претходна
наредна

2071
ЦЕРОВИЋ, Станко
        Дрво живота, плодови смрти или О повратку људи из Историје / Станко Церовић. - Чачак : Градац К : Б. Кукић, 2007 (Београд : Зухра). - 246 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Лађа / [Градац, Чачак])

Тираж 500. - О аутору: стр. [247].
ISBN 978-86-83507-51-1 (Градац; брош.)821.163.41-3
COBISS.CG-ID 142599948


821.163.4-31 РОМАНИ


2072
АНДРИЋ, Иво
        На Дрини ћуприја / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 365 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 1)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 10000. - Речник турцизама, провинцијализама и неких мање познатих израза: стр. 361-365.
ISBN 978-86-7659-383-5 (Октоих)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11153424

2073
АНДРИЋ, Иво
        Омерпаша Латас / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 289 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 3)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 5000. - Речник турцизама, провинцијализама и неких мање познатих израза: стр. 281-288.
ISBN 978-86-7659-379-8 (Октоих)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11152144

2074
АНДРИЋ, Иво
        Проклета авлија / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 95 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 5)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 5000. - Речник турцизама: стр. 91-93.
ISBN 978-86-7659-381-1 (Октоих)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11152912

2075
АНДРИЋ, Иво
        Травничка хроника / Иво Андрић. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Суботица : Ротографика). - 477 стр. ; 21 cm. - (Изабрана дјела у седам књига / Иво Андрић ; књ. 2)

Податак о штампару усменим контактом добијен од Октоиха. - Тираж 7000. - Речник турцизама, провинцијализама и неких мање познатих израза: стр. 469-476.
ISBN 978-86-7659-382-8 (Октоих)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11153168

2076
БАЛЕТИЋ, Милијана
        Ekshumacija istine : (preludij u Sarajevu) / Milijana Baletić. - Novi Sad : M. Baletić, 2002 (Novi Sad : Budućnost). - 229 str. ; 20 cm

Tiraž 2000. - O autoru: str. 227.
(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7428368

2077
БЈЕЛЕТИЋ, Миливоје А.
        Шупљеглави : историјски роман / Миливоје А. Бјелетић. - Београд : М. Бјелетић, 2007 (Београд : Калиграф). - 205 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 250. - Биљешка о аутору: стр. 5. - Рецензент каже / Данило Капор: стр. 8-9.
ISBN 978-86-903985-2-2 (Брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 140199948

2078
БЈЕЛИЦА, Исидора, 1966-
        Љубав у Бејруту / Исидора Бјелица. - Нови Сад : Љубитељи књиге, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 201 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 4000. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-86107-27-5 (брош.)821.163.41-31
COBISS.CG-ID 221958663

2079
БЈЕЛИЦА, Исидора, 1966-
        Љубав у Каиру / Исидора Бјелица. - Нови Сад : Љубитељи књиге, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 227 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 4000.
ISBN 978-86-86107-26-8 (брош.)821.163.41-31
COBISS.CG-ID 221784327

2080
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Zabranjena pisma : sex(e)pistolarni roman / Isidora Bjelica, Luna Lu. - Beograd : Laguna, cop. 2007 (Beograd : Margo-art). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

Luna Lu je pseudonim S. Zlatanović. - Tiraž 3000.
ISBN 978-86-7436-711-7 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 143723276

2081
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Српкиња / Исидора Бјелица. - Нови Сад : Љубитељи књиге, 2006 [тј.] 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 171 стр. ; 21 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 3000.
Садржи и:
[Милица Стојадиновић Српкиња] / Лудвиг Аугуст Франкл.
ISBN 978-86-86107-37-4 (брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 224740615

2082
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Tajna Titovog kreveta / Isidora Bjelica. - Beograd : Draganić, 2007 (Beograd : Janus). - 136 str. ; 22 cm

Tiraž 8800. - Na koricama autorova slika i beleška o delu.
ISBN 978-86-441-0768-2 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 139559180

2083
БОЈИЧИЋ, Радивоје
        Сервантес међу шљивама / Радивоје Бојичић. - Београд : Српака књижевна задруга, 2007 (Земун : Пекограф). - 158 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека Српке књижевне задруге)

Тираж 1000. - Белешка о писцу / Д.[Драган] Л.[Лаићевић]:стр. 157-158.
ISBN 978-86-379-0965-1

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 140254732

2084
BRKOVIĆ, Balša
        Soukromá galerie / Balša Brković ; [přeložil Jan Kravčík]. - Praha : MEZERA, 2007. - 166 str. ; 19 cm. - (Edice Moderní východoevropská literatura)

ISBN 978-80-903259-4-4 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 12539408

2085
БРКОВИЋ, Бранислав
        Letrat / Branislav Brković. - Podgorica : Udruženje pisaca "Tekst", 2007 (Cetinje : IVPE). - 121 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Savremeni roman / Udruženje pisaca "Tekst", Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 121.
ISBN 978-86-85577-01-7

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11128080

2086
ВЕЉОВИЋ, Борко
        Deca bez očiju : roman / Borko Veljović. - 1. izd. - Beograd : Dobričić : Treći Trg, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 153 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Desant)

Tiraž 500. - O piscu: str. 153. - Kopilad bogova: Salir / Aleksandar Mandić: str. [156].
ISBN 978-86-86983-00-8 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 140703756

2087
ВЕШОВИЋ, Веселин
        Уклети круг / Веселин Веско Вешовић. - 1. изд. - Подгорица : АП Принт, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 155 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Историја као наше трајање / Ратко Делетић: стр. 153-155. - Биљешка о писцу: стр. [157].
ISBN 978-86-85731-12-9 (брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11645456

2088
ВУЈАЧИЋ, Мијат
        Vampir / Mijat Vujačić. - Beograd : Čigoja štampa, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 258 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Momo Kapor o romanu Vampir: str. 257-258.
ISBN 978-86-7558-484-1 (Broš.)

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 139363852

2089
ВУКОВИЋ, Чедо
        Mrtvo duboko : roman / Čedo Vuković. - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2007 (Podgorica : Grafo Zeta). - 152 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 2000. - Podaci o piscu: str. 151.
ISBN 978-86-303-1222-9

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 12091920

2090
ГРЕГОВИЋ, Саво
        Небеска беванда : (дневник без добрих година) / Саво Греговић ; [слике Станко Зечевић]. - Будва : Арт Прес, 2007 (Игало : Биро конто). - 316 стр., [12] с таблама : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Тираж 500.
ISBN 978-86-908247-3-1 (брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11464464

2091
ГРОЗДАНОВСКА, Оливера
        Мама, причај ми / Оливера Гроздановска. - Скопје : Агенција Академик, 2007 (Кочани : Обнова). - 236 стр. ; 20 cm

Тираж 300
ISBN 9989-833-68-0 (брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 70324490

2092
ДРАГИЋ, Лабуд
        Крв и вода / Лабуд Драгић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Едит принт). - 330 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Нова дела ; [Завод за уџбенике, Београд])

Тираж 1000. - Речник / Михаило Шћепановић: стр. 313-327. - Белешка о писцу: стр. 330.
ISBN 978-86-17-15035-6

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 144186636

2093
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Вилословије и самословије : роман / Живко Ђурковић. - Београд : Interpres, 2007 (Београд : Interpres 1847). - 125 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Царске двери ; књ. 16)

Тираж 500. - Исправке: стр. [127].
ISBN 978-86-7561-073-1

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 141669132

2094
ЕРАКОВИЋ, Миленко
        Путовање Емилије Лајхт / Миленко Ераковић. - Београд : Чигоја штампа : М. Ераковић, 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 190 стр. ; 21 cm

Тираж 350.
ISBN 978-86-7558-527-5

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 143644940

2095
ЗОРИЋ, Војислав
        Хроника салашарског родољубља / Војислав Зорић ; [предговор Лука Хајдуковић]. - Нови Сад : Алфаграф, 2007 (Петроварадин : Алфаграф). - 221 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Осванице ; 3. Проза)

Тираж 500. - Јеретиковање у прози Војислава Зорића: стр. 5-27. - Речник непознатих и мање познатих речи / припремила Љиљана Баиловић: стр. 216-221
ISBN 86-83681-30-0 (Брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 217942791

2096
ЈОВАНОВИЋ, Биљана
        Psi i ostali / Biljana Jovanović. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, cop. 2007 (Beograd : Alfa). - 168 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Delo. Dela Biljane Jovanović)

Slika autora. - Tiraž 500. - Beleška o autorki: str. [169].
ISBN 978-86-331-3097-4 (karton)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 137035276

2097
ЈОВАНОВИЋ, Борис
        Отац / Борис Јовановић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Арт-принт). - 196 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 978-86-7659-417-7 (брош.)821.163.4-31
COBISS.CG-ID 12056848

2098
ЈОВОВИЋ, Жељко
        Nesanica / Željko Jovović ; [ilustracije Marko Lukovac]. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Savremena crnogorska proza)

Slika autora. - Tiraž 500. - Gospodin je postao ptica / Slobodan Vukanović: str. 139-140. - Jovović je dobrovoljno ćutao / Vlatko Simunović: str. 141-142. - Riječ o autoru: str. 143. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85735-12-7 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11418384

2099
КАЛЕЗИЋ, Драгиша
        Адреса беше моја : роман / Драгиша Калезић. - Београд : "Филип Вишњић", 2007 (Београд : "Филип Вишњић"). - 394 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Албатрос ; књ. 128)

Тираж 500. - Изгубљено и нађено у писању / Јовица Аћин: стр. 387-391. - Белешка о писцу: стр. 393-394.
ISBN 978-86-7363-511-8 (брош.)

821.163.41-31
821.163.4.09 Калезић Д.
COBISS.CG-ID 138096652

2100
КИЛИБАРДА, Новак
        Epilog crnogorske hronike : jevanđelje po Amfilohiju / Novak Kilibarda. - Podgorica : CID, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 603 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Tiraž 500.
ISBN 978-86-495-0330-4

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 11468048

претходна
наредна