претходна
наредна

1981
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац = The Mountain Wreath / Петар II Петровић Његош = Petar II Petrovich Nyegosh ; [rendered into English by James W. Wiles]. - Цетиње : Обод, 2007 (Београд : Војна штампарија). - 296 стр. : слика аутора ; 22 cm. - (Едиција Вјечна зубља = Edition The Everlasting Torch)

Текст упоредо на енгл. и срп. језику. - Тираж 500. - Preface ; Предговор / Слободан Томовић: стр. 8-41. - Translator's notes: str. 269-291.
ISBN 978-86-305-0484-6

821.163.4-13
821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 11750928

1982
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац ; Луча микрокозма ; Лажни цар Шћепан мали / Петар II Петровић Његош ; приредио Драго Ћупић. - Подгорица : ЦИД, 2007 (Београд : Графолик). - 411 стр. : слика аутора ; 16 cm. - (Библиотека Библиофилска издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-495-0322-9

821.163.4-1
821.163.4-2
COBISS.CG-ID 11112976

1983
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Изабрана дела / Петар Петровић Његош ; приредио Војислав Ђурић. - Београд : Драганић, 2007 (Београд : Јанус). - 346 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Наследства / Драганић)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 1000. - Напомене и објашњења: стр. 187-194. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 195-209. - Поговор / Војислав Ђурић: стр. 231-268. - Критичари и савременици о Петру Петровићу Његошу / Јован Скерлић ... [и др.]: стр. 271-338. - Хронологија живота и рада: стр. 343-344. - Библиографија Његошевих дела и библиографија о њему: стр. 339, 341.
ISBN 978-86-441-0708-8

821.163.4-13
821.163.41-6
821.163.4:929 Петровић Његош Петар II
COBISS.CG-ID 138030604

1984
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Луча микрокозма / Петар II Петровић Његош ; приредио Александар Стефановић ; превели Паоло Лодиђани, Дуња Андрић = Il raggio del microcosmo / Petar II Petrović Njegoš ; a cura di Aleksandar F. Stefanović ; traduyione Paolo Lodigiani, Dunja Andrić. - Београд : Плато : Jaca book, 2007 (Београд : Плато). - 209 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Плато])

Подаци на корицама лат. - Тираж 1000. - Prefazione / Paolo Lodigiani: стр. 7-50. - Note: стр. 208-209.
ISBN 978-86-447-0410-2 (брош.)

821.163.4-13
821.163.4.09-13 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 144356364

1985
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Ноћ скупља вијека = НочЪ дороже века = La notte che vale più di un secolo = Une nuit plus précieuse qu'un siècle = Eine Nacht kostbarer als die Ewigkeit = A Night More Precious than a Century = Una noche más preciosa que un siglo / Петар Петровић Његош ; [преводиоци Вук Минић ... [и др.] ; књигу осликала Оља Ивањицки ; поговор Василије Калезић]. - 2. изд. - Београд : Interpress ; Никшић : Филозофски факултет, 2007 (Београд : Interpres 1847). - 71 стр. : илустр. ; 34 cm. - (Библиотека Мегила ; књ. 3)

Упор. текст на више језика. - На гл. насл. стр. упор. насл и на кинеском писму. - Тираж 1000, од којих је 100 нумерисаних у кожном повезу. - Његошева "Ноћ скупља вијека" у свјетским "верзијама": стр. 69-71.
ISBN 978-86-7561-074-8

821.163.4-14
821.163.4.09-14 Петровић Његош П. II
75(497.11)"19"(084.12)
COBISS.CG-ID 144097548

1986
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        The Ray of the Microcosm / Petar Petrovich - Njegosh ; [a newly translated Serbian apocrypha by Michael Petrovich]. - Novi Sad : Prometej, 2007 (Novi Sad : Prometej). - 231 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Luča mikrokozma / Petar Petrović Njegoš. - Tiraž 1000. - Komentari uz svako poglavlje. - Preface / Michael Petrovich: str. 9-22. - The apocrypha: a masterwork / translator: str. 23-92. - About the translator: str. 228. - To the reader / Simo Jelača: str. 230-231. - Bibliografija: str. 226-228.
ISBN 978-86-515-0039-1 (broš.) ISBN 86-515-0039-1 !

821.163.41-13
821.163.41.09 Петровић Његош П.
COBISS.CG-ID 219318791

1987
        ПИСЦИ Никшића : љубавне пјесме / приредили Милан Дуго Кривокапић, Максим Вујачић. - Изд. 1. - Никшић : Стари град "Андерва", 2007 (Никшић : Монтеграф). - 136 стр. ; 21 cm. - (Едиција Архив успомена / Стари град "Андерва", Никшић ; књ. 12)

Тираж 500.
ISBN 978-9940-9017-0-7

821.163.4-146.2(082)
COBISS.CG-ID 11208720

1988
ПОПОВИЋ, Дарко
        Теби --- / Дарко Поповић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Ужице : Графичар). - 44 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Унирекс, Подгорица)

Тираж 200.
ISBN 978-86-427-0712-9 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11384848

1989
ПОПОВИЋ, Емилија
        Песничка тријада / Емилија Поповић, Трифун Голубовић, Брана Маринковић Николић ; [илустрације Брана Маринковић Николић]. - 1. изд. - Београд : Мирослав, 2007 (Београд : Форма Б). - 108 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Огледало србско)

Слике ауторâ. - Тираж 300. - Биљешке о ауторима уз текст. - Садржај: Мистерија преобразбе / Емилија Поповић ; Далека звезда / Трифун Голубовић ; Између обале две / Брана Николић.
ISBN 978-86-7056-054-3 (брош.)821.163.4-1(082.2)
COBISS.CG-ID 145604620

1990
ПОПОВИЋ, Тадија
        Pristup lepoti / Tadija Popović. - Pljevlja : D. Popović, 2007 (Užice : Grafičar). - 85 str. : slike autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Bolni oproštaj / Dragiša Madžgalj: str. 76-77. - Lik i djelo Tadije Popovića / Jovan Petrović: str. 78-82. - Voleo živio pevao... / Dragan Kolundžija: str. 83. - Biografija: str. 75.
ISBN 978-86-9053-0-9 !

821.163.4-1
821.163.4.09 Поповић Т.
COBISS.CG-ID 11538192

1991
РАДЕНКОВИЋ, Татјана
        Странице живота / Татјана Раденковић. - Београд : Т. Раденковић, 2007 (Београд : Алтера). - 121 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Поезија Татјане Раденковић / Драган Живковић: стр. 115-117. - На кор. ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-910003-0-1

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 139156748

1992
РАДОВАНОВИЋ, Лазар Ћ.
        Прах свјетлости / Лазар Ћ. Радовановић. - Београд : Книжевна заједница Зенит, 2007 (Београд : Графос). - 244 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Књижевна заједница Зенит])

На хрпту нумерација: 2. - Тираж 500. - Предговор / Миодраг Ћупић: стр. 5-9. - На корицама ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-81987-21-6

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Радовановић Л.
COBISS.CG-ID 140429580

1993
РАДОВИЋ, Радоман
        Ово је моја земља Србија! / Радоман Радовић Доки-Рашо Ој-Ха. - 2. изд. - Аранђеловац : Р. Радовић, 2007 (Београд : Марађо). - 61 стр. ; 24 cm

Тираж 300. - Увод и биографија / Маравић Радован-Раша ... [и др.]: стр. 3-7. - На корицама ауторова слика.
ISBN 978-86-908995-1-7 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 141166348

1994
РАДОВИЋ, Ранко Р.
        Њежје / Ранко Р. Радовић ; поговор Душко Бабић. - Београд : Партенон, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 106 стр. : ауторова слика ; 18 cm

Тираж 1000. - Аморов дитирамб: стр. 79-89. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 91-99. - Белешка о песнику: стр. 103.
ISBN 978-86-7157-378-8

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Радовић Р.
COBISS.CG-ID 141227276

1995
РАДОЊИЋ, Веселин
        Tišina duše / Radonjić Veselin - Mili. - Cetinje : Štamparija Obod, 2007 (Cetinje : Obod). - 64 str. ; 21 cm

Tiraž 250.
ISBN 978-86-7420-041-4 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12018192

1996
РАДОЊИЋ, Светозар
        Изгнаничке баладе / Светозар Радоњић Рас. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 54 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија / [Свет књиге, Београд])

Тираж 500. - Апокалиптичне визије свијета / Стево Ћосовић: стр. 49-53. - Биљешка о аутору: стр. 54.
ISBN 86-7396-138-6 (Брош.) ISBN 978-86-7396-138-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 136943884

1997
РАДОЊИЋ-Ивановић, Чедомила
        На коју ћу страну / Чедомила Радоњић-Ивановић. - Подгорица : Покрет, 2007 (Подгорица : Покрет). - 66 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 500. - Умјесто поговора / Миодраг Ћупић: стр. 63-65.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 15584016

1998
РАДУЛОВИЋ, Андрија
        Снијежна азбука / Андрија Радуловић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Подгорица : Графо Бале). - 85 стр. : портрет аутора ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Октоих, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешка о пјеснику: стр. 84-85.
ISBN 978-86-7659-396-5 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11623696

1999
РАДУЛОВИЋ, Мара
        Треће доба / Мара Радуловић. - Никшић : [б. и.], 2002 ([б. м. : б. и.]). - 34 стр. : слика аутора ; 21 cm

Биљешка о писцу: стр. 31-32.821.163.41-14
COBISS.CG-ID 186885383

2000
РАИЧКОВИЋ, Станка
        Vatrena žiška / Stanka Amon. - Beograd : Savez književnika u otadžbini i rasejanju-SKOR, 2007 (Zemun : Gorapres). - 84 str. : slika autora ; 21 cm

Stanka Amon je pseudonim Stanke Raičković. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-83689-94-1 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11841296

2001
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Записи о црном Владимиру / Стеван Раичковић ; са предговором Николе Милошевића ; [са] поговором Јована Делића. - 3. изд. - Београд : Београдска књига, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 93 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Сазвежђе / [Београдска књига] ; књ. 3)

Тираж 1000. - Податак о изд. преузет из ЦИП-а. - Раичковићева "Сложена једноставност": стр. 7-16. - Ноћни откоси стихова и смрти : поводом огледа Николе Милошевића Раичковићева "сложена једноставност": стр. 39-89. - Белешка о песнику: стр. 91-93.
ISBN 978-86-7590-175-4

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Раичковић С.
821.163.41.09-4 Милошевић Н.
COBISS.CG-ID 140399884

2002
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Летопис / Стеван Раичковић ; [уредник и приређивач књиге Миро Вуксановић]. - Нови Сад : Матица српска, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 248 стр. : факс. ; 21 cm. - (Едиција Матица ; коло 1, књ. 1)

"У овој књизи налазе се ... стихови, записи о поезији, препеви и сећања објављивани у 'Летопису Матице српске' између 1949. и 1998." --> реч уредника. - Тираж 1000. - Реч уредника: стр. 245-248. - Библиографија С. Раичковића - издања Матице српске / приредила Ката Мирић: стр. 237-243.
ISBN 978-86-87079-00-7

821.163.4-1
821.163.4-4
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 224955143

2003
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Песме / Стеван Раичковић. - Београд : Нолит, 2007 (Батајница : Графекс). - 375 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Поезија / [Нолит])

На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика. - Тираж 500. - Напомена о приређивању ове књиге / Мирослав Максимовић: стр. 359-366.
ISBN 978-86-19-02405-1 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 144175116

2004
РАЈКОВИЋ, Дарко Б.
        Жена боје руже / Дарко Б. Рајковић. - Подгорица : ИД Специјал, 2007 (Подгорица : Специјал). - 111 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - "Жена боје руже" Дарка Рајковића / Веселин Лазаревић: стр. 105-107. - О књизи Дарка Рајковића "Жена боје руже" / Небојша Јеврић: стр. 108-110. - Биљешка о писцу: стр. 111.
ISBN 978-86-7736-006-1 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12192528

2005
РАКОЧЕВИЋ, Сава
        После свега : изабране и нове песме / Сава Ракочевић. - Београд : Просвета, 2007 (Београд : El-kelimeh). - 190 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Белешка о песнику: стр. 185.
ISBN 978-86-07-01753-9 (картон)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 144028428

2006
РАЛЕВИЋ, Велимир
        Водени чвор / Велимир Ралевић. - Косовска Митровица : Књижевно друштво Косова и Метохије, 2007 (Врање : Врањске). - 75 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / [Књижевно друштво Косова и Метохије] ; књ. 4)

Тираж 500. - Ивична линија смисла / Даница Андрејевић: стр. 73-74. - Присуство или одсуство света: стр. 75.
ISBN 86-84995-05-8 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 138251788

2007
РАОНИЋ, Зоран
        Око пјесме / Зоран Раонић. - Плевља : Књижевни клуб "Далма" ; Пожега : Издавачка радионица "Свитак", 2007 (Пожега : Графос). - 220 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 300. - У кључу модерне исповједности / Жарко Ђуровић: стр. 7-12. - Одгонетање смисла живота / Славољуб Обрадовић: стр. 207-210. - Биографска биљешка: стр. 211-212.
ISBN 978-86-82039-10-9 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Раонић З.
COBISS.CG-ID 11597840

2008
РАСПОПОВИЋ, Драгомир
        Геометрија бола / Драгомир Распоповић ; [слике Димитрије Пецић]. - Београд : Клуб НТ, 2003 (Београд : МСТ Гајић). - 134 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Речни призори Димитрија Пецића / Васа Павковић: стр. 130-131. - Белешка о писцу: стр. 132.
ISBN 86-82167-96-4 (брош.)821.163.41-14
821.163.41.09-14(048.83)
75(497.11)"19"(084.12)
COBISS.CG-ID 105026572

2009
САИЧИЋ, Петар П.
        Самоћа у дуги / Петар П. Саичић. - Београд : Београдска књига, 2003 (Београд : МВ графика). - 101 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 200. - Похвала неоткривеном таленту / Драган Колунџија: стр. 99-100. - Белешка о аутору: стр. 101.
ISBN 86-7590-042-2 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 107073548

2010
САРИЋ, Гордана
        Одабрана љубавна поезија и друге пјесме / Гордана Сарић. - Подгорица : Побједа, 2007 (Подгорица : Побједа). - 233 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Критичари о поезији Гордане Сарић: стр. 227-232. - Биљешка о писцу: стр. 233.
ISBN 978-86-309-0242-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12107536

претходна
наредна