претходна
наредна

2011
СБУТЕГА, Бранко
        Sebedarje / don Branko Sbutega ; [priredio Antun Sbutega ; saradnik Gracijela Čulić ; fotografija Stevan Kordić]. - Kotor : Kotor Art - Don Brankovi dani muzike, 2007 (Herceg Novi : Biro konto). - 101 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Poetsko sebedarje Branka Sbutege / Zvonimir Mrkonjić: str. 7-13. - Pogovor / Antun Sbutega: str. 93-97. - Ilustracije: str. 99.
ISBN 978-9940-9070-0-6 (broš.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Сбутега Б.
COBISS.CG-ID 11779088

2012
СВЕСРПСКИ фестивал младих писаца Српско перо (17 ; 2002 ; Јагодина)
        Књижевни зборник Српско перо 2002. / 17. свесрпски фестивал младих писаца "Српско перо 2002", Јагодина ; [уредник Бајо Џаковић]. - Јагодина : Књижевна омладина : Гамбит, 2002 (Београд : МБ графика). - 60 стр. ; 21 cm

Кор. ств. насл.: 17. српско перо. - Тираж 300.
ISBN 86-7624-015-9 (Брош.)821.163.4-1(082)
821.163.4-3(082)
COBISS.CG-ID 6016272

2013
        SEDAM noćnih rukopisa : zbornik poezije studenata Filozofskog fakulteta - Nikšić / [urednik Radomir Čečović ; ilustracije Špela Cvetkov]. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2007 (Nikšić : Kolo). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300. - Za zbornik "Sedam noćnih rukopisa" / Slobodan Kalezić, Mihailo Peroš: str. 3-4. - Zastupljeni autori: Aleksandra Vučetić, Đorđije Šćepanović, Anka Radović, Miljan Nikolić, Marija Blečić, Novica Vujović, Radoman Čečović.
ISBN 978-86-7798-014-6 (broš.)

821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 11480848

2014
СЕМАКИН, Александар
        Калемар / Александар Семакин. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност ; Бијело Поље : Центар за културу "Војислав Булатовић Струњо", 2007 (Ужице : Графичар). - 54 стр. ; 21cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља ; 20)

На кор.: Награда "Ристо Ратковић" за младе пјеснике [2006]. - Тираж 400. - Белешка о пјеснику: стр. 49.
ISBN 978-86-7261-308-7 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11407888

2015
СИМОНОВИЋ, Драгољуб, 1953-
        Врните ми Метохију : сонети / Драгољуб Луне Симоновић. - Београд : Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" : КУД "Ђока Павловић", 2007 (Београд : Калиграф). - 91 стр. ; 21 cm. - (Едиција Поруке)

Тираж 300. - Предговор / Михаило Н. Јовановић: стр. 7-8. - На корицама ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-7038-068-4 (ПТТ; брош.) ISBN 978-86-7038-066-0 (за издавачку целину)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 140774924

2016
СИМОНОВИЋ, Драгољуб
        Мостарски драгуљи : (глосе) : глосе на стихове Алексе Шантића и Пера Зупца / Драгољуб Луне Симоновић ; [илустрације Милица Симојловић]. - Горњи Милановац : Запис, 2004 (Чачак : Светлост). - 62 стр. : илустр. ; 18 cm

Тираж 200. - Запис похвале / Перо Зубац: стр. 7-8. - На кор. ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 86-903273-6-3 (брош.)821.163.41-146.2
COBISS.CG-ID 112889612

2017
        СЈАЈНА пера : прилози из Чечаве / [сакупио] Миодраг Марковић. - Подгорица : Културни центар "Свети Сава", 2007 (Теслић : Ситограф). - 101 стр : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Поговор: стр. 93.821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512025319

2018
СРДАНОВИЋ, Радоман В.
        Црном Гором : пјесме / Радоман В. Срдановић ; [рецезент Веселин Брновић]. - Андријевица : Комови, 2007 (Пријепоље : Графо картон). - 159 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Пјесма као аманет : рецензија: стр. 153-155. - Биљешка о аутору: стр. 156-157.
ISBN 987-84743-52-6 ! (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512025831

2019
СТАНИЋ, Вукашин
        Два лица завичаја / Вукашин Станић. - Београд : В. Станић, 2007 (Београд : Ј.П. "Сава центар"). - 97 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Речник мање познатих речи: стр. 75-85. - Два лица завичаја / Ратомир Дамјановић: стр. 87-94. - Белешка о аутору: стр. 97.
ISBN 978-86-910531-0-9 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Станић В.
COBISS.CG-ID 143130892

2020
СТАНИШИЋ, Павле
        Evropa za uspomenu / Pavle Stanišić. - Banja Luka ; Beograd : Zadužbina "Petar Kočić", 2007 (Banja Luka : Ilgraf). - 154 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Moja knjiga)

Tiraž 500. - Na koricama autorova slika i bilješka o njemu.
ISBN 978-99938-31-89-1 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 218392

2021
СТАНИШИЋ, Слободан
        Башта кнегиње Милице / Слободан Станишић. - Приштина : Панорама, 2007 (Београд : Фото футура). - 71 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Реч о писцу: стр. 68-69.
ISBN 978-86-7019-276-8

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 142225676

2022
СТЕВОВИЋ, Гојко К.
        Пјесме о страдању српског народа / Гојко К. Стевовић. - Нова Пазова : Бонарт, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 159 стр. : факс. ; 25 cm

На насл. стр. назив места издавања: Београд. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Предговор / Радомир Ј. Остојић: стр. 5. - Утисци пријатеља / протојереј-ставрофор Радомир Чкаутовић, Никола Бојовић, Василије Вучковић: стр. 147-153. - Биљешка о аутору: стр. 155.
ISBN 86-503-0087-1

821.163.41-13
COBISS.CG-ID 180987143

2023
СТЕФАНОВИЋ, Јасна
        Глагољива белина, колебљивост у бојама / Јасна Стефановић. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност ; Бијело Поље : Центар за културу "Војислав Булатовић Струњо", 2002 (Ужице : Графичар). - 54 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља)

На кор.: Награда "Ристо Ратковић", за младе пјеснике. - Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 54.
ISBN 86-7261-286-8 (Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4456976

2024
СТОЈАНОВИЋ, Дејан
        Плес времена / Дејан Стојановић ; [портрет аутора Зоран Туцић]. - 2. изд. - Београд : Конрас, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 135 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека Бели вук ; књ. 7)

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 135.
ISBN 978-86-7552-033-7 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 143095820

2025
СТОЈИЋ, Миле
        Utjehe ovdje nema : izabrane i nove pjesme / Mile Stojić. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2007 (Cetinje : IVPE). - 219 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - Pjesnik povratka i samoće, pjesme žala i sjećanja / Pavle Goranović: str. 213-218. - O piscu: str. 219.
(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512275174

2026
ТАДИЋ, Новица
        Лутајући огањ : изабране песме / Новица Тадић ; избор и поговор Гојко Божовић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2007 (Краљево : Анаграф). - 203 стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља) (Библиотека Поезија, данас ; књ. 43)

Тираж 500. - Песник епохалне самосвести: стр. 193-201. - О песнику: стр. 203.
ISBN 978-86-83047-74-1

821.163.4-1
821.163.41.09-1 Тадић Н.
COBISS.CG-ID 143223564

2027
ТИЈАНИЋ, Милорад
        Свијетли образи / Милорад Тијанић ; [предговор Марко Вујовић]. - Плужине : Центар за културу, 2007 (Цетиње : ИВПЕ). - 95 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 300. - Предговор: стр. 5. - О аутору: стр. 94.
ISBN 978-86-906757-1-5 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12261136

2028
ТОМОВИЋ, Милета
        Бучурах / Милета Томовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 74 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / [Народна књига - Алфа])

Кор. ств. насл.: Бачурах. - Тираж 500.
ISBN 978-86-331-3282-4 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 143690508

2029
ТОМОВИЋ, Милета
        Обданица / Милета Томовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 87 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / [Народна књига - Алфа])

Тираж 500.
ISBN 978-86-331-3283-1 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 143682060

2030
        ТРАГ у времену / приредио Данило Мијатовић. - Никшић : Књижевна заједница "Мирко Бањевић", 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 186 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешке о пјесницима: стр. 153-175. - Азбучни попис пјесника: 177-180. - Напомене уз ово издање / приређивач: стр. 181-184.
ISBN 978-86-85741-10-4

821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 12356112

2031
ТРИФОВИЋ, Миладин М.
        (Ј)европи на образ / Миладин М. Трифовић. - 1. изд. - Сутоморе : Удружење Космет, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 78 стр. ; 22 cm

Тираж 500.
ISBN 978-9940-508-00-5 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11653648

2032
ЋИРОВИЋ, Бранко, 1945-
        Крик душе : пјесме / Бранко Ћировић Ћиро. - Ћићевац : Центар за културу, 2005 (Сталаћ : Графосистем). - 156 стр. : ауторов портрет ; 21 cm

Тираж 1000. - Рецензија / Борисав Бора Благојевић: стр. 5-7. - Крик из дубине свести / Радивоје Пацко Миладиновић: стр. 8-10. - Белешка о писцу: стр. 149-150.
ISBN 86-903309-3-3 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 127645708

2033
ЋИРОВИЋ, Бранко
        Моја душа је овдје : [пјесме] / Бранко Ћировић Ћиро. - Ћићевац : Центар за културу, 2002 (Крушевац : Графика Симић). - 189 стр. ; 20 cm

Тираж 1 000.
ISBN 86-903309-2-5

821.163.41-14
COBISS.CG-ID 99329548

2034
ЋИРОВИЋ, Миленко Д.
        У загрљају сјенки / Миленко Д. Ћировић Љутички ; [превод Саша Важић] = The Embrace of Shadows / Milenko D. Ćirović Ljutički ; [translation Saša Važić]. - Београд : Хаику удружење Србије и Црне Горе = Belgrade : The Haiku Association of Serbia & Montenegro, 2007 (Београд : Меграф = Belgrade : Megraf). - 70 стр. : вињете ; 21 cm. - (Библиотека Хаику поезија = Haiku poetry ; књ. 11)

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Естетика која извире из импресивних садржаја / Верица Живковић: стр. 65-66. - Биљешка о писцу: стр. 69. - На насл. стр. запис: Дар аутора Ц.Н.Б. Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" јун 2007. Цетиње: М 30926: ЦНБЦТ
ISBN 978-86-84813-10-9 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 139757580

2035
ЋОРОВИЋ, Радомир
        Слободане брате видовити не мога те ни Хаг саломити / Радомир-Рашо Ћоровић. - Подгорица : Покрет, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 112 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Путокази / Покрет, Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 978-86-85559-16-7

821.163.4-1
821.163.4-9
COBISS.CG-ID 11221776

2036
ЋУЛАФИЋ, Влајко
        Утва златокрила / Влајко Ћулафић ; цртежи Предраг Драговић. - Београд : Партенон, 2007 (Београд : Примал). - 59 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / [Партенон, Београд])

Тираж 300. - У оковима злих сила / Момир Војводић: стр. 49-50. - Дубоко у традицији / Милица Краљ: стр. 51-53. - Неко, ко јесте, и мора бити - пјесник / Благоје Нишавић: стр. 54-55. - О писцу: стр. 57.
ISBN 978-86-7157-383-2 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Ћулафић В.
COBISS.CG-ID 142544140

2037
УЉАРЕВИЋ, Јованка
        U sandalama od smole / Jovanka Uljarević. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 73 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - O knjizi "U sandalama od smole" / Miodrag Radović: str. 69-70. - O autorki: str. 71. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85735-17-2 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11917584

2038
УЉАРЕВИЋ, Радомир
        Неке ствари и остало / Радомир Уљаревић. - Београд : Штампар Макарије ; Подгорица, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 68 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Савремена поезија / Штампар Макарије / Удружење књижевника Црне Горе)

Тираж 700.
ISBN 978-86-87019-01-0 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 143127564

2039
ХАДРОВИЋ, Сафет
        Žrtva / Safet Hadrović Vrbički. - 3. izd. - Novi Pazar : Udruženje pisaca Sandžaka, 2003 (Prijepolje : Grafokarton). - 104 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Alem ; kolo 3, knj. 3)

1. izd. 1993. pod stv. nasl.: Kurban. - Tiraž 1000. - Bilješka o autoru: str. 101

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4856592

2040
ЦИКО, Ружица
        Staza pepela / Ružica Ruška Ciko ; [ljepotom knjige bavio se Dragan Džo Dujović]. - Čačak : Jel-Mil, štamparija Bajić, 2007 (Čačak : Jel-Mil, štamparija Bajić). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1000. - Nakon čitanja stihova Ružice Ciko ... / Svetlana Jovetić Koprivica: str. 5-6. - Ružica-Ruška Ciko: str. 114-115.
ISBN 978-86-84383-62-6 (br0š.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 142789900

претходна
наредна