претходна
наредна


343.9 КРИМИНОЛОГИЈА. КРИМИНАЛИСТИКА


631
БОШКОВИЋ, Мићо
        Основи криминалистике / Мићо Бошковић, Весна Вучковић, Дејан Бошковић. - Бар : Факултет за пословни менаџмент, 2007 (Подгорица : Побједа). - 372 стр. ; 25 cm

Тираж 150. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 368-372.
ISBN 978-86-85755-14-9 (Брош.)343.9(075.8)
COBISS.CG-ID 12174864

632
БОШКОВИЋ, Мићо
        Osnovi kriminalistike / Mićo Bošković. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije, 2007 (Novi Sad : Art-print). - 294 str. ; 24 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 291-294.
ISBN 978-86-7910-003-0 (broš.)

343.98(075.8)
COBISS.CG-ID 221181447

633
ИВАНОВИЋ, Александар
        Mogućnost dokazivanja tragova bakra kod ispaljenja metka iz pištolja : magistarski rad / Aleksandar Ivanović ; [mentor Refik Zejnilović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - VII, 57 listova : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: 55-57. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Metalurško-tehnološki fak., Podgorica.

343.983(043.2)
COBISS.CG-ID 12578576

634
РАКОЧЕВИЋ, Велимир
        Kriminologija / Velimir Rakočević. - 1. izd. - Podgorica : BD Graf, 2007 (Podgorica : BD Graf). - 441 str. ; 22 cm

Tiraž 500. - Pogovor / Drago Radulović, Branislav Tomković: str. 405-407.
ISBN 978-9940-9020-2-5 (broš.)

343.9(075.8)
COBISS.CG-ID 11895312


347.2 СТВАРНО ПРАВО


635
РАШОВИЋ, Зоран П.
        Stvarno pravo / Zoran P. Rašović. - Podgorica : Službeni list Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - XIV, 552 str. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Registar.
ISBN 86-7442-005-2

347.2(075.8)
COBISS.CG-ID 6156560


347.23 СВОЈИНА


636
        KATASTAR nepokretnosti Crne Gore : (1992-2006) / [autori tekstova Manojlo Miladinović ... et al.]. - Podgorica : Uprava za nekretnine RCG, 2006 (Pobjeda : Podgorica). - 168 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora, Vlada Republike Crne Gore, Ministarstvo finansija. - Tiraž 700. - Predgovor / Ranko Janković: str. 5-6.
ISBN 86-909433-0-7

347.23(497.16)"1992/2006"(082)
COBISS.CG-ID 11028240

637
РАШОВИЋ, Зоран П.
        Komentar Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa : sa sudskom praksom / Zoran P. Rašović. - Podgorica : Pravni fakultet, 2007 (Užice : Grafičar). - 1138 str. ; 24 cm

Tiraž 600. - Bibliografija uz tekst.
ISBN 978-86-509-0037-6

347.23(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 11097872

638
РАШОВИЋ, Зоран П.
        Komentar Zakona o hipoteci sa sudskom praksom / Zoran P. Rašović. - Podgorica : Pravni fakultet, 2007 (Užice : Grafičar). - 349, XV str. ; 25 cm

Tiraž 600. - Bibliografija uz tekst.
ISBN 978-86-509-0038-3

347.27:340.142(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 11290384


347.4/.5 ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО


639
        ZAKON o obligacionim odnosima : sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, Opštim uzansama za promet robom, Konvencijom o međunarodnom finansijskom lizingu, Konvencijom o međunarodnom faktoringu, Međunarodnim pravilima za tumačenje trgovinskih termina (Incoterms 2000), Uobičajenim skraćenicama u trgovini i registrom pojmova / priredio Radomir Đurović. - 5. izd. - Beograd : Savremena administracija, 2007 (Beograd : "Branko Đonović"). - XLVII, 530 str. ; 20 cm. - (Pravna biblioteka / [Savremena administracija])

Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.
ISBN 86-387-0772-X (Broš.)

347.4(497.1)(094.5)
COBISS.CG-ID 136403468

640
ЗЕЈАК, Саша
        Monopolistička renta : magistarski rad / Saša Zejak ; [mentor Nevenka Glišević]. - Podgorica : [autor], 2007. - 71 list : ilustr. ; 30 cm

Prilog / Erik Olin Wright ; prevod Vanja Zejak: 62-71. - Bibliografija: list 61. - Ab[p]strakt rada ; abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

347.453:347.733(043.2)
339.187.6:346.242(043.2)
COBISS.CG-ID 12250128

641
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Nevažnost berzanskih ugovora o kupoprodaji hartija od vrijednosti : doktorska disertacija / Aleksandar Kovačević ; mentor Damjan Šećković. - Podgorica : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 231 list ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Concluzion. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica. - Nedostaju listovi 213-220.
(Broš.)

347.457(043.2)
347.731.1(043.2)
336.76(043.2)
COBISS.CG-ID 2179341

642
КОВАЧЕВИЋ, Александар
        Nevažnost berzanskih ugovora o kupoprodaji hartija od vrijednosti : doktorska disertacija / kandidat Aleksandar Kovačević ; mentor Damjan Šećković. - Podgorica : [s. n.], 2002 ([s. l. : s. n.]). - 231 list ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Conclusion. - Bibliografija: 214-219. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Pravni fak., Podgorica.

347.457(043.3)
347.731.1(043.3)
336.76(043.3)
COBISS.CG-ID 12022032

643
        NAKNADA štete u obliku rente / priredio Zdravko Petrović. - Budva : Euromedia, 2002. - 168 str. ; 24 cm

Sadržaj:
Sudska praksa / priredili A. Radovanov, S. Stanišić.

347.4/.5
COBISS.CG-ID 512103077

644
НИКЧЕВИЋ Грдинић, Јелена
        Заложна права на броду / Јелена Никчевић Грдинић. - Котор : Факултет за поморство, 2007 (Подгорица : Графо Бале). - VI, 254 стр. ; 25 cm

Тираж 200. - Библиографија: стр. 241-244.
ISBN 978-86-80031-34-7

347.466
347.27
COBISS.CG-ID 11126544


347.61/.68 ПОРОДИЧНО ПРАВО. НАСЛЕДНО ПРАВО


645
ЦРНА Гора. Закони
        Porodični zakon Crne Gore / [predgovor Radoje Korać]. - Podgorica : Save the Children UK, Program za Crnu Goru, 2007 (Podgorica : Kamena Gora). - 124,116 str. ; 25 cm

Nasl. str. prištampanog prevoda: Family Low of the Republic of Montenegro. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smjerovima. - Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora, Ministarstvo pravde. - Tiraž 500. - Predgovor ; Preface str. 5-23.
ISBN 978-86-85737-08-4 (broš.)

347.6(497.16)(094.5)
COBISS.CG-ID 11687696


347.7 ТРГОВИНСКО ПРАВО. ПРИВРЕДНО ПРАВО


646
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Хаварија у правима средњовјековних градова на источном Јадрану / Nevenka Bogojević-Gluščević. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2002 ([s. l. : s. n.]). - Str. 155-193 ; 24 cm

Kor. nasl. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Summary: An a Verage in the Light of the Medieval Eastern Adriatik Town`s Laws. - P. o.: Glasnik Odjeljenja društvenih nauka CANU, br. 14, 2002.
(Broš.)

347.796"04/14"
COBISS.CG-ID 2139149

647
ДАЈКОВИЋ, Ирена
        Antimonopolsko pravo / Irena Dajković. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Grafolik). - 170 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

"Knjiga je ... mag. rad pod naslovom `Uticaj prava Evropske zajednice na antimonopolsko pravo u zemljama Istočne Evrope` odbranjen juna 2000. god. na Univ. Pantheon - Assas u Parizu ..." ---> predgovor. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 129-165.
ISBN 86-495-0124-9 (Broš.)

347.776
COBISS.CG-ID 6121488

648
КУЛИЋ, Мирко
        Пореско процесно право : (порески поступак) / Мирко Кулић. - Београд : Мегатренд универзитет, 2007 (Београд : Мегатренд универзитет). - IX, 342 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 337-342.
ISBN 978-86-7747-271-9 (брош.)347.73(075.8)
336.22(075.8)
COBISS.CG-ID 141645068

649
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Два необјављена тестамента / Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [302]-308 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17. - Садржи и: Тестамент хаџи Богдана Чађеновића и супруге му хаџи Стефе Чађеновић ; Тестамент генерала Сава Ј. Оровића.

347.67 Чађеновић Б.
347.67 Оровић С.
COBISS.CG-ID 512076262

650
ПАОВИЋ-Јекнић, Гордана
        Budžetsko pravo / Gordana Paović-Jeknić. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet, 2007 (Cetinje : Obod). - 238 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 233.
ISBN 978-86-509-0041-3

347.73(075.8)
336.142/.148(075.8)
COBISS.CG-ID 11458064

651
ШОГОРОВ, Стеван
        Poslovno pravo / Stevan Šogorov, Milenko Radoman. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2007 (Podgorica : Побједа). - 404 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 33-34, 404.
ISBN 978-86-85755-06-4

347.7(075.8)
COBISS.CG-ID 11144464

652
ШОГОРОВ, Стеван
        Poslovno pravo / Stevan Šogorov, Milenko Radoman. - Beograd : Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije ; Novi Sad ; Sremska Kamenica : Centar za naučno-istraživački rad, transfer znanja i izdavačku delatnost, 2007 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 354 str. ; 24 cm. - (Univerzitetski udžbenici / Univerzitet Singidunum, Beograd ... [et al.])

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 354.
ISBN 978-86-87143-01-2 (broš.)

347.7(075.8)
COBISS.CG-ID 226033159

653
ШОГОРОВ, Стеван
        Poslovno pravo / Stevan Šogorov, Milenko Radoman. - Podgorica : Pobjeda, 2007 (Podgorica : Побједа). - 354 str. ; 25 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 354.
ISBN 978-86-309-0240-6 (broš.)

347.7(075.8)
COBISS.CG-ID 12036368


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА


654
        ИСТОРИЈА југословенске адвокатуре. - Београд : Савез адвокатских комора Југославије, 1998-2002. - Књ. <1-3> ; 24 cm

Досадашњи садржај:
Књ. 1 / [аутори Жељко Фајфрић ... и др.]. - (Шид : Графосрем). - 296 стр. - Податак о ауторима преузет из садржаја. - Тираж 3550.
Књ. 2. - Београд : Савез адвокатских комора Југославије, 2000 (Шид: Графосрем). - 426 стр. : илустр. - Тираж 1850. - Увод / Вељко Губерина: стр. 9-14. - Биографије знаменитих адвоката: стр. 253-316. -
Књ. 3. - Београд : Адвокатска комора Југославије, 2002 (Београд : Графо-комерц). - 703 стр. - Тираж 2000. - Увод / Вељко Губерина: стр. 13-16. - Биографије чланова одбора за израду историја југословенске адвокатуре: стр. 685-703.
ISBN 86-902707-1-X (брош.)347.965(497.11+497.16)(082)(091)
347.965.8(497.11)(082)
COBISS.CG-ID 3223568

655
        JUDICIAL Reform Index for Montenegro / [CEELI, Central and East European Law Initiative]. - Washington, DC : American Bar Association, 2002. - 32 str. ; 26 cm

Na nasl. str.: ABA/CEELI [i. e. American Bar Association / Central and East European Law Initiative].
ISBN 1-59031-140-X

347.9.047(497.16)"2002"
COBISS.CG-ID 512249527

656
        PREDLOG reforme izbora sudija u Crnoj Gori : kriterijumi, postupak, nadležnost i pravni ljekovi / [priredila] Radna grupa NVO "Akcija za ljudska prava", Emilija Durutović ... [et al.] ; [prevodilac na engleski Mirjana Delić, Tea Gorjanc Prelević]. - Podgorica : Akcija za ljudska prava, 2007 (Podgorica : Yugrafic). - 84, 24 str. ; 24 cm

Nasl. str. prištampanog prevoda: Reform Proposal for the Appointment of Jugdes in Montenegro : criteria, procedure, competencies and legal remedies / NGO "Human Rights Action" Working Group. - Oba teksta štampana u međusobno obrnutim smjerovima. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-9940-9072-0-4 (broš.)

347.962.2(497.16)
COBISS.CG-ID 11787280

657
САВКОВИЋ, Владимир
        Деривативне акционарске тужбе : магистарски рад / Владимир Савковић ; ментор Мирко Васиљевић. - Београд : [аутор], 2003. - 151 лист ; 30 cm

Биљешке уз текст. - Библиографија: листови 146-151. - Умножено за одбрану. - Прав фак., Унив. у Београду.
(Брош.)347.922.6:347.72.031(043.2)
COBISS.CG-ID 11661072


347.97/.99 ОРГАНИЗАЦИЈА СУДОВА. СУДСКА УПРАВА


658
УПРАВНИ суд Црне Горе (Подгорица)
        Zbirka odluka Upravnog suda : 2007. - Podgorica : Upravni sud Crne Gore, 2007 (Cetinje : Obod). - 2 knj. (778 ; 672 str.) ; 29 cm

Tiraž 200.
(Broš.)
a) Управни суд Црне Горе - Одлуке - 2007

347.998.85(497.16)(06.052)"2007"
COBISS.CG-ID 12757776


348 ЦРКВЕНО ПРАВО. КАНОНСКО ПРАВО. ВЈЕРСКО ПРАВО


659
        ЦРКВЕНО-војна крађа и прекрађа црногорске имовине : (купо-продајне "војне и свете тајне" или аманетна самртна воља потоњих "осветника Косова"). - Цетиње : Црногорска православна црква, 2003 ([Б. м. : б. и.]). - 38 стр. ; 16 cm

Кор. насл.
(Брош.)348.73:281.961(497.16)
COBISS.CG-ID 7979024


349.2 РАДНО ПРАВО


660
БРКОВИЋ, Радоје Р., 1955-
        Radno pravo / Radoje R. Brković. - (3. izmenjeno i prošireno izd.). - Beograd : Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava Projuris, 2007 (Beograd : Big štampa). - 216 str. ; 21 cm. - (Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / [Projuris, Beograd] ; 9)

Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 145. - Sadrži i: Zakon o državnim službenicima ; Zakon o radu.
ISBN 978-86-86105-15-8 (Broš.) ISBN 978-86-86105-15-7 !

349.2(075.9)
349.2
35.082/.087(497.11)(094.5)
349.22(497.11)(094.5)
COBISS.CG-ID 137374220

претходна
наредна