 : [1998-1999]. - 2007. - 745 str. - (Biblioteka Skriptorij / Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 5)
ISBN 978-86-85779-02-2 (knj. 1) ISBN 978-86-85779-03-9 (knj. 2) ISBN 978-86-85779-04-6 (knj. 3) ISBN 978-86-85779-06-0 (knj. 4) ISBN 978-86-85779-07-7 (knj. 5)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 11072272

2335
БРКОВИЋ, Јеврем
        Pjesnik sa potjernice / Jevrem Brković. - 2. izd. - Podgorica : DUKS, 2003 (Cetinje : Cicero). - 431 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 29)

Autorove slike. - Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 425-430.

821.163.4-94
821.163.4-92
COBISS.CG-ID 4708880

2336
БУРЗАНОВИЋ, Тихомир
        Ја сам убио Павелића : књига о Благоју Јововићу / Тихомир-Тихо Бурзановић. - [2. изд.]. - Бијело Поље : Пегаз ; Београд : Свентовид, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 119 стр. ; 22 cm. - (Библиотека In medias res)

Тираж 1000. - Сусрет лица и маске / Зоран Богавац: стр. 111-119.

821.163.4-94
929:32 Павелић А.(093.3)
COBISS.CG-ID 4401936

2337
ВЕШОВИЋ, Божидар М.
        Војвода Миљан Вуков Вешовић / Божидар М. Вешовић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 425 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Комови, Андријевица)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о аутору / Горан Ратковић: стр. 425.
ISBN 978-86-7794-062-1 (Брош.)

821.163.4-94
821.163.4-36
821.163.4-1
929.52ВЕШОВИЋИ
COBISS.CG-ID 11654672

2338
ВОЈВОДИЋ, Лука П.
        Сећања / Лука П. Војводић ; [приређивачи Ранка Милинковић, Душица Нешић]. - Београд : Р. Милинковић : Д. Нешић, 2007 (Београд : Раковић). - 686 стр. : илустр. ; 25 cm

Ауторове слике. - Тираж 200. - Лука П. Војводић: Сећања / Ранко Симовић: стр. 5-7. - Напомена издавача / приређи Душица (Војводић) Нешић, Ранка (Војводић) Милинковић: стр. 9-12. - Сјећања Луке Перише Војводића (1898-2001) / Момир Војводић: стр. 655-656
ISBN 978-86-910247-0-3 (Р.М.)

821.163.41-94
371.11:929 Војводић Л.
COBISS.CG-ID 140900876

2339
ВУКОТИЋ, Милош
        Vrtlozi vremena / Miloš Vukotić. - [S. l.] : M. Vukotić, [2007?] (Risan : IRTA). - 158 str. : fotogr. ; 21 cm

(Broš.)

821.163.4-94
COBISS.CG-ID 512030439

2340
ВУКСАНОВИЋ, Миро, 1944-
        Повратак у Раванград : биографске приповести с прологом и писмом својих ликова / Миро Вуксановић. - Београд : Београдска књига : Српска књижевна задруга, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 216 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Адресе времена / Београдска књига, Београд ; књ. 8)

Тираж 1000. - Потиснути : (одломак) / Вељко Петровић: стр. 5-6. - Белешка о аутору: стр. 215-216.
ISBN 978-86-7590-180-8 (Београдска књига) ISBN 978-86-379-0981-1 (Српска књижевна задруга) (картон)821.163.4-94
COBISS.CG-ID 142078220

претходна
наредна