претходна
наредна
991
РАОНИЋ-Симуновић, Весна
        Приче испод пода / Весна Раонић - Симуновић. - Подгорица : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 141 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000.

ISBN 86-7659-268-3 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4225296

992
РАЦКОВИЋ, Миодраг
        Strasne sestre / Miodrag Racković. - Beograd : Apostrof, 2002 (Beograd : Megraf). - 175 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Šum vremena ; knj. 150)

"Zbirke erotskih priča koje sada objavljujemo (Pedalj ispod pupka, Lovac na žene, Strasne sestre) deo su velikog pripovedačkog opusa, neke vrste savremenog Dekamerona ..." ---> str. 174. - Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. 175.

ISBN 86-7634-003-X (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7356688

993
ЧЕЛЕБИЋ, Гојко
        Kandidatura : priče / Gojko Čelebić. - Podgorica : Oktoih, 2002 (Lapovo : Kolor Pres). - 227 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 223-224.

ISBN 86-7659-276-4 (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 8738576

994
ЧОЛОВИЋ, Миленка
        Кад траве говоре / Миленка-Цица Чоловић. - Београд : Просвета, 2002 (Београд : МСТ). - 277 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Речник мање познатих ријечи и израза: стр. 265-276. - Биљешка о писцу: стр. 277.

ISBN 86-07-01378-5 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7351568


821.163.4-34 ЛЕГЕНДЕ. БАЈКЕ. БАСНЕ


995
ВЛАХОВИЋ, Веселина
        Другарство : прича за трећи сан / [Веселина Влаховић ; илустрације Новица Ковач, Илија Никчевић]. - Никшић : Позориште "Доктор Мачак", 2002 (Београд : Војна штампарија). - [32] стр. : илустр. ; 30 cm. - (Едиција Доктор Мачак ; 3)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3000.


821.163.4-343.4
COBISS.CG-ID 6582032


821.163.4-36 КРАТКЕ ПРИЧЕ. АНЕГДОТЕ. ШАЛЕ


996
ВУЧИНИЋ, Јанко Б.
        Kosa i beleđija : anegdote / Janko B. Vučinić. - Podgorica : Književni list "Osmijeh", 2002 (Podgorica : Pokret). - 49 str. ; 20 cm

Tiraž 300.

821.163.4-36
COBISS.CG-ID 8867344

997
        ДА ме воле и да волим / одабрала и приредила Дуда Милић-Безмаревић ; [слике-илустрације Милован Мики-Радуловић]. - Никшић : Монтеграф, 2002 (Никшић : Монтеграф). - 71 стр. : репродукције ; 20 cm

Тираж 500. - Предговор / Милан - Дуго Кривокапић: стр. 5-7.

(Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 8560144

998
ЈЕВРИЋ, Небојша
        Кокошињи рат ; Фајронт / Небојша Јеврић. - [1. изд.]. - Београд : Свентовид, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 179 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Изабрана дела / Свентовид, Београд ; књ. 5)

Тираж 1000.

ISBN 86-84117-07-7 (Брош.)


821.163.4-36
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 7347984

999
ЈЕВРИЋ, Небојша
        Тихи тат / Небојша Јеврић. - [1. изд.]. - Београд : Свентовид, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 157 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Изабрана дела / Свентовид, Београд ; књ. 2)

Тираж 1000.

ISBN 86-84117-04-2 (Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 7349008

1000
МИТРОВИЋ, Митар
        Кума с брадом : хумореске / Митар Митровић. - [1. изд.]. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2002 (Београд : Студио МС). - 77 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Бесједа поводом нове књиге "Кума с брадом", хумореске, др Митра Митровића / Стево Ј. Јовановић: стр. 75-77.

ISBN 86-83827-19-4 (Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 7370000

1001
ПОПОВИЋ, Радосав
        Дигни га високо кад га пуштиш да се добро убије / Радосав Цицо Поповић ; [карикатуре Горан Шћекић]. - Подгорица : АД за приказивање филмова : Медеон, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 166 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / АД за приказивање филмова [и] Медеон, Подгорица)

Тираж 500. - Опет, четврти пут / Влатко Ивановић: стр. 7-8. - То исто, али мало другачије / Ђорђије М. Ојданић: стр. 9-11.

(Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 4566544

1002
РАДОНЧИЋ-Хот, Рамиза
        Tajanstveni vir / Ramiza Radončić-Hot. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : HKS Spektar). - 184 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Putokazi / Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješka o R. Radončić Hot: str. 181.

821.163.4-36
COBISS.CG-ID 5302544

1003
РАОНИЋ, Ђуро
        Боца са кисеоником / Ђуро Раонић. - [Изд. 1]. - Пожега : Свитак, 2002 (Пожега : Графос). - 82 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Бисер)

Тираж 300. - Овладајмо собом / Милијан Деспотовић: стр. 5-10. - Белешка о писцу: стр. 79.

ISBN 86-81551-16-7 (Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 6031376

1004
ШАРАНОВИЋ, Вујадин
        Спушке шале и анегдоте / Вујадин Шарановић. - Даниловград : Културно-информативни центар "Бијели Павле", 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 141 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 5252880


821.163.4-4 ЕСЕЈИ


1005
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Послушања / Матија Бећковић. - 2. допуњено изд. - Рума : Српска књига, 2002 (Рума : Српска књига Графопромет). - 491 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Беседници ; књ. 3)

Тираж 1000. - Напомена: стр. 489-490. - Напомена II: стр. 491.

ISBN 86-7564-091-9 (брош.)


821.163.4-4
821.163.4-5
COBISS.CG-ID 7603472

1006
ДАМЈАНОВИЋ, Ратомир
        Хомер, Киклоп и Срби / Ратомир Дамјановић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Прометеј, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 203 стр. ; 21 cm

Белешка о писцу: стр. 203. - Библиографија и белешке о навођеним ауторима: стр. 175-202.

ISBN 86-7639-673-6

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 7351312

1007
ИЧЕВИЋ, Душан
        Омама духа / Душан Ичевић. - (1. изд.). - Нови Сад : Змај, 2002 (Нови Сад : SCAN Studio). - 153 стр. ; 23 cm. - (Студије и огледи / Змај, Нови Сад ; коло 3, књ. 4)

Тираж 500.

ISBN 86-489-0356-4 (Брош.)


821.163.4-4
COBISS.CG-ID 7420688

1008
ЈЕЛУШИЋ, Синиша
        Поетички облици : књижевне студије и огледи / Синиша Јелушић. - [1. изд.]. - Нови Сад : "Змај", 2002 (Нови Сад : SCAN Studio). - 218 стр. ; 23 cm. - (Студије и огледи ; коло 3, књ. 3)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 212. - Библиографија и биљешке уз текст. - Регистар.

ISBN 86-489-0355-6 (Брош.)


821.163.4-4
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 7413264

1009
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Провјере / Љубислав Милићевић ; избор сачинио Слободан Калезић ; [сликар Жарко Секулић]. - Бијело Поље : Оѕиви ; Подгорица : Унирекс, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 161 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Изабрана дјела ; књ. 5)

Тираж 500. - О Љ. Милићевићу: стр. [162].


821.163.4-4
COBISS.CG-ID 7969040

1010
НИКОЛИЋ, Рајко
        Косовски непреболи / Рајко Николић. - Никшић : Књижевна заједница "Мирко Бањевић" ; Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : "Коле"). - 108 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека "Завјет")

Тираж 500. - Косовски непреболи / Благота Мркаић: стр. 95-104. - Биљешка о писцу са његовом сликом: стр. 105-106.

(Брош.)


821.163.4-4
821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 5469968

1011
СЕКУЛИЋ, Владимир
        Idemo u Pamplonu : portreti književnih velikana / Vladimir Sekulić. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2002 (Podgorica : Print). - 143 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Studije / Narodna biblioteka "Radosav Ljumović")

Tiraž 500. - Izbor autorovih tekstova za ovu knjigu: str. 139-140.

(Broš.)

821.163.4-4
82.09
82:929
COBISS.CG-ID 1947405

1012
ЧАЂЕНОВИЋ, Јован
        Године и књиге : (огледи и критике) / Јован Чађеновић. - Подгорица : Медеон, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 264 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / Медеон, Подгорица)

Слика аутора. - Тираж 500. - Скица за портрет: стр. 253-261. - Аналитичар времена и литературе / Драго Ћупић: стр. 257-259. - Стваралачки континуитет / Крсто Пижурица: стр. 260-261. - Биљешка о писцу: стр. 263-264.

(Брош.)


821.163.4-4
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 1949197


821.163.4-5 ГОВОРНИШТВО. ГОВОРИ. ПРОПОВИЈЕДИ. ПОСВЕТЕ. ПРЕДАВАЊА


1013
        DIXI / [grupa autora Sanja Baltić ... et al. ; urednik Radovan Radonjić]. - Podgorica : Nansen Dijalog Centar, 2002 (Cetinje : IVPE). - 85 str. : slike autora ; 21 cm

Podaci o autorima preuzeti sa str. 75-80. - Tiraž 500. - Biografski podaci autora: str. 73-80.

(Broš.)

821.163.4-5
COBISS.CG-ID 5309200

1014
        KNJIGA nekrologa / Todor Baković. - Podgorica : Oktoih, [2002] (Užice : "Lapčević"). - 468 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Izbori / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 1000. - Knjiga nekrologa / Todor Baković: str. 7-18.

ISBN 86-7659-261-6

821.163.4-5
COBISS.CG-ID 7411984

1015
РАДОВИЋ, Амфилохије
        Враћање душе у чистоту / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић ; [избор бесједа Јован Дујовић]. - 2. изд. - Нови Београд : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 384 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Виенац)

Тираж 1000. - Лист с Црне Горе / Матија Бећковић: стр. 5-7. - О аутору: стр. 377-378.

ISBN 86-7659-267-5 (брош.)


821.163.4-5
821.163.4-83
271.22(497.16)
COBISS.CG-ID 6365712

1016
РАДОВИЋ, Амфилохије
        Цетињски источник / Митрополит црногорско-приморски Амфилохије Радовић ; [избор бесједа Милутин Мићовић]. - Нови Београд : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 363 стр. ; 19 cm. - (БИблиотека Виенац)

Тираж 1000. - Измивено лице / Милутин Мићовић: стр. 5-8. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-7659-267-5 (Брош.)


821.163.4-5
COBISS.CG-ID 6366480

1017
ШТУРАНОВИЋ, Радован
        Изабране бесједе и Изабране пјесме / Радован Миладинов Штурановућ. - Београд : аутор, 2002 (Нови Београд : Горапрес). - 135, 88 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 300. - Умјесто поговора / Радомир М. Велимировић ... и др.: стр. 117-132, уз прво дјело. - Умјесто поговора / Јован Стриковић ... и др.: стр. 77-83, уз друго дјело. - Биљешка о аутору: стр. [89]. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-903057-0-X (Брош.)


821.163.4-5
821.163.4-1
821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 7322128


821.163.4-6 ПРЕПИСКА. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА. ПИСМА


1018
ПЕКИЋ, Борислав
        Korespondencija kao život : prepiska sa prijateljima : (1965-1986) / Borislav Pekić ; priredila Ljiljana Pekić ; predgovor Predrag Palavestra. - Novi Sad : Solaris, 2002 (Novi Sad : Budućnost). - 619 str. : slika autora ; 21 cm

Na prelim. str. podnasl.: Iz zaostavštine. - Tiraž 1000. - Pekićeva korespondencija: str. 7-12. - Napomena priređivača: str. 617-619. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-7560-009-7

821.163.4-6
COBISS.CG-ID 7332368

1019
СЕКУЛОВИЋ, Јован
        Нови / Јован Шпиров Секуловић, Раде Милов Радовић ; приредио Горан Комар. - Херцег Нови : Г. Комар, 2002 (Игало : Биро Конто). - 77 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Садржај: Педесет година у Херцег-Новоме од 1891. до 1941 : (одговор адвокату М. Радимирију) / Јован Шпиров Секулић. Хроника породице Радовић и села Каменога / Раде Милов Радовић.

(Брош.)


821.163.4-6
COBISS.CG-ID 8775184


821.163.4-7 САТИРЕ. ХУМОРЕСКЕ


1020
БЕЋКОВИЋ, Матија
        O međuvremenu i još ponečemu / Matija Bećković. - Podgorica : Oktoih, 2002 (Užice : "Lapčević"). - 365 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga / [Oktoih, Podgorica])

Tiraž 1500. - Beleška o piscu: str. 357-359.

ISBN 86-7659-263-2 (Broš.)

821.163.4-7
COBISS.CG-ID 7442704

претходна
наредна