претходна
наредна

511
ДРАКИЋ, Нина
        Liberalizacija trgovine poljoprivrednim proizvodima u okviru Svjetske trgovinske organizacije : magistarski rad / Nina Drakić ; mentor Petar Ivanović. - Podgorica : [autor], 2007. - 136 listova : graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 133-136. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Preduzetnička ekonom. Univ. Crne Gore.

339.923:061.1(100)]:631.027(043.2)
COBISS.CG-ID 12252432

512
ЂУРОВИЋ, Гордана
        Crna Gora : od spoljnotrgovinske ka evropskoj integraciji / Gordana Đurović. - Podgorica : Ekonomski fakultet, 2006 ([s.l. : s.n.]). - 117 str. : graf. prikazi, tabele ; 28 cm

339.5(497.16)
341.217.02(4-672ЕУ:497.16)
COBISS.CG-ID 512094952

513
ЖУГИЋ, Ђуро
        Marketing u savremenoj trgovini s osvrtom na preduzeće "Veletex" AD : magistarski rad / Đuro Žugić ; mentor Božo Mihailović. - Podgorica : [autor], 2007. - 75 listova ; 30 cm

Bibliografija: 74-75. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak., Univ. Crne Gore.

339.138(043.2)
COBISS.CG-ID 12244240

514
ЗЕКОВИЋ, Александар
        Politički kriterijumi u procesu stabilizacije i pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji : magistarski rad / Aleksandar Saša Zeković ; [mentor Gordana Đurović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 97 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 94-96. - Apstrakt ; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak.
(Pl.)

339.924:342(497.16)]:061.1(4)ЕУ
COBISS.CG-ID 3778317

515
        IZVJEŠTAJ o napretku Crne Gore za 2006 ; Crna Gora: evropsko partnerstvo za 2006. / [urednica Daliborka Uljarević]. - Podgorica : Centar za građansko obrazovanje : Centar za razvoj nevladinih organizacija : Evropski pokret u Crnoj Gori, 2007 (Podgorica : Studio Mouse). - 90 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Izvještaji)

Kor. nasl. - Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-85591-08-2 (Centar za građansko obrazovanje) ISBN 978-86-85579-22-6 (Centar za razvoj nevladinih organizacija)

339.923:[4-672ЕУ:497.16)"2006"(060.55)
341.232.3(4:497.16)"2006"(060.55)
COBISS.CG-ID 11298320

516
КОСТИЋ, Милица
        Улога тржишта у транзицијском и посттранзицијском процесу / Милица Костић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 55-72 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.339.13:330.342
COBISS.CG-ID 512220646

517
ЛУЧИЋ, Биљана
        Proces globalizacije svjetske privrede i Rusija : magistarski rad / Biljana Lučić ; mentor Sonja Bjeletić. - Podgorica : [autor], 2007. - 105 str. ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Rezime ; Abstract. - Bibliografija: str. 102-[106]. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak.Univ. Crne Gore.

339:005.44(100:470+571)(043.2)
COBISS.CG-ID 11908624

518
МИХАИЛОВИЋ, Божо
        Osnovi marketinga / Božo Mihailović. - Podgorica : CIP, 2007 (Podgorica : AP Print). - VIII, 258 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Tiraž 450. - Bibliografija uz svako poglavlje.
(Broš.)

339.138(075.8)
COBISS.CG-ID 12763408

519
НИКОЛИЋ-Вучинић, Аријана
        Stvaranje zone slobodne trgovine na prostoru Jugoistočne Evrope : magistarski rad / Arijana Nikolić Vučinić ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Sonja Bjeletić, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 62 lista ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 59-62. - Ekonomski fak., Podgorica.

339.5/.9(4-191.2)(043.2)
COBISS.CG-ID 3733005

520
ОТАШЕВИЋ, Нада
        Implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti ekološke politike : magistarski rad / Nada Otašević ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 81 list ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 80-81. - Apstract. - Umnoženo za odbranu. - Ekonomski fak., Podgorica.
a) Европска унија - Придруживање - Црна Гора - Магистарски радови

339.92(4-672EU:497.16)(043.2)
502.131.1(043.2)
502/504(497.16):061.1ЕУ(043.2)
COBISS.CG-ID 3732493

521
ПЈЕРОТИЋ, Љиљана
        Analiza efekata liberalizacije trgovine zemalja Jugoistočne Evrope : magistarski rad / Ljiljana Pjerotić ; [mentor Gordana Đurović ; komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Sonja Bjeletić, Danijela Jaćimović]. - Podgorica : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 90 listova : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: list 86-90. - Abstract. - Ekonomski fak., Podgorica.

339.5/.9(4-12)(043.2)
339.92(4-627EU:497.6)
339.5.012.42(4-12)(043.2
COBISS.CG-ID 3738125

522
САЛАГИЋ Цековић, Аида
        Značaj liste koncesija u oblasti roba u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji : magistarski rad / Aida Salagić Ceković ; [mentor Gordana Đurović ; [komisija za odbranu rada Gordana Đurović, Danijela Jaćimović, Milivoje Radović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 73 lista : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 68-72. - Mag. rad., Ekonom. fak., Podgorica, 2007.
a) Свјетска трговинска организација - Приступање - Концесије - Црна Гора - Магистарски радови

339.923:061.1(100)]:339.542.4(497.16)(043.2)\\ . COBISS.CG-ID 3788045

523
        SPORAZUM o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini : CEFTA 2006. - Podgorica : Ministarstvo za ekonomski razvoj, 2007 (Podgorica : 3M Makarije). - 480 str. : tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Republika Crna Gora. - Tiraž 500. - Neki tekstovi uporedo na eng. i srp. jeziku. - Bilješke uz tekst.
(Broš.)

339.54:061.1CEFTA(4-191.2)
COBISS.CG-ID 11664144

524
        SPORAZUM o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Crne Gore, sa druge strane : privremeni Sporazum o trgovini i srodnim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane i Republike Crne Gore, sa druge strane : aneksi : protokoli. - Podgorica : Vlada Crne Gore, 2007 (Beograd : Publikum). - 526 str. : tabele ; 29 cm

Tiraž 1000. - Uvod / Gordana Đurović: str. 5.
ISBN 978-86-85751-02-8 (broš.)
a) Европска заједница - Анекси - Протоколи

339.923:061.1EU(4)
341.217(4-672EU:497.16)
COBISS.CG-ID 12288528

525
СТОЈКОВИЋ, Бранко
        Deregulacija tržišta električne energije : tehnički i pravni aspekti / Branko Stojković, Vesna Stojković. - Nikšić : Elektroprivreda Crne Gore, Centar za odnose sa javnošću-izdavačka djelatnost, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - IX, 320 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 319-320. - Sadrži i: Nacrt Zakona o energetici Crne Gore.

339.13:621.31
338.5:621.31
339.565:621.3
620.9(497.16)(094.5.072)
COBISS.CG-ID 2140429

526
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
        Osnovi carinskog prava Evropske unije / Filip Turčinović. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2007 (Podgorica : Pobjeda). - 141 str. ; 24 cm

Tiraž 120. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 137-138.
ISBN 978-86-85755-08-8

34:339.543:[339.923:061.1ЕУ(075.8)
COBISS.CG-ID 11485456

527
ЧАБАРКАПА, Бојана
        Uticaj investicija na razvoj Crne Gore : magistarski rad / Bojana Čabarkapa ; [mentor Predrag Goranović]. - Pdgorica : [autor], 2007. - 80 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Izvod rada ; Abstact. - Bibliografija: 78-80. - Umnoženo za odbranu. - Ekon. fak., Mag. studije, Univ. Crne Gore.

339.727.22:338.34.055.2(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11890704

528
ШИБАЛИЋ, Драгана
        CARDS program EU u procesu pridruživanja Crne Gore : magistarski rad / Šibalić Dragana ; [mentor Gordana Đurović]. - [S. l. : [s. n.], 2007 ([s. l. : s. n.]). - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Bilješke uz tekst. - Abstrakt ; Apstrakct. - Bibliografija: 73-74. - Umnoženo za odbranu. - Univ. Crne Gore, Ekonomski fak., Podgorica.
a) Европска унија - Финансијска помоћ - Црна Гора - Магистарски радови

339.92:061.1ЕУ]:336(497.16)(043.2)
COBISS.CG-ID 11902736

529
ШУКОВИЋ, Срђан
        Reforma MMF-a i položaj zemalja članica sa posebnim osvrtom na proces pristupanja MMF-u : magistarski rad / Srđan Šuković ; [mentor Danijela Jaćimović]. - Podgorica : [autor], 2007. - 76 listova : graf. prikazi ; 31 cm

Bilješke uz tekst. - Bibliografija: listovi 75-76. - Umnoženo za odbranu. - Ekonom. fak. Univ. Crne Gore.
a) Међународни монетарни фонд - Реформа - Платнобилансно прилагођавање - Магистарски радови

339.732.4(043.2)
COBISS.CG-ID 12240400


34 ПРАВО. ЗАКОНОДАВСТВО


530
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Iz pravnog života srednjovjekovnih primorskih gradova / Nevenka Bogojević-Gluščević. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Print). - 180 str. ; 23 cm : faks. - (Biblioteka Posebna izdanja / Kulturno-prosvjetna zajednica)

Tekst na srp.i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Predgovor / Jelena Danilović, Sima Avramović: str. 6-8. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 167-174. - Rezimei na engl. jeziku uz pojedina poglavlja. - Registar.

34(497.16:262.3)"13/14"
COBISS.CG-ID 1866253

531
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Римско право и европски идентитет : утицај римског права на модерно европско право / Невенка Богојевић-Глушчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2007. - Стр. 223-227 ; 24 cm

Литература уз текст. - Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука ЦАНУ ; бр. 18.34(37):34(4)
COBISS.CG-ID 512222182

532
БУДВАНСКИ правнички дани. Савјетовање правника Актуелна питања савременог законодавства (2007 ; Будва)
        Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 11-15. jun 2007., Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Perović]. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007 (Petrovaradin : Futura). - 492 str. ; 24 cm

Zbornik sadrži jedan rad na engleskom jeziku. - Tiraž 600. - Bilješke uz tekst. - Sadržaj s nasl. str.: Ugovorni, svojinski i privredno pravni odnosi ; Harmonizacija zakonodavstva sa pravom Evropske unije ; Upravno zakonodavstvo, rad i radni odnosi
(Broš.)

34(497.11)(082)
34(497.16)(082)
COBISS.CG-ID 13687312

533
ЛОПИЧИЋ, Војислав М.
        Stevo Lukin Lopičić Šako iz Ceklina / Vojislav M. Lopičić. - Beograd : V. M. Lopičić, 2007 (Beograd : BIG štampa). - 602 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-910725-0-6

34:929 Лопичић С.
94(497.16)
COBISS.CG-ID 144320780

534
НИКЧЕВИЋ, Томислав
        Izabrani radovi / Tomica Nikčević ; priredio Mijat Šuković. - Podgorica : Pravni fakultet, 2007 (Cetinje : IVPE). - 576 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Baština / Pravni fakultet, Podgorica)

Tiraž 300. - Posvećenost Tomice Nikčevića istorijsko-pravnom nasljeđu Crne Gore / Branislav Kovačević: str. 5-32. - Podaci o prvom objavljivanju ovdje objavljenih radova: str. 565. - Bibliografija dr Tomice Nikčevića: str. 566-571. - Bilješke uz tekst.
ISBN 978-86-509-0044-4

34(497.1))(091)(082)
94(497.16)(082)
32:929 Никчевић Т.
016:929 Никчевић Т.
COBISS.CG-ID 12240656

535
ПОПОВИЋ, Ђорђе
        Право и суд у Црној Гори / Ђорђе Поповић ; превео с њемачког и приредио Томислав Бекић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 118 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подорица)

Превод дјела: Recht und Gericht in Montenegro / Georg Popović. - Тираж 1000. - Напомена уз превод / Томислав Бекић: стр. 113.
ISBN 86-495-0175-3

34(497.16)(091)
347.97/.99(497.16)(091)
COBISS.CG-ID 4535056

536
ТАПУШКОВИЋ, Бранислав
        Правда и кривда : разговори са Браниславом Тапушковићем / [разговор водио] Милош Јевтић. - Београд : Београдска књига, 2007 (Нови Сад : Будућност). - 326 стр. : фотогр. ; 22 cm. - (Колекција Одговори ; књ. 161)

Тираж 1000.
ISBN 978-86-7590-167-9

34:929 Тапушковић Б.(047.53)
COBISS.CG-ID 137726476

537
ЦРНА Гора. Закони
        Републички закони и други прописи Републике Црне Горе. - Подгорица : Службена штампа, 2007 (Нови Сад : Графомаркетинг). - 850 стр. : граф. прикази ; 28 cm

Тираж 1000.
ISBN 86-909399-0-3

34(497.16)
COBISS.CG-ID 10890768

538
ЦРНА Гора. Закони
        Republički zakoni i drugi propisi Republike Crne Gore [Elektronski izvor]. - Podgorica : Službena štampa, 2007 (Novi Sad : Grafomarketing). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : graf. prikazi, tekst ; 12 cm

Tiraž 500.
ISBN 86-909399-1-1

34(497.16)
COBISS.CG-ID 10897424

539
ШУКОВИЋ, Мијат
        Istorija zakonodavstva Crne Gore 1796-1916 / Mijat Šuković. - Podgorica : CID, 2007 (Beograd : Birograf). - 447 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Crna Gora / CID, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješke uz tekst. - Biografski podaci o autoru: str. 445-447. - Resume. - Registar.
ISBN 978-86-495-0328-1

34(497.16)(095.4.072)"1796/1916"
COBISS.CG-ID 11316752


340 ПРАВО УОПШТЕ. ПРАВНИ МЕТОДИ И ПОМОЋНЕ НАУКЕ


540
БОГОЈЕВИЋ-Глушчевић, Невенка
        Правни обичаји у римској јуриспруденцији и Општем имовинском законику за Књажевину Црну Гору / Невенка Богојевић-Глушчевић. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 2006. - Стр. [131]-159 ; 24 cm

Summary. - П. о.: Гласник Одјељења друштвених наука, бр. 17.340.14(497.16)
347.2(497.16)
COBISS.CG-ID 512073446

претходна
наредна