претходна
наредна
841
РАДУЛОВИЋ, Сава
        Ведрине Шумадије / Сава Радуловић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 82 стр. ; 21 cm. - (Поезија / Будућност, Нови Сад)

"Уз 200-годишњицу Првог српског устанка 1804-2004" --> прелим. стр. - Тираж 500. - Биобиблиографски подаци о аутору: стр. 81-82.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7297040

842
РАДУЛОВИЋ, Сава
        Камени стубови / Сава Радуловић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 84 стр. ; 21 cm. - (Поезија / Будућност, Нови сад)

Тираж 500. - Био-библиографски подаци о аутору: стр. 83-84.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7296784

843
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Најлепше песме Стевана Раичковића / избор и предговор Слободан Ракитић. - Београд : Просвета, 2002 (Смедерево : "Димитрије Давидовић"). - 249 стр. ; 20 cm. - (Нај)

Тираж 700. - Усамљеник са Врачара / Слободан Ракитић: стр. 5-9.

ISBN 86-07-01323-8 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 2138637

844
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Поеме / Стеван Раичковић. - Смедерево : Смедеревска песничка јесен, 2002 (Смедерево : "Радојковић"). - 73 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Златни кључ Смедерева. Нова серија ; књ. 17)

Тираж 500. - Хронологија: стр. 59-63. - Библиографија: стр. 65-73. - Садржај с насловне стр.: Точак за мучење ; Записи о црном Владимиру ; Разговор са иловачом

ISBN 86-84201-01-9

821.163.4-1
012 Раичковић С.
COBISS.CG-ID 7501584

845
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Тиса / Стеван Раичковић ; превод на мађарски језик Ференц Фехер. - 2. допуњено изд. - Нови Сад : Тиски цвет : Форум, 2002 (Нови Сад : Форум). - 81, [7] стр. с таблама у бојама : илустр. ; 22 cm

На спор. насл. стр.: Tisza. - Текст упоредо на срп. и мађ. језику. - Тираж 500. - Уметничка колонија у Сенти; A Zentai művésztelep / Геза Триполски; Tripolsky Géza: str. 78-81.

ISBN 86-323-0543-3 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6307856

846
РАЈКОВИЋ, Славица
        Začarani krug / Slavica Rajković ; [predgovor Goran Bjelanović ; ilustracije Slavica Rajković]. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Spektar). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Koraci)

Slika autora. - Tiraž 500. - Ruho darovano iz Začaranog kruga: str. 5-8. - Bilješka o S. Rajković: str. 59.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4734736

847
РАКОЧЕВИЋ, Сава
        Тами за леђима / Сава Ракочевић ; приредио и предговор написао Зоран Глушчевић. - Београд : Просвета, 2002 (Београд : Јанус). - 94 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Савремена поезија 2002)

Тираж 500. - Предговор: Уснула плава јабука: стр. 5-32.

ISBN 86-07-01377-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 183687687

848
РЕБРОЊА, Исмет
        Кад форминга не досвира / Исмет Реброња. - Рашка : Градац, 2002 (Рашка : Грамис). - 51 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 86-82497-39-5 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7625232

849
РОГАЧ, Благоје
        Досањана : песме и сонети / Благоје Рогач. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 83 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Народна књига - Алфа, Београд)

Тираж 1000. - Муза из сазвежђа лире / Јово Марић: стр. 5-7.

ISBN 86-331-0569-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7366416

850
        СНЕВНЕ Евине кћери : савремено пјесништво жена у Црној Гори : антологија / [приредила] Милица Краљ. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 184 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Комови, Андријевица)

Тираж 300. - Омча од снова / М.[Милица] Краљ: стр. 5-11.

(Брош.)


821.163.4-1(082.2)
COBISS.CG-ID 4311568

851
СТАНИШИЋ, Марина
        Roj pčela u čoveku / Marina Stanišić. - Beograd : Zavičajni klub "Pčinja", 2002 (Beograd : Vedes). - 85 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 300. - Beleške o autoru: str. 81.

ISBN 86-902637-1-3 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5296400

852
СТАНИШИЋ, Слободан
        Гром са усне : педесет љубавних песама / Слободан Станишић. - Београд : Interpres, 2002 (Београд : Interpress 1847). - 99 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Поруке)

Ауторова слика. - На спојним листовима илустр. - Тираж 500. - Громови у књизи: стр. 97.

ISBN 86-7561-022-X

821.163.4-146.2
COBISS.CG-ID 101657100

853
СТОЈАДИНОВИЋ, Драган
        Као када пада снег ноћу : (песме, избор) / Драган Стојадиновић. - Подгорица ; Београд : Унирекс ; Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Драган-Гага Вуковић). - 147 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 1000. - Обиље њежности / Ранко Јововић: стр. 137. - Дубоки лирски знак смисла / Милица Краљ: стр. 138-139. - Белешка о писцу: стр. 141. - На насл. стр. печат дародавца: Народна библиотека "Радосав Љумовић", Подгорица: ЦНБЦТ

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 24834576

854
СТОЈКОВИЋ, Градимир
        Боље вас нашли / Градимир Стојковић, Драгомир Ћулафић ; [карикатуре писца Сашењка Мељников]. - Рума : Графопромет Српска књига, 2002 (Рума : Графопромет Српска књига). - 80 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Посебна издања / Српска књига, Рума)

Тираж 1000. - Биљешка о писцима: стр. 79.

ISBN 86-7564-105-2 (Брош.)


821.163.4-14
821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7525904

855
ТАДИЋ, Новица
        Скакутани и кезила : ране песме / Новица Тадић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 141 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Избор / Народна књига-Алфа, Београд)

Тираж 300. - Мистицизам језика у поезији Новице Тадића / Радивоје Микић: стр. 127-136.

ISBN 86-331-0351-6 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7306000

856
ТИЧИЋ, Слободан
        Dvanaest mjeseci u Budvi / Slobodan Tičić. - Budva : S. Tičić, 2002 (Budva : Eurografic). - 76 str. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5225232

857
ТОМИЋ, Александар
        Дани / Александар Томић. - Прибој : Дом културе "Пиво Караматијевић" ; Пљевља : Међурепубличка заједница за културно просвјетну дјелатност, 2002 (Ужице : Графичар). - 56 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Лимске вечери поезије)

Тираж 400. - Путовање у утробу меланхолије / Петар В. Арбутина: стр. 47-51. - Белешке о аутору: стр. 53-54.

ISBN 86-7261-290-6 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5093392

858
ЋЕТКОВИЋ, Нада
        Животна ријека / Нада Ћетковић ; [илустрације Вјекослав Бојат ; поговор Драгиша Л. Јововић]. - [1. изд.]. - Подгорица : Завод за школовање и професионалну рехабилитацију инвалидне дјеце и омладине (Подгорица : Montcarton, 2002). - 62 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Разговор о дјелу / Драгиша Л. Јововић: стр. 57-58. - Биљешка о писцу / Зоран Бошковић: стр. 55.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4740368

859
ЋИРОВИЋ, Бранко
        Истине : пјесме / Бранко Ћировић Ћиро. - Ћићевац : Центар за културу, 2002 (Крушевац : Графика Симић). - 134 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 1000. - Лично, сасвим лично / Узеир Бећовић. - Белешка о писцу: стр. 133-134. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-903309-1-7 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.41-94
821.163.41.09-1
COBISS.CG-ID 8702992

860
ЋУЛАФИЋ, Влајко
        Узглавница / Влајко Ћулафић. - Подгорица : Публикум, 2002 (Беране : Рачунари). - 61 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Поезија / Публикум, Подгорица)

Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 59.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4497424

861
ЦАРИЧИЋ, Василије
        Искра : [збирка пјесама] / Василије Царичић - Цар. - Београд : В. Царичић, 2002 (Београд : Графички атеље "Кум"). - 86 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 1000.

ISBN 86-901635-2-2 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5425936

862
ЦИЦМИЛ, Лука
        Стопе изгубљене / Лука Цицмил. - Никшић : Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", 2002 (Никшић : Минс). - 71 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Обзорја) (Едиција Савремена поезија)

Тираж 500. - Биљешка о аутору на корицама.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11171344

863
ЧАБАРКАПА, Стојан
        Било је и горе но ја нећу / Стојан Чабаркапа. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 111 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Поезија са покрићем / Раде Кнежевић: стр. 5-7.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6136080

864
        ЧОВЈЕКУ што узе облик анђела Видаку Јукићу : пјесме искрене захвалности / [главни уредник Зоран Локтионов]. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 41 стр. : слика В. Јукића ; 14 cm. - (Библиотека Поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 300. - Пјесме искрене оданости и захвалности / Брахо Адровић: стр. 5-13. - Биографија: стр. 39.


821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 4331536

865
ЧОЛЕВИЋ, Лидија
        Зрно у камену : [збирка поезије] / Лидија Чолевић. - Ветерник : Дијам-М-прес, 2002 (Ветерник : Дијам-М-прес). - 47 стр. ; 21 cm. - (Едиција Нити ; књ. 2)

Тираж 300.

ISBN 86-7026-208-8 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7371024

866
ЧУКИЋ, Илија
        Шта то гледаш / Илија Чукић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Покрет). - 68 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5376528

867
ЏАКОВИЋ, Бајо
        Дал се нама само чини : (старе нове песме) / Бајо Џаковић. - Београд : МБ графика : Удружење књижевника Србије, Подружница за Поморавски округ, Јагодина, 2002 (Београд : МБ графика). - 167 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 400. - Између свакодневнице, поезије и Бога / Братислав Милановић: стр. 506. - Реч књижевне критике: (о новијим песничким књигама Баја Џаковића): стр. 145-159. - Белешка о песнику: стр. 161-162.

ISBN 86-84037-02-2

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7339280

868
ЏАКОВИЋ, Рајко
        Узалуд дозивам / Рајко Џаковић. - Београд : Београдска књига, 2002 (Београд : Арта). - 59 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 59.

ISBN 86-7590-026-0

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 182515207

869
ШАНТИЋ, Алекса
        Поезија / Алекса Шантић ; приредио Радован Вучковић. - Београд : Свет књиге ; Требиње : Књижевна заједница "Јован Дучић", 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 277 стр. ; 21 cm. - (Едиција Класици / Свет књиге [и] Књжевна заједница "Јован Дучић")

Тираж 1000. - Поезија Алексе Шантића / Радован Вучковић: стр. 5-39. - Кратки изводи из значајних критика: стр. 255-272. - Напомена приређивача: стр. 277. - Биографска белешка: стр. 245-247. - Речник мање познатих речи: стр. 273-276. - Библиографија Шантићевих дела и дјела о њему: стр. 248-254.

ISBN 86-7396-037-1

821.163.4-1
821.163.4.09-1
929:82 Шантић А.
COBISS.CG-ID 5875216

870
ШОФРАНАЦ, Веселин
        Jezerski vijenac : precima i potomcima / Veselin-Vesko Dušanov Šofranac ; [koautor Miomir Bošković]. - Podgorica : DOO "Šofranac", 2002 (Kraljevo : Slovo). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1000. - Bilješka o autoru: str. 278. - Podsticaj za nova pregnuća / Damjan Šećković: str. 280-281.

821.163.4-13
COBISS.CG-ID 4834320

претходна
наредна