претходна
наредна

2041
        ЧУДЕСНИ кладенац : антологија српског пјесништва од Барање до Боке Которске / Здравко Крстановић ; [иницијали и вињете Захарија Стефановић Орфелин]. - Београд : Српско културно друштво "Зора", 2002 (Београд : АРТ График). - XXXIX, 739 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Антологије ; књ. 1)

Тираж 1000. - Предговор / Здравко Крстановић: стр. IX-XXXIX. - Биљешке о народном пјесмама: стр. 655-660. - Биљешке о пјесницима: стр. 661-696. - Регистар.821.163.4-1(082.2)
821.163.4-1:398(082.2)
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7366160

2042
ЧУРОВИЋ, Слободан М.
        Молебан за оглашеног : о убијању и неколико предсмртних прича / Слободан М. Чуровић. - Београд : Научна КМД, 2007 (Београд : Научна КМД). - 112 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-84153-84-7

821.163.4-1
821.163.4-36
COBISS.CG-ID 140257036

2043
ЏУВЕР, Богдан, 1936-
        Призивање порекла : избор из лирике / Богдан Џувер ; [приредио и поговор написао Милутин Шљиванчанин]. - Петроварадин : Алфаграф, 2007 (Петроварадин : Алфаграф). - 150 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Догласнице ; 11. Поезија)

На насл. стр. поред мјеста издавања и: Нови Сад. - Тираж 300. - Препознавање песника: стр. 119-144. - Напомена приређивача: стр. 145. - Белешка о песнику: стр. 146-147.
ISBN 978-86-83681-28-0 (брош.)821.163.4-1
821.163.4-1.09
COBISS.CG-ID 225139463

2044
ШАРАНОВИЋ, Никола Б.
        Полусонет полусан / Никола Б. Шарановић. - Подгорица : ЦИД, 2007 (Београд : Бирограф). - 86 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Божанствена пјесма са олтара душе / Соња Томовић-Шундић: стр. 5-16. - Биљешка о пјеснику: стр. 81.
ISBN 978-86-495-0352-6
a) Шарановић, Никола Б. (1979-)

821.163.4-1
821.163.4.09 Шарановић Б. Н.
COBISS.CG-ID 12096784

2045
ШЕБЕК, Милан
        Са врбничких изворишта Куманице / Милан Р. Шебек. - Бијело Поље : Таш, 2007 (Бијело Поље : Таш). - 240 стр. ; 20 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-86627-00-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11358480

2046
ШИЉАК, Мићун
        Свитац у дрвљанику : (источно огледало) / Мићун Шиљак ; [превод Саша Важић] = A Firefly in a Woodpile : (eastern mirror) / Mićun Šiljak ; [translation Saša Važić]. - Београд : Хаику удружење Србије и Црне Горе = Belgrade : The Haiku Association of Serbia & Montenegro, 2007 (Београд : Меграф). - 100 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Хаику поезија ; књ. 12 = Haiku Poetry ; book 12)

Упоредо срп. текст и енгл. пријевод. - Тираж 500. - Мићун Шиљак - (хаику) пјесник / Зоран Раонић: стр. 67-70. - Музика и поезија Мићуна Шиљка / Небојша Симин: стр. 75-76. - Хаику и сенрју Мићуна Шиљка / Богданка Стојановски: стр. 79-81. - Мићун Шиљак, песник хаибуна / Невена Симин: стр. 85-87. - О хаику песништву Мићуна Шиљка / Милијан Деспотовић: стр. 91-94. - Биљешка о писцу ; A Note on the Autor: стр. 99-100.
ISBN 978-86-84813-11-6 (брош.)821.163.41-193
COBISS.CG-ID 146425612

2047
ШОБИЋ, Жарко
        Putevi vremena i snoviđenja : Crnoj Gori i njenoj slobodi / Žarko Šobić. - Nikšić : J.U."Stari grad-Anderva", 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 428 str. ; 21 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-9950-526-02-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512156131


821.163.4-2 ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ


2048
БАБИЋ, Срђа Р.
        Zavjet vojvode Ivana Crnojevića : istorijska drama / Srđa R. Babić. - Podgorica : S. R. Babić, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 73 str. ; 21 cm

Tiraž 250.
ISBN 978-9940-9075-0-1 (broš.)

821.163.4-24
COBISS.CG-ID 11835920

2049
        ВИДА Огњеновић : Дон Крсто : премијера 6. октобра 2007. на Сцени "Љуба Тадић" : сезона 07/08 / [програм приредили Јелена Ковачевић, Марина Миливојевић-Мађарев, Горчин Стојановић]. - Београд : Југословенско драмско позориште, 2007 (Београд : ДМД). - 40 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Биографије: стр. 32-35.
ISBN 978-86-80513-22-5 (брош.)821.163.4.09-2:792.091
COBISS.CG-ID 143847436

2050
ИВАНОВИЋ, Симо К.
        Перо Поповић и Јусуф Бег : драма у пет слика / Симо К. Ивановић. - 1. изд. - Нови Сад : Змај, 2003 (Нови Сад : Scan studio). - 64 стр. : ауторова слика ; 25 cm. - (Библиотека Поновљена издања / Змај)

Први пут објављено 1930. - Тираж 300. - Напомена: стр. 61-62. - Речник мање познатих речи: стр. 63-64.
(Брош.)821.163.41-2
COBISS.CG-ID 186230279

2051
ЈЕЛЧИЋ, Вићенцо
        Ubojstvo Danila Petrović Njeguša knjaza černogorskoga : prikazanje u pet diela / Vićenco Jelčić ; priredio Milovan Radojević. - Podgorica : Crnogorsko narodno pozorište ; Cetinje : Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević", 2007 (Podgorica : AP Print). - 148 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Dramska baština / Crnogorsko narodno pozorište)

Tiraž 500. - Suvremena drama o ubistvu knjaza Danila / Ratko Đurović: str. 5-17. - Oko atentata na knjaza Danila / Danilo Radojević: str. 131-137. - Ubiše Knjaza / Momčilo Šaletić: str. 138-145. - Manje poznate riječi: str. 116-119. - Bibliografija i bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-7414-035-2 (Crnogorsko narodno pozorište ; broš.) ISBN 978-86-7079-100-8 (Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević" ; broš.)

821.163.4-2
321.61(497.16):929 Петровић Његош Д.
COBISS.CG-ID 12274448

2052
КОВАЧ, Мирко
        Danilo : istorijski igrokaz u dva čina i 15 slika / Mirko Kovač. - Podgorica : Crnogorsko narodno pozorište, 2007 (Podgorica : AP Print). - 97 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Biblioteka Premijera / Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica)

Tiraž 500. - Drama jednog vladara i jedne zemlje / Filip David: str. 86-87. - Iz rediteljske bilježnice / Radmila Vojvodić: str. 96-97.
ISBN 978-86-7414-034-5 (broš.)

821.163.4-24
COBISS.CG-ID 12183824

2053
KOVAČ, Mirko
        Isus na koži : izabrane drame / Mirko Kovač. - 1. izd. - Zagreb : Fraktura, 2003 (Zagreb : Kratis). - 355 str. ; 21 cm. - (Djela Mirka Kovača ; knj. 1)

Bilješka o piscu: str. 353. - Bio-bibliografska bilješka / Božidar Malinar: 343-351. - Sadrži i: Tko je Baltazar ; Posvećeno Antonu ; Ubojstvo u noćnom vlaku ; Tmurno ; Lažni car.
ISBN 953-7052-08-7

821.163.4-2
821.163.4.09-2
COBISS.CG-ID 11987984

2054
КРСТАЈИЋ, Батрић
        Просидба / Батрић Крстајић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 114 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Предговор / Бранислав М. Крстајић: стр. 7-12. - Мање познате ријечи: стр. 91-96. - Биљешке о писцу: стр. 113.
ISBN 978-86-7792-123-1 (брош.)821.163.4-2
COBISS.CG-ID 12324112

2055
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Дон Крсто : драма у два дела / Вида Огњеновић. - Подгорица : Октоих ; Београд : Штампар Макарије ; Будва : Град театар, 2007 (Нови Сад : Арт принт). - 118 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена драма / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000. - Све је видно и све је привидно / Божо Копривица: стр. 5-7.
ISBN 978-86-7659-402-3

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 11839248

2056
ПЕКИЋ, Борислав
        Izabrane drame / Borislav Pekić ; izbor i pogovor Lidija Mustedanagić. - Novi Sad : Solaris, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 376 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Izabrana dela / Borislav Pekić ; knj. 14)

Tiraž 500. - Farsična neizvesnost identiteta: str. 355-376. - S a d r ž a j: Na ludom, belom kamenu ili Buđenje vampira (9-119); Generali ili srodstvo po oružju (121-180); Kako zabavljati gospodina Martina (181-252); Obešenjak (253-312); U Edenu, na Istoku (323-354). Farsična neizvesnost identiteta / Lidija Mustedanagić (355-376).
ISBN 978-86-7560-057-2

821.163.4-2
821.163.4-2.09 Пекић Б.
COBISS.CG-ID 225007111

2057
ПЕЛЕВИЋ, Маја
        Ja ili neko drugi : neprijatelju / Maja Pelević. - Novi Sad : Srpsko narodno pozorište, 2007 (Novi Sad : Lito studio). - 64 str. ; 22 cm

Tiraž 500. - Doba poročne nevinosti / Svetislav Jovanov: str. 61-62. - Maja Pelević : izvedene drame: str. 63.
ISBN 978-86-80951-27-0 (broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 221058311

2058
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Лажни цар Шћепан Мали / Петар II Петровић Његош ; приредио Александар Младеновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 421 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша : критичко издање / Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица ; 3)

Тираж 500. - Лажни цар Шћепан Мали - историческо збитије осамнаестога вијека, пјесмотворје његове свјетлости Петра Петровића Његоша, владике и господара Црне Горе: стр. 1-13. - Списак претплатника на прво издање "Лажног цара Шћепана Малог": стр. 233-256. - О демонству лакрдијаша / Мило Ломпар: стр. 257-298.
ISBN 978-86-7215-203-6821.163.4-2
821.163.4.09-2 Петровић Његош П.II
COBISS.CG-ID 12498192

2059
ПОПАДИЋ, Драган
        Grčka trilogija / Dragan Popadić ; [ilustrator Ljubomir Popadić]. - Tivat : Centar za informativnu djelatnost, 2007 (Tivat : Uno). - 155 str. : crteži ; 21 cm

Pravo ime autora: Dragomir. - Tiraž 500. - Sadržaj s nasl. str.: Jelena od Sparte ; Rat za Troju ; Agamemnon i Klitemnestra.
ISBN 978-9940-9088-0-5 (broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 12135952

2060
ПОПОВИЋ, Перивоје
        Његошев сат : (драмска симфонија са документима, пјевањем и плакањем у девет ставова) / Перивоје Поповић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 111 стр. : илустр. ; 18 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Жезло оца хаоса / Горан Бјелановић: стр. 5-8. - Савремана драма / Веселин М. Ракчевић: стр. 103-109. - Биљешка о аутору: стр. 110-111.
ISBN 978-86-7792-124-8

821.163.4-2
821.163.4.09 Поповић П.
COBISS.CG-ID 12333328

2061
SRBLJANOVIĆ, Biljana
        Supermarket : soap opera / Biljana Srbljanović. - Zagreb : Durieux ; Sarajevo : Buybook ; Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2002 (Zagreb : Tipotisak). - 181 str. ; 20 cm

Autorova slika na koricama. - Beleška o autoru: str. 181.
ISBN 953-188-149-9 (broš.) ISBN 978-953-188-149-4

821.163.41-2
COBISS.CG-ID 20100450

2062
ТОМОВИЋ, Слободан
        Драме и епиграми / Слободан Томовић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Арт-принт). - 97 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Виенац)

Тираж 500.
ISBN 978-86-7659-418-4 (брош.)821.163.4-2
821.163.4-193.2
COBISS.CG-ID 12057872


821.163.4-3 ПРОЗА


2063
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Радомир
        Бешчашће ближњих илити живот избјеглички / Радомир Барјактаревић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 220 стр. ; 21cm. - (Библиотека Документ)

Тираж 500. - Податак о библиотеци преузет из ЦИП-а.
ISBN 978-86-7792-103-3 (брош.)821.163.4-3
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11645712

2064
БАЦКОВИЋ, Марија
        Moja druga ljubav / Marija Backović. - Podgorica : Unireks, 2007 (Užice : Grafičar). - 30 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Unireks, Podgorica)

Podatak o štamparu preuzet iz CIP-a. - Tiraž 500. - Bilješka o pscu: str. [1].
ISBN 978-86-427-0711-2 (broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 11384336

2065
        ЗАЛИВ тишине : избор из југословенске прозе о Боки Которској / [приредио] Владимир Бргуљан. - Подгорица : Октоих ; Београд : Штампар Макарије, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 507 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000. - Белешке о писцима и преводиоцу с латинског: стр. 479-492. - Речник мање познатих речи: стр. 493-499. - О аутору: стр. 501-502. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7659-398-9

821.163.4-3(082.2)
COBISS.CG-ID 11633424

2066
КАНКАРАШ, Босиљка
        Đe ste Crnogorci ne bilo ve / Bosiljka Kankaraš. - 1. izd. - Podgorica : AP-Print, 2007 (Podgorica : AP-Print). - 208 str. ; 21 cm

Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1000.
ISBN 978-86-85731-11-2 (broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 11425552

2067
МУЈОВИЋ, Вјера
        Nisam ovako zamišljala život : dokumentarni horor katalog sa sto lica, nekoliko mumija i fantoma, par vampira, više anđela, samoubica, bednika, vila i ala --- / Vjera Mujović ; [crteži Eda Kadirić ; foto Nebojša Babić]. - Beograd : Čigoja štampa, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 189 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7558-526-8 (broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 143557388

2068
РАЈКОВИЋ, Мирјана А.
        Pisma, bilješke, eseji / Mirjana Aleksandrova Rajković. - Podgorica : Unireks, 2007 (Užice : Grafičar). - 93 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Eseji / Unireks, Podgorica)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-427-0714-3

821.163.4-3
821.163.4-6
COBISS.CG-ID 11624208

2069
СТАНИЋ, Миличко
        Катуниште / Миличко Станић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 336 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 100. - Предговор [уз поглавље Анегдоте] / [прерађивач]: стр. 61-65. - Биљешка о приређивачу [и аутору за већи дио књиге]: стр. 327-328. - Библиографија: стр. 65, 293.
Садржи:
Приче ; Савјети : (за домаћице и домаћинаства) ; Љебовито биље : села Сеоца и планине Баљ / Миличко Станић
Анегдоте / [прерађивач] Миличко Станић.
ISBN 978-86-7792-107-1

821.163.4-3
821.163.4-36
64(083.132)
582.099(083.132)
COBISS.CG-ID 11770128

2070
ТРИПКОВИЋ, Миодраг
        Тоље Паткаш / Миодраг Трипковић. - Подгорица : Унирекс ; Андријевица : Комови, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 88 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Савремена проза)

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 85.
ISBN 978-86-427-0717-4 (Унирекс, Подгорица) ISBN 978-86-7794-063-8 (Комови, Андријевица)821.163.4-3
COBISS.CG-ID 11658512

претходна
наредна