претходна
наредна

1951
МИЋУНОВИЋ, Радомир
        Наслов : песме / Радомир Мићуновић ; [илустрације Владимир Богдановић]. - Нова Пазова : Бонарт, 2007 (Нова Пазова : Бонарт). - 79 стр. : илустр., слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Бонарт)

Тираж 500. - Таласи нових изражајности : поговор / Миодраг Матицки: стр. 75-76. - Подаци о писцу: стр. 77.
ISBN 978-86-503-0441-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 222007815

1952
МИЋУНОВИЋ, Светлана
        Krešendo / Svetlana Mićunović ; [ilustracije Svetlana Mićunović]. - Beograd : Sipa, 2007 (Beograd : Sipa). - 73 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Vers)

Slika autora. - Tiraž 500. - Mrtva priroda sa jagnjećim drobom / Mirjana Novokmet: str. 71-72. - Biografija: str. 73.
ISBN 978-86-86335-09-8 (Broš.)

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 138031116

1953
МИЋУНОВИЋ, Светлана
        Svetionik za ptičice i ostalo zverinje / Svetlana Mićunović ; [ilustrcije Svetlana Mićunović]. - Beograd : Sipa, 2007 (Beograd : Sipa). - 86 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Vers)

Autorkina slika. - Tiraž 500. - Ljubav za sitnice / Ljiljana Gavrilović: str. 81-82. - Beleška o autoru: str. 83.
ISBN 978-86-86335-07-4 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 138031628

1954
МУДРЕША, Љубомир
        Dostignuto / Ljubomir M. Mudreša. - Cetinje : CKF [i. e.] Crnogorski kulturni forum, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 96 str. ; 21 cm. - (Edicija Savremena crnogorska poezija / Crnogorski kulturni forum, Cetinje)

Tiraž 500. - Recenzije / Sonja Tomović - Šundić, Žarko L. Đurović: str. 5-7.
ISBN 978-86-908755-1-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11471632

1955
НЕДЕЉКОВИЋ, Дара
        Ехо моје душе : песме / Дара Недељковић. - Херцег Нови : Биро конто, 2007 (Херцег Нови : Биро конто). - 67 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Ни у чему што нам се дешава нисмо сами, ни први ни једини / Слободанка Љ. Перовић: стр. 63-66. - О аутору: стр. 67.
ISBN 978-9940-9083-0-0 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11981328

1956
НЕДОВИЋ, Вуко
        Hronotop / Vuko Nedović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 84 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena poezija / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 500. - Podaci o autoru: str. 81.
ISBN 978-86-7792-112-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11845136

1957
        НЕЗАБОРАВ : пјесници Никшићу / саставио Данило Мијатовић. - Никшић : Стари град Андерва, 2007 (Подгорица : 3М Макарије). - 104 стр. ; 21 cm. - (Едиција Архив успомена ; књ. бр. 15)

Тираж 500. - Биљешке о пјесницима: стр. 93-100. - Напомена приређивача: стр. 101-102. - Регистар.
На насл. стр.: Централној библиотеци аутор Данило Мијатовић: иМ\н32937: ЦНБЦТ
ISBN 978-9940-9017-1-4 (брош.)821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 11835152

1958
НЕШИЋ, Александар К.
        Беле чежње : песме : (постхумно издање) / Александар К. Нешић. - Андријевица : Комови, 2002 (Ниш : Црвени крст). - 68 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија)

Слика аутора. - Тираж 200. - Белешка о песнику: стр. 65-66. - Исповест једне младости / Славољуб Обрадовић: стр. 67-68.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4729872

1959
НИШАВИЋ, Благоје
        Очева кућа / Благоје Нишавић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 69 стр. ; 20 cm

Тираж 200. - И наша кућа / Милош Вулевић: стр 63-66. - О пјеснику: стр. 67.
ISBN 978-86-7792-084-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11291152

1960
НИШАВИЋ, Рале
        Ледено подне / Рале Нишавић. - Нови Сад : Бистрица, 2007 (Нови Сад : МБМ плас). - [80] стр. ; 21 cm. - (Савремена поезија / Бистрица, Нови Сад)

Песничке преокупације Ралета Нишавића / Драгомир Брајковић: стр. [69-73]. - Белешка о аутору: стр. [77].
ISBN 978-86-84891-48-0 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09 Нишавић Р.
COBISS.CG-ID 222619143

1961
НИШАВИЋ, Саша
        Гребени / Саша Нишавић. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2007 (Ужице : Лапчевић). - 59 стр. : слика аутора ; 18 cm. - (Библиотека Итака / Orpheus)

Зрело и уверљиво / Саша Радојчић: стр. 53-57. - О аутору: стр. 59.
ISBN 978-86-83887-91-0

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 220684551

1962
НОВАКОВИЋ, Душко
        Tupan i njegov pedagog / Duško Novaković. - Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar Marković", 2007 (Kragujevac : Impres). - 111 str. ; 18 cm. - (Istok Zapad)

Tiraž 500. - Na koricama autorova slika i bilješka o njemu.
ISBN 978-86-86305-13-8 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 144854540

1963
NOVAKOVIĆ, Duško
        Cinema lumiere / Duško Novaković ; [traduit par Boris Lazić...[et al.]. - Beograd : P.E.N. Club serbe, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 127 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Collection Les poétques / P.E.N. Club serbe)

Tiraž 150.
ISBN 978-86-84555-08-5 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 141734924

1964
ОБРАДОВИЋ, Чедомир
        Дах живота / Чедомир Обрадовић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 72 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 300. - Дамари живота као пјесничко надахнуће : рецензија / Веселин Брновић: стр. 665-68. - Биљешка о писцу: стр. 69.
ISBN 978-86-7792-113-2 (Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11912464

1965
ОБРАДОВИЋ, Чедомир
        Hod vremena / Čedomir Obradović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 101 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Poezija / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: str. 98.
ISBN 978-86-7792-078-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11064080

1966
        ОДБИР : поетски записи пљеваљски / приредио Радисав Џуверовић. - Пљевља : Општина Пљевља, 2007 (Ужице : Графичар). - 244 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - У овом граду песничка реч увек била жива.../ Драгомир Брајковић: стр. 7-9. - Биљешка о ауторима уз све радове.
ISBN 978-9940-512-00-2

821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 11570960

1967
ОРОВИЋ, Боривоје Б.
        Моја земља / Боривоје Б. Оровић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 86 стр. ; 23 cm

Тираж 500. - Мука у стих преточена / Слободан Вучинић: стр. 77-79. - Рече ми једна бреза ... / Владислав Влаховић: стр. 80.
ISBN 978-86-85499-21-0 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11719184

1968
ОРОВИЋ, Рајко
        Јарболи / Рајко Оровић. - Ријека Црнојевића : Ободско слово ; Подгорица : Покрет, 2002 (Подгорица : Покрет). - 23 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 300.821.163.4-14
COBISS.CG-ID 178004231

1969
ОРОВИЋ, Рајко
        Многогласје / Рајко Оровић. - Подгорица : Покрет, 2006 ([б. м. : б. и.]). - 31 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Поезија / [Покрет, Подгорица])

На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Тираж 500.
ISBN 86-85573-00-9 (брош.)821.163.41-1
821.163.41-84
COBISS.CG-ID 213517831

1970
ОРОВИЋ, Рајко
        Писмо / Рајко Оровић. - Ријека Црнојевића : Ободско слово, 2002 (Подгорица : Покрет). - III, 32 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Ободско слово)

Тираж 300. - Естетизовање мисли / Илија Лакушић: стр. I-III.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 181059591

1971
ПАВИЋЕВИЋ, Владислав
        Умокопи : избор из поезије / избор сачинио аутор Владислав Павићевић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 208 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија)

Тираж 200. - Рекли су о књижевном стваралаштву Владислава Павићевића / Будимир Дубак ... [и др.]: стр. 191-201. - Биографија: стр. 179. - Библиографија: стр. 181.
ISBN 978-86-427-0721-1

821.163.4-1
821.163.4.09 Павићевић В.
COBISS.CG-ID 11675664

1972
ПАВЛОВИЋ, Јасмина
        Rijeka istine : pjesma / Jasmina Jaca Pavlović. - Podgorica : SARS, 2007 (Podgorica : SARS). - 82 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Renesansa ljubavnog stiha : (o pjesmama mlade Jasmine Pavlović) / Perivoje Popović: str. 5-7.
ISBN 978-86-85773-03-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12246032

1973
ПАПИЋ, Слађана
        Не бих ли те схватио животе / Слађана Папић. - Подгорица : Едитор, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 110 стр. ; 17 cm

Предговор / Ранко Јововић: стр. 7-8.
(брош.)821.163.41-14
COBISS.CG-ID 195747335

1974
ПЕЈОВИЋ, Јован Д.
        Пламсај васкрснућа / Јован Душанов Пејовић. - 1. изд. - Андријевица : Комови, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 100 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Поезија горчине и гордости / Слободан М. Чуровић: стр. 87-90. - О поетском ангажовању предака у поезији Јована Пејовића / Тодор Живаљевић Велички: стр. 91-95. - Ни будућности без снова / Момир Секулић: стр. 96-97.
ISBN 978-86-7794-069-0

821.163.4-1
821.163.4.09 Пејовић Ј. Д.
COBISS.CG-ID 12236304

1975
ПЕЈОВИЋ, Јован
        На крилима предака / Јован Душанов Пејовић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП-Принт). - 103 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Уз ову књигу: стр. 87-103.
ISBN 978-86-7794-046-1 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11049488

1976
ПЕРОВИЋ, Весна
        I ja tebe : zbirka ljubavi, ljubaznosti i ljudske solidarnosti / Vesna Perović ; [crteži Maja Pavković, Irina Martinović]. - 1. izd. - Beograd : Vesmil, 2007 (Beograd : Beoprint-Petrović). - 204 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Tiraž 500. - Na presavijenom delu koričnog lista autorkina slika i bilješka o njoj.
ISBN 978-86-910229-0-7 (broš.)

821.163.41-1
821.163.41-84
COBISS.CG-ID 141088268

1977
ПЕРУНОВИЋ, Миодраг
        Пут / Миодраг Перуновић. - Београд : Београдска књига, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 89 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Пут Миодрага Перуновића / Матија Бећковић: стр. 5. - Ринг, поезија, живот / Жарко Команин: стр. 7. - Белешка о песнику: стр. 85.
ISBN 978-86-7590-178-5 (картон) ISBN 86-7590-178-X !

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 141687820

1978
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        Šouću no hikari / Petar II Petrović Njegoš ; preveli Kazuo Tanaka i Hiroši Jamasaki]. - Beograd : Njegoševa zadužbina, 2007 (Beograd : Vojna štamparija). - 174 str. : autorova slika ; 21 cm

Prevod djela: Luča mikrokozma. - Jap. pismo. - Uvodna studija / Hiroši Jamasaki: str. 5-22. - Napomene: str. 139-172. - Luča mikrokozma
ISBN 978-86-82995-15-9

821.163.41-13
821.163.41.09-13
821.163.41:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 145118476

1979
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / П.[Петар] П.[Петровић] Његош ; коментар Ђуза Радовић. - Београд : Партенон : Српска књижевна задруга ; Ниш : "Стеван Сремац", 2007 (Београд : Примал). - 210 стр. ; 17 cm. - (Лектира Драгана Лакићевића ; коло 3, 16-17)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 1000. - Коментар: стр. 125-191. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 193-204. - Ђуза Радовић / Д.[Драган] Л.[Лакићевић]: стр. 205. - Законик земље и човека / Д.[Драган] Л.[Лакићевић]: стр. 207-210. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-7157-373-3 (Партенон; брош.)821.163.41-13
COBISS.CG-ID 140300812

1980
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар Петровић Његош. - 3. изд. - Земун : ЈРЈ, 2007 (Трстеник : М-граф). - 144 стр. ; 18 cm. - (Библиотека 5+)

Тираж 500.
ISBN 978-86-7609-408-0

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 137934860

претходна
наредна