претходна
наредна

1771
ВУКОВИЋ, Ненад
        Ехо пољске историје и пољске духовности у дјелу Ива Андрића / Ненад Вуковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 133-142 ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09 Андрић И.
COBISS.CG-ID 512237286

1772
ДУЧИЋ, Јован
        Моји сапутници : књижевна обличја / Јован Дучић ; [приредио Новица Петковић]. - Београд : Штампар"Макарије" ; Подгорица : Октоих, 2007 (Суботица : Ротографика). - 241 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела у седам књига / Јован Дучић ; том 4)

Тираж 10000. - Напомена приређивача: стр. 237-239.
ISBN 978-86-87019-04-1

821.163.4.09
821.163.4:929
821.133.1.09-1
COBISS.CG-ID 145227276

1773
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Идеја Црне Горе у Ђиласовом роману Црна Гора / Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2003 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 31-38 ; 24 cm

Биљешке уз текст. - Summary: Idea of Montenegro in Đilas's roman Montenegro / Živko Đurković. - П. о.: Зборник радова "Дјело Милована Ђиласа", Црногорска академија наука и умјетности; Научни скупови, књ. 64, Одјељење умјетности, књ. 23.
(Брош.)821.163.4.09(041)
COBISS.CG-ID 10618640

1774
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Пјеснички круг Мирка Бањевића / Живко Ђурковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2005. - Стр. [28]-36 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512094182

1775
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Грлом у сновиђење : (критички дијалози) / Жарко Ђуровић ; уредник Бранислав Остојић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007 (Цетиње : Ивпе). - 560 стр. ; 26 cm. - (Посебна издања : (Монографије и студије) / Црногорска академија наука и умјетности ; књ. 57. Одјељење умјетности ; књ. 13)

На спор. насл. стр.: Throughout the Dreams. - Тираж 500.
ISBN 978-86-7215-195-4 (брош.)821.163.4.09
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 11649552

1776
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Патња као извориште осјећајности у поезији Душана Костића / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 125-131 : репродукција Д.Караџића ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09-1 Костић Д.
COBISS.CG-ID 512236774

1777
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Писац модерних визија : (о Миодрагу Булатовићу и његовом дјелу) / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [157]-164 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења умјетности, бр. 24.

821.163.4.09-32 Булатовић М.
COBISS.CG-ID 512071398

1778
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Трагом резигнацијских визија / Жарко Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [37]-41 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512094438

1779
ЂУРОВИЋ, Жарко
        Уводно слово о значају скупа / Жарко Ђуровић. - Подгорица : ЦАНУ, 2006. - Стр. [5]-9 ; 24 cm

П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25. - Садржи: Вечерње слово / Мирко Бањевић: стр. 9.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512125414

1780
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Побуне ума као трагично осјећање / Тодор Живаљевић Велички. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [61]-67 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512095462

1781
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Вук и Његош као Андрићеви "учитељи енергије" / Радомир В. Ивановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [123]-143 ; 24 cm

Résumé. - П. о.: Гласник Одјељења умјетности, бр. 24.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512070886

1782
ИВАНОВИЋ, Радомир
        Marko Miljanov Popović / Radomir Ivanović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2003 (Bijelo Polje : Pegaz). - 378 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Izabrana djela / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 500.

821.163.4.09
929:82 Миљанов М.
COBISS.CG-ID 6071312

1783
ЈАШОВИЋ, Предраг
        Експликација структуре Бањевићевог песништва / Предраг Јашовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [69]-91 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512095718

1784
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Рвање с(не)временом / Добрашин Јелић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 181-188 ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09 Вешовић Р.
COBISS.CG-ID 512235238

1785
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Злослут : увод у метафизичко читање / Синиша Јелушић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [139]-145 ; 24 cm

Библиографски подаци су уз текст. - Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512096742

1786
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Prometejev pad : intertekstualnost : drama, teatar, film / Siniša Jelušić. - Cetinje : Fakultet dramskih umjetnosti, 2007 (Cetinje : Obod). - 234 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Bilješka o autoru: srt. [235]. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-907247-1-0 (broš.)

821.163.4.09-2
792:821.09
791.32:821.09
COBISS.CG-ID 11329040

1787
ЈОВИЋЕВИЋ, Радојица
        Два Његошева игумана / Радојица Јовићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - [5]-19 стр. ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења умјетности, бр. 24.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512068326

1788
ЈОВИЋЕВИЋ, Радојица
        Збили ти се снови на Турчина", П.П. Његош, Горски вијенац, 518 / Радојица Јовићевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 51-68 ; 24 cm

Summary. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09-13 Петровић П. II
COBISS.CG-ID 512233446

1789
КИЛИБАРДА, Новак
        Усмена књижевност - епска мјера историје / Новак Килибарда ; [приређивач Дејан Ајдачић]. - (2., допуњено изд.). - Никшић : Филозофски факултет, 2007 (Никшић : Коло). - 475 стр. ; 21 cm

Хрпт. ств. насл.: Епска мјера историје. - Тираж 500. - Српска народна епика у тумачењу Новака Килибарде / Дејан Ајдачић: стр. 5-27. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 468-471.
ISBN 978-86-7798-016-0

821.163.4.09-13:398
COBISS.CG-ID 12225296

1790
        КЊИГА о Ђорђу / [приредио] Предраг Јашовић. - Параћин : Графопромет, 2003 (Параћин : Графопромет). - 158 стр. ; 20 cm. - (Културолошки пројект "Јухорско око". Едиција "Темнићки зборник" ; књ. 2)

Тираж 300. - Предговор / Предраг Јашовић: стр. 5-31. - Хронолошке таблице: стр. 138-151. - На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика и биљешка о њему. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Прилог библиографији Ђорђа Петковића: стр. 128-138. - Регистри.
ISBN 86-82023-71-7 (брош.)821.163.41.09(091)
821.163.41:929
COBISS.CG-ID 107254284

1791
КЊИЖЕВНИ сусрети "Савремена српска проза" (23 ; 2007 ; Трстеник)
        Зборник 23. књижевних сусрета Савремена српска проза, 10-11. новембар 2006., Трстеник / [главни и одговорни уредник Верољуб Вукашиновић]. - Трстеник : Народна библиотека "Јефимија", 2007 (Трстеник : М-граф). - 127 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Савремена српска проза ; зборник бр.19)

Тираж 500. - Садржај на кор.: Књижевни портрет Виде Огњеновић ; Драматизација прозних дела.
ISBN 978-86-83191-27-7 (брош.)

821.163.4.09 Огњеновић В.(082)
821.163.4.09-31:792(082)
COBISS.CG-ID 144493324

1792
КЊИЖЕВНО-научни, естетички и културолошки допринос Бранка Лазаревића (2006 ; Херцег Нови)
        Зборник радова / Књижевно-научни, естетички и културолошки допринос Бранка Лазаревића, 5. и 6. октобар 2006. Херцег Нови ; [уредник Никола Маловић]. - Херцег Нови : Просвјета, 2007 (Нови Сад : Scan studio). - 183 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници радова)

Слике Б. Лазаревића. - Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Summaries.
ISBN 978-86-489-0612-0 (брош.)

821.163.41.09 Лазаревић Б.(082)
COBISS.CG-ID 224769799

1793
КОНСТАНТИНОВИЋ, Радомир
        Неизрециво безмерје света / Радомир Константиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [147]-173 ; 24 cm

Библиографски подаци су уз текст. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512096998

1794
КОСТИЋ, Драгомир
        Српска проза на Косову и Метохији : (1945-2000) / Драгомир Костић ; [превод резимеа Душан Радуновић, Зорица Ђорђевић]. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу =Institute of Serbian Culture, 2002 (Београд : Стручна књига). - 92 стр. ; 20 cm. - (Библиотека У свету књижевног дела ; књ. 5)

Тираж 500. - Историја и стварност / Милош Ђорђевић: стр. 85-88. - Библиографија и биљешке уз текст. - Суммары: Distanced from the Tradition / Zorica Djordjević, Dusan Radunovic. - Регистар.
ISBN 86-82797-20-8 (Брош.)821.163.4.09-3
COBISS.CG-ID 6159888

1795
ЛОМПАР, Мило, 1962-
        Црњански и Мефистофел : о скривеној фигури Романа о Лондону / Мило Ломпар. - 2., измењено изд. - Београд : Нолит : Алтера, 2007 (Београд : Алтера). - 194 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Хермес)

Тираж 500. - На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика и биљешка о њему. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-19-02402-0 (брош.)

821.163.41.09-31 Црњански М.
COBISS.CG-ID 140949772

1796
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Звук и значење као стваралачки атрибути / Вук Милатовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [49]-54 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512094950

1797
        МИЛОРАДУ Калезићу : песнику у спомен / [главни и одговорни уредник Михаило Мића Вујанић]. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2007 (Београд : Фото Футура). - 119 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Књижевна заједница Југославије])

Слике М. Калезића. - Тираж 201. - Био-библиографија [Милорада Калезића]: стр. 115-116.
ISBN 978-86-7864-036-0 (брош.)

821.163.41.09 Калезић М.
012 Калезић М.
821.163.41-1(082.2)
COBISS.CG-ID 145480460

1798
МИЋОВИЋ, Милутин
        Његош и савремена Црна Гора / Милутин Мићовић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 115 стр. ; 18 cm. - (Едиција Стварање ; 60)

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 115.
ISBN 978-86-85817-12-0

821.163.4.09 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 11561744

1799
МЛАДЕНОВИЋ, Александар
        Неаргументованост и недобронамерност једног чланка / Александар Младеновић. - [Б. м. : б. и., 2002 (б. м. : б. и.]). - Стр. 85-94 ; 24 cm

П. о.: Библиографски вјесник, Цетиње; год. 27, бр. 1-2-3, 1999.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 97864460

1800
НИКЧЕВИЋ, Војислав П.
        Препознатљивост социолингвистичких и лингвостилистичких обиљежја / Војислав П. Никчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [93]-117 ; 24 cm

Литература: стр.116-117. - Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512095974

претходна
наредна