претходна
наредна
1021
BEĆKOVIĆ, Matija
        Random targets / Matija Bećković ; translated by Drenka Willen. - Novi Beograd : Oktoih, 2002 (Užice : Lapčević). - 93 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Savremenici / Oktoih, Beograd)

Izvornik na srp. jeziku. - Tiraž 1000. - Author note: str. 93.

ISBN 86-7659-110-5

821.163.4-7
COBISS.CG-ID 191398407

1022
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Ко је ко стварно у Србији : (п)антологија српске паламудике / Исидора Бјелица. - Београд : Књига комерц, 2002 (Београд : Књига комерц). - 223 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања)

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 221-222.

ISBN 86-83583-35-7 (Брош.)


821.163.4-7
COBISS.CG-ID 7679504

1023
ВЛАХОВИЋ, Владислав
        Помамљени / Владислав Влаховић ; [карикатуре Горан Ћеличанин, Оливер Росо]. - Београд : Гутенбергова Галаксија, 2002 (Ваљево : Штампарија Топаловић). - 86 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Студија ; књ. 23)

Тираж 750. - "Црногорци, Срби и Диоклецијани" / Радивоје Бојичић: стр. 79-81. - О писцу: стр. 83.

ISBN 86-7058-195-7 (2002)

821.163.4-7
COBISS.CG-ID 6144016

1024
КОПРИВИЦА, Драгослава
        Скице за ново доба / Драгослава Копривица. - Београд : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 97 стр. ; 17 cm

Тираж 1000. - Скице за нову сензибилност / Момо Капор: стр. 7-9. - Поговор / Михајло Марковић: стр. 97.

(Брош.)


821.163.4-7
COBISS.CG-ID 6195216

1025
КОПРИВИЦА, Драгослава
        Скице за ново доба / Драгослава Копривица. - Београд : Октоих, 2002 (Ужице : Лапчевић). - 97 стр. ; 17 cm

Тираж 1 000. - Скице за нову сензибилност / Момо Капор: стр. 7-9. - Поговор / Михајло Марковић: стр. 97. - На пресавијеном дијелу кор. листа ауторова слика и биљешка о њему.

ISBN 86-7659-271-3 (брош.)


821.163.41-7
COBISS.CG-ID 101687052


821.163.4-83 РАСПРАВЕ О РАЗЛИЧИТИМ ТЕМАМА


1026
КОЊЕВИЋ, Веселин
        Svjedoci jednog vremena : odabrani intervjui / Veselin Konjević. - Bijelo Polje : Poljepress, 2002 (Beograd : Verzal). - 239 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 500. - Čari neposrednog svjedočenja / Rajko Cerović: str. 5-8. - Napomena autora: str. 234. - Bilješka o autoru sa njegovom slikom: str. 235.

821.163.4-83
COBISS.CG-ID 5466896

1027
МИЛИЧИЋ, Божидар И.
        Kilibarda : mozaik likova, pogleda, misli, ideja, riječi : (razgovori sa Novakom Kilibardom) / Božidar Ilijin Miličić ; [fotografije Savo Prelević]. - Podgorica : B. I. Miličić, cop. 2008 ([Podgorica] : Grafo-Bale). - 409 str. : fotografije N. Kilibarde ; 24 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-907873-2-6

821.163.4:929 Килибарда Н.(047.53)
COBISS.CG-ID 12732176

1028
СИМОНОВИЋ, Будимир
        Никад краја тамницама : Лалићеве подуке и поруке / Будо Симоновић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 355 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Библиографија дјела М. Лалића: стр. 353.
На прелим. стр. посвета аутора: Централној библиотеци Цетиње, Будо Симоновић априла 2003. год.: Р 2 732: ЦНБЦТ

ISBN 86-419-0211-2 (брош.)

821.163.4-83
82:92 Лалић М.
COBISS.CG-ID 7008528


821.163.4-84 ИЗРЕКЕ. АФОРИЗМИ. ПОСЛОВИЦЕ


1029
БУЛАТОВИЋ, Ранко
        Sat na katedrali / Ranko Bulatović. - Novi Sad : R. Bulatović, 2002 (Novi Sad : Delfin Grafoteka). - 46 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-84
821.163.4-7
COBISS.CG-ID 6161936

1030
БУЛАТОВИЋ, Ранко
        Srca čovečanstva / Ranko Bulatović. - Novi Sad : R. Bulatović, 2002 (Novi Sad : Delfin Grafoteka). - 72 str. : crteži ; 21 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 7364880

1031
ВУЈОТИЋ, Војислав А.
        Варнице народног духа / Војислав А. Вујотић. - [Б. м. : б. и.], [1998]-2002. - Књ. <1-4> ; 21 cm

Досадашњи садржај:
[Књ. 1].- Дуга [тј.] Цетиње : Штампарија Обод, 1998 (Цетиње : Обод).- 375 стр.- Тираж 500. - Смијех као лијек/ Вукале Ђерковић: стр. 13-23.
Књ. 2.- Подгорица : Покрет, 2000 (Подгорица : Покрет).- 616 стр.- Тираж 500.- На корицама слика аутора и кратка биографија.
Књ. 4. - 2002 (Подгорица : HKS Spektar) - 239 str. + U ovoj knjizi su se potkrale, pored ostalih, sljedeće štamparske greške ([1] list). - Tiraž 500. - O piscu (zad. kor. list). - На насл. стр. посвета аутора с потписом: "Марини и Душану, за душевну храну, срдачно Чика Војо, у Дуги 28.05.2003" ; Лист са исправкама налијепљен на прелим. стр. ; Примјерак је оштећен на кор. листовима, хрпту (искрзани по ивицама), и на листу исправки и зад. кор. листу исправкама хемијском оловком.: иПб6ДЈМ\н568\x4: ЦНБЦТ

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 5993488

1032
        ZALUDNICA / Branko N. Rakočević priređivač. - Beograd : Centar ; Bijelo Polje : Centar za kulturu " Vojislav Bulatović Strunjo", 1997-2002 (Beograd : MST "Gajić"). - 5 knj. ; 21 cm

Sadržaj:
[1]. - 1997. - 351 str. - Kor. nasl. - Tiraž 400. - Beleška o piscu: str. 345-347.
2. - 1998. - 392 str. - Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. 391-392.
3. - 1999. - 423 str. - Tiraž 400. - Beleška o piscu: str. 387-389. - Registri.
5 . - 2002 . - Tiraž 400. - Beleška o piscu: str. 413-415 . - Registar.

ISBN 86-82021-08-0 (Zbirka)
ISBN 86-82021-06-4 ! (1)
ISBN 86-82021-06-4 ! (3)
ISBN 86-81287-23-0 (5)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 3234576

1033
        КРИСТАЛИ духа / [приредио] Бранко Конатар ; [фотографије Горан Милићевић]. - Београд : Универзитетски књижевни клуб "Бранко Миљковић" Студентски град, 2002 (Бијељина : МД Графика). - 114 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 500. - Ријеч приређивача / Бранко Конатар: стр. 3-4. - Кристали духа / Ратко Божовић: стр. 5-7.

ISBN 86-82939-06-1 (Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 4604944

1034
КУЛИЋ, Живко
        У кожи свога народа : афоризми / Живко Кулић. - Београд : Радничка штампа, 2002 (Београд : Култура). - 183 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 86-7073-088-X

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 5913616

1035
ЛАИНОВИЋ, Цветко
        Стид од ријечи / Цветко Лаиновић ; [цртежи Цветко Лаиновић]. - Рашка : Градац, 2002 (Рашка : Грамис). - 67 стр. : цртежи ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 86-82497-29-8 (Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 7637264

1036
НИКОЛАИДИС, Јован
        Mirta Mandre / Jovan Nikolaidis. - Ulcinj : Plima, 2002 ([s.l. : s.n.]). - 97 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Gnom)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 7406352

1037
РАДЕНОВИЋ, Драган
        Време ку(р)вања / Драган Рајков Раденовић ; [илустрације Босиок Дору]. - Београд : Д. Раденовић, 2002 (Београд : МСТ Гајић). - 143 стр. : цртежи ; 21 cm

Тираж 500. - Горки хумор бодрог духа : од актуелне сатире до иронизације историје / Витомир Теофиловић: стр. 141-143.

ISBN 86-903457-0-1 (Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 7286032

1038
        РУЖА на Титанику : антологија Смедеревског круга / [приређивач] Радивоје Рале Дамјановић. - Смедерево : Арка, 2002 (Смедерево : "Радојковић"). - 155 стр. ; 21cm. - (Едиција Антологије / Арка, Смедерево)

На кор.: Антологија афоризама. - Тираж 500. - Ружа на Титанику или свест о нама / Радивоје Рале Дамјановић: стр. 5-6.

ISBN 86-7610-001-2 (Брош.)


821.163.4-84(082.2)
COBISS.CG-ID 5583376

1039
ТОФЧЕВИЋ, Дејан
        Crno na belo : aforizmi / Dejan Tofčević. - Podgorica : ZID, 2002 (Podgorica : Grafo Crna Gora). - 77 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 300. - Dejan Tofčević: "Crno na belo" / Vladislav Vlahović: str. 5-6. - Beleška o autoru: str. 77.

(Broš.)

821.163.4-84
COBISS.CG-ID 7307280

1040
ЋУЛАФИЋ, Влајко
        Пилотина / Влајко Ћулафић. - Подгорица : Публикум, 2002 (Беране : Рачунари). - 31 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Искра / Публикум, Подгорица)

Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 29.

(Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 4497680

1041
        УКЛЕТА јабука / приредио Славко Ивановић. - Подгорица : Феникс, 2002 (Београд : Принт). - 215 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Логос)

Тираж 300. - Биљешка о писцу: стр. 213.


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 8807184


821.163.4-9 ОСТАЛЕ ВРСТЕ КЊИЖЕВНОСТИ


1042
ДОШЉАК, Слободан
        Истините лажи : питалице / Слободан Дошљак Бећо. - Рожаје : Дјечји вртић, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 48 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Славуј)

Тираж 2000.

(Брош.)


821.163.4-98
COBISS.CG-ID 7371536

1043
РАДОВИЋ, Видак
        Biće i utvara / Vidak Radović ; [crteži Jelena Radović]. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; no 18)

Tiraž 300.

(broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 8008208

1044
РАДОВИЋ, Видак
        Velika negacija / Vidak Radović ; [crteži Jelena Radović]. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2002 (Novi Sad : Prosveta). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; no 10)

Tiraž 300.

(broš.)

821.163.4-9
COBISS.CG-ID 8008464


821.163.4-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА. ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ


1045
БЕЋИРОВИЋ, Комнен
        Борба за Ловћен Његошев / Комнен Бећировић. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : Светигора). - 206 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Посебна издања ; књ. 16)

"Поводом тридесетогодишњице рушења Његошеве капеле на Ловћену" ---> спор. насл. стр. - Тираж 2000. - Библиографија и биљешке уз текст.

(Брош.)
a) Његошева капела - Полемике b) Његошев маузолеј - Полемике

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 5408784

1046
ДАВИДОВИЋ, Блажо
        Ako vam ništa nije jasno, to je znak da ste normalni / Blažo Davidović. - Podgorica : Oktoih, 2002 (Užice : "Lapčević"). - 280 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Tekst / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 281.

ISBN 86-7659-273-X

821.163.4-92
COBISS.CG-ID 4418832


821.163.4-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


1047
АЛЕЧКОВИЋ, Мира
        Звездане баладе / Мира Алечковић ; [приредио Момир Војводић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 86 стр. ; 20 cm. - (Домаћа лектира за III разред основне школе / Завод за уџбенике и наставна средства, Подгорица)

Тираж 5000. - О писцу и дјелу / Момир Војводић: стр. 5-6

ISBN 86-303-0552-5 (Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5021200

1048
        АНТОЛОГИЈА драмских текстова за децу : [краће монодраме, сценске игре, драмолети, једночинке, игрокази, скечеви] / [приредио] Милутин Ђуричковић. - Београд : Bookland, 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 226 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Bookland, Београд)

Тираж 1000. - Писци и дела: стр. 207-216. - Речник мање познатих речи: стр. 217-221.

ISBN 86-7182-111-0

821.163.4-93-2(082.2)
COBISS.CG-ID 6142480

1049
БЛЕЧИЋ, Миленко
        Школа на облаку / Миленко Блечић ; [илустрације Данка Кркељић Пејановић]. - Подгорица : Књижевни лист "Осмијех", 2002 (Подгорица : Покрет). - 55 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Соколић : савремена црногорска књижевност за дјецу ; коло 21)

Слика аутора. - Тираж 300. - Љепота завичаја / Милутин Ђуричковић: стр. 53-54. - Биљешка о писцу: стр. 55.


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 8874256

1050
        ВЕЛИКИ мали свет : зборник песама за децу / [приредио] Радомир Мићуновић. - Нова Пазова : Бонарт, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 228 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Сигма)

Слика аутора. - Тираж 1 000. - Рекли су о аутору / Милован Витезовић ... [и др.]:стр. 213-224. - Подаци о писцу: стр. 225.

ISBN 86-503-0011-1

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 97227788

претходна
наредна