претходна
наредна
871
ШЋЕПАНОВИЋ, Миодраг
        Док вриједи јутро / Миодраг Мино Шћепановић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Подгорица : HKS Spektar). - 79 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Хоризонти / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о М. Шћепановићу: стр. 77.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5303056

872
ШЋЕПАНОВИЋ, Миодраг
        Мјесец и млијеко / Миодраг Мина Шћепановић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Подгорица : HKS Spektar). - 67 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Хоризонти / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 65.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7407120


821.163.4-2 ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ


873
ЂУКИЋ, Радивоје-Лола
        Crni sneg / Radivoje Lola Đukić ; priredila Jelena Đukić. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgoroca : 3M Makarije). - 304 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica)

Tiraž 500. - Crni sneg Radivoja Lole Đukića : zatvorena forma i antropološke implikacije / Siniša Jelušić: str. 291-300. - Beleška o piscu: str. 301-304.

821.163.4-22
821.163.4.09-22
COBISS.CG-ID 4749840

874
ЕЛЕЗОВИЋ, Слободан
        Све остаје сан : тридесетогодишњица гимназијске матуре / Слободан Елезовић. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 148 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Ту ништа није измишљено / Радомир Мићуновић: стр. 147-148.

(Брош.)


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 174755847

875
КАВАЈА, Марко
        Tri komedije / Marko Kavaja ; priredio Milovan Radojević. - Podgorica : Crnogorsko narodno pozorište, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 189 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Dramska baština)

Slika autora. - Tiraž 500. - Komediografski opus Marka Kavaje / Milovan Radojević: str. 5-16. - Sadržaj: Kad Radak sina ženjaše ; Barba Barova trabakula ; Gospodska krv

ISBN 86-7414-022-X

821.163.4-22
821.163.4.09-22
COBISS.CG-ID 4252688

876
КАРАЏИЋ, Радован
        Ситовација : лаки шаљиви комад / Радован Караџић ; са поговором Жарка Команина. - Београд : ИГАМ, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 102 стр. ; 20 cm. - (Савремена књижевност / ИГАМ, Београд)

Тираж 1000. - Страдије, укопације, ситовације: стр. 101-102.

ISBN 86-83927-00-8 (Брош.)


821.163.4-22
COBISS.CG-ID 6156048

877
КОМАНИН, Жарко
        Годо је дошао по своје : драма / Жарко Команин ; поговор Мухарем Первић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 105 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге)

Тираж 1000. - Годо по трећи пут међу Србима: стр. 81-103. - Белешка о писцу: стр. 105.

ISBN 86-379-0798-9

821.163.4-2
821.163.4.09-2
COBISS.CG-ID 7306768

878
ЛОПИЧИЋ, Никола М.
        Драме и пјесме / Никола М. Лопичић ; приредили Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић. - Београд : Стручна књига ; Подгорица : Министарство просвете и науке Републике Црне Горе : Министарство културе Републике Црне Горе, 2002 (Београд : Стручна књига). - 327 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дела / Никола М. Лопичић ; књ. 5)

Тираж 1000. - Предговор / Војислав М. Лопичић, Ђорђе Н. Лопичић: стр. 7-12. - На катедри : драма у три чина, написао Никола Лопичић / Иван Оровић: стр. 173-174. - Драме Николе Лопичића / Вук Церовић: стр. 175-186. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0212-0 (картон.)

821.163.4-2
821.163.4-2.09 Лопичић Н. М.
COBISS.CG-ID 7293712

879
МАЛОВИЋ, Никола
        Capt. Vizin : 360° oko Boke : slavska drama Pomorske škole u Kotoru pisana povodom 150-ogodišnjice od početka Vizinovog puta oko svijeta / Nikola Malović. - Kotor : Uliks Bookstore, 2002 (Beograd : AB Taš). - 71 str. ; 16 cm. - (Biblioteka Bokeljska književnost)

Tiraž 300. - Put oko svijeta i oko samog sebe / Vukica Martinović: str. 61-65. - Bilješka o piscu: str. 67.

(Broš.)

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 4595728

880
МРКИЋ, Миодраг
        Голешка богиња : (наша Велика мајка) / Миодраг Мркић. - [Библиофилско изд.]. - Београд : Феникс, 2002 (Београд : [б.и.]). - 178 стр., [1] стр. с шемом лозе племена Бјелопавлићи : илустр. ; 25 cm. - (Библиотекс Савремена драма / Феникс, Београд)

Тираж 113. - Есејиста Миодраг Мркић (1932): стр. 4. - Порекло / Михаило Мркић: стр. 176-178. - Затрли се ко шарени коњи: стр. 175. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 5822736

881
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Drame / Vida Ognjenović. - Beograd : Stubovi kulture, 2001-2002 (Sopot : Prizma). - Knj. <1-3> : slika autora ; 21 cm. - (Odabrana dela / Stubovi kulture, Beograd)

Tiraž 1000

Dosadašnji sadržaj:
2. - 2001. - 163 str. - Sadržaj: Kanjoš Macedonović ; Trus i trepet ; Jegorov put.
3. - 2002. - 247 str. - Beleška o autoru: str. 247. - Sadržaj: Mefisto : drama u dva dela ; Mileva Ajnštajn ; Viza.

821.163.4-2
COBISS.CG-ID 7374608

882
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Кањош Мацедоновић : драма у три дела / Вида Огњеновић. - Подгорица : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 199 стр. ; 20 cm. - (Награђени писци)

О Млецима и Паштровићима / Зорица Симовић: стр. 195-196. - Вида Огњеновић : биографска белешка: стр. 197-199.

ISBN 86-7659-259-4 (Брош.)


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 2153741

883
СМИЉАНИЋ, Доброслав
        Хамлет у блу-џинсу : поетска драма / Доброслав Смиљанић, Ђорђе Оцић ; [цртежи Зоран Павловић]. - Београд : Знамен, 2002 (Београд : Спринт). - 69 стр. : цртежи ; 21 cm. - (Збирка Здање) (Дела Ђорђа Оцића. Драме ; 3)

Хамлет у свету медија / Дивна Вуксановић: стр. 67-68. - Белешка о ауторима: стр. 69.

ISBN 86-81653-27-X (Брош.)


821.163.4-2
COBISS.CG-ID 7340816


821.163.4-3 ПРОЗА


884
БАЋОВИЋ, Чедо
        Војвода Лука Вукаловић : (1823-1873) / Чедо Баћовић. - Никшић : [б. м.], 2002 (Подгорица : Побједа). - 186 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1.000. - "Штампано поводом 150 година од првог устанка под Луком Вукаловићем (1852-2002)" - - - > стр. [5]. - Рјечник: стр. 167-176. - Биљешка о аутору: стр. 183. - Библиографија: стр. 179-182. - Садржи и ауторову прозу: Ја Лука Вукаловић војвода ерцеговачки.

(Картон.)


821.163.4-3
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 1955597

885
        ПЕТ / Милован Ђилас, Михаило Лалић, Миодраг Булатовић, Борислав Пекић, Бранимир Шћепановић. - Подгорица : Ободско слово, 2002 (Подгорица : Принт). - 172 стр. ; 21 cm. - (Едиција The Best / Ободско слово, Подгорица)

Тираж 1.000. - Садржај: Старац и пјесма / Милован Ђилас. Пуста земља ; Посљедње брдо / Михаило Лалић. Излазак из круга ; Прича о срећи и несрећи / Миодраг Булатовић. Човјек који је јео смрт 1793. / Борислав Пекић. Смрт господина Голуже / Бранимир Шћепановић.

(Брош.)


821.163.4-3(082)
COBISS.CG-ID 2155277

886
ПУШИЋ, Босиљка
        Како преживети брак : у осамнаест лекција / Босиљка Пушић. - Подгорица : Октоих, 2002 (Ужице : Лапчевић). - 87 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000. - Биљешка о аутору: стр. 87-[88].

ISBN 86-7659-270-5 (Брош.)


821.163.4-3
COBISS.CG-ID 4225040

887
РАЦКОВИЋ, Анђелко
        Drino vodo, nema ga kod kuće / Anđelko Racković. - Beograd : Narodna knjiga - Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 100 str. ; 20 cm

Tiraž 1000. - Beleška o piscu: str. 93.

ISBN 86-331-0737-6 (Broš.)

821.163.4-3
COBISS.CG-ID 7009296


821.163.4-31 РОМАНИ


888
АРСЕНИЈЕВИЋ, Бранко
        Плима и осека : (роман у три књиге). Књ. 1, Диобе / Бранко Арсенијевић. - Андријевица : Комови, 2002 (Београд : Меграф). - 316 стр. ; 23 cm. - (Едиција Романи / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Епска хроника / Војислав Бубања: стр. 3-8. - Речник мање познатих ријечи и израза: стр. 301-311. - Биљешка о писцу: стр. 313-314.

(Брош.)


821.163.41-31
COBISS.CG-ID 7467024

889
АРСЕНИЈЕВИЋ, Бранко
        Плима и осека. Књ. 2, Чахура / Бранко Арсенијевић. - [Б. м. : б. и.], 2002 ([б. м. : б. и.]). - 326 стр. ; 23 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Биљешка о писцу: стр. 323-324.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7469584

890
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Радомир
        Srpkinja iz Crne Gore / Radomir Barjaktarević. - Beograd : Narodna knjiga-Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). - 180 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremeni srpski pisci / Narodna knjiga - Alfa, Beograd)

Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. [181].

ISBN 86-331-0538-1 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6116880

891
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Љубав у Тунису : роман брачних предумишљаја и пожуда / Исидора Бјелица. - 1. изд. - Ниш : Зограф, 2002 (Крагујевац : Призма). - 194 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Ризница / Зограф, Ниш)

Тираж 3000. - Белешка о аутору: стр. 193-194.

ISBN 86-7578-019-2 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7299856

892
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Љубав у Тунису : роман брачних предумишљаја и пожуда / Исидора Бјелица. - 2. изд. - Ниш : Зограф, 2002 (Ниш : Просвета). - 194 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Ризница)

Тираж 3000. - Белешка о писцу: стр. 193-194.

ISBN 86-7578-032-X (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7404048

893
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Озлоглашена или Модерна Пандора / Исидора Бјелица. - Београд : Књига-комерц, 2002 (Београд : МД штампа). - 167 стр. : илустр. ; 20 cm. - ( Библиотека Посебна издања / Књига-комерц, Београд)

Слике аутора. - Тираж 1000. - Предроман / Драгослав Бокан: стр. 7-9. - Белешка о писцу: стр. 165.

ISBN 86-83583-19-8 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7361296

894
БЛЕЧИЋ, Милорад Р.
        Велики ђаво из Мрчајног дола : роман од венца (п)освећених приповедака / Милорад Р. Блечић. - Смедерево : Арка, 2002 (Смедерево : "Радојковић"). - 133 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Арка)

Слика аутора. - Тираж 500. - Измешани светови Пиве и Пивљана / Мила Стојнић: стр. 113-118. - Књижевни споменик духу, наравима и обичајима / Љубомир Тадић: стр. 119-122. - Између предања и одбегле стварности / Милица Радовић-Тешић: стр. 123-125. - О аутору: стр. 127-129.

ISBN 86-7610-002-0

821.163.4-31
821.163.4.09-31
821.163.4:929 Блечић М.
COBISS.CG-ID 6142736

895
БОШЊАК, Коста
        Умир хајдучке крви / Коста Бошњак. - Нови Сад : Прометеј, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 211 стр. : слика аутора ; 20 cm

Белешка о аутору: стр. 211.

ISBN 86-7639-618-3 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6858768

896
БРАЈОВИЋ, Алекса
        Ткачи страха : девет казивања младог сужња / Алекса Брајовић. - Београд : Звоник, 2002 (Београд : Јанус). - 251 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 249.

ISBN 86-83417-05-0 (Брош.)


821.163.4-312.6
COBISS.CG-ID 7699984

897
БРКОВИЋ, Балша
        Privatna galerija : roman / Balša Brković. - Zagreb : Durieux ; Sarajevo : Buybook ; Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2002 (Zagreb : Tipotisak). - 201 str. ; 20 cm

Bilješka o B. Brkoviću: str. 201

ISBN 953-188-148-0 (broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 20097378

898
БУЛАЈИЋ, Јован
        Жиг / Јован Булајић. - Београд : Народна књига-Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 153 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / Алфа, Београд)

Тираж 500. - Поговор / Милисав Савић: стр. 151-153. - Белешка о писцу: стр. [156].

ISBN 86-331-0711-2 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7286544

899
БУЛАЈИЋ, Јован
        Пир / Јован Булајић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 176 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / Народна књига - Алфа, Београд)

Тираж 500. - Био-библиографски подаци о аутору: стр. [179].

ISBN 86-331-0677-9 (Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7390992

900
БУЛАТОВИЋ, Миодраг
        Црвени петао лети према небу / Миодраг Булатовић. - Београд : Источник, 2002 (Београд : Полиграф). - 231 стр. ; 21 cm. - (Врхови српске књижевности)

Тираж 500. - Голи пламен страдања / Жарко Команин: стр. 7-9. - Белешка о писцу: стр. 231.

ISBN 86-83487-07-5

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7312144

претходна
наредна