претходна
наредна

481
ВУКСАНОВИЋ, Божидар
        Interna ekonomija zatvorskih sistema u korelaciji sa faktorom bezbjednosti : magistarski rad / Božidar Vuksanović ; mentor Milivoje Radović. - Podgorica : [autor], 2007. - 63, [1] lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: list [64]. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekon. fak.

338.2:343.811(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3777805

482
ВУКЧЕВИЋ, Милан М.
        Inženjerska ekonomija / Milan M. Vukčević. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, 2007 (Užice : Grafičar). - 160 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 160.
ISBN 978-86-907877-6-0 (broš.)

338.4:62(075.8)
COBISS.CG-ID 11980560

483
ВУЛЕВИЋ, Саша
        Nova uloga države u mješovitoj privredi : magistarski rad / Vulević Saša ; [mentor Nevenka Glišević]. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Uvod ; Abstract. - Bibliografija: 74-75. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

338.222:351(043.2)
COBISS.CG-ID 11892752

484
ГОРАНОВИЋ, Велибор
        Raspad Jugoslavije i uticaj na ekonomiju javnog sektora Crne Gore : magistarski rad / Velibor Goranović ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 89 listova ; 20 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 87-89. - Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

338.2:336.2(497.16)"1946/1989"(043.2)
338.2:336.2(497.16)"1990/1999"(043.2)
COBISS.CG-ID 12248592

485
ДОМАЗЕТОВИЋ, Светозар
        Danilovgrad : 2007-2025 : vizija održivog razvoja / Svetozar Domazetović. - Danilovgrad : KIC "Bijeli Pavle", 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 166 str., [32] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 1000. - Domazetović Vojina Svetozar: str. 165-166. - Bibliografija: str. 159-164.
ISBN 978-86-85733-07-9

338.12.017(497.16)"2007/2025"
502.131.1 (497.16)"2007/2025"
332.146.2.017(497.16Даниловград)"2007/2025"\\ . COBISS.CG-ID 12084496

486
ЂИКАНОВИЋ, Јелена
        Konkurentnost Crne Gore u proizvodnji hrane : magistarski rad / Jelena Dj[i. e. Đ]ikanović ; [mentor Branko Rakita ; komisija za odbranu rada Branko Rakita, Milorad Jovović, Jasmina Ćetković]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 86 listova ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 85-86. - Apstrakt ; Abstrakt. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica.

338.43(497.16)(043.2)
338.48(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3737869

487
ЂУРОВИЋ, Смиљана
        Спољна трговина и учешће Краљевине Југославије на међународним сајмовима : (аналитичко истраживање структуре трговинске политике Југославије 1918-1941) / Смиљана Ђуровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [61]-115 : табеле ; 24 cm

Summary. - П.о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.338.5(497.1)"1918/1941"
339.174(497.1)"1918/1941"
COBISS.CG-ID 512072934

488
КОСТИЋ, Милица, 1940-
        Основне концепције и стратегије развоја друштвених дјелатности Црне Горе у наредном периоду / Милица Костић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [23]-59 ; 24 cm

Литература: стр. 56-58. - Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.316.332:338.1(497.16)
COBISS.CG-ID 512072678

489
МЕДЕНИЦА, Спасоје
        Privredni razvitak Crne Gore : 1918-1941 / Spasoje Medenica. - 2. izd. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Birograf). - 222 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 217-219.
ISBN 978-86-495-0345-8 (broš.)

338.1(497.16)"1918/1941"
COBISS.CG-ID 12000272

490
        MONTENEGRO'S Agriculture and European Union : food production and rural development strategy : executive summary / [leader of the project Milutin Simović ; translation Mia Laušević and Ana Mugoša]. - Podgorica : The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 31 str. : ilustr. ; 26 cm

Na vrhu nasl. str.: The Republic of Montenegro. - Tiraž 500.
ISBN 978-86-85799-05-1

338.439(497.16)
339.923:061.1EU]:338.43
COBISS.CG-ID 11102992

491
РАДУНОВИЋ, Мира
        Empirijska analiza uticaja stranih direktnih investicija na privredni razvoj Crne Gore : magistarski rad / Mira Radunović ; mentor Vesna Karadžić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 69 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 67-69. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

338.1:339.727.22(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11906320

492
ТУРЧИНОВИЋ, Никола
        Koncesije u oblasti poljoprivrede u sporazumu o Stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore sa Evropskom Unijom : magistarski rad / Nikola Turčinović ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 84 lista ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 83-84. - Izvod rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak., Univ. Crne Gore.

338.43:339.542.4(497.16)]:061.1ЕУ)043.2)
327.35(497.16)]:061.1ЕУ)043.2)
COBISS.CG-ID 3782413

493
ЧУРОВИЋ, Слободан М.
        Uloga stručnih kadrova u razvoju sela i poljoprivrede Crne Gore : magistarski rad / Slobodan M. Čurović ; [mentor Žarko Božović ; Komisija za odbranu rada Žarko Božović, Jasmina Ćetković, Slavko Mijović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 84 listova ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 84. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak. Univ. Crne Gore.

338.43(497.16):005.96(043.2)
COBISS.CG-ID 3788813


338.48(497.16) ТУРИЗАМ ЦРНЕ ГОРЕ


494
ДРАГАНИЋ, Трипко
        Crna Gora: strateški turistički ciljevi, rast, potencijali, perspektive i prosperitet razvoja : magistarski rad / Tripko Draganić ; [mentor Danijela Vojinović-Jaćimović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 98 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 96-97. - Rezime ; Summary. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

338.485(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12243984

495
        ECO Lodge koncept u Crnoj Gori = ECO Lodge Concept in Montenegro / [autori Sanja Lješković Mitrović ... et all]. - Podgorica : Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine : Ministarstvo za ekonomski razvoj : GTZ - Njemačka tehnička saradnja = German Tehnical Cooperation, 2007 (Podgorica : Atel). - 110 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Tekst uporedo na crnogorskom i engl. jeziku. - Tiraž 1000. - Bibliografija: str. 104.
ISBN 978-9940-520-02-1 (Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine)

338.48(497.16)(082)
502.131.1:338.48(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 12336144

496
SJEKLOĆA, Anita
        Imidž i ugled Crne Gore kao turističke destinacije : magistarski rad / Anita Sjekloća. - Ljubljana : [autor], 2003. - 94, 9 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 89-94. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. u Ljubljani.
(Broš.)

338.48(497.16)(043.3)
COBISS.CG-ID 11526928

497
        TARA, Valdanos, Vrnjačka Banja, Žabljak, Karađorđevo. - Belgrade : Army travel agency, [2003] ([s. l.] : Publikum). - 13 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl.
(Broš.)
a) Војна туристичка агенција (Београд) - Туристички аранжмани - Каталози

656.079(497.11)(064)
379.85(497.11+497.16)(064)
COBISS.CG-ID 4671760

498
        TARA, Valdanos, Vrnjačka Banja, Žabljak, Karađorđevo. - Beograd : Vojna turistička agencija, [2003] ([s. l.] : Publikum). - 13 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl.
(Broš.)
a) Војна туристичка агенција (Београд) - Туристички аранжмани - Каталози

656.079(497.11)(064)
379.85(497.11+497.16)(064)
COBISS.CG-ID 4670992

499
ХАЏИБРАХИМОВИЋ, Максут
        Turizam kao faktor privrednog razvoja Crnogorskog primorja : doktorska disertacija / Maksut Hadžibrahimović ; [mentor Jovan Romelić ; članovi Komisije Dragoljub Bugarski, Miljan Radović, Branislav Derić]. - Novi Sad : [autor], 2002. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 250-255. - Summary. - Umnoženo za odbranu. - Prirodno-mat. fak., Inst. za geogr., turiz. i hotel., Univ. u Novom Sadu.

338.48(497.16)(210.5)(043.3)
330.34:338.48(497.16)(210.5)(043.3)
COBISS.CG-ID 11570448

500
ШИБАЛИЋ, Марија
        Modeliranje uticaja turizma na privredna kretanja u Crnoj Gori : magistarski rad / Marija Šibalić ; [mentor Vesna Karadžić ; komisija za odbranu rada Vesna Karadžić, Svetlana Rakočević, Borislav Uskoković]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. n. : s. n.]). - 91 list : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 89-91. - Apstract. - Ekonomski fak., Podgorica.

338.48:330.34(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3731981


339 ТРГОВИНА. МЕЂУНАРОДНИ ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ. СВЈЕТСКА ПРИВРЕДА


501
БАШИЋ, Маја
        Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i proces priključenja Crne Gore međunarodnim finansijskim institucijama : magistarski rad / Maja Bašić ; mentor Danijela Vojinović Jaćimović. - Podgorica : [autor], 2007. - VI, 75 lista ; 30 cm

Ab[p]starkt ; Abstract. - Bibliografija: listovi 74-75. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

339.732.4:336(497.16)(043.2)
339.732.4:336.71(100)]:336(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11891984

502
БОЖОВИЋ, Љиљана
        Implementacija Solunske agende za zemlje Zapadnog Balkana : magistarski rad / Ljiljana Božović ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 73 lista ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 71-73. - Ekonomski fak., Podgorica
a) Европска унија - Придруживање - Балканске државе - Магистарски радови b) Европска унија - Регионална политика - Магистарски радови

339.92(4-672EU:497)(043.2)
339.54(4-672EU:497)(043.2)
COBISS.CG-ID 3732237

503
БОШКОВИЋ, Татјана
        Kvalitet državnog upravljanja mjeren indikatorima Svjetske banke : magistarski rad / Tatjana Bošković ; [mentor Danijela Vojinović-Jaćimović ; komisija za ocjenu rada Danijela Vojinović-Jaćimović, Sonja Bjeletić, Predrag Goranović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 85 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 79-83. - Ekonomski fak., Podgorica.
a) Међународна банка за обнову и развој - Пројекти - Магистарски радови

339.732:339.96(043.2)
316.323(043.2)
336.71(100)(043.2)
343.353:33(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3733517

504
БРКОВИЋ, Ивона
        Spoljnotrgovinski sporazumi Crne Gore na putu ka EU : magistarski rad / Ivona Brković ; [mentor Danijela Jaćimović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - VII, 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 70-72. - Abstract ; Abstrakt. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

339.54(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11906064

505
ВИДАКОВИЋ, Славица
        Uloga Evropske investicione banke u procesu tranzicije Centralne i Jugoistočne Evrope : magistarski rad / Slavica Vidaković ; [mentor Danijela Jaćimović ; komisija za odbranu rada Danijela Jaćimović, Sonja Bjeletić, Milan Lakićević]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 70 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 67-70. - Apstrakt ; Abstract. - Ekonomski fak., Podgorica.
a) Европска инвестициона банка - Земље у развоју - Централна Европа - Магистарски радови b) Европска инвестициона банка - Земље у развоју - Југоисточна Европа - Магистарски радови

339.732(4:4-191.2)(043.2)
339.732(4:4-12)(043.2)
COBISS.CG-ID 3732749

506
ВИТОРОВИЋ, Биљана
        Elektronska trgovina : biznis za pametne i brze / Biljana Vitorović. - Podgorica : B. Vitorović, 2002 (Beograd : Čigoja). - 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor uporedo na srp. i engl. jeziku. - Na nasl. str. god. izdavanja: 2001. - Tiraž 300. - Rečnik pojmova: str. 176-186. - Bibliografija: str. 187-189.
ISBN 86-902987-1-1

339:681.32
COBISS.CG-ID 179255047

507
ВУКАДИНОВИЋ, Радован
        Проширење ЕУ - успони и падови / Радован Вукадиновић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр.135-147 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.

339.924:061.1 ЕУ
COBISS.CG-ID 512219110

508
ВУКЧЕВИЋ, Гордана
        Politika tržišta rada Evropske unije : magistarski rad / Gordana Vukčević ; [mentor Milivoje Radović ; komisija za odbranu rada Milivoje Radović, Gordana Đurović, Nevenka Glišević]. - Podgorica : [s. n.], 2007. - 83 lista ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet. - Bilješke uz tekst. - Literatura: list 71-73. - Mag. rad., Ekonoms. fak., Podgorica, 2007.
(Broš.)

339.923:061.1ЕУ]:331.522(043.2)
COBISS.CG-ID 3739405

509
ГЛОБАРЕВИЋ, Дарко
        Carinski sistem Crne Gore na putu integracije u strukture Evropske Unije : magistarski rad / Darko Globarević ; mentor Danijela Jaćimović. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 72-73. - Ab[p]strakt rada ; Abstarct. - Registar. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

339.543(497.16):061.1ЕУ(043.2)
COBISS.CG-ID 12242192

510
ДЕНДИЋ, Дијана
        Marketing znanje u odnosu na znanje o tržištu : (marketing knowledge versus market knowledge) : magistarski rad / Dijana Dendić ; [mentor Milorad Jovović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 73 lista ; 30 cm

Izvod rada ; Abstarct. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 72-73. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

339.138(043.2)
COBISS.CG-ID 12243216

претходна
наредна