претходна
наредна

421
НЕШОВИЋ, Александар
        Korišćenje ljudskog potencijala kao odlučujuće konkurentske prednosti u crnogorskim preduzećima : magistarski rad / Aleksandar Nešović ; [mentor Žarko Božović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 78 listova ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 77-78. - Apstrakt rada ; Summary. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

331.101.262:658.012(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11901968

422
НОВЧИЋ, Вељо
        Posledice narušenog psihologičkog odnosa na učinak radnika : magistarski rad / Veljo Novčić ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 66 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 64-66. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekon. fak.

331.101.34/.37(043.2)
331.33.6(043.2)
COBISS.CG-ID 3783437

423
ПЕЈОВИЋ, Никола
        Upravljanje ljudskim resursima-usklađivanje strukture rada i kadrova u Crnoj Gori : magistarski rad / Nikola Pejović. - Podgorica : [autor], 2007. - 69 listova : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 68-69. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

331.101.262(497.16)(043.2)
005.95.96(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12257552

424
        POSLOVNI vodič : članovi UPCG = Business guide : MEF members / [predsjednik UPCG Predrag Mitrović]. - Podgorica : Unija poslodavaca Crne Gore, [2007?] ([s. l. : Atel doo]). - [Bez pag.] : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 850.

331.105
COBISS.CG-ID 512288486

425
        SAMOZAPOŠLJAVANJE u zdravstvu, obrazovanju i poslovnim uslugama. - [Podgorica] : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l. : s. n.]). - [18] str. : ilustr. ; 25 cm

Kor. nasl.
(broš.)

331.012.12:614(497.16)
331.012.12:37(497.16)
331.012.12:338.46(497.16)
COBISS.CG-ID 10391824

426
СИМОВИЋ, Весна
        Pozitivno-pravna sadržina pravila o opravdanom otkazu i njihovo značenje : magistarska teza / Vesna Simović ; mentor Vlajko Brajić. - Nikšić : [s. n.], 2003 ([s. l. : s. n.]). - 174 lista ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 170-174. - Umnoženo za odbranu. - Mag. rad, Univ. u Beogradu, Pravni fak.

331.105(043.2)
COBISS.CG-ID 11521040

427
ТОДОРОВИЋ, Тијана
        Motivacija zaposlenih u funkciji radne uspješnosti : magistarski rad / Tijana Todorović ; [mentor Žarko Božović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 85 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Bibliografija: 84-85. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak., Univ. Crne Gore.

331.101.3:331.101.6(043.2)
COBISS.CG-ID 11893520

428
CARDS пројекат Реформа тржишта рада и развој радне снаге. Уговор бр. 06MON01 08 001 (2007 ; Подгорица)
        Razvoj ljudskih resursa - Crna Gora 2017. godine : dokument za raspravu : CARDS projekat Reforma tržišta rada i razvoj radne snage. Ugovor br. 06MON01 08 001, Podgorica, septembar 2007. godine. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 79, 79 str. ; 30 str.

Oba teksta štampana u međusobno obrnutom smjeru. - Tekst na srp. jeziku i engl. prevodu. - 2000
(broš.)

331.58(048.85)
COBISS.CG-ID 13126672

429
ЦЕРОВИЋ, Мира
        Strategija zapošljavanja Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji : magistarski rad / Mira Cerović ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Apstrakt ; Abstract. - Bibliografija: 73-74. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak., Univ. Crne Gore.

331.5(497.16):061.1ЕУ(043.2)
COBISS.CG-ID 11899152


332 РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДА. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИВРЕДА. ЗЕМЉА И ИМАЊЕ


430
СКЕНДЕРОВИЋ, Исмет
        Strategija održivog razvoja u opštini Rožaje i uloga menadžmenta : magistarski rad / Ismet Skenderović ; [mentor Borislav Uskoković ; komisija za odbranu rada Borislav Uskoković, Ljubinko Dedović, Božo Mihailović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 103 lista : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 100-103. - Apstrakt ; Abstrakt. - Ekonomski fak., Podgorica.

332.146.2(497.16 Рожаје)(043.2)
502.131.1(497.16 Рожаје)(043.2)
005:658(043.2)
COBISS.CG-ID 3740941


334 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И САРАДЊЕ У ПРИВРЕДИ. КООПЕРАЦИЈА


431
БАРЈАКТАРОВИЋ, Мирко
        О неким "кооперантским" домаћинствима код Берана : (или сељацима "удруженог рада" са државом) / Мирко Барјактаровић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [309]-316 ; 24 cm

П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ; бр. 17.334.732:631.115.8(497.16)
COBISS.CG-ID 512076518

432
КАЛАЧ, Сафет
        Kreiranje razvoja preduzeća sa marketing stanovišta na primjeru preduzeća "Gradina Company" Rožaje : magistarski rad / Safet Kalač ; [mentor Božo Mihailović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 89 listova ; 30 cm

Ab[p]strakt; Introduction. - Bibliografija: 88-89. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

334.722.24:658.5(043.2)
COBISS.CG-ID 12245264

433
КОВАЧЕВСКИ, Димитар
        Korporacijsko upravljanje - poslovni informacioni sistemi i integracija poslovnih procesa : doktorska disertacija / Dimitar Kovačevski ; mentor Anđelko S. Lojpur. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 191 list : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 188-191. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak., Podgorica.

334.726:[007:004(043.2)
COBISS.CG-ID 3880205

434
КУЉАК, Мирјана
        Korporacije i njihovi ciljevi / Mirjana Kuljak. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007 (Beograd : Todra plus). - 98 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Zadužbina Andrejević, Beograd ; 167)

"Monografija ... prerađena je doktorska disertacija 'Sistemi korporativnog upravljanja - analiza ciljeva firme' odbranjena 8. oktobra 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore ..." --> kor. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 87-91. - Registar. - Summary.
ISBN 978-86-7244-668-5 (broš.)

334.72
005.21:334.72.021
COBISS.CG-ID 143930380


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО


435
БОВАН, Миладин
        Финансијско-рачуноводствена анализа / Миладин Бован. - Блаце : Економски факултет, 2002 (Краљево : Комино Траде). - XVI, 448 стр. : табеле ; 24 cm

Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 445-448.
ISBN 86-80127-06-X

336(075.8)
006.44:657.3(075.8)
COBISS.CG-ID 98592524

436
БУЛАТОВИЋ, Зденка
        Mogućnost uvođenja kastodi poslova na crnogorskom tržištu kapitala : magistarski rad / Zdenka Bulatović ; [mentor Saša Popović ; komisija za ocjenu rada Saša Popović, Vladimir Kašćelan, Slobodan Lakić]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 94 lista ; 29 cm

Bibliografija: list 60-61. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonom. fak., 2007, Podgorica.

336.76(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 3811853

437
ВУЈОВИЋ, Златко
        Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori : izvještaj za 2006. godinu / [autori Zlatko Vujović, Branko Bošković, Srđan Žarić]. - Podgorica : Centar za monitoring - CEMI, 2007 (Podgorica : Mouse studio). - 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Podatak o autorstvu preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85547-12-6 (broš.)

336:329(497.16)"2006"(060.55)
COBISS.CG-ID 11894800

438
VUJOVIĆ, Zlatko
        Financing of Political Parties in Montenegro : report for year 2006 / [authors Zlatko Vujović, Branko Bošković ; translation Jelena Čolaković, Maja Mugoša]. - Podgorica : Centar za monitoring - CEMI, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 160 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Podatak o autorstvu preuzet iz impresuma. - Tiraž 300. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85547-15-7 (broš.)

336:329(497.16)"2006"(060.55)
COBISS.CG-ID 12131344

439
ГРАЧАНАЦ, Александар
        Globalno bankarstvo / Aleksandar Gračanac. - 2. izd. - Sremska Kamenica : Fabus : A. Gračanac, 2007 (Novi Sad : 3D+). - 297 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Fakultet za uslužni biznis - Novi Sad. - Na nasl. str. naziv mesta izdavanja: Novi Sad. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 295-297.
ISBN 978-86-84529-29-1 (broš.)

336.71(100)(075.8)
336.9(075.8)
COBISS.CG-ID 138960652

440
ДАБОВИЋ, Милан
        Planiranje i izvršenje državnog budžeta : priručnik / [autor(i) Milan Dabović]. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - VI, 101 str. ; 29 cm

Podatak o autoru preuzet iz impresuma. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 100.
ISBN 978-86-85819-17-9 (broš.)

336.14(035)
COBISS.CG-ID 12102672

441
ДАБОВИЋ, Милан
        Sistem javnih finansija i državni budžet / Milan Dabović. - Podgorica : Vlada Republike Crne Gore, Uprava za kadrove, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - VI, 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 95-97.
ISBN 978-86-85819-12-4 (broš.)

336.1/.5(035)
336.14(035)
COBISS.CG-ID 11673872

442
DOWNEY, Maurice
        Corporate Governance Manual : Enterprise Restructuring-Technical Assistance-Montenegro : an EU funded project managed by the European Agency for Reconstruction / [writen by Maurice Downey]. - Podgorica : Securirities Comission of Montenegro, 2003 (Cetinje : Obod). - 190, 58 str. ; 29 cm

Kor. stv. nasl.: Corporate Governance manual for Montenegro. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Sadrži i: Consolidated accounts of the Nestlé Group.
(broš.)

336.6(497.16)(035)
COBISS.CG-ID 9275152

443
ДРЖАВНИ архив Црне Горе (2006 ; Цетиње)
        Novac u Crnoj Gori kroz dokumenta / [autor teksta Velimir Vujačić]. - Cetinje : Državni arhiv Crne gore, 2006. - 54 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

Izložba održana na Cetinju, aprila 2006. godine. - Tiraž 300.

336.74(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 512250083

444
ДРОБЊАК, Радивоје
        Franšizing kao faktor privrednog razvoja sa osvrtom na Crnu Goru i SME sektor : magistarski rad / Radivoje Drobnjak ; [mentor Milorad Jovović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - III, 74 lista ; 30 cm

Abstract ; Ab[p]strac[k]t. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: 72-74. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

336.76:338.1(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12249616

445
ЂУКИЋ, Драган Р.
        Analiza efikasnosti upravljanja kapitalom kod banaka u Crnoj Gori : magistarska teza / Dragan R. Đukić ; [mentor Đorđe Đukić]. - Beograd : [autor], 2003. - 119 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 117-119. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. u Beogradu.
(Broš.)

336.71(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11566096

446
ЈЕВТОВИЋ, Андријана
        Porez na imovinu i njegova primjena na prostoru Ex Jugoslavije-Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije : magistarski rad / Andrijana Jevtović ; [mentor Predrag Goranović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 87 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: [88-89]. - Ab[p]strakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.

336.226.2(497.1ex)(043.2)
COBISS.CG-ID 11901712

447
КНЕЖЕВИЋ, Љиљана
        Transformacija bankarskog poslovanja uz pomoć e-bankinga (na primjeru Nikšićke banke) : magistarski rad / Knežević Ljiljana ; [mentor Vujica Lazović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 82 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 79-82. - Abstract ; Abstrakt. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

336.71:004.738.5(043.2)
COBISS.CG-ID 11907344

448
КУЛИЋ, Мирко
        Финансијска тржишта / Мирко Кулић. - 3. измењено и допуњено изд. - Београд : Мегатренд универзитет, 2007 (Београд : Мегатренд универзитет). - 379 стр. : табеле, граф. прикази ; 24 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 377-379.
ISBN 978-86-7747-267-2 (брош.)336.76(075.8)
COBISS.CG-ID 139728396

449
ЛАКИЋ, Зоран
        Монетарни хаос у Црној Гори : (1941-1945) / Зоран Лакић. - [Б. м. : б. и., б. г.]. - Стр. 427-432 ; 20 cm

Резиме = Summary. - П. о.: [Новац у Црној Гори, зборник радова са научног скупа, Цетиње, 2006].336(497.16)"1941/1945"
COBISS.CG-ID 512238822

450
ЛАКИЋ, Слободан
        Adekvatnost režima monetarne politike i deviznog kursa u susret evropskim integracijama / Slobodan Lakić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [157]-174 ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj.31.

336.74(497.16)
COBISS.CG-ID 512082150

претходна
наредна