претходна
наредна

451
ЛОПИЧИЋ, Јелена
        Porez na dodatu vrijednost : magistarski rad / Lopičić Jelena ; [mentor Predrag Goranović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 95 listova ; 30 cm

Apstrakt ; Abstract. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 94-95. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

336.226.322(043.2)
COBISS.CG-ID 12249872

452
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Porezi : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [8] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

336.22(497.16)
COBISS.CG-ID 10403344

453
НЕX Монтенегро (Подгорица)
        Nex Montenegro : godišnji izvještaj 2006 = Annual report 2006. - Podgorica : [s. n., 2007] (Podgorica : Digital print centar). - 73 str. : ilustr. ; 29 cm

Uporedo srp. tekst i eng. prevod. - Tiraž 200. - Uvod / Danijela Laketić: str. [6].
(Broš.)
a) Nex Montenegro (Црна Гора) - Берза - Извјештаји

336.7(497.16)(062.55)
COBISS.CG-ID 512035809

454
NLB Montenegrobanka (Podgorica)
        Annual report 2006 / NLB Montenegrobanka. - Podgorica : NLB Montenegrobanka, [2007]. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Sadržaj: General manager's statement ; Management bodies ; Strategy ; Financial report ; Balance sheet ; Retail banking ; Corporate banking ; Human resource management ; Addition: Financial statements as at 31 decembar 2006 and independent auditor's report.
a) НЛБ Монтенегробанка (Подгорица) - Извјештаји

336.71(497.16)(060.55)
COBISS.CG-ID 512236001

455
НЛБ Монтенегробанка (Подгорица)
        Godišnji izvještaj 2006. / NLB Montenegrobanka. - Podgorica : NLB Montenegrobanka, [2007]. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Sadržaj: Izjava generalnog direktora ; Organi upravljanja ; Poslovne vijesti ; Analiza poslovanja ; Upravljanje ; Prilog: Mišljenje eksternog revizora i revidirani računovodstveni izvještaji u skraćenom obliku.
(Broš.)
a) НЛБ Монтенегробанка (Подгорица) - Извјештаји

336.71(497.16)(060.55)
COBISS.CG-ID 512235745

456
ОТАШЕВИЋ, Мирко
        Sukob poreskih zakona dvostruko oporezivanje : magistarski rad / Mirko Otašević ; [mentor Predrag Goranović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 93 lista ; 30 cm

Bibliografija: list 93. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak. Univ. Crne Gore.

336.22(094.5.072)(043.2)
COBISS.CG-ID 3783181

457
ПЕЈОВИЋ, Зарија
        Teza: Kreditni rizik : teorijska analiza i operacionalizacija Bazel 2 : doktorska disertacija / kandidat Zarija Pejović ; mentor Dragan Vučinić. - Beograd : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 150 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Ab[p]strakt ; Abstract. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: [151-152]. - Umnoženo za odbranu. - Fak. za menadžment "Braća Karić", Univ. "Braća Karić", Beograd.

336.71:005.334(043.3)
COBISS.CG-ID 13886992

458
        PORESKA praksa : pitanja i odgovori : vodič za poslodavce. - Podgorica : Unija poslodavaca Crne Gore, 2007 ([s. l.] : Atel doo). - 79 str. ; 28 cm

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora, Poreska uprava. - [Uvodni tekst] / Mirjana Pešalj, Predrag Mitrović: str. 5.

336.22(497.16)
COBISS.CG-ID 512288742

459
ПОШТА Црне Горе (Подгорица)
        Privremena uputstva : za rad pošte i banke na poslovima platnog prometa : o obavljanju mjenjačkih poslova / [donijela] Pošta Crne Gore. - Podgorica : Pošta Crne Gore, 2003 ([s. l. : s. n.]). - 66 str. ; 20 cm

(Broš.)

336.717.13(497.16)(083.1)
336.717:336.745(497.16)(083.1)
COBISS.CG-ID 7912976

460
ПУПОВАЦ, Јулија
        Razvoj uloga i funkcije Evropske centralne banke : magistarski rad / Pupovac Julija. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 91 list ; 29 cm

Bibliografija: list [92-94]. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak., 2007, Podgorica.

336.711(4)(043.2)
COBISS.CG-ID 3813133

461
ПУПОВАЦ, Срђан
        Finansiranje zdravstvene zaštite u zemljama u tranziciji : doktorska disertacija / Srđan Pupovac. - Podgorica : [s. n.], 2002. - 182 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Bibliografija: listovi 178-182. - Dokt. disert., Ekon. fak., Podgorica, 2002.

336:614.2(043.3)
369.06(043.3)
COBISS.CG-ID 2183693

462
РАДОЈЕВИЋ, Гордана
        Ekonometrijski model bankarskog sektora Crne Gore : magistarski rad / Gordana Radojević ; mentor Vesna Karadžić. - Podgorica : [autor], 2007. - 106 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 105-106. - Ab[p]starkt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak.Univ. Crne Gore.

336.71:519.862(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11902224

463
РАДУНОВИЋ, Александар
        Kreditna politika i kreditne procedure banaka : magistarski rad / Aleksandar Radunović ; [mentor Slobodan Lakić]. - Podgorica : [autor], 2007. - 84 lista : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Ab[p]starkt ; Abstract. - Bibliografija: 82-84. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

336.717.061(043.2)
COBISS.CG-ID 11892240

464
РАДУНОВИЋ, Маријана
        Fiskalni sistem Crne Gore : magistarski rad / Radunović Marijana ; [mentor Predrag Goranović ; Komisija za ocjenu rada Nevenka Glišević, Gordana Paović Jeknić, Predrag Goranović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 136 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 116-118. - Umnoženo za odbranu. - Ekonoms. fak., Univerz. Crne Gore.
(Broš.)

336.1/.5(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3742221

465
СМОЛОВИЋ, Горан
        Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama = (Menagement of Interest Rate Risk in Banks) : magistarski rad / kandidat Goran Smolović ; mentor Slobodan Lakić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 100 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstarkt ; Abstarct. - Bibliografija: listovi 99-100. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Postdiplomske studije "Finansije i bankarstvo", Podgorica.

336.781(043.2)
COBISS.CG-ID 11902480

466
СТЕШЕВИЋ, Ивана
        Regresiona analiza kamatnih stopa : magistarski rad / Ivana Stešević ; mentor Veselin Vukotić. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 93 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 90-93. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija", Podgorica.

336.781.5:519.233.5(043.2)
COBISS.CG-ID 11906576

467
        СУДСКЕ таксе ; Адвокатске тарифе ; Адресари адвоката у СР Југославији / [главни уредник Војислав Бусарчевић]. - Београд : Савремена администрација, 2002 (Београд : "Бранко Ђоновић"). - 197 стр. ; 24 cm

Тираж 5000.336.284(497.11+497.16)(094.5)
347.965.7(497.11+497.16)
347.965(497.11+497.16)(058)
340.69((497.11+497.16)(058)
347.964.4(497.11+497.16)(058)
COBISS.CG-ID 5767440

468
        SUPERVIZIJA Centralne banke Crne Gore 2006 : šest godina poslije. - Podgorica : Centralna banka Crne Gore, 2007 ([s. l. : s. n.]). - 59 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Rezime.
(broš.)
a) Централна банка Црне Горе (Подгорица) - 2006

336.711.65(497.16)"2006"
COBISS.CG-ID 12504592

469
ТОДОРОВИЋ, Марија
        Fundamentalna analiza kao metod određivanja vrijednosti akcija - primjer Crnogorski telekom AD : magistarski rad / Marija Todorović ; [mentor Saša Popović ; komisija za odbranu rada Saša Popović, Mlađen Šljivančanin, Vladimir Kšćelan]. - Podgorica : [autor], 2007. - 96 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 96. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

336.763.2(043.2)
COBISS.CG-ID 3779341

470
ТОМОВИЋ, Далибор
        Takse u poreskom sistemu Crne Gore : magistarski rad / Tomović Dalibor ; [mentor Predrag Goranović ; Komisija za odbranu rada Predrag Goranović, Gordana Paović-Jeknić, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 81 list : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 78-81. - Ab[p]strakt rada ; Abstract of examination. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.

336.23(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3781389

471
ШЕЋКОВИЋ, Дамјан
        Pranje novca / Damjan Šećković. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [197]-207 ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

336
COBISS.CG-ID 512082918

472
ШЋЕКИЋ, Александра
        Poreskopravni odnos u Crnoj Gori : magistarski rad / Aleksandra Šćekić ; [mentor Predrag Goranović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 120 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 119-120. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica, Magistarske studije.

336.2:34(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12600592

473
ШЋЕПАНОВИЋ, Милован
        Novac na tlu Crne Gore / Milovan-Mušo Šćepanović. - Podgorica : Oktoih, 2007 (Novi Sad : Art print). - 166 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 163.
ISBN 978-86-7659-415-3

336.74(497.16)(091)
737.1(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 12027920


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦИЈЕНЕ


474
        BIZNIS info. - [Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća], [2006] ([s. l. : s. n.]). - Knj. <1-3> : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Štampano dvostubačno.
Dosadašnji sadržaj:
1. - [200?] (s. l. : s. n.). - 187 str.
3. - [200?] (s. l. : s. n.). - 170 str.
(Broš.)

338.22(497.16)
COBISS.CG-ID 512087782

475
BOŽANOVIĆ, Vladan R.
        Small and Medium Sized Enterprises Development and European Union Enlargement-An Asymmetric Comparative Study / Vladan R. Bozanovic ; supervisor Bruno Grancelli. - Trento : University of Trento, 2003. - [89] listova : tabele, obrasci ; 30 cm

(Broš.)

338.2:658.11(4-EU672)
658.11
COBISS.CG-ID 11787024

476
БОШКОВИЋ, Тања
        Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kroz iskustva tranzicionih ekonomija : magistarski rad / Tanja Bošković ; mentor Petar Ivanović. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 121 list : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 117-121. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak. Univ. Crne Gore.

338.24(4-674):[339.923:061.1(100)(043.2)
338.24(497.16):[339.923:061.1(100)(043.2)
COBISS.CG-ID 12251920

477
БРАЦАНОВИЋ, Слободан Н.
        Главни правци будућег привредног развоја Црне Горе / Брацановић Н. Слободан. - Косовска Митровица : [аутор], 2006. - 297, [29] листова : граф. прилози ; 30 cm

На кор.: Економски факултет у Приштини. - Прилози: 244-259. - Биљешке уз текст. - Библиографија: листови [13-26].338(497.16)
COBISS.CG-ID 12257808

478
ВИТИЋ, Андриела
        Globalizacija tržišta i marketing konkurentnost - specifični faktori uspjeha u turizmu i hotelijerstvu : doktorska disertacija / Andriela Vitić ; [mentor Stevan Vasiljev]. - Subotica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - III, 232 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet - Subotica. - Bilješke uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija: listovi 221-229. - Univ. u Novom Sadu, Ekonomski fak. - Subotica.

338.48:339.138(043.3)
640.412:339.138(043.3)
COBISS.CG-ID 231210503

479
ВЛАХОВИЋ, Бранислав
        Istraživanje tržišta prehrambenih proizvoda : studija slučaja = Agricultural Products Market Research : Key Study / Branislav Vlahović, Anton Puškarić, Vuk Radojević ; [prevod na engleski jezik Zdravko Isakov]. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, 2007 (Novi Sad : GRAFO marketing). - 283 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Slike autora. - Tiraž 500. - O autorima: str. 281-283.
ISBN 978-86-7520-123-6 (broš.)

338.439.5:339.13.017(497.113)
339.13
COBISS.CG-ID 225100807

480
ВРАНИЋ, Амела
        Administrativni kapaciteti zemalja Zapadnog Balkana za korišćenje predpristupnih fondova Evropske unije : magistarski rad / Amela Vranić ; [mentor Tanja Mišćević]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 65 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 64-65. - Ab[p]strakt rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

338:[339.923:061.1ЕУ(497-15)(043.2)
COBISS.CG-ID 12595728

претходна
наредна