претходна
наредна

391
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Ekonomija za menadžere / Veselin Drašković. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Kotor : Fakultet za pomorstvo, 2007. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore. - Bibliografija: str. 282-284.

330(075.8)
COBISS.CG-ID 512125922

392
ДРАШКОВИЋ, Веселин
        Institucionalni uzroci ekonomskih problema crnogorske tranzicije / Veselin Drašković. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [126]-133 ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512081638

393
ЂУРОВИЋ, Гордана
        Strateški okvir za promociju izvoza Crne Gore / Gordana Đurović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [73]-84 : grafikoni ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512080614

394
        ЕКОНОМСКА слика Црне Горе : из угла националних рачуна / [одговорно лице Илија Станишић ; публикацију припремиле Бранка Шушић-Радовановић, Снежана Богојевић]. - Подгорица : Завод за статистику - Монстат, 2007 (Подгорица : АП Принт). - 49 стр. : граф. прикази, табеле ; 30 cm

Тираж 400. - Биљешке уз текст.
ISBN 978-86-85581-27-4

330.342:338.22](497.16)
COBISS.CG-ID 12330000

395
ЈАНКОВИЋ, Драгољуб
        Ekonomska politika i postprivatizacione strukturne promjene u Crnoj Gori / Dragoljub Janković. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [135]-155 : graf.prikazi ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512081894

396
КОВАЧЕВИЋ, Милан Р.
        Specifičnosti razvoja Crne Gore / Milan R. Kovačević. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [51]-58 ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512080102

397
КОСТИЋ, Милица, 1940-
        Привредни развој и демографске промјене у Црној Гори / Милица Костић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [47]-67 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.330.34:314(497.16)
COBISS.CG-ID 512061926

398
КОСТИЋ, Милица
        Ekonomska politika Crne Gore pred novim izazovima / Milica Kostić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. 21-35 ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj.31

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512079590

399
МАРКОВИЋ, Мило
        Tranzicija i privatizacija i njihove posljedice / Milo Marković. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [105]-116 ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34
COBISS.CG-ID 512081126

400
МИЛИЋ, Василије Ј.
        Друштвено-економске прилике у Црној Гори прије доношења црногорског Устава 1905. / Василије Ј. Милић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [179]-186 ; 24 cm

Литература. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.330.34(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512091110

401
        A PICTURE of Montenegro Economy : provided by the national accounts / [responsible person Ilija Stanišić ; publication prepared by Branka Šušić - Radovanović, Snežana Bogojević]. - Podgorica : Statistical office of Montenegro - Monstat, 2007 (Podgorica : AP Print). - 54 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Tiraž 200. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85581-28-1

330.342:338.22](497.16)
COBISS.CG-ID 12330256

402
РАДОЊИЋ, Бранка
        Pravci razvoja u Crnoj Gori u periodu tranzicije / Branka Radonjić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [209]-216 ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512083174

403
РАДУЛОВИЋ, Јанко
        Akcenti bitni pri koncipiranju ekonomske politike zemlje / Janko Radulović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [117]-123 ; 24 cm

Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34
COBISS.CG-ID 512081382

404
РАДУЛОВИЋ, Јанко
        Економски развој и просторни размјештај становништва у Црној Гори / Јанко Радуловић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [69]-91 ; 24 cm

Summary. - П.о.: Демографска кретања и популациони проблеми у Црној Гори. Зборник радова са научног скупа, књ. 74. ОДН, књ. 29.330.34:314(497.16)
COBISS.CG-ID 512060390

405
        TRANZICIJA u Crnoj Gori : legislativa, mediji, privatizacija / CEDEM-Centar za demokratiju i ljudska prava=Center for democracy and Human Rights. - [s l : s n], 2003. - sv. 17 ; 24 cm

Sadržaj Nasl. str. prištampanog teksta: Transition in Montenegro: legislation, media, privatisation, Report No. 17(january- march 2003). - oba teksta štampana u obrnutim smjerovima.
(Broš.)

330.342(497.16)
COBISS.CG-ID 2642701

406
ФАБРИС, Никола
        Mjere ekonomske politike za 2006. godine / Nikola Fabris. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [59]-71 : grafikoni ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16)
COBISS.CG-ID 512080358

407
ЦЕРОВИЋ, Божидар
        Aktuelna pitanja tranzicije i privatizacije - komparativni ogled : Crna Gora i Srbija / Božidar Cerović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [37]-49 ; 24 cm

Literatura. - Summary. - P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330.34(497.16:497.11)
COBISS.CG-ID 512079846

408
ШЕЋКОВИЋ, Дамјан
        Друштвано-економски односи у Црној Гори у вријеме доношења Устава из 1905. год. / Дамјан Шећковић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [165]-178 ; 24 cm

Библиографске биљешке уз текст. - Литература. - Summary. - П. о.: Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године у свом времену. Зборник радова са научног скупа ; бр. 78. ОДН ; књ. 30.330.34(497.16)"1905"
COBISS.CG-ID 512090854

409
ШОШКИЋ, Бранислав
        Otvaranje skupa / Branislav Šoškić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2006. - Str. [5]-6 ; 24 cm

P. o.: Reforme i ekonomska politika u dokumentima i praksi Crne Gore. Zbornik radova sa naučnog skupa ; knj. 79. ODN ; knj. 31.

330(497.16)
COBISS.CG-ID 512097510


331 РАД. ПОСЛОДАВЦИ. РАДНИЦИ. СИНДИКАТИ


410
ВОЈИНОВИЋ, Татјана
        Planiranje sredstava za rad u DP "Fabrika duvana" Niš : diplomski rad / Tatjana Vojinović. - Bijelo Polje : [T. Vojinović], 2002. - 46 listova ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO "JANIĆIJE I DANICA KARIĆ". - Umnoženo za odbranu.

331.103
COBISS.CG-ID 512483234

411
ВУКЧЕВИЋ, Гордана
        Politika tržišta rada Evropske unije : magistarski rad / Gordana Vukčević ; [mentor Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 83 lista ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 71-73. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

331.5.024.5:061.1ЕУ(043.2)
COBISS.CG-ID 12344848

412
ЂУРОВИЋ, Гордана
        Analiza implementacije reformskih zakona u Crnoj Gori : Zakon o zapošljavanju / Gordana Đurović, Milivoje Radović, Predrag Bošković. - Podgorica : Akcija : Ekonomski fakultet, Makromenadžment centar, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 44 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Tiraž 250. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 44.
ISBN 86-80133-25-6 (Broš.)

331.5(497.16)"1990/2001"
331.5(497.16)(094.5.072)
304(4)
331.5.024.5(4)
COBISS.CG-ID 5559312

413
КРСМАНОВИЋ, Ана
        Regulativa na tržištu rada - uticaj na (ne)zaposlenost sa posebnim osvrtom na Crnu Goru : magistarski rad / Ana Krsmanović ; mentor Danilo Šuković. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 91-94. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica, Postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija".

331.56(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 12592144

414
КУЛИЋ, Живко
        Индустријски односи / Живко Кулић. - Београд : Мегатренд универзитет, 2007 (Београд : Мегатренд универзитет). - IX, 424 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 421-424.
ISBN 978-86-7747-260-3 (брош.)331.104/.105(075.8)
COBISS.CG-ID 138930700

415
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Alati i oprema za auto servis : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [16] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

331.5(497.16)
334.722:656.1.088(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 10406672

416
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Alati i oprema za obradu drveta : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [20] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

331.5(497.16)
334.722:674.05(058.7)
COBISS.CG-ID 10405904

417
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Alati i oprema za obradu kamena : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [4] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

331.5(497.16)
334.722:552(497.16)(058)
COBISS.CG-ID 10406416

418
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Medicinska oprema i oprema za lične usluge : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [12] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

331.5(497.16)
334.722:614(058.7)
334.722:338.46(058.7)
COBISS.CG-ID 10403600

419
МАНОЈЛОВИЋ, Мишела
        Oprema-alati : [samozapošljavanje iskoristi šansu!] / [autor, urednik i tehnička priprema Mišela Manojlović]. - Podgorica : Zavod za zapošljavanje Crne Gore, 2003 ([s. l.] : Videx group). - [20] str. ; 20 cm

Tiraž 2000.
(Broš.)

331.5(497.16)
334.72:621(487.16)(058.7)
COBISS.CG-ID 10406160

420
МИРКОВИЋ, Томаш
        Problem nezaposlenosti u zemljama u tranziciji sa osvrtom na Crnu Goru : magistarski rad / Tomaš Mirković ; [mentor Milivoje V. Radović ; Komisija za odbranu rada Milivoje V. Radović, Nevenka Glišević, Žarko Božović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 91 list ; 30 cm

Bibliografija: 90-91. - Ab[p]strakt rada ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.

331.56(1-773)(043.2)
331.56(497.1)(043.2)
COBISS.CG-ID 3778829

претходна
наредна