претходна
наредна
931
МИЛИЧКОВИЋ, Милош
        Вјетар исконски : роман / Милош Миличковић. - Београд : Књижевни клуб "Бранко Ћопић", 2002 (Београд : Еуропа 3М). - 184 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу / Никола А. Павловић: стр. 184.

(Брош.)


821.163.41-31
COBISS.CG-ID 112572172

932
НИКОЛАИДИС, Јован
        Ivana sanja oca / Jovan Nikolaidis. - Ulqin : Asociacioni Ulqin, 2002 ([s.l. : s.n.]). - 114 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Botime speciale / Asociacioni Ulqini)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7426064

933
НИКОЛИЋ, Данило
        Краљица забаве / Данило Николић. - Београд : Народна књига-Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 204 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Дела Данила Николића / Народна књига - Алфа, Београд) (Библиотека Дело / Народна књига - Алфа, Београд)

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 203-204.

ISBN 86-331-0655-8

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7546896

934
НИКОЛИЋ, Данило
        Фајронт у Гргетегу / Данило Николић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 168 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Дело / Народна књига - Алфа, Београд)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 167-168.

ISBN 86-331-0371-0

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7369744

935
НИШИЋ, Момчило
        Трагови / Момчило Нишић. - Цетиње : Штампарија Обод, 2002 (Подгорица : Побједа). - 272 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Сукоб са заборавом / Ненад Вуковић: стр. 5-7. - Књижевна дуговања / Драган Копривица: стр. 263-268. - Биљешка о писцу: стр. 269. - Речник турцизама, провинцијализама и мање познатих речи: стр. 255-261.

(Брош.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 4580880

936
ОГЊЕНОВИЋ, Вујица
        Paukova mreža / Vujica Ognjenović. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 304 str. : slika autora ; 20 cm. - (Biblioteka Savremeni srpski pisci / Narodna knjiga - Alfa, Beograd)

Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. [311].

ISBN 86-331-0679-5 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7305232

937
ПЕЈОВИЋ, Светозар
        Живот испред кажипрста : роман / Светозар Пејовић. - Београд : С. Мишић, 2002 (Београд : Србоштампа). - 360 стр. : илустр. ; 18 cm. - (Нова ; 168)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 359-360.

ISBN 86-7598-004-3

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6070544

938
ПЕКИЋ, Борислав
        Besnilo : žanr-roman / Borislav Pekić. - Novi Sad : Solaris, 2002 (Novi Sad : Bubućnost). - 532 str. ; 20 cm. - (Izabrana dela Borislava Pekića ; knj. br. 4)

Tiraž 1000.

ISBN 86-7560-004-6

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7318544

939
ПЕКИЋ, Борислав
        Kako upokojiti vampira : sotija, London 1971/1972 / Borislav Pekić. - Novi Sad : Solaris, 2002 (Novi Sad : Budućnost). - 424 str. ; 21 cm. - (Izabrana dela / Borislav Pekić ; knj. 6)

Tiraž 1000.

ISBN 86-7560-011-9

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7311376

940
ПЕКИЋ, Борислав
        Ходочашће Арсенија Његована / Борислав Пекић ; приредио и предговор написао Радивоје Микић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Соларис, 2002 (Београд : "Радунић"). - 335 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Избор / [Завод за уџбенике и наставна средства])

Тираж 5000. - Романи Борислава Пекића или Како упокојити прошлост: стр. 7-25. - Хронологија живота и рада Борислава Пекића: стр. 329-330. - Изабрана литература: стр. 331.

ISBN 86-17-09792-2 (Карт.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 98375692

941
ПУШИЋ, Босиљка
        Naranča i nož / Bosiljka Pušić. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 167 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Narodna knjiga - Alfa, Beograd)

Tiraž 500. - Bibliografski podaci: str. 166-167.

ISBN 86-331-0463-6 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6076688

942
РАДОВИЋ, Стеван
        Магле у заливу змија --- / Стеван Радовић Орјенски. - Београд : Имагинарна библиотека-галерија Икар, 2002 (Земун : Кућа штампе). - 238 стр. ; 21 cm. - ( Библиотека Галерија Икар Илија-Ика Радовић ; књ. 7)

Тираж 150.

ISBN 86-903391-0-8 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7313936

943
РАДУСИНОВИЋ, Весна
        Muškarci su kao čokolada / Vesna Radusinović. - 5. izd. - Beograd : Narodna knjiga-Alfa, 2002 (Zemun : Makri komerc). - 275 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 234)

(Broš.)

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 512078753

944
РАДУСИНОВИЋ, Весна
        Ostrvo muškaraca, obala žena / Vesna Radusinović. - 3. izd. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 150 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Megahit / Narodna knjiga - Alfa, Beograd ; knj. br.304)

Tiraž 1000.

ISBN 86-311-0576-4

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7391248

945
РАКОЧЕВИЋ, Бранко Н.
        Vreme kada su ljudi bili najjeftinija roba / Branko N. Rakočević. - Beograd : Centar, 2002 (Beograd : Centar). - 158 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 400.

ISBN 86-81287-26-5 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7548688

946
РАЦКОВИЋ, Ненад
        Aspirin / Nenad Racković. - Beograd : Beopolis, 2002 (Beograd : Dosije). - 185 str. ; 17 cm

Tiraž 300.

ISBN 86-83931-00-5 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7296528

947
РАЦКОВИЋ, Ненад
        Knjiga recepata / Nenad Racković. - Beograd : Samizdat B92, 2002 (Beograd : Standard 2). - 116 str. ; 22 cm. - (Edicija Reč / Samizdat B92, Beograd ; knj. 21)

ISBN 86-7963-158-2 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6683408

948
РОГАНОВИЋ, Милорад
        Векови са Косова : [роман] / Рогановић Милорад. - [Београд : Интер ЈУ Прес, 2002] ([Београд : Гора прес]). - 242 стр. ; 24 cm

Кор. насл. - Подаци за каталошки опис преузети ван књижног блока.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7339024

949
СИЈАРИЋ, Сафет
        Udar orla / Safet Sijarić. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ ; Wuppertal : Das Bosnische Wort ; Bijelo Polje : Pegaz, 2002 ([s. l. : s. n.]). - 81 str. ; 21 cm. - (Savremeni bosanskohercegovački roman)

Surova poezija opstanka / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: str. 76-80

ISBN 3-934149-93-6 (karton)

821.163.4(497.6)-31
COBISS.CG-ID 14477574

950
СТЕФАН, Теодор
        Anderba / Stefan Teodor. - Podgorica : Galerija "Most", [2002?] (Podgorica : HKS Spektar). - 151 str. ; 21 cm

Objašnjenja: str. 143-150.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5259024

951
ЦЕМОВИЋ, Момчило
        Бијеле и црне мараме / Момчило Цемовић. - Подгорица : Књижевни клуб, 2002 (Нови Сад : Артпринт). - 303 стр. ; 21 cm

На оба спојна листа ауторове слике. - Тираж 1000. - Прозна ријеч као прибрано искуство / Новак Килибарда: стр. 5-6. - Момчило Цемовић (1928-2001): стр. 299-304.


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 181375239

952
ЧВОРОВИЋ, Слободан Ј.
        Gorki put ljubavi / Slobodan J. Čvorović. - Beograd : T. Ražnatović, 2002 (Beograd : "Ražnatović"). - 75 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Dokument ; knj. 1)

Tiraž 1000.

ISBN 86-902541-6-1 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 8143376

953
ШАХМАН, Ибрахим
        Dževedžina dolina / Ibrahim Šahman. - Bijelo Polje : Pegaz, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 91 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Edicija Zavičajna proza)

Tiraž 500. - Podaci o autoru: str. 5.

(Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5303312

954
ШЋЕКИЋ, Вучина
        Беспут : [роман о глумцу] / Вучина Шћекић. - Нови Сад : Прометеј ; Зрењанин : Београд, [2002] (Зрењанин : Ирис). - 155 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 86-7639-662-0

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7407888

955
ШЋЕПАНОВИЋ, Бранимир
        Уста пуна земље / Бранимир Шћепановић. - Београд : Трпезе, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 90 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Ремек - дела. Нова серија ; 42)

"Издавачка кућа 'Трпезе' објављује ову књигу поводом шездесет пет година од рођења Бранимира Шћепановића" ---> прелим. стр. - Тираж 1000. - Уместо поговора: стр. 87-88. - Белешка о писцу: стр. 89-90.

ISBN 86-84007-03-4

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7592208


821.163.4-32 ПРИПОВИЈЕТКЕ


956
АЗЕМОВИЋ, Заим
        Darovi : izabrana proza / Zaim Azemović. - Podgorica : Almanah, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 223 str. : slika autora ; 25 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Almanah, Podgorica)

Tiraž 1000. - Fragmenti iz književnih kritika o proznom djelu Zaima Azemovića / Almir Alilović ... [et al.]: str. 195-210. - Darovi plemenitog života / Alija Džogović: str. 211-217. - Biografski podaci: str. 218-219. - Književno - naučni radovi: str. 220-222.

821.163.4-32
821.163.4.09-32
012 Аземовић З.
COBISS.CG-ID 8788752

957
АСАНОВИЋ, Сретен
        Martiri i pelegrini / Sreten Asanović. - (2. izd.). - Ulcinj : Plima, 2002 (Ulcinj : Plima plus). - 67 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Letera Montenegrina)

Tiraž 300. - Martiri i pelegrini Sretena Asanovića / Andrej Nikolaidis: str. 5-8.

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5370128

958
БАЋОВИЋ, Чедо
        Уз Бањане низ Бањане / Чедо Баћовић. - Никшић : Ч. Баћовић, 2002 (Никшић : Униграф). - 210 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 205. - Библиографија: стр. 192-204


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 106241804

959
БОЖОВИЋ, Григорије
        Косовске приче / Григорије Божовић ; приредио Александар Јовановић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2002 (Лазаревац : Елвод-принт). - 81 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге. Броширана серија покренута у рату 1999.)

Тираж 1000. - Речник мање познатих речи: стр. 71-73. - Приповедачка хроника српскога југа / Александар Јовановић: стр. 75-79.

ISBN 86-379-0794-6 (Брош.)

821.163.4-32
929:82 Божовић Г.
COBISS.CG-ID 7034128

960
БОШЊАК, Коста
        Дан му дуже траје / Коста Бошњак. - Нови Сад : Прометеј, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 234 стр. ; 20 cm

Поговор / Драшко Ређеп: стр. 229-231. - Коста Бошњак: стр. 233-234. - Речник: стр. 227-228.

ISBN 86-7639-616-7 (Брош.)


821.163.4-32
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 6921744

претходна
наредна