претходна
наредна
901
ВИТЕЗОВИЋ, Милован
        Булерлеска у Паризу : роман са Булатовићем и епохом / Милован Витезовић. - [1. изд.]. - Београд : Југословенска књига, 2002 (Београд : Compact Druck). - 251 стр. ; 18 cm. - (Џепна књига Југословенске књиге. Библиотека савремени писци)

Тираж 2000.

ISBN 86-7411-058-4 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7285264

902
ВУЈАДИНОВИЋ, Радован
        Мајчино млијеко : роман о ослободилачким ратовима / Радован Вујадиновић. - Краљево : Глас Србије, 2002 (Београд : Панграф). - 185 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Ратни роман ; књ. 5)

"Роман... је награђен другом наградом за југословенски савремени ратни роман на тему из ослободилачких ратова са Конкурса за књижевну награду Фондације "Драгојло Дудић" ---> прелим. стр. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 184-185.

ISBN 86-7885-025-6 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5459216

903
ВУЈАЧИЋ, Мирко
        Злоступ / Мирко Вујачић. - [1. изд.]. - Београд : "Мирослав", 2002 (Београд : Цицеро). - 168 стр. ; 21 cm. - (Библотека Савремени роман / "Мирослав", Београд)

Тираж 500. - Предговор / Слободан Јарчевић: стр. 9-12. - Мање познате ријечи: стр. 163-165. - О писцу: стр. 167.

ISBN 86-82487-68-3 (Брош.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 7351056

904
ВУЧУРОВИЋ, Милован
        Орјенски одсјаји : роман / Милован Вучуровић. - Котор : Књижевни клуб Бока, 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 286 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 200. - Одсјаји једног времена / Милутин Недељковић: стр. 5-6. - Биљешка о М.В. Вучуровићу: стр. [287].

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7733520

905
ВУЧУРОВИЋ, Милован В.
        Орјенски одсјаји : роман / Милован Вучуровић. - Котор : Књижевни клуб "Бока", 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 286 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 200. - Биљешка о М. В. Вучуровићу: стр. [287].

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5346064

906
ДАЦИЋ, Раде
        Авантуре великог освајача / Раде Дацић. - [1. изд.]. - Београд : САМОТ, 2002 (Београд : АЗ Принт). - 295 стр. ; 21 cm

Тираж 1000.

ISBN 86-902557-7-X (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7421456

907
ДЕДИЋ-Милојевић, Весна
        Kao leto / Vesna Dedić Milojević. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 123 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Megahit ; knj. br. 336)

Tiraž 500. - Beleška o spisateljici: str. [127].

ISBN 86-331-0747-3 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7341072

908
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
        Станарице и селице / Слободан Елезовић. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 156 стр. ; 19 cm

Тираж 500. - Лет изнад породичног гнезда / Радомир Мићуновић: стр. [159-161]. - Сетна и лепа књига о нама / Перо Зубац: стр. [163-164]. - Белешка о писцу: стр. [167].

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7412496

909
ЕРАКОВИЋ, Миленко
        Расплет --- и даље / Миленко Ераковић. - Београд : Чигоја штампа, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 165 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свет прозе)

Тираж 300. - О аутору: стр. 159.

ISBN 86-7558-107-6 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7353104

910
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Трепети и заноси Адама М. / Тодор Живаљевић Велички. - Београд : Светлосткомерц, 2002 (Београд : Светлосткомерц). - 177 стр. : слика аутора ; 20 цм

Тираж 500. - Други додатак : Рјечник "(не)постојећих, или заборављених" ријечи: стр. 173-174. - Кратка биографија: стр. 175.

ISBN 86-7190-012-6

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 183200263

911
ЖИВАЉЕВИЋ Велички, Тодор
        Трепети и заноси Адама М. / Тодор Живаљевић Велички. - Београд : Светлосткомерц, 2002 (Београд : Светлосткомерц). - 177 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Рјечник "(не)постојећих, или заборављених" ријечи: стр. 173-174. - Кратка биографија: стр. 175.

ISBN 86-7190-012-6 (брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7653904

912
ЖИВКОВИЋ, Шпиро
        Усуд мраморног стуба ; Круг / Шпиро Живковић-Бура. - Подгорица : Ободско слово, 2002 (Игало : Биро Конто). - 152 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Усуд мраморног стуба или Сага о Корпарићима Шпира Живковића Буре / Раде Вучићевић: стр. 5-8. - Шпиро Живковић-Бура: стр. 149.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4725008

913
ЗАЛИПЉАНИН Тарски, Дејан
        Његушица [Брајево писмо] : у две свеске. Св. 1 / Дејан Залипљанин Тарски. - Београд : "Филип Вишњић", 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 120 стр. ; 31 cm

Тираж 3. - Према издању из 2000. - Дејан Залипљанин Тарски: Његушица, химна љубави Црногорске / Јовица Стојановић: стр. 3-7.

(Картон)


821.163.41-31
COBISS.CG-ID 148365324

914
ЗАЛИПЉАНИН Тарски, Дејан
        Његушица [Брајево писмо] : у две свеске. Св. 2 / Дејан Залипљанин Тарски. - Београд : "Филип Вишњић", 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 124 стр. ; 31 cm

Тираж 3. - Према издању из 2000.

(Картон)


821.163.41-31
COBISS.CG-ID 148416012

915
ЗАЛИПЉАНИН, Дејан Тарски
        Njegušica. Sv. 1,2 [Brajevo pismo] / D[Dejan] Tarski Zalipljanin. - [Beograd : b. i., 2002]. - 31 cm

821.163.41-31
COBISS.CG-ID 102850828

916
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Бескрајна поља чичка / Добрашин Јелић. - 2. изд. - Подгорица : Комови, 2002 (Београд : Меграф). - 331 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Едиција Романи)

Тираж 500. - Био-библиографска биљешка о писцу: стр. 329.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6313488

917
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Бескрајна поља чичка / Добрашин Јелић. - Београд : Драслар Партнер, 2002 (Београд : Драслар Партнер). - 323 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 323.

ISBN 86-7614-001-4 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6129168

918
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Срећа / Добрашин Јелић. - 2. изд. - Андријевица : Комови, 2002 (Београд : Меграф). - 180 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Савремени романи / [Комови])

Тираж 500. - Књижевни критичари о срећи / Војислав Бубања... [и др.]: стр. 101-169. - Објашњења мање познатих ријечи и израза: стр. 171-176. - Биљешка о писцу: стр. 177-178. - Напомене уз текст.

(Брош.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31(048.83)
COBISS.CG-ID 116776716

919
КАПОР, Момо
        Чувар адресе : роман / Момо Капор. - Београд : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 205 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 203-205.

ISBN 86-7659-206-3 (брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6215952

920
КОВАЧЕВИЋ, Новак
        Западни вјетар / Стефан Теодор. - Никшић : Умјетничко удружење Аргентина, 2002 (Ужице : Графичар). - 295 стр. ; 18 cm. - (Библиотека проклетих пјесника)

Право име аутора: Новак Ковачевић. - Тираж 1000. - Биографија: стр. 293.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 8811536

921
КОРДИЋ, Миле
        Душан Силни / Миле Кордић. - Београд : Knjiga-komerc, 2002 (Београд : Књига-комерц). - 321 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Књига-комерц, Београд)

Тираж 1000.

ISBN 86-83583-27-9 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6167312

922
КОРДИЋ, Миле
        Заклетва / Миле Кордић. - 2. изд. - Београд : Свентовид : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 269 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремени романи)

Према изворима ван књиге, 1. изд. 2001, Стручна књига, Београд. - Тираж 500. - Предговор / Растислав В. Петровић: стр. 5-11. - Сага о непоновљивом чојству и јунаштву / Милић Ф. Петровић: стр. 263-268.

ISBN 86-84117-03-4 (Брош.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 7404304

923
КОРДИЋ, Миле
        Злослут / Миле Кордић. - 10. допуњено изд. - Београд : Стентовид, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 213 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремени роман / Свентовид, Београд)

Тираж 1000. - Поговор / Александар Драшковић: стр. 212.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7350288

924
КОРДИЋ, Миле
        Ni car, ni kralj / Mile Kordić. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 242 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Megahit / Narodna knjiga - Alfa, Beograd ; knj. br. 214)

Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 239-240.

ISBN 86-331-0715-5 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7431440

925
КОРДИЋ, Миле
        Раскол / Миле Кордић. - Београд : Књига комерц, 2002 (Београд : Књига комерц). - 326 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Књига комерц, Београд)

Тираж 1000. - Предговор / Растислав В. Петровић: стр. 7-12.

ISBN 86-83583-23-6 (Брош.)


821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 7417104

926
ЛЕКИЋ, Слободан Р.
        Zov krvi : roman / Slobodan R. Lekić. - [2. izd.]. - Beograd : A-Š delo, 2002 (Beograd : A-Š delo). - 296 str. ; 20 cm

Tiraž 1 000.

ISBN 86-81775-20-0 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 102833420

927
ЛЕКИЋ, Слободан Р.
        Nasleđe : roman / Slobodan R. Lekić. - [1. izd.]. - Beograd : A-Š Delo, 2002 (Zemun : A-Š Delo). - 289 str. ; 21 cm

Tiraž 1 000.

ISBN 86-81775-19-7 (broš.)
ISBN 978-86-81775-19-6

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 101510156

928
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Не дирај палму / Никола М. Лопичић ; приредили Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига ; Подгорица : Министарство просвете и науке Републике Црне Горе : Министарство културе Републике Црне Горе, 2002 (Београд : Стручна књига). - 379 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дела / Никола М. Лопичић ; књ. 4)

Тираж 1000. - Предговор / Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-12. - Поговор / Јанко Ђоновић: 325-348. - Драма једног романа / Божо Булатовић: стр. 351-352. - И рукописи имају судбине : роман једног илегалца / Мира Боглић: стр. 355-360. - Роман Николе Лопичића "Не дирај палму" : подсећања / Александар Пејовић: стр.360-365. - Трагом посмртног романа Николе Пуње Лопичића / Алекса Ивановић: стр. 365-374. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0202-3

821.163.4-31
821.163.4.09 Лопичић Н. М.
821.163.4:929 Лопичић Н. М.
COBISS.CG-ID 7293456

929
МАТАВУЉ, Симо
        Ускок / Симо Матавуљ ; приредио Драган Лакићевић. - Београд : Bookland, 2002 (Београд : "Филип Вишњић"). - 224 стр. ; 21 cm. - (Бибилиотека Српска књижевност за децу ; коло 8)

Тираж 1000. - Матавуљев пут и језик / Драган Лакићевић: стр. 199-204. - Хронологија живота и рада Симе Матавуља: стр. 205-207. - Мање познате речи: стр. 207-219.

ISBN 86-7182-108-0

821.163.4-31
821.163.4.09-31
COBISS.CG-ID 7328528

930
МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
        Ljubav na dvoru Nemanjića / Čedomilj Mijatović. - Beograd : Pešić i sinovi, 2002 (Beograd : Sava print). - 256 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Žena iz prošlosti. Srednjevekovna žena ; knj. 5)

Tiraž 300.

ISBN 86-7540-011-X (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7346448

претходна
наредна