претходна
наредна

1861
ВУЈИСИЋ, Јанко
        Iz duše riječju / Janko Vujisić. - Podgorica : Specijal, 2007 (Podgorica : Specijal). - 53 str. : slika autora ; 21 cm. - (Savremena crnogorska poezija / Specijal, Podgorica)

Tiraž 500. - Kritičari o pjesniku: str. 49-51. - Janko Vujisić: str. 53.
ISBN 978-86-7736-007-8 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12203280

1862
ВУЈОВИЋ, Љубомир О.
        Боје сна / Љубомир О. Вујовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 142 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / [Народна књига - Алфа])

Тираж 500. - Скице за живот с песмом или лирска светлост Љубомира Вујовића / Томислав Милошевић: стр. 133-136. - Белешка о аутору: стр. 137.
ISBN 978-86-331-3083-7 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Вујовић Љ.
COBISS.CG-ID 136596748

1863
ВУЈОВИЋ-Кућан, Вера
        Snozborice / Vera Vujović-Kućan ; [ilustracije Milka Vujović]. - Podgorica : Oktoih : Udruženje književnika Crne Gore, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 68 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-85817-13-7 (Udruženje književnika Crne Gore) ISBN 978-86-7659-395-8 (Oktoih)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11560464

1864
ВУЈОТИЋ, Перо
        Југославе на распећу / Перо Вујотић. - Подгорица : Покрет, 2006 (Пријепоље : Графокартон). - 112 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Покрет, Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 86-85559-03-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 10154768

1865
ВУКАДИНОВИЋ, Алек
        Књига прстенова : изабране и нове песме / Алек Вукадиновић. - Београд : Задужбина "Десанка Максимовић" : Просвета : Народна библиотека Србије, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 250 стр. ; 22 cm. - (Награда Десанка Максимовић ; 12)

Тираж 500. - Био-библиографски запис: стр. 237-239. - Садржи и: Песничка крила Десанке Максимовић / Алек Вукадиновић.
ISBN 978-86-07-01727-0

821.163.41-1
821.163.41-5
COBISS.CG-ID 139505932

1866
ВУКАДИНОВИЋ, Алек
        Кућа и гост / Алек Вукадиновић ; [портрет аутора Зоран Туцић]. - 2. допуњено изд. - Београд : Конрас, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 90 стр. : слика аутора ; 18 cm. - (Библиотека Бели вук ; 3)

Тираж 500. - Белешка о овом издању: стр. 87. - Белешка о песнику: стр. 89-90.
ISBN 978-86-7552-022-1 (Брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 138902028

1867
ВУКИЋЕВИЋ, Чедомир
        Pjesme i druge gorčine / Čedomir Vukićević. - Podgorica : Unireks ; Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 185 str. ; 21 cm. - (Savremenici)

Tiraž 500. - Bilješka o pjesniku: str. 181.
ISBN 978-86-427-0727-3 (Unireks, Podgorica) ISBN 978-86-7794-065-2 (Komovi, Andrijevica)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11750672

1868
ВУКОВИЋ, Бећир
        Дух парка : поезија / Бећир Вуковић. - 1. изд. - Нови Сад : Адреса, 2007 (Нови Сад : Арт принт). - 170 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Писмо)

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 165.
ISBN 978-86-86761-15-6 (Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 225209863

1869
ВУКОВИЋ, Мирко
        Лавље риме : (дневник носталгије IX) / Мирко Вуковић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2007 (Београд : Алфа). - 91 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Поезија 2007.)

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 87-88.
ISBN 978-86-331-3094-3 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 136954892

1870
ВУЛАНОВИЋ, Војислав
        Dobrik / Vojislav Vulanović. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 143 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - Rvanje s vasionom : impresije o poeziji Vojislava Vulanovića / Miomir M. Marković: str. 5-8. - U potrazi za izgubljenim vremenom / Bogić Rakočević: str. 9-15. - Bilješka o piscu: str. 137.
ISBN 978-86-85735-16-5 (broš.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Вулановић В.
COBISS.CG-ID 11756816

1871
ВУЛЕТИЋ, Војо
        Бисерни бријег / Војо Божов Вулетић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 82 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 79.
ISBN 978-86-7792-091-3 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11413776

1872
ВУЛЕТИЋ, Војо
        Видици и снови / Војо Божов Вулетић. - Андријевица : Комови, 2007 (Подгорица : Ап-Принт). - 88 стр. ; 21 cm

Тираж 400. - Видици и снови / Веселин Брновић: стр.85-88.
ISBN 978-86-7794-047-8 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11145488

1873
ВУЧИНИЋ, Слободан
        Страх од јаве / Слободан Вучинић. - Андријевица : Комови, 2003 (Подгорица : Покрет). - 79 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Комови, Андијевица)

Тираж 500. - Предговор / Ратко Делетић: стр. 7-16.
(Брош.)821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 8821264

1874
ГОГИЋ, Милан
        Ispreturana vremena : sudovi i predrasude / [Milan Miško Gogić]. - Cetinje : IVPE, 2007 (Cetinje : IVPE). - 64 str. ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet sa korica. - Podatak o godini izdanja preuzet iz impresuma. - Tiraž 250.
ISBN 978-86-906785-8-7 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12138512

1875
ГОЛЕВИЋ, Милутин
        Душа на мукама / Милутин Голевић. - Београд : Партенон, 2007 (Београд : Меграф). - 182 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Партенон, Београд)

Тираж 500. - Објашњења и коментари: стр. 125-170. - Прилози / Јован Поповић, Вера Кашић-Челић, Миливоје Прашчевић: стр. 171-176. - Белешка о писцу: стр. 177. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7157-395-5 (картон)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 144071180

1876
ДЕЛЕТИЋ, Ратко
        Tuga jablanova / Ratko Deletić. - Podgorica : Unireks, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 79 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Unireks, Podgorica)

Tiraž 250.
ISBN 978-86-427-0713-6

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11578384

1877
ДЕЛИЋ, Милорад, 1933-
        Крстаче / Милорад Делић. - Нови Сад : Футура публикације, 2007 (Нови Сад : Футура публикације). - 48 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Крстаче / Зоран Ђерић: стр. 46-48. - На корицама слика аутора и биљешка о њему.
ISBN 978-86-7188-079-4 (брош.)821.163.41-1
COBISS.CG-ID 222954759

1878
ДОРОТЕЈ, монах
        Смрт Смаил-аге Ченгића : (враћање епа Његошу - препјев) / Доротеј. - Рума : Српска књига, 2007 (Рума : Српска књига). - 52 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Књига о књизи ; књ. 3)

Слика П. Петровића Његоша на корицама. - Тираж 300.
ISBN 978-86-7564-433-0 (брош.)821.163.4-13
COBISS.CG-ID 225359623

1879
ДОШЉАК, Слободан
        Ма ко те пита : пјесме / Слободан Дошљак Бећо ; [илустратор Јелена Лакић]. - Подгорица : Центар за образовање и оспособљавање "1. јун", 2006 (Подгорица : "Остојић"). - 47 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Цвијет / Центар за образовање и оспособљавање "1. јун", Подгорица)

Слободан Дошљак Бећо: стр. 47.
(брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512010727

1880
ДОШЉАК, Слободан
        Птичји грип : пјесме / Слободан Дошљак Бећо ; [илустратор Виктор Ивезић]. - Подгорица : Књижевни клуб "Забјело", 2007 (Подгорица : "Остојић"). - 46 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Љубовић / Књижевни клуб "Забјело")

Слободан Дошљак - Бећо: стр. [47]821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512021223

1881
        ДРОБЊАК и Потарје : пјесме / сакупио, приредио и предговор написао Жарко Лековић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 373 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Традиција и историја / Графо Црна Гора, Подгорица)

Тираж 500. - Предговор / Жарко Лековић: стр. 5-13. - Биљешка о аутору: стр. 369.
ISBN 978-86-85499-17-3 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11142928

1882
ДУЈОВИЋ, Јован
        100 пјесама : избор старих и нових стихова / Јован Дујовић ; приредио Гаро Јовановић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 182 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Стварање / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица ; 60)

Тираж 500. - Поетика Јована Дујовића / Илија Лакушућ: стр. 163-168. - Нетко бјеше Дујовић Јоване / Миодраг Мркић: стр. 169-173. - Самотоци Јована Дујовића / Горан Бјелановић: стр. 174-175. - О пропадању српског народа / Јован Чађеновић: стр. 176-179.
ISBN 978-86-85817-07-6

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Дујовић Ј.
COBISS.CG-ID 11272464

1883
ДУЈОВИЋ, Јован
        Тријумф ; То мајка више не рађа / Јован Дујовић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 136 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - О аутору: стр. 136.
ISBN 978-86-85817-17-5 (Брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11945488

1884
ДУЛИЋ, Далиборка
        Divlji um / Daliborka Dulić. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2007 (Cetinje : IVPE). - 85 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Biografski podaci: str. 85.
ISBN 978-86-85747-10-6 (broš.)

821.163.4-1
821.163.4-3
COBISS.CG-ID 11737360

1885
ДУЧИЋ, Јован
        Песме / Јован Дучић ; [приредио Рајко Петров Ного]. - Београд : Штампар "Макарије" ; Подгорица : Октоих, 2007 (Суботица : Ротографика). - 346 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела у седам књига / Јован Дучић ; том 1)

Тираж 10000. - Напомена приређивача: стр. 335.
ISBN 978-86-87019-06-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 145219084

1886
ЂЕЧЕВИЋ, Антон
        Руски некрополис / Антон Тончи Ђечевић. - Херцег Нови : Апостол буилдинг инвест, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 109 стр. ; 21 cm

Предговор / Зоран Миладиновић: стр. 5-6. - О аутору / З.[Зоран] М.[Миладиновић]: стр. 107-108
(Брош.)821.163.41-1
821.163.41-3
COBISS.CG-ID 233600263

1887
ЂОКИЋ, Драгана
        Кроз снове / Драгана Ђокић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 56 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија)

Ауторова слика. - Тираж 500. - Прегршт снова : рецензија / Радомир Перишић: стр. 51-52. - Биљешка о аутору: стр. 53.
ISBN 978-86-7792-117-0 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12131856

1888
ЂОКОВИЋ, Љубомир В.
        Дурмиторски медаљони : (трагом легенди) / Љубомир В. Ђоковић ; [рецезенти Жарко Ђуровић, Василије Калезић]. - Београд : Мрљеш, 2007 (Београд : Мрљеш). - 51 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Мрљеш])

Подаци о издању, месту штампања, штампарији и тиражу преузети из ЦИП-а. - Тираж 300. - Поезија лирског духа: стр. 45-46. - Додири песника и природе: стр. 47-48. - Биљешка о писцу: стр. 49.
ISBN 978-86-86011-10-7

821.163.4-1
821.163.41.09-1 Ђоковић Љ.
COBISS.CG-ID 144888332

1889
ЂОРЂЕВИЋ, Милан
        Ватра у башти : изабране песме / Милан Ђорђевић ; избор и поговор Гојко Божовић. - Чачак : Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 155 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Дисово пролеће ; 44) (Библиотека Књига госта ; 33)

Тираж 500. - Поезија чисте пиктуралности: стр. 141-149. - О песнику: стр. 151.
ISBN 978-86-83375-37-0 (Брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Ђорђевић М.
COBISS.CG-ID 140237068

1890
ЂУРОВИЋ, Драгољуб
        U ime naroda moje državljanstvo / Dragoljub Đurović. - Beograd : Žar - Fond za zaštitu planete zemlje od zla, 2007 (Zemun : Post print). - 347 str. ; 21 cm

Tekst na crnogorskom i engl. jeziku. - Tiraž 1.000. - O pesniku: str. 347.
ISBN 978-86-910867-0-1 (karton)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 145150220

претходна
наредна