претходна
наредна


626/627 ХИДРОТЕХНИКА


1231
ЂОРЂЕВИЋ, Бранислав
        Hidroenergetski potencijali Crne Gore : mogućnosti korišćenja za razvoj i unapređenje životne sredine / Branislav Đorđević, Milinko Šaranović ; urednik Milojica Jaćimović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2007 (Podgorica : Grafo Bale). - 263 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja : (monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 55. Odjeljenje prirodnih nauka ; knj. 28)

Na spor. nasl. str.: Water Power Potentials of Montenegtro : possibilities of their use for development and improvement of environment. - Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 247. - Summary: Water Power Potentials of Montenegro.
ISBN 978-86-7215-192-3 (broš.)

626/627(497.16)
627.8.09:502.17(497.16)
COBISS.CG-ID 11386128

1232
КУЉИЋ, Никола
        Analiza rezultata tehničkog osmatranja brane HE "Piva" : magistarski rad / Nikola Kuljić ; [mentor Radenko Pejović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 109 listova, [1] presavijen list s tablom : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: list 109. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Građevinski fak.

627-9(497.16 ХЕ"Пива)(043.2)
COBISS.CG-ID 3782925


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДА. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ. КЛИМАТИЗАЦИЈА. ТЕХНИКА РАСВЕТЕ


1233
        DANILOVGRADSKI vodovodni sistem : (110 godina postojanja 1897-2007) / [glavni i odgovorni urednik Mihailo Burić ; uređivački odbor Mihailo Burić, Jakša Đurović, Darko Đuričković ; obrađivači Veselin Perović...[et al.]]. - Danilovgrad : Javno komunalno zanatsko preduzeće, Danilovgrad, 2007 (Podgorica : HKS Spektar). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Izvori podataka: str. 24.

628.1'14(497.16 Даниловград)
COBISS.CG-ID 512276710

1234
ИВАНОВИЋ, Зденка
        Parametri za proračun uticaja prelivnih otpadnih voda na vodotok : magistarski rad / Zdenka Ivanović ; [mentor Stanka Filipović ; Komisija za odbranu rada Stanka Filipović, Marijana Krivokapić, Drago Marić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 94 lista : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: list 80-85. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matemat. fak., Podgorica

628.33(043.2)
628.356/.357(043.2)
502.55(043.2)
COBISS.CG-ID 3795981

1235
ИЛИЋ, Далиборка
        Komparativna analiza upravljanja medicinskim otpadom u Republici Crnoj Gori i Republici Sloveniji sa aspekta zaštite životne sredine : magistarski rad / Daliborka Ilić ; [mentor Goran Sekulić ; komisija za ocjenu rada Branko Radujković, Goran Sekulić, Emilija Nenezić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 85 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet. - Bibliografija: list 84-85. - Izvod rada ; Abstract. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet

628.4.046:502.13(497.16)(043.2)
628.4.046:502.13(497.4)(043.2)
COBISS.CG-ID 3787533

1236
ЈОВАНОВИЋ, Игор
        Elementi planiranja i upravljanja komunalnim deponijama sa aspekta održivog razvoja i zaštite životne sredine : magistarski rad / Igor Jovanović ; mentor Goran Sekulić. - Podgorica : [s. n.], 2006 ([s. l. : s. n.]). - 107 str. : ilustr. ; 29 cm

Na vrhu nasl.str.: Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet. - Literatura: str. 105-107. - Abstract. - Mag. rad, Fak. prirodno-matem., Podgorica, 2006.

628.472.3(043.2)
COBISS.CG-ID 3524621

1237
РАДУНОВИЋ, Миодраг Љ.
        Vodno pravo u Crnoj Gori / [autor publikacije Miodrag-Bato Lj. Radunović]. - Podgorica : Fondacija za demokratske alternative u društvu, 2007 (Cetinje : IVPE). - 132 str. : tabele ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 200. - Bilješka o autoru: str. 132. - Bibliografija: str. 131. - Sadrži i: Zakon o vodama.
ISBN 978-9940-9094-0-6 (broš.)

628(497.16)(094.5)
628(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 12223504

1238
СЕКУЛИЋ, Горан В.
        Primena crpnih stanica za usputno povećanje pritiska u vodovodnim sistemima : doktorska disertacija / Goran V. Sekulić ; [mentori Dejan Ljubisavljević, Božidar Batinić]. - Beograd : [G. Sekulić], 2003. - 141 list : graf. prikazi ; 30 cm

Rezime ; Abstract. - Bibliografija: listovi 136-141. - Umnoženo za odbranu. - Građ. fak., Univ. u Beogradu.

628.1(043.3)
COBISS.CG-ID 26814991

1239
ХАЏИБЕТИ, Фуад
        Istraživanje mogućnosti unapređenja modela vodosnadbevana urbanog naselja srednje veličine : magistarski rad / Fuad Hadžibeti ; mentor Milan Galogaža. - Novi Sad : autor, 2003. - 126 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 125-126. - Umnoženo za odbranu. - Fak. teh. nauka, Univ. u Novom Sadu.

628.1(1-21)(043.2)
COBISS.CG-ID 11554064


629 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА


1240
КРИВОКАПИЋ, Милан
        Određivanje optimalnih parametara zamijene dijelova primijenom informacionih tehnologija : magistarski rad / Milan Krivokapić. - Podgorica : [M. Krivokapić], 2007. - 159 listova ; 30 cm

Bibliografija: list 158-159. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica.

629.12:004(043.2)
COBISS.CG-ID 4013837

1241
КУЗМАНОВИЋ, Ђорђе
        Monitoring i analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu na primjeru Jadranskog brodogradilišta Bijela : magistarski rad / Đorđe Kuzmanović ; [mentor Zdravko Krivokapić ; komisija za ocjenu rada Zdravko Krivokapić, Andrija Lompar, Ljubinko Dedović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - graf. prikazi ; 29 cm. - 105 listova

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 104-105. - Ekonomski fak., Podgorica.
a) Јадранско бродоградилиште (Бијела) - Заштита животне средине - Магистарски радови

629.5:574(043.2)
COBISS.CG-ID 3744013

1242
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 16, Pomagala za navigaciju / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - Bar : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 55 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Na posljednjoj str. navedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512222690

1243
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 17, Protivpožarna zaštita / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - 2006 : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 97 str. : tabele ; 29 cm

Na posljednjoj str.navedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512221666

1244
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 19, Uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - Bar : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 60 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Na svakoj str. navedeno: UPS 2006. - Na posljednjoj str. navedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512223970

1245
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 20, Zaštita pri radu i smještaj posade / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - Bar : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 31 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Na svakoj str. navedeno: UPS 2006. - Na posljednjoj str. navedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512223714

1246
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 21, Prevoz putnika / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - Bar : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 14 str. ; 29 cm

Na svakoj str. navedeno: UPS 2006. - Na posljednjoj str. navedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512223458

1247
УПРАВА поморске сигурности Црне Горе, Технички инспекторат Тиват
        Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. Dio 22, Sprečavanje zagađenja / Uprava pomorske sigurnosti CG, Tehnički inspektorat Tivat. - Bar : Uprava pomorske sigurnosti, 2006. - 46 str. : graf. prikazi ; 29 cm

Na svakoj str. navedeno: UPS 2006. - Na posljednjoj str. nvedeno: dorađeno izd. 2008.

629.5.08
COBISS.CG-ID 512222946


631 ОПШТА ПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ


1248
ИВАНОВИЋ, Чеда
        Procjena uticaja eksploatacije treseta na životnu sredinu u podhumskom zalivu : magistarski rad / Čeda Ivanović ; [mentor Branko Radujković ; komisija za odbranu rada Branko Radujković, Marijana Krivokapić, Nada Blagojević]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 76, [3] listova : ilustr. ; 30 cm

Literatura: list 74-76. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matemat. fak., Podgorica.

631.445.1(285.2)(043.2)
504.05/.06(043.2)
COBISS.CG-ID 3796749


632 ЗАШТИТА БИЉАКА. БИЉНЕ БОЛЕСТИ


1249
РАДОЊИЋ, Сања С.
        Mediteranska voćna muva Ceratitis capitata Wiedem. (Diptera, Tephritidae) na području crnogorskog primorja i njen uticaj na biljnu prizvodnju : doktorska disertacija / Sanja S. Radonjić ; [mentor Radoslava Spasić]. - Beograd : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - [9], 169, [21] list : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet. - Biografija: list [21]. - Abstrakt ; Abstract. - Bibliografija: list. 154-169. - Umnoženo za odbranu. - Univ. u Beogradu, Poljoprivredni fak.

632.7(043.3)
COBISS.CG-ID 33550351

1250
ХРНЧИЋ, Сњежана
        Biologija i uticaj uslova sredine na razvoj sivog grožđanog moljca Polychrosis (Lobesia) botrana SCIFF. (Lepidoptera, Tortricidae) : doktorska disertacija / Snježana Hrnčić. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 122, 18 listova : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. - Sažetak; Abstract. - Bibliografija: str. 116-122. - Umnoženo za odbranu. - Dokt. disert., Poljoprivredni fak., Novi Sad.

632.7:634.8(043.3)
COBISS.CG-ID 22862863


634 ВОЋАРСТВО.ВИНОГРАДАРСТВО


1251
ВЕЛИЧКОВИЋ, Небојша
        Малина : практични приручник / Небојша Величковић. - 1. изд. - Бијело Поље : Пегаз, 2007 (Бијело Поље : Пегаз). - 64 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 64. - Библиографија: стр. 63.
ISBN 978-86-7792-104-0 (брош.)634.711(035)
COBISS.CG-ID 11660304

1252
ВУКАДИНОВИЋ, Љиљана
        Uticaj mikroelemenata na prinos i kvalitet grožđa u ekološkim uslovima podgoričkog vinogorja : magistarski rad / Ljiljana Vukadinović ; [mentor S.[Slavko] Mijović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 83 lista : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: list 78-81. - Izvod ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Prirodno-matematički fak., Podgorica.

634.8(497.16 Подгорица)(043.2)
COBISS.CG-ID 14739984

1253
        GUSTA sadnja jabuke, kruške i dunje : integralni koncept / priredio Dušan Gvozdenović ; [saradnici Dušan Gvozdenović ... [et al.] ; fotografije D. Gvozdenović, M. Injac]. - Novi Sad : Prometej, 2007 (Novi Sad : Prometej). - 318 str., [28] str. s tablama (fotogr. u bojama) : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Poljoprivreda / Prometej, Novi Sad)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 303-306.
ISBN 978-86-515-0118-3

634.1:631.543
COBISS.CG-ID 225622279

1254
ЛАТИНОВИЋ, Недељко И.
        Model zaštite vinove loze od ekskorioze u uslovima podgoričkog vinogorja : doktorska disertacija / Nedeljko I. Latinović ; [mentor Petar Vukša]. - Beograd : [autor], 2006. - 90 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Biografija: list 90. - Bibliografija: listovi 81-89. - Rezime ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Polj. fak., Univ. u Beogradu.

634.8:632.2]:632.93(043.3)
COBISS.CG-ID 11669008

1255
МЕДИГОВИЋ, Јован М.
        Kalemljenje voćaka / Jovan M. Medigović. - 8. izd. - Beograd : Partenon, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 263 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Polja Partenona)

Slika autora. - Tiraž 1000. - Beleška o autoru: str. 251-253. - Bibliografija: str. 255-258.
ISBN 978-86-7157-379-5 (broš.)

634.1/.7:631.541
COBISS.CG-ID 141340428

1256
МИРАНОВИЋ, Ксенија
        Maslina : Olea europea L. / Ksenija Miranović. - (2. luksuzno izd.). - Podgorica : Pobjeda, 2007 (Podgorica : Pobjeda, 2008). - 480 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 461-473. - Sadrži i: Zakon o maslinarstvu.
ISBN 978-86-309-0252-9

634.63(100)
634.36
665.327.3
634.34(094.5)
COBISS.CG-ID 12626192

1257
МИРКОВИЋ, Ђорђије
        Вино капља живота / Ђорђије Ђоко Мирковић. - Цетиње : Грађанска кућа, 2002 (Цетиње : Обод). - 106 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Библиотека "Посебна издања" / Грађанска кућа, Цетиње)

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 106. - Библиографија: стр. 105.634.8(497.16)
663.2
COBISS.CG-ID 183819783

1258
        MONTENEGRO : vinski put = wine trail = weinstrabe / [tekst, text Ute Dannenenmann ; prevod, übersetzung, translation Ute Dannenmann, Andrijana Djonović ; fotografije, fotos, photography Pavle Ćalasan, Ratko Deretić, Ante Baković]. - Podgorica : Njemačko društvo za tehničku saradnju (GTZ) = Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) = German Technical Cooperation : Miniostarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore = Ministerium für Land-, Forst- undWasserwirtschaft in Montenegro = Ministry of Agriculture, Forest-and Watermanagment in Montenegro : Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (SMEDD) = Direktion zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (SMEDD) = Directorate for development of small and medium sized enterprises (SMEDD), 2007 (Podgorica : Alter Ego). - [12] str. : ilustr. ; 29 cm

Kor. nasl. - Tekst uporedo na srp., engl. i njem. jeziku. - Tiraž 5000.
(Broš.)

634.8(497.16)(036)
663.2(497.16)
COBISS.CG-ID 11815440

1259
ОДАЛОВИЋ, Александар
        Помолошке особине нових сорти брескве (Prunus persica (L.) Batsch) у рејону Ћемовског поља : докторска дисертација / Александар Одаловић. - Нови Сад : [б. и.], 2002 ([б. м. : б. и.]). - 128 листова : илустр. ; 30 cm

На врху насл. стр.: Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет. - Библиографија: стр. 115-128. - Сажетак; Abstract. - Умножено за одбрану. - Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду.634.25(497.16)(043.3)
COBISS.CG-ID 183355399

1260
ПОПОВИЋ, Татјана
        Uticaj organskih i mineralnih đubriva na biološke i tehnološke osobine sorte vranac : magistarska teza / Tatjana Popović ; [mentor Đorđe Paprić ; članovi komisije Momčilo Ubavić, Nada Korać]. - Novi Sad : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 68 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 63-68. - Rezime ; Summary: The Impac of Organic and Mineral Fertilizers on Biological and Tehnological Caracteristics on The Red Grape - "Vranac". - Umnoženo za odbranu. - Univ., Novi Sad, Poljoprivredni fak.

634.8:631.8(043.2)
COBISS.CG-ID 11491856

претходна
наредна