претходна
наредна

1921
КНЕЖЕВИЋ, Милан
        Депонија снова / [Милан Кнежевић]. - Подгорица : АП Принт, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 61 стр. ; 21 cm

Податак о аутору преузет са корица. - Тираж 500.
ISBN 978-86-85731-09-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11214608

1922
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Аранжери / Александар Ковачевић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2003 (Београд : Алфа). - 60 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / [Народна књига - Алфа])

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 57.
ISBN 86-331-0857-7

821.163.41-14
COBISS.CG-ID 104157708

1923
КОВАЧЕВИЋ, Александра
        Горски сувенир / Александра Ковачевић ; [илустрације Драгиша Томашевић]. - Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић", 2007 (Књажевац : Computer office). - 38 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Одсјаји ; књ. 14)

Ауторкина слика. - Тираж 300. - Биографија: стр. 37.
ISBN 978-86-83977-63-5 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 141451276

1924
КОВАЧЕВИЋ, Душка Т.
        Јесен у мени / Душка Т. Ковачевић. - Никшић : Д. Т. Ковачевић, 2002 ([б. м.] : Униграф). - 25 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 200. - Биљешка о Д. Т. Ковачевић: стр. 25.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6390288

1925
КОСТИЋ, Николина
        Светлост месечине / Николина-Нина Костић. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 64 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Биљешка о Н. Костић: стр. 62.
ISBN 978-9940-9069-2-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11864080

1926
КРСМАНОВИЋ, Милан С.
        Трагови незаборава / Милан С. Крсмановић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2007 (Београд : Фото футура). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија. Едиција Бдења ; коло 14, књ. 88)

Ауторова слика. - Тираж 300. - У камену траг, из камена крик : предговор (рецензија) / Лазар Божовић: стр. 5-7. - Биљешка о аутору / З. Р.: стр. 120-124. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7864-027-8 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 140755724

1927
КРУШИЋ, Коста
        Снови и несанице : пјесме / Коста Крушић. - Подгорица : Yugrafic, 2007 (Подгорица : Yugrafic). - 84 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 80.
ISBN 978-9940-9029-1-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12107280

1928
ЛАБАН, Рајко
        Пробране песме поклоњене пролећу / Рајко Лабан. - Бор : Qwerty design, 2007 (Бор : Qwerty design). - 96 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Библиографија: стр. 96.
ISBN 978-86-84265-17-5 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 139581708

1929
ЛАБАН, Рајко
        Стотинак изабраних сонета / Рајко Лабан. - Бор : Qwerty design, 2007 (Бор : Qwerty design). - 104 стр. ; 20 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 100. - Искрени сонети / Јелена Ступаревић, Милена Цветковић: стр. 3-4. - Извод из биографије: стр. 101.
ISBN 978-86-84265-18-2 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 144565260

1930
ЛАКИЋЕВИЋ, Миомир М.
        Небеско бдење / Миомир М. Лакићевић. - Врање : Врањске књиге, 2007 (Врање : Врањске). - 96 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Бистрик)

Тираж 500. - Будни стихови / Милорад Совиљ: стр. 95-96. - На корицама ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-84287-44-3 (Брош.) ISBN 86-84287-44-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 143822604

1931
ЛАКУШИЋ, Илија
        A potom obrezaše knjigu : izbor starih i novih pjesama / Ilija Lakušić. - Podgorica : Oktoih : Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 311 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 311.
ISBN 978-86-7659-400-9 (Oktoih, Podgorica) ISBN 978-86-88817-15-1 (Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11644944

1932
ЛЕКИЋ, Саво
        Тихи рушитељ / Саво Лекић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Арт принт). - 114 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Октоих, Подгорица)

Тираж 500. - Књига о души : поговор / Маријан Машо Миљић: стр. 105-107. - Биљешка о писцу: стр. 109.
ISBN 978-86-7659-414-6 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11975952

1933
ЛЕКОВИЋ, Срђан
        Svitac : [pesme] / Srđan Leković ; [ilustracije Boris Darmanović, Srđan Leković ; prevod na francuski Ksenija Đorđević, Jean Léo Léonard]. - 1. izd. - Sokobanja : Heroes, 2007 (Sokobanja : Heroes). - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Tekstovi na srp. i franc. jeziku. - Tiraž 500. - Strah od vremena / Mirjana Detelić: str. 23-125.
ISBN 978-86-7914-012-8

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 141699340

1934
ЛОЈАНИЦА, Зоран
        Легенде / Зоран Лојаница. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Ужице : Графичар). - 64 стр. ; 20 cm

Тираж 300.
ISBN 978-86-427-0709-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11297552

1935
ЛОМПАР, Младен
        Vrijeme u kojemu sam prošlost - hronike rastrojstva / Mladen Lompar. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 72 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Treptanje u mraku / Dragan Radulović: str. 5-12. - O piscu: str. 69.
ISBN 978-86-85735-11-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11050000

1936
ЛОМПАР, Младен
        Triptihon iz nacionalne biblioteke / Mladen Lompar ; [fotosi Ana Lompar]. - Cetinje : Dignitas, 2007 (Cetinje : CICERO). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Triptihon Mladena Lompara / Tatjana Bečanović: str. 5-45. - Fikcionalna rekonstrukcija povijesti Mladena Lompara / Aleksandar Bečanović: str. 205-215. - Sasvim lično pitanje, izgovoreno naglas ... / Balša Brković: str. 216-220. - Lirska montaža dokumenata / Pavle Goranović: str. 221-228. - Istoriografska metafikcija: istraživanje nacionalne biblioteke / Aleksandar Bečanović: str. 229-236. - O M. Lomparu: str. 237-238.
ISBN 978-86-86623-00-3

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Ломпар М.
COBISS.CG-ID 11157264

1937
МАЖУРАНИЋ, Иван
        Смрт Смаил-аге Ченгића / Иван Мажуранић ; [приредио Твртко Чубелић]. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003 (Подгорица : 3М Макарије). - 68 стр. ; 20 cm

Тираж 4000. - Иван Мажуранић: (1814-1890) / Твртко Чубелић: стр. 5-9. - Напомене: стр. 11-13. - Рјечник мање познатих и непознатих ријечи и израза: стр. 57-67.
ISBN 86-303-0544-4 (брош.)

821.163.4-13
821.163.4.09-13 Мажуранић И.
COBISS.CG-ID 9818384

1938
МАЛОВИЋ, Ђорђије
        Гушчје перо / Ђорђије Маловић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Графолик). - 66 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 86-495-0198-2 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6143504

1939
МАРТИНОВИЋ, Сања
        Barbarska barka / Sanja Martinović. - Ulcinj : Plima, cop. 2007 (Cetinje : IVPE). - 57 str. ; 25 cm. - (Nova crnogorska poezija)

Tiraž 300.
ISBN 978-86-85727-16-0 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11698704

1940
МЕЂУНАРОДНИ фестивал дјечјег стваралаштва и стваралаштва за дјецу "Сусрети под старом маслином" (21 ; 2007 ; Бар)
        XXI međunarodni festival dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu "Susreti pod starom maslinom", Bar, 20.-23. novembar, 2007 / [urednik Miroslav Jovanović Timotijev]. - Bar : Kulturni centar, 2007 (Bar : Garant). - 94 str. : ilustr. ; 29 cm

Kor. nasl. - Tiraž 200.
(broš.)
a) Међународни фестивал за дјецу. Сусрети под старом маслином (21 ; Бар)

821.163.4-1-053.2(082)
75-053.2(082)
COBISS.CG-ID 13840912

1941
МИЛАЧИЋ Дрекаловић, Вјера М.
        Косовска палма за патријарха : (књига псалама) / Вјера М. Милачић Дрекаловић. - Београд : Art Gallery Komovi, 2007 ([б. м.] : Јуниор). - 36 стр., [68] стр. : илустр. ; 20 cm

На насл. стр.: Le theatre de la famme de Kuči ; Косовско позориште у престоници. - Тираж 100. - Објашњење мање познатих речи: стр. 36. - Књижевни додатак о аутору: стр. [6-68].
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 13792528

1942
МИЛАЧИЋ, Бранислав
        Искра / Бранислав Милачић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 89 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 500.
ISBN 978-86-7794-066-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11759120

1943
МИЛИЋ, Слободан
        У крилу Ураније / Слободан Милић. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 108 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Књижевна задруга Српског народног вијећа, Подгорица)

Тираж 500. - Предговор / Марко Вишић: стр. 5-10. - Поговор / Зорица Радуловић: стр. 103-105. - Биљешка о С. Милићу: стр. 106
Запис на насл. стр.: "За поштовану проф. Лидију Томић, искрено Слобо": ЦНБЦТ
ISBN 978-9940-9069-1-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11863568

1944
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Поноћно сунце / Љубислав Милићевић. - Бијело Поље : Оѕиви, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 88 стр. : портрет аутора ; 21 cm

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512186595

1945
МИЛОВИЋ-Шкреља, Марија
        Pečat istine / Marija Milović-Škrelja. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2007 (Cetinje : Obod). - 64 str. ; 21 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-7260-042-1 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11338256

1946
МИЉКОВИЋ, Вања
        Сијамски близанац и шеснаеста ноћ / Вања Миљковић. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 2007 (Ужице : Графичар). - 123 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља)

Тираж 500. - Белешка о аутору: 121.
ISBN 978-86-7261-311-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12085520

1947
МИНИЋ, Никола
        Svijet zagrljen stihom / Nikola Minić. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 76 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - O meni: str. 69-71.
ISBN 978-86-7792-127-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12383504

1948
МИНИЋ, Петко
        Симфонија срца / Петко Минић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 122 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Рецензија / Веселин Вукићевић: стр. 109-118. - Биљешка о аутору: стр. 119-120.
ISBN 978-86-7792-111-8

821.163.4-1
821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11801360

1949
МИРАНОВИЋ, Стојан
        Повратак / Стојан-Слобо Мирановић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Подгорица : Графо Зета). - 142 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Унирекс, Подгорица)

Тираж 300.
ISBN 978-86-427-0736-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11917328

1950
МИЋАНОВИЋ, Ранко
        Свечано тих / Ранко Мићановић. - Врбас : Јабучка гора, 2007 (Нови Сад : Мала књига). - 127 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Јабучка гора, Врбас)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-86319-02-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 222252039

претходна
наредна