претходна
наредна

1891
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Отворени прелом мозга / Тодор Живаљевић Велички. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Подгорица : АП принт). - 97 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Унирекс, Подгорица)

Тираж 300. - Кратка биљешка о списатељу: стр. 98.
ISBN 978-86-427-0723-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11689488

1892
ЖИВКОВИЋ, Славко
        Вијенац и друге песме / Славко Живковић. - Београд : Партенон, 2007 (Београд : Примал). - 95 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Партенон)

Тираж 500. - Пјевање голог живота / Момир Војводић: стр. 89-90. - Белешка о писцу: стр. 91.
ISBN 978-86-7157-359-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 138653964

1893
ЗЕЈАК, Саша
        Готика или зуби лептира / Саша Зејак = Gothics or Teeth of the Butterfly / Saša Zejak ; [превод на енглески Вања Зејак, Ана Даутовић]. - 1. изд. - Пожега : Књижевно друштво "Развигор", Издавачка радионица "Свитак", 2007 (Пожега : Графос). - 77 стр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст ћир. и лат. - Тираж 300. - Gothic Tooth / Milijan Despotovic = Готички зуб / Милијан Деспотовић: стр. 5-13, 67-74. - Белешка о писцу: стр. 65. - На корицама ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 978-86-81551-91-2

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 137270028

1894
ЗЛАТИЧАНИН, Златко В.
        Vrijeme vječnosti / Zlatko V. Zlatičanin. - Podgorica : Unireks, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 127 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Unireks, Podgorica)

Tiraž 200. - Potraga za izgubljenim vremenom / Vanja Kovačevič: str. 120-124.
ISBN 978-86-427-0734-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11910928

1895
ЗЛАТИЧАНИН, Златко В.
        Kap života / Zlatko V. Zlatičanin. - Podgorica : Unireks, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 127 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Unireks, Podgorica)

Tiraž 200. - Ka putu očišćenja / Vanja Kovačević: str. 121-123.
ISBN 978-86-427-0736-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11909136

1896
ЗЛАТИЧАНИН, Златко В.
        Tebi ljubavi moja / Zlatko V. Zlatičanin. - Podgorica : Unireks, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 168 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Unireks, Podgorica)

Tiraž 200. - Srce puno ljubavi / Veselin Brnović: str. 161-164.
ISBN 978-86-427-0735-8

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11910416

1897
        ЗРНЕВЉЕ светла : антологија књижевног стваралаштва (песме и кратке приче) слепих / приредио Душан Стојковић. - Београд : Савез слепих Србије, 2007 (Младеновац : Графика комерц). - 334 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - На насл. стр.: Поводом јубилеја (1946 - 2006) Савеза слепих Србије. - Загрљена светлост / Душан Стојковић: 5-22. - Стазом светлосном / Ранко Бурић: стр. 319-329. - Библиографија: стр. 313-318.
ISBN 978-86-909845-0-3 (брош.)821.163.41-1-056.262(082.2)
821.163.41-32-056.262(082.2)
COBISS.CG-ID 140229900

1898
ИВАНОВИЋ, Десимир Б.
        Васкрснућа / Десимир Б. Ивановић. - Подгорица : Покрет, 2007 (Подгорица : Покрет). - 100 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. [101].
ISBN 978-86-8559-16-7 ! (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 15535376

1899
ИВАНОВИЋ, Драгица С.
        Одисеј код лексикографа / Драгица С. Ивановић. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", cop. 2002 (Београд : Гораграф). - 59 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Острва ; књ. 14)

Тираж 300. - На пресавијеном дијелу. кор. листа ауторова слика и биљешка о њему.
ISBN 86-82309-44-0 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 102691340

1900
ИВАНОВИЋ, Чедомила
        Извори живота / Чедомила Ивановић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 297 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 15522320

1901
ИВОВИЋ, Славица
        Diobe / Slavica Ivović. - Leskovac : Fileks, 2007 (Leskovac : Fileks). - 36, 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. str. prištampanog teksta: Tihi govor prolaznosti. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 300. - Predgovor / Božidar Filipović: str. 3-9.
ISBN 978-86-85341-42-7 (Fileks)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 138153740

1902
ИЛИЋ, Војислав, мл.
        Песме / Војислав Илић Млађи ; избор песама Драгољуб Луне Симоновић, Радивоје Пацко Миладиновић ; аутор предговора Драгољуб Луне Симоновић. - Жабари : Библиотека "Александар Ивић" : Центар за културу општине, 2002 (Београд : Buch Druck). - 185 стр. : факс. ; 21 cm

"Објављено поводом 125 година од песниковог рођења ..." --> стр. 5. - Ауторова слика. - Тираж 1000. - Повратак ореовичког горостаса: стр. 7-23. - Белешка о приређивачима: стр. 185.
ISBN 86-903649-0-0 (Библиотека; брош.)821.163.4-14
821.163.4-93-14
821.163.41.09-14
COBISS.CG-ID 101123340

1903
ЈАБЛАН, Мирослав
        Тишина / Мирослав Јаблан. - Цетиње : [б. и.], 2007 (Цетиње : Обод). - 47 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300.
(брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12497424

1904
ЈАНИЧИЋ, Драгана
        Zemaljski tjesnac / Dragana Janičić ; [recezent Gordana Sarić]. - [Podgorica] : Galerija Most, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 55 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - Recenzija: str. 53. - Drugi o meni i mojoj poeziji: str. 54-55. - Na zadnjoj kor. bilješka o autoru.
ISBN 978-86-85723-05-6 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12317200

1905
ЈАЊУШЕВИЋ, Новица
        Без заклона ; Голим оком : песме / Новица Јањушевић. - Београд : Логос, 2007 (Београд : Зухра). - 109 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 105.
ISBN 978-86-85063-39-8 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 142131212

1906
ЈЕКНИЋ, Драгољуб
        Објављивање живота : изабране пјесме / Драгољуб Јекнић ; [избор и предговор Недељко Бабић]. - 1. изд. - Источно Сарајево : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007 (Лакташи : Графомарк). - 413 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Избор ; 9 / Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево)

Тираж 500. - Аксиом песничког чина / Недељко Бабић: стр. 7-17. - Избор из критика: стр. 353-390. - Биографија: стр. 401-402. - Библиографија: стр. 403-406.
ISBN 978-99955-0-080-1

821.163.4-14
821.163.4.09-14
COBISS.CG-ID 413208

1907
ЈОВАНОВИЋ, Борис
        Brojanica od školjki : nove pjesme o moru / Boris Jovanović Kastel ; [izbor i prevod na engleski Vladimir Sekulić]. - Podgorica : BD Graf, 2007 (Podgorica : BD Graf). - 48 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Neptunovo koplje)

Nasl. str. prištampanog prevoda: Neptune's Spear : selected poetry. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300.
ISBN 978-9940-9020-1-8 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11912208

1908
ЈОВАНОВИЋ, Борис
        Vjenčanje sa sipom / Boris Jovanović Kastel ; [pogovor Robert Titan Felix]. - Podgorica : BD Graf, 2007 (Podgorica : BD Graf). - 73 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Kompas)

Tiraž 400. - U pregršt mora zahvaćena mistična nostalgija / sa slovenskog preveo Željko Perović: str. 65-68. - Bilješka o piscu: str. 69.
ISBN 978-9940-9020-0-1 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11281424

1909
ЈОВАНОВИЋ, Бошко
        Црногорска Одисеја : (у сусрет независности) : поема / Бошко Марков Јовановић. - Подгорица : Б.М. Јовановић, 2006 (Подгорица : Studio Mouse). - 68 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Предговор / аутор: стр. 3-6. - Црногорско срце / Чедомир Богићевић: стр.7-9. - [Биљешка о аутору]: стр.66.
(Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512012010

1910
ЈОВАНОВИЋ, Гаро
        Што дух је обале дивље : (избор поезије) / Гаро Јовановић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Подгорица : Специјал). - 114 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Едиција Стварање 60 / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Гаро Јовановић: стр. 114. - Говор природних феномена / Илија Лакушић: стр. 109-113.
ISBN 86-85817-04-8 (Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 10934800

1911
ЈОВАНОВИЋ, Јелена
        Далекој звијезди : (и сви се њој враћамо) / Јелена Јовановић. - Никшић : Коло, 2007 (Никшић : Коло). - 52 стр. ; 21 cm

Тираж 600.
ISBN 978-86-908179-5-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11213840

1912
ЈОВОВИЋ, Велимир С.
        Завичај у срцу / Велимир С. Јововић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 105 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Хаику завичаја [предговор] / Веселин Брновић: стр. 5-10.
ISBN 978-86-7792-083-8 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Јововић В. С.
COBISS.CG-ID 11282960

1913
ЈОВОВИЋ, Велимир С.
        Zov zavičaja / Velimir S. Jovović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2007 (Bijelo Polje : Pegaz). - 93 str. : slika autora ; 20 cm. - (Edicija Poezija / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 300. - Bilješka o piscu: str. 89.
ISBN 978-86-7792-085-2 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11313680

1914
ЈОВОВИЋ, Велимир С.
        У долима Пиве моје / Велимир С. Јововић. - 2. изд. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 96 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 300. - Чудесни зов завичаја / Веселин Брновић: стр. 87-91. - Биљешка о писцу: стр. 93.
ISBN 978-86-7792-089-0 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11371024

1915
ЈОВОВИЋ, Милојка
        За и против : поезија / Милојка Јововић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 120 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 400. - "За и против таме" : (о пјесмама Милојке Јововић)/ Перивоје Поповић: стр. 111-116. - Биљешка о аутору: стр. 117.
ISBN 978-86-7792-092-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11418640

1916
ЈОВОВИЋ, Ранко
        Мој допринос разарању свијета / Ранко Јововић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 106 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Изабрани / Унирекс, Подгорица)

На насл. стр. год. изд.: 2008. - Тираж 500. - Биљешка о Р. Јововићу: стр. 102.
ISBN 978-86-427-0728-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11757840

1917
ЈОКИЋ, Анђелина
        Да ми не буде жао / Анђелина Јокић. - Подгорица : АП Принт, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 73 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-85731-10-5 (брош.)821.163.4-1
821.163.4-32
COBISS.CG-ID 11214864

1918
ЈОКСИМОВИЋ, Милинко
        Далеко су ближњи / Милинко Јоксимовић ; приређивач избора Љубисав Милићевић. - Бијело Поље : Оѕиви, 2007 (Бијело Поље : ВБР Графика). - 212 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Оѕиви, Бијело Поље)

Тираж 500. - Апокалипса времена / Љубисав Милићевић: стр. 5.
ISBN 978-9940-513-00-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11842832

1919
ЈОЛИЧИЋ, Рајко
        Ćutanje nije zlato : vijenac dječijih prava / Rajko Joličić. - Bar : NVO "SOS za planetu", 2007 ([Bar] : Štamparija Bar). - 67 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Djeca imaju pravo)

Tiraž 1000. - Bilješka o R. Joličiću: str. 67. - Bilješka o djelu / Suljo Mustafić: str. 69-70.
ISBN 96-909413-0-4 !

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512081383

1920
КАЈЕВИЋ, Авдија Х. Н.
        Vrući pepeo / Kajević H. N. Avdija. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2002. - Knj. <1-2> ; 20 cm

Dosadašnji sadržaj:
Knj. 2.: iliti Na raskršćima prisjećanja. - 2002 , (Cetinje : IVPE). - 29 str.
(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5164816

претходна
наредна