претходна
наредна

1831
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Без ниђе никога : изабране песме и поеме / Матија Бећковић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2007 (Београд : Colorgrafx). - 368 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Избор / Завод за уџбенике, Београд)

Тираж 3000. - Предговор: стр. 5-47. - Бећковићеве триптих поеме: Вера Павладољска, Кад дођеш у било који град и Парусија за Веру Павладољску / Јован Делић: стр. 337-362. - Белешка о писцу: стр. 363-366.
ISBN 978-86-17-14836-0 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Бећковић М.
821.163.4:929 Бећковић М.
COBISS.CG-ID 141028620

1832
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Кад будем млађи / Матија Бећковић. - Нови Сад : Матица српска, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 140 стр. ; 21 cm. - (Едиција Матица. коло 1 ; књ. 2)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-87079-05-2 (Картон)821.163.4-14
COBISS.CG-ID 225351431

1833
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Хлеба и језика : изабране и нове песме / Матија Бећковић ; [избор и поговор Селимир Радуловић ; предговор Јован Делић]. - 1. изд. - Нови Сад : Orpheus, 2007 (Нови Сад : Прометеј). - 3 књ. (LIV, 238; 441; 421 стр., [1] лист са сликом аутора) : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Изворник)

Књ. 1, Апокалиптично виђење историје: стр. V-LIV. - Књ. 3, Поговор: стр. 413-421.
ISBN 978-86-7954-011-9 (књ. 1) ISBN 978-86-7954-012-6 (књ. 2) ISBN 978-86-7954-013-3 (књ. 3)821.163.4-1
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 15335696

1834
БЈЕЛАНОВИЋ, Раденко
        Ћилан / Раденко Бјелановић ; [илустрације Томислав Милошевић, Ратко Делетић ; илустрације Џеф Дан]. - Крагујевац : Књижевни клуб "Катарина Богдановић", 2007 (Крагујевац : Свер). - 133 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Бразде)

Слика аутора. - Тираж 400. - Минијатура на великом платну : поговор / Зоран Петровић: 125-127. - Мисаони амбис испуњен метафорама / Ратко Делетић: стр. 128-129. - Белешка о песнику: стр.130. - Белешке о илустрацијама: стр. 134.
ISBN 978-86-83545-16-2

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 139346956

1835
БЈЕЛИЋ, Љубисав
        Плач гусала / Љубисав Бјелић - Морачанин. - Београд : Метафизика, 2007 (Београд : Делта прес). - 85 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 300. - Импресивне слике и симболи / Веселин Лазаревић: стр. 76-79. - Биљешка о писцу: стр. 81.
ISBN 978-86-7884-030-2

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 141581836

1836
БЛЕЧИЋ, Маријана
        Хљеб за дневне звијери / Маријана Блечић ; [цртежи и графике Миомир-Мишо Вемић ... [и др.] ; фотографија Жељко Шапурић]. - Плужине : Центар за културу, 2007 (Никшић : Интерпрес). - 90 стр. : илустр. ; 20 cm

На кор.: Награда Спасоје-Пајо Благојевић, 2006. - Слика аутора. - О пјесникињи: стр. 90.
ISBN 978-86-85559-16-7 ! (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 13872912

1837
БОГАВАЦ, Јелена З.
        Mama, tata, sunce, sestra i ja / Jelena Z. Bogavac. - Zaječar : Matična biblioteka "Svetozar Marković", 2007 (Kragujevac : Impres). - 82 str. : slika autora ; 18 cm. - (Istok Zapad)

Tiraž 500. - Na koricama bilješka o autoru.
ISBN 978-86-86305-12-1 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 144853772

1838
БОГИЋЕВИЋ, Јован
        Давије : песме / Јован Мићунов Богићевић. - Младеновац : Interpress, 2007 (Београд : Interpress 1847). - 67 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Царске двери ; књ. 15)

Тираж 1000. - Модерна симболика / Жарко Ђуровић: стр. 7-8. - О аутору: стр. 67.
ISBN 978-86-7561-072-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 140565516

1839
БОЈАНОВИЋ, Кристина
        Pred nagošću sopstva / Kristina Bojanović. - Ulcinj : Plima, cop. 2007 (Cetinje : IVPE). - 47 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova crnogorska poezija / Plima, Ulcinj)

Tiraž 300.
ISBN 978-86-85727-12-2 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11085072

1840
БОШКОВИЋ, Радојица
        Тресет / Радојица Бошковић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Ужице : Графичар). - 94 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Изабрани)

Тираж 500.
ISBN 978-86-427-0715-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11619856

1841
БРАЈКОВИЋ, Вукић
        Снови предака / Вукић-Гаро Брајковић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 111 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Унирекс, Подгорица)

Тираж 500.
ISBN 978-86-427-0737-2 (картон)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11991824

1842
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Моје се зна : казивања из Писане Јеле / Драгомир Брајковић. - 1. изд. - Подгорица : Књижевна задруга Српског народног вијећа Црне Горе, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 120 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - О капици, перу и оловци из Писане Јеле / Миро Вуксановић: стр. 109-114. - Биљешка о писцу: стр. 115-117.
ISBN 978-9940-9069-4-8

821.163.4-1
821.163.4.09 Брајковић Д.
COBISS.CG-ID 12146704

1843
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Моје се зна : казивања из Писане Јеле / Драгомир Брајковић. - Београд : Београдска књига, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 117 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - О капици, перу и оловци из Писане Јеле / Миро Вуксановић: стр. 109-116. - Белешка о песнику: стр. 115-117.
ISBN 978-86-7590-185-3 (картон)

821.163.41-1
821.163.41:929 Брајковић Д.
COBISS.CG-ID 143812876

1844
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Нове и одабране / Драгомир Брајковић. - Приштина : Панорама, 2007 (Београд : Фото Футура). - 98 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Григорије Божовић")

Тираж 300. - К'о да су судњи стигли часи или о косовским митовима у поезији Драгомира Брајковића / Мирко Жарић: стр. 89-99. - Библиографска белешка: стр. 94-95.
ISBN 978-86-7019-277-5 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Брајковић Д.
COBISS.CG-ID 142225420

1845
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Od tebe bježeći : izabrane pjesme : povodom 60 godina života i 40 godina rada / Dragomir Brajković ; izbor Božina Mrdović. - Podgorica : Pokret, 2007 (Podgorica : Pokret). - 160 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Pokret, Podgorica)

Na mjestu impresuma: Nikšić. - Tiraž 500. - Pogovor / Milica Bakrač: str. 144-155. - Bibliografija: str. 141-143.
ISBN 978-86-85559-21-1

821.163.4-1
821.163.4.09-1 Брајковић Д.
COBISS.CG-ID 11794704

1846
БРКОВИЋ, Лале Н.
        Lament nad vremenom / Lale Novičin Brković ; [portreti pisca Vladimir Brković]. - Podgorica : CDNK [i. e.] Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 264 str. : autorove slike ; 21 cm. - (Edicija Savremena crnogorska poezija / Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, Podgorica)

Tiraž 500. - Protiv svega obještalog / Zuvdija Hodžić: str. 7-9. - Autor čitaocu: str. 257-258. - Bilješka o L. Brkoviću: str. 261.
ISBN 978-86-85735-13-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11485968

1847
БРКОВИЋ, Светислав Н.
        Dvojedan bez dan / Svetislav N. Brković. - 1. izd. - Zemun : Most Art, 2007 (Zemun : Most Art). - 106 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Trag / [Most Art])

Podatak o izd. preuzet iz CIP-a. - Tiraž 200. - Na koricama autorova slika i bilješka o njemu.
ISBN 978-86-84149-19-2

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 141988620

1848
БРКОВИЋ, Светислав Н.
        Зона : стаза у парку / Светислав Н. Брковић ; [поговор Ненад Даковић]. - 1. изд. - Земун : Мост Арт, 2007 (Земун : Мост Арт). - 135 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Траг / [Мост Арт])

Тираж 200. - О суштини смртника: стр. 123-127. - Биљешка о пјеснику: стр. 129.
ISBN 978-86-84149-20-8

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Брковић С.
COBISS.CG-ID 143945484

1849
БРНОВИЋ, Веселин
        Očev nauk / Veselin Brnović. - Podgorica [i.e.] Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 91 str. : fotogr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 87-88
ISBN 978-86-7794-123-8 !

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512023783

1850
БУГАРИН, Михаило
        Рањено срце / Михаило Бугарин ; [сакупио Радоица Драгољубов Бугарин]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 55 стр. : слике аутора ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 500. - Осврт / Радојица Драгољубов Бугарин: стр. 5-6. - О писцу: стр. 53.
ISBN 978-86-7792-119-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12199696

1851
БУКИЛИЋ, Драган С.
        Слобода, живот и смрт / Драган Стеванов Букилић. - Подгорица : Д. С. Букилић, 2007 (Подгорица : Графо Зета). - 79 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 200. - О књизи и о себи: стр. 65-69.
ISBN 978-9940-9027-0-4 (брош.)821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11326992

1852
БУЛАТОВИЋ, Богић
        Влашке песме / Богић Булатовић. - Подгорица : ИРТ, 2007 (Подгорица : ИРТ студио). - 161 стр. ; 18 cm

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 156.
ISBN 978-9940-9090-0-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12171024

1853
БУРИЋ, Томаш
        Огледно вријеме / Томаш Бурић. - Подгорица : Секција писаца-радника Црне Горе, 2002 (Цетиње : Штампарија Обод). - 267 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Сусрети)

Слика аутора. - Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 261-262.821.163.41-13
COBISS.CG-ID 103425548

1854
ВЕШОВИЋ, Марко
        Dok prelazim u mumiju / Marko Vešović. - Ulcinj : Plima, 2007 (Cetinje : IVPE). - 116 str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana djela Marka Vešovića ; knj. 3)

Tiraž 300. - Bilješka o M. Vešoviću: str. 116.
ISBN 978-86-85727-20-7 (broš)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12243472

1855
ВЕШОВИЋ, Марко
        Poljska konjica / Marko Vešović. - Ulcinj : Plima, 2007 (Cetinje : IVPE). - 141, [6] str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana djela Marka Vešovića ; knj. 1)

Tiraž 300. - Bilješka o M. Vešoviću: str. [147].
ISBN 978-86-85727-18-4 (broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 12241936

1856
ВИШЊИЋ, Аћим
        Анави јаве из сна : (сонетни вијенац) / Аћим Вишњић. - Младеновац : Штампарија Јаворје, 2007 (Младеновац : Јаворје). - 36 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Штампарија Јаворје, Младеновац])

На насл. стр. назив места издавања: Вишњића До. - Ауторова слика. - Анави јаве из сна Аћима Вишњића / Веселин Лазаревић: стр. I-II. - Слово о сонетном вијенцу Аћима Вишњића / протојереј Велибор Џомић: стр. III-IV. - Поетска креација највишег реда / Будимир Алексић: стр. V. - О аутору: стр. [37].
ISBN 978-86-910865-0-3

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 145129228

1857
ВОЈВОДИЋ, Вукашин
        Талас / Вукашин Војводић. - Нови Сад : Прометеј, 2007 (Нови Сад : Прометеј). - 73 стр. ; 21 cm

Тираж 500.
ISBN 978-86-515-0147-3 (картон)821.163.4-14
COBISS.CG-ID 225702663

1858
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Божурова царство / Момир Војводић. - Београд : Ваша књига, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 148 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Уз четврту књигу "Момиријаде" - косовског епа / Милован Витезовић: стр. 143-144. - Биографско-библиографски подаци пјесникови: стр. 145-148. - Биљешке уз текст.
ISBN 86-419-0418-7 !

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512019687

1859
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Кућни вук / Момир Војводић ; [гафике Бошко Одаловић]. - Београд : Ваша књига, 2007 (Београд : Стручна књига). - 168 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Песник и вук / Драган Лакићевић: стр. 159. - Пјесникови био-библиографски подаци: стр. 160-163. - Биљешке уз текст.
ISBN 86-419-0421-4 !

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512019431

1860
ВОЈИНОВИЋ, Милика
        Пртином живота / Милика Војиновић. - Смедерево : Народна библиотека, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 167 стр. : слика аутора ; 18 cm. - (Посебно издање / Народна библиотека, Смедерево)

Тираж 300. - Записивисања Милике Војиновића / Драгољуб Јекнић: стр. 135-151. - Шта је нова књига Милике Војиновића / Милосав Славко Пешић: стр. 151-166. - Белешка о писцу: стр. 167
ISBN 978-86-81623-27-5 (брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09 Војиновић, М.
COBISS.CG-ID 137946636

претходна
наредна