претходна
наредна
1051
ВЕШОВИЋ, Љубинка
        О свему што волим / Љубинка Вешовић ; [илустрације Весна Вешовић]. - Подгорица : Књижевни лист "Осмијех", 2002 (Подгорица : Принт). - 69 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Соколић : савремена црногорска књижевност за дјецу ; коло 21)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: 69.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 8874512

1052
ВИТЕЗОВИЋ, Милован
        Лајање на звезде / Милован Витезовић ; [приредио Драган Лакићевић]. - Београд : Bookland, 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 206 стр. ; 20 cm. - (Српска књижевност за децу / Bookland, Београд ; коло 8)

Тираж 1000. - Поговор: Авантуре језика и хумора / Драган Лакићевић: стр. 191-195. - Хронологија живота и рада Милована Витерзовића: стр. 197-202.

ISBN 86-7182-104-8

821.163.4-93-31
COBISS.CG-ID 5376016

1053
VLAHOVIĆ, Veselina
        Barátság / [Veselina Vlahović ; magyar fordítás Gerold Ákos]. - Újvidék : Presmedij, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Kandúr doki ; 3)

Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

(Broš.)

821.163.4-93-343.4
COBISS.CG-ID 6587408

1054
ВУКАДИНОВИЋ, Милица
        Мост на Ибру : северни дио Косовске Митровице / Милица Вукадиновић ; [илустрације Милица Вукадиновић и Мирјана Танић Ћ.]. - Пожаревац : Српска кућа, 2002 (Петровац на Млави : "Стојадиновић"). - 102 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Млади таленти ; књ. 2)

Тираж 500. - Сећање / Мира Алечковић: стр. 5-6.

ISBN 86-903585-0-1 (Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7287568

1055
ВУКОВИЋ, Владислав
        Đačko doba / Vladislav Vuković. - Podgorica : Omladinska muzičko-poetska asocijacija, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 140 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars juventas)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 4610320

1056
ВУЛАНОВИЋ, Никола
        Bistra vrela / Nikola Nino Vulanović. - Podgorica : Književni list za djecu "Osmijeh", 2002 (Podgorica : Specijal grafik). - 88 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Sokolić : savremena crnogorska književnost za djecu i mlade ; kolo 21)

Tiraž 200. - Pjesme originalnog pjesničkog izraza / Žarko L. Đurović: str. 85-86. - Bilješka o piscu: str. 87-88.

(Broš.)

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4535824

1057
ДАРМАНОВИЋ, Миодраг
        Ићи ћу негдје далеко / Миодраг Дармановић ; [илустрације Анђа Вуковић]. - Подгорица : Дам, 2002 (Бар : Штампарија Бар). - 73 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија)

Тираж 150.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4215312

1058
ДОШЉАК, Слободан
        Срећан пут / Слободан Дошљак - Бећо. - Подгорица : КНО, 2002 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 45 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Чардак)

Тираж 4000.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 6127632

1059
ЂОНОВИЋ, Дејан
        Срце ми је шарено : пјесме за дјецу и родитеље и њихове пријатеље / Дејан Ђоновић ; [илустрације Вјекослав Бојат]. - Подгорица : Књижевни лист за дјецу "Осмијех" : Sound records, 2002 (Подгорица : [б.и.]). - 94 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Соколић, савремена црногорска књижевност за дјецу и младе ; коло 21)

Слика аутора. - Тираж 1000. - Биљешка о писцу: стр. 90.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4977680

1060
ЂУРИЧКОВИЋ, Милутин
        Дечак који је прогутао море / Милутин Ђуричковић. - Београд : Књиготека, 2002 (Београд : Јуниор). - 59 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300.

ISBN 86-83747-03-4 (Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 6118672

1061
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Дјед из снова / Живко Ђурковић. - Београд : Interpress, 2002 (Београд : Interpress 1847). - 129 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Царске двери)

Тираж 500.

ISBN 86-7561-014-9 (Брош.)


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 5150480

1062
ЈОВАНОВИЋ, Борислав
        Приче са седмог спрата / Борислав Јовановић ; [илустрације Борислав Јовановић]. - Подгорица : Осмијех, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 112 стр. : илустр. ; 21 cm

О писцу: стр. 110.

(Брош.)


821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 6484240

1063
КАРАНИКИЋ, Марко
        Maslina mirom miriše / Karanikić Marko. - Bar : Mediteranski centar fotografije, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - [48] listova : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka mladih autora)

Slika autora. - Tiraž 300. - Bilješka o M. Karanikiću: str. 3.

821.163.4-93-1
821.163.4-93-32
COBISS.CG-ID 5789968

1064
КАРАЏИЋ, Радован
        Има чуда - нема чуда / Радован Караџић ; цртежи Момо Капор. - [(3. изд.), 1. изд. са цртежима Мома Капора)]. - Београд : ИГАМ, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 40 стр. (од тога 2 на пресавијеним листовима) : илустр. ; 22 x 23 cm

Тираж 1500. - О песнику: стр. [43-44].

ISBN 86-83927-01-6

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7376400

1065
КЕКОВИЋ, Петар
        Зец и бумбар / Петар Кековић. - Нови Сад : Бистрица, 2002 (Нови Сад : МБМ плас). - 85 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / Бистрица, Нови Сад)

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 79.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5358608

1066
КНЕЖЕВИЋ, Љубисав
        Кућа на небу / Љубисав Кнежевић ; [илустрације Ксенија-Беба Секулић]. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 68 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Дјечја поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 65.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4546832

1067
КОРАЋ, Мишо Л.
        Солитер у подруму / Мишо Л. Кораћ. - Ријека Црнојевића : Ободско слово, 2002 (Подгорица : Покрет). - 74 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Сунце)

Тираж 500. - Рекли су.../ Милутин Ђуричковић, Соња Томовић: стр. 69-71. - [Биљешка о аутору]: стр. 71.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 8801552

1068
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Бајка о јабуци / Драган Лакићевић. - 3. изд., [1. Деретино изд.]. - Београд : Дерета, 2002 (Београд : Дерета). - 221 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Венац / Дерета, Београд ; коло 2, књ. 6)

Према изворима ван књиге, 1. изд. 1994, Српска књижевна задруга, Београд. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 215-217. - Бајка о јабуци / Весна Алексић: стр. 207-213. - Мање познате речи и изрази: стр. 203-205.

ISBN 86-7346-212-6 (Брош.)


821.163.4-93-31
821.163.4.09-93-31
COBISS.CG-ID 6137104

1069
МАКСИМОВИЋ, Десанка
        Изабране пјесме / Десанка Максимовић, Душан Ђуришић ; [приредио Вукале Ђерковић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 64 стр. ; 20 cm. - (Домаћа лектира за III разред основне школе)

Тираж 5000. - О писцу и дјелу / Вукале Ђерковић: стр. 7-8, 45-46.

ISBN 86-303-0557-6 (Брош.)


821.163.4-93-1(082)
COBISS.CG-ID 5020944

1070
МИЛОШЕВИЋ, Велимир
        Звјездарница / Велимир Милошевић. - Подгорица : Књижевни лист за дјецу "Осмијех", 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 101 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Соколић : избор из црногорске књижевности за дјецу и младе ; коло 1, књ. 2)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 87. - Лирска метафора дјетињства / Никола Ковач: стр. 89-101.


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 8866320

1071
МИТРОВИЋ, Митар
        Принцезице и принц : песме за децу / Митар Митровић. - Београд : М. Митровић, 2002 (Београд : Оникс). - 61 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Могуће и немогуће у поезији др Митра Митровића / Томислав Милошевић: стр. [65].
На насл. стр. потпис аутора: Р1 609: ЦНБЦТ

ISBN 86-903249-0-9 (Брош.)


821.163.41-93-1
COBISS.CG-ID 6085648

1072
МИЋУНОВИЋ, Радомир
        Малишани и великани / Радомир Мићуновић ; [илустрације Свем и.е. Светлана Мићуновић]. - Нова Пазова : Бонарт, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 67 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Жар птица)

Слика аутора. - Текст поезије штампан само на непарним стр., а илустр. на парним стр. књиге. - Тираж 1000. - Од повоја до ловорика / Душко Трифуновић: стр. [69]. - Радомир Мићуновић: стр. [71].

ISBN 86-503-0013-8

821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7357712

1073
ОБРАДОВИЋ, Славољуб
        Прилози књижевној критици. 3, О поезији за децу Гордане Брајовић / Славољуб Обрадовић. - [1. изд.]. - Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић", 2002 (Ниш : Бона фидес). - 119 стр. ; 21 cm

Тираж 200.

ISBN 86-83839-08-7 (Брош.)


821.163.4.09-93-1
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 7334160

1074
ОДАЛОВИЋ, Мошо
        Педесет и пет песама : [за децу, наравно] / Мошо Одаловић. - Смедерево : Смедеревска песничка јесен, 2002 (Смедерево : "Радојковић"). - 123 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Златни кључић ; књ. 9)

Тираж 500. - Мошо, добри џин који пише песме / Драган Лукић: стр. 9-10. - Богомдан дечији лирик / Перо Зубац: стр. 122-123.

ISBN 86-84201-00-0 (Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7358480

1075
        ONO dvoje : antologija crnogorske ljubavne poezije za djecu / [priredio] Dušan Đurišić. - Podgorica : Književni list za djecu "Osmijeh", 2002 (Podgorica : Print). - 88 str. : slike autorâ ; 21 cm. - (Biblioteka Sokolić. Savremena crnogorska kjiževnost za djecu i mlade ; kolo 21)

Tiraž 500. - Crnogorska književnost za djecu i mlade / Dušan Đurišić: str. 83-88.

(Broš.)

821.163.4-93-1(082.2)
821.163.4.09-93-1
COBISS.CG-ID 5808400

1076
ОТАШЕВИЋ, Виолета
        Мјесец чобан жутог стада / Виолета Оташевић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 64 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сазвјежђе)

Тираж 500. - Прва књига / Драгослав Милачић: стр. 61.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 4710160

1077
ПАВИЋЕВИЋ, Викторија
        Поново бих да се родим / Викторија Павићевић ; [илустрације и вињете Бојан Матуновић]. - Подгорица : Књижевни лист "Осмијех", 2002 (Подгорица : HKS Spektar). - 46 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека за дјецу Први лет)

Слика аутора. - Тираж 300. - Свијет виђен очима дјетета / Мирјана Рајовић: стр. 46. - Биљешка о аутору: стр. 46.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 8866576

1078
ПОЛОВИЋ, Снежана
        Оловка срца : пјесме / Снежана Половић. - Даниловград : Графички центар, 2002 (Даниловград : Графички центар). - 35 листова ; 21 cm

Тираж 1000.

(Брош.)


821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 5825552

1079
        ПРВИ кораци / [приређивач Драгомир Ћулафић]. - Нови Београд : Народна библиотека "Вук Караџић", 2002 (Нови Београд : ГМТ). - 66 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Првијенац ; 10)

Слика приређивача. - Тираж 400. - Златна дуга стихова / Драгомир Ћулафић: стр. 3. - Драгомир Ћулафић: домаћин песничког дружења најмлађих новобеоградских песника: стр. 5-6.

ISBN 86-83959-01-5 (Брош.)


821.163.4-93-1(082.2)
COBISS.CG-ID 7012368

1080
        ПРИЛОЗИ књижевној критици. 4, Зборник радова о поезији за децу Гордане Брајовић / Славољуб Обрадовић ; приредио Славољуб Обрадовић. - Изд. 1. - Ниш : Књижевна заједница "Вељко Видаковић", 2002 (Ниш : Бона Фидес). - 200 стр. ; 21 cm

Тираж 200. - Уместо предговора / Слободан Обрадовић: стр. 5-8.

ISBN 86-83839-12-5

821.163.41.09-93 Брајовић Г.(082.2)
COBISS.CG-ID 100687628

претходна
наредна