претходна
наредна
961
БУБАЊА, Војислав
        Сињи кукавци / Војислав Бубања. - Андријевица : Комови, 2002 (Београд : Зораграф). - 117 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Едиција Романи / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Речник непознатих и мање познатих ријечи: стр. 101-114. - Биљешка о писцу: стр. 115. - На насл. стр. потпис аутора: I 182712\a: ЦНБЦТ

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7487248

962
БУГАРИН, Милоје
        Судбине / Милоје Бугарин. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 100 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Биографија: стр. 99.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6137360

963
БУРЏОВИЋ, Саладин
        Frankfurtske i druge priče / Saladin Burdžović. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 2002 (Užice : Grafičar). - 241 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mostovi / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost Pljevalja)

Tiraž 400. - Bilješka o piscu: str. 241.

ISBN 86-7261-297-3 (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5221904

964
ВУЈАДИНОВИЋ, Радован
        Живе ране : приповијетке и монодраме / Радован Вујадиновић. - Краљево : Глас Србије, 2002 (Београд : Панграф). - 212 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Приповијетке ; књ. 3)

"..."Живе ране награђене су другом наградом за југословенску савремену ратну приповијетку на тему из ослободилачких ратова са Конкурса за књижевну награду Фондације "Драгојло Дудић" ---> прелим. стр. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 211-212.

ISBN 86-7885-017-5 (Брош.)


821.163.4-32
821.163.4-27
COBISS.CG-ID 4711184

965
ВУКОВИЋ, Мироје
        Друго лице ствари : приповијетке / Мироје Вуковић. - 2. изд. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Подгорица : Побједа). - 192 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Путокази)

Тираж 1000. - Предговор / Мирољуб Јоковић: стр. 5-7. - Приповједачки кругови / Петар Чабаркапа: стр. 179-183. - Право лице постојања / Перивоје Поповић: стр. 184-187. - Традиција и изазов / М. Ђуричковић: стр. 188-189. - Биљешка о писцу: стр. 190.


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 1900301

966
ВУКОВИЋ, Шћепан
        У Котору, на умору / Шћепан Вуковић. - Подгорица : Покрет, 2002 (Подгорица : Рото слог). - 116 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања)

Тираж 500.


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 8816144

967
ДАШИЋ, Радован В.
        Вучје вријеме / Радован В. Дашић. - Подгорица [тј.] Андријевица : Комови, 2002 (Никшић : Штампарија Свети Василије Острошки). - 117 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Проза / Комови, Андријевица)

Кор. ств. насл.: Вучије вријеме. - Тираж 300. - Поговор: болна судбина / Ђорђије Ојданић: стр. 99-103. - Објашњење мање познатих ријечи и израза: стр. 105-117.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4726288

968
ДЕСПОТОВИЋ, Видоје
        Кућа у кући / Видоје Деспотовић. - Пљевља : Далма, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 199 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 86-903691-0-4 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7350032

969
ЂУРКОВИЋ, Живко
        Дјед из снова / Живко Ђурђевић. - Београд : Интерпресс, 2002 (Београд : Interpress 1847). - 129 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Царске двери)

Тираж 500.

ISBN 86-7561-014-9 !

821.163.41-32
COBISS.CG-ID 98483724

970
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Удвајања : (одабране приче) / Тодор Живаљевић Велички. - 2. изд. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 185 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Проза / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Византијски круг бојом / Будимир Дубак: стр. 7-12. - О двјема приповједачким збиркама Тодора Живаљевића Величког / Милосав Бабовић ... [и др.]. - Кратка биљешка о аутору: стр. 185.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 183200007

971
ЗОРИЋ, Војислав
        Тражим одликовање : међусрбице и друге породичне приче из Санкцоније / Војислав Зорић. - Нови Сад : Alfa graf, 2002 (Петроварадин : Alfa graf). - 131 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Догласнице. Проза ; 4)

Тираж 650. - Белешка о писцу: стр. 130-131.

ISBN 86-83681-03-3 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6133776

972
ЈАБЛАН, Мирослав
        Priče bajke i basne / Jablan Miroslav. - Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 31 str. : crteži ; 20 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-32
821.163.4-343
COBISS.CG-ID 5136400

973
ЈОВАНОВИЋ, Гаро
        Барка Св. Петра / Гаро Јовановић. - Подгорица : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 227 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Ств. насл. на корицама: Барка Светог Петра. - Тираж 1000. - Биљешка о писцу: стр. [229].

ISBN 86-7659-269-1 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4225808

974
ЈОВОВИЋ, Драгиша Л.
        Копач'т на злато / Драгиша Л. Йовович ; [превод от србски Маргарита Коваленко ; художник Даниела Петрова]. - 1. изд. - Велико Т'рново : ПАН-ВТ, 2002 ([б. м. : б. и.]). - 38 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Европа)

Превод дјела : Копач злата / Драгиша Л. Јововић. - За автора : стр. 38.

ISBN 954-747-074-4 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 10120976

975
КОМАНИН, Жарко
        Закопано и откопано : приче и објашњења / Жарко Команин. - Београд : Просвета, 2002 (Смедерево : "Д. Давидовић"). - 95 стр. ; 20 cm. - (Савремена проза 2002 / Просвета, Београд)

Тираж 700. - Белешка о писцу: стр. 95.

ISBN 86-07-01383-1 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7347216

976
КОСОВИЋ, Вишња
        Капија за нову ријеч / Вишња Косовић. - Бања Лука ; Београд : Задужбина "Петар Кочић", 2002 (Нови Сад : Scan studio). - 71 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Мргуда)

Тираж 500.

ISBN 99938-31-26-3 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7343888

977
КРИВОКАПИЋ, Радован Б.
        Dlanom o dlan : priče / Radovan B. Krivokapić. - Nikšić : Književna zajednica "Vladimir Mijušković", 2002 ([s. l. : s. n.]). - 105 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Obzorja. Edicija Savremena proza)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5152784

978
КРУШИЋ, Коста
        Уклети златник : новеле / Коста Крушић. - Подгорица : Унирекс, 2002 (Београд : "Симић"). - 161 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Проза / Унирекс, Подгорица)

Биљешка о писцу: стр. [163].

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4017680

979
ЛАТКОВИЋ, Војислава
        Анастасија на руском двору : романсирана биографија / Војислава Латковић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Крагујевац : Inter Print). - 144 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Културно-просвјетна заједница, Подгорица])

Слика аутора. - Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 142. - Поговор / Лепосава Илић: стр. 139-140. - Библиографија: стр. 141.


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7456784

980
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Домаће огњиште : [приповијетке] / Никола М. Лопичић ; приредили Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 319 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дела / Никола М. Лопичић ; књ. 3)

Поднасл. преузет са кор. - Тираж 1000. - Предговор / Ђорђе Н. Лопичић, Војислав М. Лопичић: стр. 7-10. - Црногорско село у прози Николе Лопичића / Мило Краљ: стр. 11-24. - Биљешке уз текст. - Лопичићеви Црногорци / Никола Дисопра: стр. 299-313.

ISBN 86-419-0196-5

821.163.4-32
821.163.4.09-32 Лопичић Н. М.
COBISS.CG-ID 7293200

981
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        На камену / Никола М. Лопичић ; приредили Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 348 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дела / Никола М. Лопичић ; књ. 2)

Тираж 1000. - Предговор / Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-9. - Приповедачки лик Николе Лопичића / Ђуза Радовић: 11-36. - Биљешке уз текст. - Наш први модерни приповједач / Милорад Стојовић: стр. 329-341. - Никола Лопичић "Сељаци" / Верка Шкурла илић: стр. 325-327.

ISBN 86-419-0190-6

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7292944

982
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Приповијетке и други списи / Никола М. Лопичић ; приредили Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига ; [Подгорица] : Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе : Министарство културе Републике Црне Горе, 2002 (Београд : Стручна књига). - 436 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Сабрана дела / [Никола М. Лопичић] ; књ. 6)

Тираж 1000. - Предговор / Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-10. - Други о Николи М. Лопичићу / Миливоје Ристић ... [и др.]: стр. 235-427. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-419-0220-1

821.163.4-32
821.163.4-6
821.163.4-3
821.163.4.09 Лопичић Н. М.
COBISS.CG-ID 7575056

983
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Сељаци / Никола М. Лопичић ; приређивачи Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 323 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Сабрана дела / Никола М. Лопичић ; књ. 1)

Тираж 1000. - Предговор / Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-13. - Маргиналије о животу и дјелу Николе Лопичића / Јанко Ђоновић: стр. 15-54. - Критички прикази, коментари и осврти објављени после изласка из штампе збирке приповиједака "Сељаци" : 1939-1940 / Боривоје С. Стојковић... [и др.]: стр. 219-222. - Како је штампана књига Николе Лопичића Сељаци / Ђорђе Н. Лопичић: стр. 291-303. - Биљешке уз текст. - Биографски и библиографски подаци о Николи М. Лопичићу / Ж.П. Јовановић, Н. Рацковић: стр. 309-315. - Речник: стр. 317-318.

ISBN 86-419-0184-1

821.163.4-32
82:929 Лопичић Н.
016:929 Лопичић Н.
COBISS.CG-ID 7292688

984
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Бруја / Љубислав Милићевић ; избор сачинио Исак Калпачина. - Бијело Поље : Оѕиви ; Подгорица : Унирекс, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 104 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Изабрана дјела. Проза ; књ. 4)

Тираж 500. - Приповиједање Љубислава Милићевића / Исак Калпачина: стр. 102-103.


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7968016

985
МИЉАНИЋ, Добрана
        Искри обичајној / Добрана Миљанић. - Нови Сад : Прометеј, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 171 стр. : слика аутора ; 21 cm

Биљешка о аутору: стр. 170.

ISBN 86-7639-623-X (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7372560

986
МОСКОВЉЕВИЋ, Градимир Ј.
        Večita odbrana / Gradimir J. Moskovljević. - Podgorica : Pandekta : Centar za tranziciju Crne Gore, 2002 (Podgorica : HKS Spektar). - 368 str. ; 22 cm. - (Biblioteka U carstvu zločina)

Tiraž 500. - Munja je ono što vlada svim stvarima / Božidar Č. Stojanović: str. 359-366.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4301584

987
ПАРАУШИЋ, Момчило
        Шупљикави дани / Момчило Параушић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 174 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биобиблиографија: стр. 171-172.

ISBN 86-419-0168-X (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6071056

988
ПЕРУНИЧИЋ, Зорица Б.
        Тестамент / Зорица Б. Перуничић. - Београд : Институт за политичке студије, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 229 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Биљешка о З. Перуничић: стр. 225.

ISBN 86-7419-043-X (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6081552

989
ПИРАНИЋ, Аида
        Vječnost : (priče) / Aida Piranić. - Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 39 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500. - O autoru: str. 38.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5272336

990
РАДУНОВИЋ, Саша
        In memoriam jednom gradu i vremenu / Saša Radunović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 152 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Proza / Pegaz, Bijelo Polje)

Tiraž 1500.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4635664

претходна
наредна