претходна
наредна


620 ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА. ЕНЕРГЕТИКА


1201
        IZVJEŠTAJI o superviziji strategije razvoja energetike Republike Crne Gore do 2025. godine / [urednik Momir Đurović]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2007 (Podgorica : Spektar). - 127 str. ; 24 cm

Tiraž 50.
ISBN 978-86-7215-193-0 (broš.)

620.9(497.16)"2006/2025"(060.55)
COBISS.CG-ID 11636496


621 МАШИНСТВО


1202
ИВАНОВИЋ, Владан
        Бродске парне и гасне турбине : скрипта / Владан Ивановић. - Котор : Факултет за поморство, 2007. - 1 св. (разл. паг.) : илустр., граф. прикази ; 30 cm

621.165
COBISS.CG-ID 512171490

1203
ИВАНОВИЋ, Владан
        Бродски парни котлови : скрипта / Владан Ивановић. - Котор : Факултет за поморство, 2007. - 1 св. (раз. паг.) : илустр. ; 30 cm

Библиографија: стр. [14-3]621.18
COBISS.CG-ID 512171746


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


1204
ЂУРОВИЋ, Момир, 1941-
        Zašto je Nikola Tesla ostao zagonetan i nepoznat? / Momir Đurović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2007. - Str. 289-307 ; 24 cm

Kor. nasl.: Zašto je nikola Tesla ostao zagonetan. - Litertura. - P. o.: Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka CANU ; br. 17.

62:929 Тесла Н.
COBISS.CG-ID 512242150

1205
ЈОКСИМОВИЋ, Гојко
        Osnove elektrotehnike I / Gojko Joksimović. - Podgorica : Elektrotehnički fakultet, 2007 (Podgorica : Digital Print Centar). - 224, [2] str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija ETF Udžbenici / Elektrotehnički fakultet, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. [225-226].
ISBN 978-86-85775-05-5 (broš.)

621.3(075.8)
COBISS.CG-ID 11620368


621.31 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА


1206
ВУКАСОВИЋ, Милан
        Metode za upravljanje zagušenjima u prenosnoj mreži : internet razvojni alati za proces alokacije prenosnih kapaciteta : magistarski rad / Milan Vukasović ; [mentor Sreten Škuletić ; komisija za odbranu rada Jadranka Radović, Ilija Vujošević, Sreten Škiletić]. - Podgorica : [M. Vukasović], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list 97-100. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica.

621.311.1:004(4-12)(043.2)
COBISS.CG-ID 4023821

1207
ĐUROVIĆ, Siniša
        Analysis of Doubly-Fed Induction Generator under Electrical Fault Conditions / by Sinisha Djurovich. - Manchester : autor, 2007. - 193 str. : ilustr. ; 30 cm

Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Fak. energetike i fizike Univ. u Mančesteru.
(Broš.)

621.313.332:681.511(043.3)
COBISS.CG-ID 13889808

1208
МИЈАЈЛОВИЋ, Предраг
        Sklopni prenaponi u mrežama visokih napona : magistarski rad / Predrag Mijajlović. - Podgorica : [autor], 2003. - 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 115-120. - Kratak sadržaj ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Elektroteh. fak., Podgorica, Univ. Crne Gore.

621.316.1.027.3:621.316.57.015.3(043.2)
COBISS.CG-ID 11559184

1209
СТОЈКОВИЋ, Бранко
        Jedan originalni pristup razvoju SCADA & AGC funkcija kod manjih EES-a sa primjenom na EES Crne Gore : doktorska disertacija / Branko Stojković. - Podgorica : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - VII, 180 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 177-180. - Abstract ; Rezime. - Umnoženo za odbranu. - Elektrotehnički fak., Podgorica.
(Broš.)

621.311.1.051.2:004.5(043.3)
COBISS.CG-ID 3319309


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. РЕНТГЕНТСКА ТЕХНИКА


1210
МИЈАНОВИЋ, Зоран
        Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz elektronike I i elektronike II / Zoran Mijanović, Nedjeljko Lekić. - 1. izd. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2002 (Cetinje : Obod). - 317 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Prirodno-matematičke nauke)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 317.
ISBN 86-7664-030-0

621.38(076.58)
COBISS.CG-ID 188391687


621.39 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ. ДАЉИНСКО ВОЂЕЊЕ


1211
ЖАРИЋ, Никола, 1982-
        Procedure za optimalnu detekciju watermarka : magistarski rad / Nikola Žarić ; [komisija za ocjenu rada Srđan Stanković, Igor Đurović, Miloš Daković]. - Podgorica : [s. n.], 2006 ([s. l. : s. n.]). - 99 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Literatura: list 86-91. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.391:004.6(043.2)
COBISS.CG-ID 3709965

1212
ЈОВАНОВСКИ, Срђа
        Projektovanje sistema za vremensko-frekvencijsku obradu signala realizacijom S-metoda na bazi kratkotrajne Fourier-ove transformacije : magistarska teza / Srđa Jovanovski ; [komisija za ocjenu rada Ljubiša Stanković, Veselin Ivanović, mentor, Igor Đurović]. - Podgorica : [s. n.], 2006 ([s. l. : s. n.]). - 114 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Literatura: list. 112-114. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.391:004.4(043.2)
621.391:517.44(043.2)
COBISS.CG-ID 3709709

1213
ЛУТОВАЦ, Будимир М.
        Nove strukture i algoritmi za realizaciju efikasnih digitalnih filtera primjenom simboličke analize : doktorska disertacija / Budimir M. Lutovac ; mentor Branimir Reljin ; članovi Komisije Miodrag Popović... [et al]. - Beograd : [autor], 2002. - 118, 16, [XI] lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 114-118. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za obbranu. - Elektroteh. fak. Univ. u Beogradu.
(Broš.)

621.391(043.3)
COBISS.CG-ID 25613839

1214
МИРОТИЋ, Софија
        Prilog analizi P2P VoIP komunikacija : magistarski rad / Mirotić Sofija ; [komisija za ocjenu rada Igor Đurović, Igor Radusinović, Zoran Veljović]. - Podgorica : [s. n.], 2006. - 116 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Literatura: list. 94-95. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.395:004.738.5(043.2)
COBISS.CG-ID 3711245

1215
ОРОВИЋ, Ирена, 1983-
        Primjena vremensko-frekvencijske analize na watermarking govornih signala : magistarski rad / Irena Orović ; [komisija za ocjenu rada Srđan Stanković, Igor Đurović, Miloš Daković]. - Podgorica : [s. n.], 2006 ([s. l. : s. n.]). - 103 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Literatura: list 85-90. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.391:004.6(043.2)
621.391:519.23(043.2)
COBISS.CG-ID 3710221

1216
РАДОВИЋ, Невена
        Prilog real-time estimaciji trenutne frekvencije i vremenski promjenljivom filtriranju baziran na vremensko-frekvencijskoj analizi visoko nestacionairanih signala : magistarski rad / Nevena Radović ; [mentor Veselin Ivanović ; komisija za odbranu rada Miloš Daković, Veselin Ivanović, Radovan Stojanović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 122 lista : ilustr. ; 30 cm

Literatura: list 116-122. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Elektrotehn. fak., Podgorica.

621.391:004.4(043.2)
COBISS.CG-ID 3795469

1217
РАКОВИЋ, Предраг
        Analiza i poboljšavanje radarskih slika u SAR i ISAR radarskim sistemima : magistarski rad / Predrag Raković ; [komisija za ocjenu rada Ljubiša Stanković, Igor Đurović, Miloš Daković]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 140 listova : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Literatura: list 136-140. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

621.391:004.4(043.2)
COBISS.CG-ID 3787277

1218
ТАФА, Жилберт
        Prilog razvoju bežičnih senzorskih sistema sa akcentom na medicinske primjene : magistarski rad / Žilbert Tafa ; [mentor Radovan Stojanović ; članovi komisije za ocjenu Božo Krstajić, Igor Radusinović]. - Podgorica : [s. n.], 2006 ([s. l. : s. n.]). - 97 list : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 94-97. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.39:61(043.2)
COBISS.CG-ID 3708685


621.396/.398 РАДИОТЕХНИКА. ТВ ТЕХНИКА. ВИДЕО ТЕХНИКА


1219
ИЛИЋ, Маја, 1979-
        Izbor optimalne diversity tehnike za OFDM bežične komunikacione sisteme : magistarski rad / Maja Ilić ; [komisija za ocjenu rada Milica Pejanović-Đurišić, Igor Radusinović, Zoran Veljović]. - Podgorica : [s. n.], 2006. - 102 lista : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet. - Literatura: list. 98-102. - Mag. rad., Elektrotehn. fak., Podgorica, 2006.
(Broš.)

621.396.73.072.9(043.2)
COBISS.CG-ID 3710477

1220
КОРДИЋ, Сандра
        Modeliranje radarskih sistema sa posebnim osvrtom na polarimetrijske SAR sisteme : magistarski rad / Sandra Kordić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 148 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija: list 130-131. - umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Elektrotehn. fak., 2007, Podgorica.

621.396.962
COBISS.CG-ID 3815949


621.7 ОБРАДА БЕЗ СТРУГОТИНЕ. ОБРАДА ДЕФОРМИСАЊЕМ. ПЛАСТИЧНА ПРЕРАДА


1221
БАЈИЋ, Дарко
        Istraživanje mogućnosti zavarivanja sklopova energetske opreme korišćenjem aktivirajućeg topitelja : doktorska disertacija / Darko Bajić. - Podgorica : [s. n.], 2003. - 183 lista : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica. - Bibliografija: str. 175-183. - Umnoženo za odbranu. - Dokt. disert., Tehnološko-metalurški fak., Podgorica.

621.791.75:669.14(043.3)
COBISS.CG-ID 2464781

1222
ПЕРОВИЋ, Зоран Д.
        Zavarene konstrukcije / Zoran Dušanov Perović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet ; Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - V, 451 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 442-451.
ISBN 86-81039-70-9 (Broš.)

621.791:669(075.8)
621.791.052:669(075.8)
539.3/.4
620.1:669
COBISS.CG-ID 1855501


621.8 МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ. ТРАНСПОРТНИ УРЕЂАЈИ. ПОДМАЗИВАЊЕ


1223
ДУРКОВИЋ, Радан
        Vertikalni transport / Radan Durković. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, 2007 (Nikšić : Artgrafika). - 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. [164].
ISBN 978-86-907877-8-4 (broš.)

621.876(075.8)
625.5(075.8)
692.66/.67(075.8)
COBISS.CG-ID 12365840

1224
МИЛТЕНОВИЋ, Војислав
        Mašinski elementi : konstrukciono izvođenje, proračun, primjena / Vojislav Miltenović, Radoš Bulatović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, 2007 (Nikšić : Art-grafika). - VII, 306 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 298-299. - Registar.
ISBN 978-86-907877-6-0 (broš.)

621.81(075.8)
COBISS.CG-ID 12276496

1225
МИЛТЕНОВИЋ, Војислав
        Mašinski elementi : tablice i dijagrami / Vojislav Miltenović, Radoš Bulatović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet, 2007 (Nikšić : Artgrafika). - V, 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 500.
ISBN 978-86-907877-7-7 (broš.)

621.83/.85(075.8)(083.5)
COBISS.CG-ID 12277008

1226
ОБРАДОВИЋ, Василије
        Прилог решавању проблема побољшања економичности рада булдожера контролом проклизавања у хидродинамичној трансмисији : магистарски рад / Василије Обрадовић ; ментор Никола Бабин. - Нови Сад : [аутор], 2003?. - 74 стр. : граф. прикази ; 30 cm

Библиографија: стр. 73-74. - Умножено за одбрану. - Фак. тех. наука, Институт за механизацију, Нови Сад.621.878.23(043.2)
COBISS.CG-ID 11468560


624 ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО


1227
ВУЈЧИЋ, Владимир
        Analiza opt[e]rećenja i proračun konstrukcije prema evrokodu 1 i evrokodu 3 na primjeru izložbene hale : magistarski rad / Vladimir Vujčić ; [mentor Duško Lučić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 64 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: 64. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Građevinski fak., Podgorica.

624.014.2:006.3]:624.012.45(043.2)
COBISS.CG-ID 12583952

1228
ГЛУШЧЕВИЋ, Вукајло
        Most na Tari / Vukajlo-Mišo Gluščević ; [prevod Nataša Pešić]. - Podgorica : Grafo Crna Gora, 2006 [i. e.] 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. str. prištampanog prijevoda: The Bridge on the River Tara. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Podatak o god. izdanja preuzet iz CIP-a. - Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 63-64.
ISBN 978-86-85499-19-7 (broš.)

624.21:7.025.4(497.16)
COBISS.CG-ID 11261712

1229
ЛУКОВИЋ, Никола В.
        Oblikovanje geometrijskih i konstruktivnih elemenata karting staze : magistarski rad / Nikola V. Luković ; [mentor Zoran Radojković]. - Podgorica : [autor], 2007. - 53 lista : graf. prikazi, fotograf. ; 30 cm

Bibliografija: list 51. - Apstrakt ; Abstraction. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Građevinski fak.

624.04/.05:796.714.023.1(043.2)
COBISS.CG-ID 3781901


625 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ ПУТЕВА


1230
МАРАШ, Ирена
        Istraživanje funkcionalnih i prostornih karakteristika dionica vangradskih puteva kroz naseljena mjesta : magistarska teza / Maraš Irena ; [mentor Mihailo Malentin]. - Beograd : [autor], 2002. - 138, 41 list : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 134-138. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Građ. fak., Univ. u Beogradu.

625.711:911.37(043.2)
COBISS.CG-ID 24841231

претходна
наредна