претходна
наредна

1711
TIRSO de Molina
        Seviljski zavodnik i kameni gost / Tirso de Molina ; prevod s kastiljanskog, predgovor, beleške i komentari Branislav Prelević. - [1. izd.]. - Beograd : Paideia, 2002 (Beograd : Kolorgaf). - 172 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Klasici)

Prevod djela: El burlador de Sevilla y convidado de piedra. - Pravo ime autora: Gabrijel Teljes. - Tiraž 2000. - Tirso de Molina: život i rad: str. 5-32. - Napomene: str. 161-165. - Komentari: str. 166-170. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 33-35.
ISBN 86-7448-079-9 (Broš.)

821.134.2-2
929:82 Тирсо де Молина
COBISS.CG-ID 6967824

1712
ХУАНА, Инес де ла Круз
        Oslušni me očima : izabrane pesme / Sor Huana Inés de la Kruz ; prevod sa španskog, izbor, predgovor, beleške i bibliografija Branislav Prelević. - Beograd : Paideia, 2007 (Valjevo : Topalović). - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija)

ISBN 978-86-7448-296-4 (karton)

821.134.2(72)-1
COBISS.CG-ID 1024036739


821.14 ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ (КЛАСИЧНА, ВИЗАНТИЈСКА, САВРЕМЕНА)


1713
АПОЛОНИЈЕ
        Ep o Argonautima / Apolonije sa Rodosa ; ep sa helenskog metrički preveo, uvodnu studiju i komentare sačinio Marko Višić. - Podgorica : Unireks, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 234 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Kapitalna izdanja / Unireks, Podgorica)

Prevod djela : Argonaytikõn / Apollõnioy toy Rodioy. - Tiraž 1000. - Predgovor: str. 5-7. - Apolonije sa Rodosa i njegovo djelo: str. 11-32. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 233-234.
ISBN 978-86-427-0742-6

821.14'02-13
821.14'02.09-13 Аполоније
COBISS.CG-ID 12080912


821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ


1714
        ДОБРОГОРА - Црна Гора = Доброгория - Черногория / избор и препјев Душан Ђуришић, подборка и свободный перевод Душан Џюришич ; [илустрације Душанка Дуда Божовић ... и др.]. - Подгорица : Удружење црногорских писаца за дјецу и младе = Союз писателей Черногории для детей и юношества, 2007 (Подгорица : Специјал). - 57 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Руковања = Библиотека Рукопожатие / Удружење црногорских писаца за дјецу и младе, Подгорица)

Текст упредо на срп. и рус. језику. - Тираж 500.
ISBN 978-86-81261-47-7 (брош.)821.161.1-93-1(082)
COBISS.CG-ID 11251984

1715
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Браћа Карамазови / Фјодор Михаилович Достојевски ; [превео Јован Максимовић]. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 3 књ. (371; 303; 342 стр.) ; 21 cm. - (Велики романи Достојевског)

Превод дјела: Брат'ја Карамазовы / Ф. Достоевскиј. - Тираж 17000. - Књ. 3, "Посвећује се Ани Григорјевној Достојевској" ---> насл. стр.
ISBN 978-86-7659-384-2 (књ. 1) ISBN 978-86-7659-385-9 (књ. 2) ISBN 978-86-7659-386-6 (књ. 3)821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11511056

1716
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Забелешке из поѕемља / Фјодор Михаилович Достојевски ; [превод Бранка Ковачевић]. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - XXIX, 153 стр. ; 21 cm. - (Велики романи Достојевског)

Превод дјела: Записки из подпол`я. - Тираж 12000. - Велики романи Достојевског / Никола Милошевић: стр. I-XXIX.
ISBN 978-86-7659-393-4

821.161.1-31
821.161.1.09-31
COBISS.CG-ID 11512336

1717
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Забелешке из поѕемља / Фјодор М.[Михајлович] Достојевски ; [превела Бранка Ковачевић]. - Подгорица : Нова књига, 2003 (Нови Сад : Артпринт). - XXI, 134 стр. ; 20 cm. - (Велики романи Достојевског / избор Никола Милошевић ; 1)

У ЦИП-у год. изд. 2003. - Превод дјела: Записки из подпол`я / Ф. Достојевский. - Тираж 1000. - Велики романи Достојевског / Никола Милошевић: стр. I-XXI.
ISBN 86-7470-023-3

821.161.1-31
821.161.1.09-31
COBISS.CG-ID 9185808

1718
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Злочин и казна / Фјодор Михаилович Достојевски ; [превео Јован Максимовић]. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 2 књ. (321; 320 стр.) ; 21 cm. - (Велики романи Достојевског)

Превод дјела: Преступление и наказание / Ф. Достоевский. - Тираж 12000.
ISBN 978-86-7659-391-0 (књ. 1) ISBN 978-86-7659-392-7 (књ. 2)821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11512080

1719
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Идиот / Фјодор Михаилович Достојевски ; [превод Јован Максимовић]. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 2 књ. (402; 360 стр.) ; 21 cm. - (Велики романи Достојевског)

Превод дјела: Идиот / Ф. М. Достоевский. - Тираж 11000.
ISBN 978-86-7659-389-7 (књ. 1) ISBN 978-86-7659-390-3 (књ. 2)821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11511824

1720
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Нечисте силе / Фјодор Михаилович Достојевски ; [превод Косара Цветковић]. - Подгорица : Октоих : Јумедиа монт, 2007 (Kranj : Gorenjski tisk). - 2 књ. (435; 462 стр.) ; 21 cm. - (Велики романи Достојевског)

Превод дјела: Бесы / Ф. Достоевский. - Тираж 11000.
ISBN 978-86-7659-387-3 (књ. 1) ISBN 978-86-7659-388-0 (књ. 2)821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11511568

1721
ЈОВОВИЋ, Татјана
        Москва двадесетих година у причама и репортажама Михаила Булгакова : магистарски рад / Татјана Јововић ; ментор Корнелија Ичин. - Београд : [аутор], 2003. - 104 листа ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија: листови 100-101. - Апстракт ; Абстракт. - Умножено за одбрану. - Филолош. фак., Унив. у Београду.821.161.1-92.09
821.161.1-32.09
COBISS.CG-ID 11654160

1722
КИРИЛИЧ, Е. М.
        Милица / Е. М. Кирилич ; [приредио Радослав Распоповић] ; превод Александар Терзић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2007 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 100 стр. ; 23 cm

Превод дјела: Серб'ские разсказы капитана Кириллыча / Е. М. Кириллыч. - Насл. стр. приштампаног превода: Милица / Е. М. Кириллыч ; составил Радослав Распопович ; [транскрипция на современный русский язык Дел'фруза Кузнецова]. - Насл. стр. приштампаног текста на српском језику. - Подаци о насл. стр. приштампаног текста преузети из импресума. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смјеровима. - Текст на срп. и рус. језику. - Тираж 1000.
ISBN 978-86-85499-20-3 (брош.)821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11439632

1723
МАЉАГИН, Владимир Јурјевич
        Нови пријатељи : повест о Аљоши / Владимир Јурјевић Маљагин ; превела Божана Х. Стојановић ; [илустрације Серјожа Попов]. - Сремски Карловци : Дуга књига ; [Цетиње] : Светигора, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 109 стр. : илустр. у бојама ; 21 cm. - (Православна едиција Дарови ; књ. бр. 6)

Превод дела: Новые друзЬя / В. Малягин. - Тираж 3000.
ISBN 978-86-86127-17-4 (ДК; брош.)821.161.1-93-31
COBISS.CG-ID 223072263

1724
МАЉАГИН, Владимир Јурјевич
        Прва исповест : повест о Аљоши / Владимир Јурјевић Маљагин ; превела Божана Х. Стојановић ; [илустрације Серјожа Попов]. - Сремски Карловци : Дуга књига ; Цетиње : Светигора, 2007 (Нови Сад : Артпринт). - 120 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Православна едиција Дарови ; књ. бр. 4)

Превод дела: Первая исповедЬ / В. Малягин. - Тираж 3000. - О аутору: стр. 114-115.
ISBN 978-86-86127-14-3

821.161.1-93-31
COBISS.CG-ID 220008711

1725
МАСЛОВ, Валериј
        Poziv s onoga svijeta / Valerij Maslov ; preveo sa ruskog Vlado Ašanin. - Andrijevica : Komovi, 2007 (Prijepolje : Grafokarton). - 328 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Umjetnički roman)

Tiraž 1000.
ISBN 978-86-7794-067-6

821.161.1-31
COBISS.CG-ID 11759888

1726
        НЕВСКИМ проспектом : приче руских класика : (од Пушкина до Набокова) / [изабрао Данило Јокановић]. - Подгорица : Граматик, 2002 (Земун : Флеш). - 297 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Александрија)

Тираж 500.821.161.1-32(082)
COBISS.CG-ID 186042119

1727
ПУШКИН, Александар Сергејевич
        Бајка о рибару и рибици / А. С. Пушкин ; [превод Божидар Ковачевић]. - Подгорица : Народна књига, 2007 (Београд : Невен). - 78 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Светионик / Народна књига, Подгорица)

Тираж 3000. - Нови сјај старих прича / Драгица С. Ивановић: стр. 75-78. - Садржи и: Бајка о цару Салтану ; Бајка о мртвој царевој кћери и о седморици витезова ; Бајка о златном петлићу.
ISBN 978-86-84237-57-8 (картон)821.161.1-343
COBISS.CG-ID 12349456

1728
ПУШКИН, Александар Сергејевич
        Бајка о рибару и рибици / Александар Сергејевич Пушкин ; [превод и препјев Зоран Костић, Велимир Милошевић ; илустрације Михаило Писањук]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 79 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Пеликан / Тобоган, Подгорица)

Тираж 1000. - Пушкинове бајке / Драгица С. Ивановић: стр. 75-77.
ISBN 978-86-7788-022-4 (картон)821.161.1-343.4
COBISS.CG-ID 12082960

1729
ЧЕХОВ, Антон Павлович
        Изабране приче / Антон Павлович Чехов. - Подгорица : Граматик, 2002 (Земун : Флеш). - 215 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Александрија)

Тираж 500.821.161.1-32
COBISS.CG-ID 105931532

1730
ЧУКОВСКИ, Корнеј
        Доктор Јојболи / Корнеј Чуковски ; превео Григор Витез ; [илустрације Ирина Мишћенко]. - Подгорица : Тобоган, 2007 (Суботица : Ротографика). - 72 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Пеликан)

Превод дјела: Доктор Айболит / Корней Чуковский. - Тираж 1500. - Поговор / Драгица С. Ивановић: стр. 69-70.
ISBN 978-86-7788-014-9

821.161.1-93-31
COBISS.CG-ID 11417104


821.161.2 УКРАЈИНСКА КЊИЖЕВНОСТ


1731
        VJETAR u stepi : antologija ukrajinske poezije za đecu / izabrao i s ukrajinskog na crnogorski prepjevao Dušan Đurišić ; [ilustracije Dušanka Duda Božović]. - Budva : Društvo crnogorsko-ukrajinskog prijateljstva, 2007 (Podgorica : Specijal). - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 250. - Buket odabranih cvjetova iz ukrajinske poetske baštine / Radoslav Pajković: str. 129-130. - Napomene autora Antologije: str. 128. - Bilješke o autorima uz izabrane pjesme.
ISBN 978-9940-9054-0-8

821.161.2-93-1(082.2)
821.161.2-93:929
COBISS.CG-ID 11533584

1732
ФРАНКО, Јакович
        Песме = Поезії / Иван Франко ; [изабрао, превео и предговор написао Лука Хајдуковић]. - Нови Сад : Српско-украјинско друштво ; Петроварадин : Алфаграф, 2007 (Петроварадин : Алфаграф). - 156 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Библиотека Словенска лира ; књ. 1)

Упоредо укр. текст и срп. превод. - Тираж 400. - Обриси лирике Ивана Франка: стр. 7-27. - Иван Франко: стр. 151-154. - Напомена преводиоца: стр. 155. - Белешка о преводиоцу: стр. 156-[157].
ISBN 978-86-83681-35-8

821.161.2-1
821.161.2.09 Франко И. Ја.
COBISS.CG-ID 226121735


821.163 ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


1733
        БЕСТИДНА књига : народне пикантерије из Југославије / скупио и у перо ухватио Мићун Павићевић. - Београд : Партенон, 2007 (Београд : Примал). - 341 стр. : портрет М. Павићевића ; 21 cm

Тираж 500. - Предговор / Мићун М. Павићевић: стр. 7-9. - Мићунова велика књига / Драган Лакићевић: стр. 321-326. - Мање познате речи: стр. 327-332.
ISBN 978-86-7157-361-0 (картон)821.163.3/.6-1:398
821.163.3/.6-36:398
COBISS.CG-ID 138834188


821.163.2 БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


1734
ДОЧЕВ, Иван
        Златни прах усана : пјесме / Иван Дочев ; с бугарског превео и препјевао Веселин М. Ракчевић ; [уредио и поговор написао Перивоје Поповић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 61 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Преводи (Поезија) / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 500. - Љубав као стваралачка енергија: стр. 51-58.
ISBN 978-86-7792-075-3 (брош.)821.163.2-1
COBISS.CG-ID 11051792

1735
КОНСТАНТИНОВ, Георги
        Уже од пијеска : изабране пјесме / Георги Константинов ; избор, препјев и превод са бугарског језика Веселин М. Ракчевић ; [уредио и поговор написао Перивоје Поповић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 71 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Преводи / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 500. - Како измјерити бескрај: стр. 61-68.
(Брош.)821.163.2-1
COBISS.CG-ID 11388944

1736
        ПУТ ка кући : из бугарске књижевности за дјецу / изабрао, превео и препјевао Душан Ђуришић. - Подгорица : Удружење књижевних преводилаца Црне Горе, 2007 (Подгорица : Специјал). - 106 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Напомене преводиоца: стр. 99-102. - Биљешка о преводиоцу: стр. 103-106.
ISBN 978-9940-9043-0-2 (брош.)821.163.2-93-1
821.163.2-93-32
COBISS.CG-ID 11600656


821.163.3 МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ


1737
ИСАКОВСКИ, Игор
        I to je život / Igor Isakovski : [preveo autor]. - Podgorica : CDNK [i. e.] Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2007 (Cetinje : IVPE). - 189 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Muka i privlačnost privremenog boravišta / Aleš Debeljak ; preveo sa slovenskog Josip Osti: str. 183-189. - Bilješka o piscu: str. 181-182.
ISBN 978-86-85735-18-9 (broš.)

821.163.3-1
COBISS.CG-ID 11917840

1738
        НОВИЈА македонска књижевност / приредио Милорад Јеврић. - 1. изд. - Нови Сад : Змај, 2007-. - Књ. <1-> ; 24 cm. - (Библиотека Приручници / Змај, Нови Сад)

Досадашњи садржај:
Књ. 1. - 2007 (Нови Сад : Scan Studio). - 308 стр. - Тираж 500. - Белешка о приређивачу: стр. 303. - Библиографија: стр. 298-302.
ISBN 978-86-489-0571-0 (књ. 1 ; брош.)821.163.3.09"19"
COBISS.CG-ID 13780496


821.163.4:398 НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ


1739
        НАРОД памти и прича / [приредио] Миладин М. Јоксимовић. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 164 стр. : слика приређивача ; 20 cm. - (Библиотека In medias res)

Тираж 500. - Биљешка о писцу[тј.приређивачу]: стр. 159.
ISBN 978-86-7792-097-5

821.163.4-32:398
COBISS.CG-ID 11447056

1740
        НАРОДНЕ умотворине : бајке, новеле, легенде, анегдоте ... / приредио Вук Церовић. - Подгорица : Унирекс, 2007 (Пријепоље : Графокартон). - 184 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Лектира и приручници / Унирекс, Подгорица)

Тираж 1000. - Мање познате ријечи: стр. 177-179. - Библиографија: стр. 180.
ISBN 978-86-427-0725-9

821.163.4-36:398
821.163.4-32:398
821.163.4-343:398
821.163.4-84:398
821.163.4.09:398
COBISS.CG-ID 11737616

претходна
наредна