претходна
наредна

1171
КОНГРЕС педијатара Југославије - Србије и Црне Горе са међународним учешћем (3 ; 2002 ; Херцег Нови)
        III kongres pedijatara Jugoslavije - Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Herceg Novi, [22-26. septembra] 2002. / [priprema izdanja Tanja Adamović, Slobodan Lončarević i Milan Obrenović]. - Novi Sad : Udruženje pedijatara Jugoslavije, 2002 (Novi Sad : Offset print). - V, 653 str. : ilustr. ; 24 cm

Stv. nasl. na poleđini nasl. lista: Zbornik radova III kongresa pedijatara Jugoslavije - Srbije i Crne Gore. - Bibliografija uz pojedine radove. - Indeks prvih autora: str. [654-658].
(Broš.)

616-053.2(082)
COBISS.CG-ID 185270023

1172
        KRV : scripta haematologica / [urednik] Slobodan Lončarević. - Podgorica : [s.n.], 2007. - 301 str. ; 29 cm

Tiraž 20. - Registar.
(Broš.)

616.1
COBISS.CG-ID 512007153

1173
МАРКИШИЋ, Саимир
        Evolutivne promene aterosklerotične ploče koronarnih arterija : magistarska teza / Saimir Markišić ; [mentor Hakija Bašić ; Komisija Branko Lović, Veselin Trajković, Hakija Bašić]. - Niš : [autor], 2003. - 50 lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 45-50. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak., Univ. u Nišu.
(Broš.)

616.132.2-004.6(043.2)
COBISS.CG-ID 11567632

1174
МАРКОВИЋ, Мирјана
        Pokazatelj rizika smrti kod novorođenčadi sa respiratornom insuficijencijom : magistarska teza / Mirjana Marković ; mentor Svjetlana Maglajlić-Đukić. - Beograd : [autor], 2003. - 111 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 102-111. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak., Univ. u Beogradu.

616.2-008.64-036.88-053.31(043.2)
COBISS.CG-ID 11659536

1175
МАРТИНОВИЋ, Милица
        Dječja astma / Milica Martinović. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2007 (Cetinje : Obod). - 148 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 300. - Recenzije / Dragoslav Đorđević, Milorad Bakić: str. 5-6. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-86-7664-054-6 (broš.)

616.248-053.2
COBISS.CG-ID 12328720

1176
МИЈОВИЋ, Гордана
        Preporuke za prevenciju profesionalne izloženosti zdravstvenih radnika infekcijama koje se prenose krvlju / Mijović G[ordana], Rakočević B[ožidarka], Milanović M[aja]. - Podgorica : Institut za javno zdravlje, 2007 (Podgorica : Mouse studio). - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 2000. - Bibliografija: str. 40-43.
ISBN 978-86-85557-06-4 (broš.)

616.1-022.7-084:614.2
COBISS.CG-ID 11741456

1177
МИЛОШЕВИЋ, Предраг
        Akutna hiruška stanja u trbušnoj šupljini / Predrag Milošević, Vojislav Milošević. - Cetinje : Štamparija Obod, 2003 (Cetinje : Obod). - 526 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Rezimei na srp. jeziku uz pojedina poglavlja. - Registar.
(broš.)

616.33/.381-07
COBISS.CG-ID 7431952

1178
МУГОША, Бобан
        Znanje stavovi i ponašanje medicinskih radnika u odnosu na hepatitis B : magistarska teza / Boban Mugoša ; mentor Ivan Jevremović. - Beograd : [autor], 2003. - 95, [VII] lista ; 30 cm

Bibliografija: listovi 83-95. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak., Univ. u Beogradu.

616.36-002:616-051(043.2)
COBISS.CG-ID 11530512

1179
НЕНЕЗИЋ, Емилија
        Dejstvo etanola na razvoj tireoidne žlezde / Emilija Nenezić ; mentor Milica Matavulj. - Novi Sad : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 124 str. : ilustr. ; 31 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 95-124. - Umnoženo za odbranu. - Dokt. disert., Prirodno-matematički fak., Novi Sad.

616.441:547.262(043.3)
COBISS.CG-ID 10735888

1180
ПАЈОВИЋ, Богдан
        Infekcije genitalnih organa muškaraca / Bogdan Pajović, Mihajlo Kuliš. - Podgorica : Medicinski fakultet, 2002 (Cetinje : Cicero). - 187 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 171-182.
(Broš.)

616.64-002
COBISS.CG-ID 1766157

1181
ПАНТОВИЋ, Снежана
        Lp(a) lipoproteini, adhezione molekule i citokini: uloga i interakcija u restenozi nakon transluminalne angioplastike krvnih sudova : magistarski rad / Snežana Pantović ; [mentor Goran Nikolić]. - Podgorica : [autor ], 2007. - 62 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 55-62. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak. Univ. Crne Gore.

616.13-004.6:577.175.1(043.2)
616.13-004.6:577.112.85(043.2)
COBISS.CG-ID 12242448

1182
ПОПОВИЋ, Мирко Р.
        Pouzdanost parametara dobijenih kliničkom obradom bolesnika u procjeni lokalne raširenosti karcinoma larinksa : magistarski rad / Mirko R. Popović ; [mentor Dušan Milošević]. - Novi Sad : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - 60 listova ; 29 cm

Bibliografija: str. [61-67]. - Umnoženo za odbranu. - Medicinski fak., Univ. u Novom Sadu.

616.22-006(043.2)
COBISS.CG-ID 13887760

1183
        PRIRUČNIK za DPST - za savjetnike i trenere savjetnika : dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV / [autori Dragan Ilić ... et al.]. - Podgorica : Institut za javno zdravlje, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 72 str. ; 21 cm

Podatak o autorstvu preuzet iz impresuma. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 69-72.
ISBN 978-86-85557-05-7 (broš.)

616.98:578.528(035)
COBISS.CG-ID 11208208

1184
РАТКОВИЋ, Марина
        Procjena kvaliteta liječenja bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom hemodijalizama : doktorska disertacija / Marina Ratković. - Beograd : [M. Ratković], 2003. - 136 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 120-129. - Umnoženo za odbranu. - Med. fak., Univ. u Beogradu.

616.61-78-008.64(043.3)
COBISS.CG-ID 512031156

1185
        STOME / [autori Antić Slađan ... et al. ; [urednici] Zoran V. Krivokapić, Velimir A. Marković. - 2. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007 (Novi Sad : Daniel print). - 208 str. : ilustr., fotogr. u bojama ; 24 cm

Podatak o autorima preuzet sa str. 5-6. - Tiraž 400. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-86-86653-11-6 (broš.)

616.34/.35-77
COBISS.CG-ID 227412743

1186
        STOME / [priredili] Zoran V. Krivokapić, Velimir A. Marković. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2007 (Novi Sad : Daniel print). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Spisak autora: str. 5-6. - Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.
ISBN 978-86-86653-19-2 (broš.)

616.34/.35-77(035)
COBISS.CG-ID 226248967

1187
ТЕРЗИЋ, Зоран
        Dijagnostički značaj ultrazvučnog laparoskopskog i histopatološkog nalaza kod pacijenata sa fokalnim promjenama u jetri : magistarska teza / Terzić Zoran. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 60 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 54-60. - Umnoženo za odbranu. - Univ., Beograd, Medicinski fak.

616.36-003.4:616-079(043.2)
COBISS.CG-ID 11493648

1188
        HIV/AIDS : vodič za bezbjednu krv / [radna grupa za izradu i adaptaciju vodiča Gordana Rašović ... et al.]. - Podgorica : Klinički centar Crne Gore, Centar za transfuziju krvi, 2007 (Podgorica : Yugrafic). - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 50. - Bibliografija: str. 20.
ISBN 978-9940-9073-0-3 (broš.)

616.98:578.828ХИВ]:615.38(035)
COBISS.CG-ID 11798032

1189
        HIV/AIDS : vodič za terapiju / [radna grupa za izradu i adaptaciju vodiča Nada Vučinić ... et al.]. - Podgorica : Klinički centar Crne Gore, Klinika za infektivne bolesti, 2007 ([s. l. : s. n.]). - 41 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str.[43].
(Broš.)

616.98:578.828ХИВ(036)
COBISS.CG-ID 13054480

1190
        HIV/AIDS i polno prenosive infekcije (PPI) : vodič dobre prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / [radna grupa za izradu i adaptaciju vodiča Mila Paunović ... et al.]. - Podgorica : Dom zdravlja, 2007 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 70 str. ; 25 cm

Tiraž 2800. - Bibliografija: str. 69.
ISBN 978-9940-9018-0-6

616.97/.98(035)
616.98:578.828ХИВ(035)
COBISS.CG-ID 11228432

1191
ШЋЕПАНОВИЋ, Данијела, 1963-
        Optimizacija trodimenzionalnog planiranja radioterapije inoperabilnih nemikrocelularnih karcinoma pluća : doktorska disertacija / Danijela Šćepanović ; [mentor Marko Erak]. - Novi Sad : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 101, III lista : ilustr. ; 29 cm

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list. 90-101. - Umnoženo za odbranu. - Univ. U Novom Sadu, Medicinski fak.

616.24-006.6:615.849(043.3)
COBISS.CG-ID 3787021


616.8 НЕУРОЛОГИЈА. НЕУРОПАТОЛОГИЈА. НЕРВНИ СИСТЕМ


1192
РАИЧЕВИЋ, Александар Б.
        Neuromodulacija rezidualne motorne kontrole kod sindroma gornjeg motornog neurona metodom funkcionalne električne stimulacije : doktorska disertacija / Aleksandar B. Raičević ; mentor V.[Vladislava] Vesović-Potić. - Beograd : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 139, [65] listova : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Bibliografija: listovi 128-136. - Abstract: Neuromodulation of Residual Motor Control in Upper Motor Neuron Diseases With Functional Electrical Stimulation - Method Tens and Fes. - Umnoženo za odbranu. - Medicinski fak., Beograd.

616.83-085
COBISS.CG-ID 11577872

1193
ЏАНОВ, Артур
        Primalni krik : primalna terapija: izlečenje neuroze / Artur Džanov ; [prevod Radmila Nakarada, Branislava Pešić, Nada Korać]. - Podgorica : Nova knjiga, cop. 2007 (Novi Sad : Art print). - 488 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Psihika)

Prijevod djela: The Primal Scream : primal therapy: the cure for neurosis / by Arthur Janov. - Tiraž 1000. - Pogovor / Radmila Nakarada, Dragoslav Grujičić: str. 473-484. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 978-86-7470-060-0 (broš.)

616.891
159.964.2
COBISS.CG-ID 12314640


617.7 ОФТАЛМОЛОГИЈА


1194
АЏИЋ-Зечевић, Антоанета
        Prognostički značajne promjene na mrežnjači oka kod oboljelih od multiple skleroze : doktorska disertacija / Antoaneta Adžić-Zečević. - Kosovska Mitrovica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 86 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-86. - Umnoženo za odbranu. - Medicinski fak. - Kosovska Mitrovica, Univ. u Prištini.
(broš.)

617.73:616.83-004(043.3)
COBISS.CG-ID 13889296


618 ГИНЕКОЛОГИЈА. ПОРОДИЉСТВО. АКУШЕРСТВО


1195
        VODIČ za savjetnike za reproduktivno zdravlje / [autori Fehmija Fetahović ... et al. ; priredili Amela Kovačević ... et al.]. - Podgorica : Društvo za borbu protiv SIDE Crne Gore - CAZAS, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatak o autorima preuzet iz impresuma. - Tiraž 100. - Bibliografija: str. 84.
ISBN 978-9940-506-00-1

618.1-08(035)
613.88(035)
314.33(035)
COBISS.CG-ID 11580432

1196
ЂОРЂЕВИЋ, Миодраг Ђ.
        Vodič za rano otkrivanje raka dojke / Miodrag Đorđević, Milovan Bojić. - Beograd : Zexpo, 2007 (Beograd : BS print). - 99 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 78-96.
ISBN 978-86-83703-04-3

618.19-006.6-07
COBISS.CG-ID 139498252

1197
МИЈОВИЋ, Гордана
        Značaj genitalne infekcije u nastanku prevremenog porođaja : doktorska disertacija / Gordana Mijović ; mentor Goran Lukić ; komentor Marina Bujko. - Kragujevac : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 134 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 116-134. - Umnoženo za odbranu. - Medicinski fak., Univ. u Kragujevcu.

618.39-022.1(043.3)
COBISS.CG-ID 32208143

1198
        TUMORI ženskih polnih organa i dojke : (priručnik za žene) / Nenad V. Babić ... [et al.]. - 2. izd. - Podgorica : Oktoih, 2007 (Novi Sad : Art print). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Medicinska knjiga / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Predgovor / Nenad V. Babić: str. 13-14. - Recenzija / Vojin Šulović: str. 155-157.
ISBN 978-86-7659-421-4 (broš.)

618.71-006(035)
618.19-006(035)
COBISS.CG-ID 12112144


62 ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ. ТЕХНИКА УОПШТЕ


1199
ГЛЕДИЋ, Војислав
        Геније свјетлости и духа / Војислав Гледић. - Подгорица : Октоих, 2007 (Нови Сад : Арт принт). - 160 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Наука и живот)

Тираж 500.
ISBN 978-86-7659-419-1

62:929 Тесла Н.
COBISS.CG-ID 12097552

1200
НАУЧНО-стручни скуп Одржавање машина и опреме (32 ; 2007 ; Београд, Будва)
        Zbornik radova [Elektronski izvor] / XXXII naučno-stručni skup Održavanje mašina i opreme OMO 2007, Beograd, 21-22. jun 2007. godine [i] Budva 25-29. jun 2007. godine ; organizatori iipp [i.e.] Institut za istraživanja i projektovanja u privredi [i] Dots [i.e.] Društvo održavalaca tehničkih sistema [i] Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu ; [editor Branko Vasić]. - CD ROM izd. - Elektronski tekstualni podaci. - [Beograd] : IIPP [i. e.] Institut za istraživanja i projektovanja u privredi, 2007. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : boja ; 12 cm

Sistemski zahtijevi: Adobe Acrobat Reader. - Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.
ISBN 86-84231-10-4

62-1/-9(082)
COBISS.CG-ID 512119522

претходна
наредна