претходна
наредна

1741
        НИЈЕСМО од јуче / [сакупио] Слободан Ковачевић ; [фотографије Слободан Паповић]. - Подгорица : Галерија "Мост", 2007 (Подгорица : Графокартон). - 180 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 600. - Рјечник: стр. 99-173. - Библиографија: стр. 174-178.
ISBN 978-86-85723-04-9

821.163.4-82:398
COBISS.CG-ID 11245072

1742
ПЕШИКАН-Љуштановић, Љиљана, 1954-
        Станаја село запали : огледи о усменој књижевности / Љиљана Пешикан-Љуштановић. - Нови Сад : Дневник, 2007 (Нови Сад : Дневник). - 285 стр. ; 21 cm. - (Едиција Теорија / Дневник, Нови Сад)

Тираж 600. - На корицама биљешка о аутору и дјелу с сликомаутора. - Биљешке уз текст. - Библиографија уз већину радова. - Регистар.
ISBN 978-86-84097-81-3 (брош.)821.163.41.09:398
39(=163.41)(497.113)
COBISS.CG-ID 220755207

1743
        ПИПЕРСКО огледало / приређивач Славко Стојановић. - Подгорица : Удружење књижевника Црне Горе, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 286 стр. ; 26 cm. - (Едиција Насљеђе / Удружење књижевника Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Биљези историје и славе / [приређивач] : стр. 5-7. - Пиперско огледало : тематски зборник епских народних пјесама о Пиперима / Јован Чађеновић: стр. 8-15. - Биљешке уз текст. - Садржи и: [Пјесме из збирке Освета Косова] / Шобајић Максим.
ISBN 978-86-85817-08-3

821.163.4-13:398
821.163.4.09-13:398
COBISS.CG-ID 11382800

1744
        POLJE jadikovo : crnogorske narodne tužbalice / [izbor, predgovor i napomene] Branko Banjević. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" ; [Podgorica] : Matica Crnogorska, 2007 (Zagreb : Skaner Studio). - 201 str. ; 20 cm. - (Antologija)

Tiraž 500. - O pokajanju o leleku o tužbalici : predgovor: str. 7-18. - Napomene: str. 181-201.
(Broš.)

821.163.4-1:398
821.163.4.09-1:398
COBISS.CG-ID 12607504

1745
        POLJE jadikovo : crnogorske narodne tužbalice / [izbor, predgovor i napomene] Branko Banjević. - Zagreb : Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske : Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" ; [Podgorica] : Matica crnogorska, 2007 (Zagreb : Skaner Studio). - 208 str. ; 20 cm. - (Antologija)

Tiraž 500. - O pokajanju o leleku o tužbalici : predgovor: str. 7-18. - Napomene: str. 181-201.

821.163.4-1:398
821.163.4.09-1:398
COBISS.CG-ID 12576016

1746
        ПОМИРИШИ, куме : анегдоте, шаљиве приче, изреке и пошалице из Затона и околине / [приредио] Радојко Ђ. Гачевић. - Београд : Београдска књига, 2007 (Београд : Типоштампа). - 129 стр. : слика приређивача ; 20 cm

Тираж 500. - Мање познате ријечи: стр. 121-122. - Белешка о аутору: стр. 123-124.
ISBN 978-86-7590-177-8

821.163.4-36:398
COBISS.CG-ID 141085708

1747
        S Vitom na još po jednu : anegdote / priredio Đorđije Puśo Matović. - Podgorica : Izdanje prijatelja pjesnika, 2002 (Podgorica : Roto slog). - 109 str. : ilustr. ; 17 cm

Tiraž 350. - Nešto malo o Vitu: str. 105-109.

821.163.4-36:398
929:82 Николић В.
COBISS.CG-ID 4989200

1748
СИМОНОВИЋ, Драгољуб
        Видијанство у Срба. Књ. 2, Медијанида / Драгољуб Симоновић. - [1. изд.]. - Ниш : Градина : АНУ [т. ј.] Асоцијација научника и уметника : Економика, 2002 (Ниш : СВЕН). - 417 стр. ; 24 cm

Тираж 300.
ISBN 86-902975-1-0 (Брош.)821.163.4.09-13:398
821.163.41-13:398(082.2)
821.163.41-1
COBISS.CG-ID 4863504

1749
        ЦРНОГОРСКЕ народне бајке / приредио Славко Ивановић. - 2. допуњено изд. - Подгорица : Феникс, 2006 (Београд : Алтерс). - 304 стр. ; 20 cm. - (Едиција Народно благо)

Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 291-296. - Рјечник: стр. 297-301821.163.4-36:398
COBISS.CG-ID 1024010202

1750
        ЦРНОГОРСКЕ народне бајке / приредио Славко Ивановић. - Допуњено изд. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 304 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 291-296. - Рјечник мање познатих ријечи: стр. 297-301.
ISBN 978-86-84237-28-8

821.163.4-342:398
COBISS.CG-ID 11440144

1751
        ЦРНОГОРСКЕ народне басне / приредио Славко Ивановић. - Подгорица : Феникс, 2007 (Београд : Невен). - 146 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Народно благо)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-85759-02-4

821.163.4-342:398
COBISS.CG-ID 11800592

1752
        ЦРНОГОРЦИ у причама и анегдотама / [приредио] Мићун М. Павићевић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 295 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Капитална издања / Унирекс, Подгорица)

Тираж 500. - Предговор / Иво Политео: стр. 5-12. - Ријеч о приређивачу: стр. 289. - Фототипско изд.: Сомбор : Тискара С. Шек, 1932.
ISBN 978-86-427-0726-6

821.163.4-32:398
821.163.4-36:398
COBISS.CG-ID 11739152


821.163.4:929 А/Ш БИОГРАФИЈЕ КЊИЖЕВНИКА


1753
ЂУРОВИЋ, Јово
        Stefan Mitrov Ljubiša, Spomen dom "Stefan Mitrov Ljubiša, [Budva], februar 2007 / [tekst priredila Marijana Martinović ; autor postavke Jovo Đurović]. - Budva : JU Muzeji, galerija i biblioteka : Mediteran, 2007 (Igalo : Biro konto). - [16] str. : ilustr. ; 23 cm

Podatak o autorstvu preuzet sa zadnjeg kor. lista. - Tiraž 500.
(Broš.)

821.163.4:929 Љубиша С.М.(064)
COBISS.CG-ID 11997200

1754
        ЕПСКА пјесма Милутина Вуковића / приредио Мироје Вуковић. - Подгорица : Удружење Пивљана, 2007 (Подгорица : Побједа). - 251 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика М. Вуковића. - Тираж 600. - Увод: стр. 5-72. - Биографски прилози: стр. 233-239. - Милутинови потомци: стр. 242-243.
ISBN 978-86-908221-2-6

821.163.4:929 Вуковић М.
821.163.4-13
821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 11052560

1755
ИВАНОВИЋ, Божина М.
        Njegoš : antropološki atlas / Božina M. Ivanović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2002 (Beograd : Publikum). - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bibliografija uz sva poglavlja. - Registar.
ISBN 86-81039-80-6

821.163.4:929 Петровић Његош П. II
572:929.52 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 1936397

1756
КАЛЕЗИЋ, Слободан
        Нолит : огледи и фрагменти о црногорским писцима XX вијека / Слободан Калезић. - 1. изд. - Никшић : Центар за културу, 2007 (Никшић : Raspress). - 400 стр. ; 21 cm

Тираж 400.
ISBN 978-86-80183-01-5

821.163.4:929"19"
821.163.4.09"19"
COBISS.CG-ID 11428368

1757
КРАСИЋ-Марјановић, Олга
        Borislav Pekić : 1930-1992 : izložba Biblioteke grada Beograda povodom 15-godišnjica smrti [Borislava Pekića] : [Galerija Biblioteke grada Beograda, 17-30] april 2007. / [autor projekta Olga Krasić-Marjanović]. - Beograd : Biblioteka grada Beograda, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 24 str. : ilustr. + 1 CD-rom ; 25 cm

Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-7191-110-1 (broš.)

821.163.41:929 Пекић Б.(064)
COBISS.CG-ID 139167756

1758
НАУЧНИ скуп Књижевно-научни, естетички и културолошки допринос Бранка Лазаревића (2006 ; Херцег Нови)
        Књижевно-научни, естетички и културолошки допринос Бранка Лазаревића : зборник радова [са научног скупа 5. и 6. октобар 2006. Херцег Нови] / [редакција Оливера Доклесић, Никола Маловић ; уредник Никола Маловић]. - Херцег Нови : Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", 2007 (Нови Сад : Scan studio). - 183 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Зборници радова)

Слика Б. Лазаревића. - Уз поједине радове библиографске напомене.
ISBN 978-86-489-0612-0

821.163.4:929 Лазаревић Б.(082)
821.163.4.09 Лазаревић Б.(082)
COBISS.CG-ID 512228326

1759
РАДУЛОВИЋ, Мирјана
        Književno djelo Sima Matavulja o Crnoj Gori : magistarski radovi / Mirjana Radulović ; mentor Živko Đurković. - Nikšić : [s. n.], [2006]. - 133 lista ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore - Podgorica, Filozofski fakultet - Nikšić. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 127-130. - Mag. rad., Filozof. fak., Nikšić [2006].
(Broš.)

821.163.4:929 Матавуљ С.(043.2)
82.09(043.2)
COBISS.CG-ID 3737357

1760
        ТОША / група аутора ; [уредник Мирко Тодоровић]. - Пожега : Књижевно друштво Развигор, Издавачка радионица Свитак ; Херцег Нови : Алтра Софија, 2007 (Ужице : Графичар). - 225 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 500. - Предговор / Илија Мисаиловић: стр. 3. - Видик за Тошу / Љубомир Симовић: стр. 221-222.
ISBN 978-86-7960-000-4 (Развигор ; картон)

821.163.41:929 Ђурић Т.(082)
COBISS.CG-ID 140727052


821.163.4.09 КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


1761
АЛЕКСИЋ, Будимир
        Елементи фолклорне фантастике у романима за дјецу Чеда Вуковића / Будимир Алексић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 155-167 : репродукција Д.Караџића ; 24 cm

Резјуме. - П. о. : Гласник Одјељења умјетности ; бр. 25.

821.163.4.09-93-31 Вуковић Ч.
COBISS.CG-ID 512236006

1762
АЛЕКСИЋ, Будимир
        Умјетност приповиједања Чеда Вуковића у роману "Тим лавље срце" / Будимир Алексић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [165]-172 ; 24 cm

Резјуме. - П. о.: Гласник Одјељења умјетности, бр. 24.

821.163.4-93.09 Вуковић Ч.
COBISS.CG-ID 512071654

1763
АХМЕТАГИЋ, Јасмина
        Дажд од живога угљевља : (читање с Библијом у руци: проза Данила Киша и Мирка Ковача) / Јасмина Ахметагић. - Београд : Драслар пантер, 2007 (Београд : Драслар партнер). - 167 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Траг / Драслар партнер, Београд)

Тираж 300. - Библиографија и биљешке уз текст.
ISBN 978-86-7614-074-9 (Драслар партнер)821.163.4.09
COBISS.CG-ID 138181900

1764
БЕЧАНОВИЋ, Татјана
        Особености Бањевићевог песничког поступка / Татјана Бечановић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [126]-137 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512096486

1765
БРАЈКОВИЋ, Драгомир
        Одјеци завичајних мотива / Драгомир Брајковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [55]-60 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512095206

1766
BROM, Przemysław
        Czarnogórski standard wobec różnicowania językowego południowej Słowiańszczyzny / Przemysław Brom. - Bielsko-Biała : Academii Techniczno-Humanistycznej, 2007. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Bilješke uz tekst. - Aneks: str. 169-184.
ISBN 978-83-60714-16-4 (broš.)

821.163.4.09(091)
811.163.4'26
COBISS.CG-ID 12628496

1767
ВЕШОВИЋ, Радоња
        Сјећање на Мирка / Радоња Вешовић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [43]-47 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512094694

1768
ВОЈВОДИЋ, Раде
        Просејавање човековог идеала / Раде Војводић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [17]-27 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Пјесник и вријеме : о књижевном дјелу Мирка Бањевића. Зборник радова са научног скупа ; књ. 80, Одјељење умјетности ; књ. 25.821.163.4.09
COBISS.CG-ID 512093926

1769
ВУКОВИЋ, Божо
        Kolašinci - psihološki nadareni epski pjesnici / Božo Vuković. - Podgorica : Štamparija 3M Makarije : Ljekarska komora Crne Gore, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 76 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Medicina i psihologija) (Biblioteka Svjedočanstva)

Tiraž 700.
ISBN 978-86-906743-5-0 (Štamparija 3M Makarije)

821.163.4.09-13:159.9
COBISS.CG-ID 11300624

1770
ВУКОВИЋ, Владета
        Из новије српске књижевности Косова и Метохије / Владета Вуковић ; приредио Голуб Јашовић. - Косовска Митровица : Филозофки факултет, 2003 (Краљево : Офсет прес). - 153 стр. : ауторове слике ; 20 cm

На насл. стр. назив издавача: Филолошки факултет. - Тираж 500. - Прилози за библиографију Владете Вуковића / Голуб Јашовић: стр. 143-152.
ISBN 86-7412-031-8 (брош.)

821.163.4.09
821.163.4:929 Вуковић В.
COBISS.CG-ID 110820108

претходна
наредна