претходна
наредна
811
        НАЈЛЕПШЕ љубавне песме српскога језика / [приредио] Данило Јокановић. - 5. изд. - Подгорица : Граматик, 2002 (Земун : Флеш). - 189 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Антологије / [Граматик])

Тираж 500. - Поговор / Данило Јокановић: стр. 187-189.


821.163.4-146.2(082.2)
COBISS.CG-ID 101272332

812
НИШАВИЋ, Рале
        Дунавске светиљке : изабране песме за децу и заљубљене / Рале Нишавић. - Нови Сад : Бистрица, 2002 (Нови Сад : МБМ плас). - 95 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремене поезије / Бистрица, Нови Сад)

Према изворима ван књиге, ств. насл. колекције: Едиција Савремена поезија. - Тираж 500. - Рале Нишавић: Дунавске светиљке / Никола Страјнић, Јован Љуштановић: стр. [97-100].

(Брош.)


821.163.4-1
821.163.4-93-1
COBISS.CG-ID 6071568

813
НОВАКОВИЋ, Душко
        Smetenjakov crtež / Duško Novaković. - Beograd : Otkrovenje, 2002 (Beograd : Heleta). - 106 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pan ; knj. 8)

Tiraž 500. - Simbolizacija stvarnosti i veština pamćenja / Gojko Božović: str. 91-97. - Napomene: str. 98-102. - O piscu: str. 103.

ISBN 86-83353-26-5

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7635472

814
ЊЕЖИЋ, Веселин
        Љубав је њено име / Веселин - Бато Њежић ; [графике - вињете Петар Мартиновић]. - Подгорица [тј.] Даниловград : Културно-информативни центар "Бијели Павле", 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 62 стр. : илустр. ; 20 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Веселин - Бато Њежић: стр. 62.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5153552

815
        ODSJAJ snažne reke : hrestomatija pobednika Limskih večeri poezije / priređivači Faruk Dizdarević, Zoran Bognar. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost ; Priboj : Dom kulture "Pivo Karamatijević", 2002. - 170 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Limske večeri poezije. Posebna izdanja / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja)

Tiraž 200. - Uvod / Faruk Dizdarević: str. 5-10. - Veličanstveno slavlje Orfejevih saputnika / Zoran Bognar: str. 158-162. - Bilješke o priređivačima: str. 159-160. - Uz sve radove bibliografske bilješke o pjesnicima.

ISBN 86-7261-294-9 (Broš.)

821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 4301328

816
ОЈДАНИЋ, Милијана
        Посљедња стварност / Милијана Ојданић. - Андријевица : Комови, 2002 (Подгорица : Рото-слог). - 101 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Комови, Андријевица)

Тираж 500. - Тишина јача од живота / Ратко Делетић: стр. 7-14. - Одбрана од свакодневице / Ратко Делетић: стр. 99-100. - Јединствен рукопис / Славољуб Шћекић: стр. 101.

(Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 4518672

817
ПАВИЋЕВИЋ, Нада Д.
        Привито сунце / Нада Д. Павићевић. - Бијело Поље : Центар за дјелатности културе "Војислав Булатовић Струњо", 2002 (Пегаз : Бијело Поље). - 125 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција Завичајна библиотека)

Тираж 500. - Тајна поетске индивидуалности Наде Д. Павићевић / Славка Луковић: стр. 118-121. - Биљешка о писцу: стр. 122.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5232144

818
ПЕЈОВИЋ, Анђела М.
        Prokleto žensko / Anđela M. Pejović. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2002 ([S.l. : s.n.]). - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Prvi koraci)

Slika autora. - Biografija: str. 53.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5307920

819
ПЕРИЧИЋ, Садетин
        Pjesme / Sadetin Sado Peričić ; [ilustracije u knjizi Branko Maljević]. - Podgorica : Almanah, 2002 (Podgorica : Roto-slog). - 78 str. : crteži ; 21 cm. - (Biblioteka Prva knjiga)

Tiraž 500. - Biografija: str. [79].

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4756496

820
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар II Петровић Његош ; текст приредили Радосав Бошковић, Видо Латковић ; [белешке и објашњења написао Видо Латковић]. - Београд : Гутенбергова Галаксија, 2002 (Ваљево : Топаловић). - 205 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Књижевни венац ; књ. 27)

Тираж 1000. - Белешке и објашњења: стр. 119-193. - О Горском вијенцу и досадашњим тумачењима појединих места у спеву: стр. 195-204. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-7058-225-2

821.163.4-13
821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 7406096

821
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар II Петровић Његош. - Београд : Удружење независних издавача за СРЈ, 2002 (Београд : Maxum). - 160 стр. ; 17 cm. - (Библиотека за све узрасте ; књ. бр. 9)

Тираж 500. - Предговор / Стеван Крстец Старчински: стр. 5-6. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 147-160.

ISBN 86-83613-17-8 (Брош.)


821.163.4-13
COBISS.CG-ID 7651600

822
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар Петровић Његош. - 1. изд. - Чачак : Легенда ; Горњи Милановац : Лио, 2002 (Чачак : Светлост). - 142 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Наслеђа ; коло 1, књ. 5)

Тираж 1000. - О Његошевом делу: стр. 136-137. - Објашњења уз просвету праху оца Србије: стр. 138. - Објашњење уз Горски вијенац: стр. 139-142.

ISBN 86-83525-18-X

821.163.4-13
COBISS.CG-ID 7410192

823
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар Петровић Његош. - [1. изд.]. - Пожега : Епоха, 2002 (Пожега : Штампарија Епоха). - 167 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Гама / Епоха, Пожега)

Тираж 1000. - О писцу: стр. 167. - Рјечник: стр. 147-166. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-83489-30-2 (Брош.)


821.163.4-13
COBISS.CG-ID 7409424

824
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Горски вијенац / Петар Петровић Његош. - Аранђеловац : Народна библиотека "Свети Сава", 2002 (Аранђеловац : Напредак). - 148 стр. ; 21 cm

"Овом књигом Народна библиотека "Свети Сава" у Аранђеловцу обиљежава велику годишњицу српске културе - 150 година од првог издања "Горског вијенца" П.П.Његоша." ---> прелим. стр. - Тираж 600. - Мање познате и туђе речи: стр. 131-148.

ISBN 86-82795-07-8

821.163.4-13
COBISS.CG-ID 7547152

825
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        La Lumière du Microcosme / Pierre II Petrovitch Niégoch ; traduit du serbe par Boris Lazić ; editeur Nikola Damjanović. - Београд = Belgrade : Његошева задужбина = Njegoš's Foundation : Službeni list SRJ, 2002 (Beograd : Draslar partner). - 111 str. : slika autora ; 21 cm

Prevod djela: Луча Микрокозма / Петар II Петровић Његош. - Tiraž 500. - Niégoch, prince méconnu des romantiques européens / Boris Lazić: str. 5-15. - Biobibliographie: str. 105-107.

ISBN 86-82995-07-7

821.163.4-13
821.163.4.09-13
016:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7586320

826
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        Luč mikrokozmosa / Petar II Petrović Njegoš ; [prevedla in spremno besedo napisala Namita Subiotto]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2002 ([Ljubljana] : Boex). - 94 str. ; 20 cm. - (Vezana beseda ; zv. 31)

Izv. stv. nasl.: Luča mikrokozma. - Njegoš v drugačni luči / Namita Subiotto: str. 5-17

ISBN 961-213-097-3

821.163.4-13
821.163.4.09 Његош
COBISS.CG-ID 119424512

827
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Луча микрокозма / Петар II Петровић Његош ; са уводним текстом Мила Ломпара Луча микрокозма и питање о души ; приредио Никола Дамјановић. - Београд = Belgrade : Његошева задужбина = Njegoš´s Foundation : Службени лист СРЈ, 2002 (Београд : Драслар партнер). - 275 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Луча микрокозма и питање о души: стр. 5-116. - Белешка о Лучи микрокозма / Никола Банашевић: стр. 199-203. - Објашњења уз Лучу микрокозма / Вуко Павићевић: стр. 204-272. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-82995-06-9

821.163.4-13
821.163.4:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7589392

828
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Ноћ скупља вијека и друге пјесме / Петар II Петровић Његош ; избор и поговор Душко Бабић. - Београд : Српска књижевна задруга : Основна школа "Карађорђе", 2002 (Београд : Графипроф). - 105 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге)

На кор.: Ноћ скупља вијека и друге песме. - Тираж 1000. - "Броширана серија покренута у рату 1999" ---> Прелим. стр. - Лирика владике Рада: стр. 91-104. - Хронологија: стр. 77-89. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-379-0774-1 (Брош.)

821.163.4-1
821.163.4.09-1
929:82 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7321360

829
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        The Ray of the Microcosm / Petar II Petrović Njegoš ; translated and edited by Žika Rad. Prvulović ; editor Nikola Damjanović. - Београд = Belgrade : Његошева задужбина = Njegoš´s Foundation : Službeni list SRJ, 2002 (Beograd : Draslar partner). - 133 str. : slika autora ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Луча микрокозма. - Tiraž 500. - Author's Note / Ž.[Žika] P.[Prvulović]: str. 7-8. - Preface / E. D. Goy: str. 9-10. - Introduction / Ž.[Žika] R.[Rad.] Prvulović: str. 11-37. - Notes: str. 121-128. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 129-130.

ISBN 86-82995-08-5

821.163.4-13
821.163.4.09-13
821.163.4:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7589904

830
PETROVIĆ Njegoš, Petar II
        Der Strahl des Mikrokosmos / Petar II Petrović Njegoš ; ins deutsche übertagen Anica Savić-Rebac ; einführungsstudie von Milo Lompar ; redakteur Nikola Damjanović. - Београд = Belgrade : Његошева задужбина = Njegoš´s Foundation : Službeni list SRJ, 2002 (Beograd : Draslar partner). - 217 str. : slika autora ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Luča mikrokozma. - Tiraž 500. - Der Strahl des Mikrokosmos und die Frage nach der Seele: str. 5-142. - Bibliografija i bilješke uz tekst.

ISBN 86-82995-09-3

821.163.4-13
821.163.4.09-13
821.163.4:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 7590416

831
ПИЛЕТИЋ, Милана
        Ведрина ветра / Милана Пилетић. - Београд : Плато, 2002 (Београд : Плато). - 145 стр. : ноте ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Плато, Београд])

Тираж 500. - Белешка о М. Пилетић и И. Јевтићу: стр. 141. - Садржи и: Ansamblu Donne di Belgrado / пјесме Милана Пилетић ; музика Иван Јевтић.

ISBN 86-447-0093-6 (брош.)


821.163.4-1
78.089.6
COBISS.CG-ID 7997456

832
ПИРАНИЋ, Аида
        Ljubav / Aida Piranić. - Podgorica : OMPA [i.e.] Omladinska muzičko-poetska asocijacija, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 115 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Ars Juventas)

Tiraž 300. - O autoru: str. [117].

(Broš.)

821.163.4-1
821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4756752

833
ПИРАНИЋ, Аида
        Sestra / Aida Piranić. - Podgorica : OMPA - Omladinska muzičko-poetska asocijacija, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 63 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Ars Juventas)

Tiraž 300. - O autoru: str. 63.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5092624

834
ПИЋАН, Јован
        S Bogom Budvo / Jovan Pićan. - Budva : J. Pićan, 2002 (Budva : Eurografic). - 41 str. ; 21 cm

Tiraž 300.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4388624

835
        ПРВИ кораци младих Барајева : поезија и проза / [глав. и одговорни уредник] Милосав Барјактаровић. - Барајево : Књижевни клуб "Јован Дучић" [итд.], 2002 (Барајево : Тројан комерц). - 163 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Реч уредника / Милосав Барјактаровић: стр. 3-4. - О књизи и приређивачу / Даринка Вучинић: стр. 5.

ISBN 86-84243-00-5 (брош.)


821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-1-053.6(082.2)
821.163.41-3-053.2(082.2)
821.163.41-3-053.6(082.2)
COBISS.CG-ID 101485580

836
РАДОВИЋ, Весна
        Чувари душе : изабране пјесме / Весна Радовић ; [избор сачинио и предговор написао Драган Мраовић]. - Београд : Чигоја штампа, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 147 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Циганка с оком срне: стр. 5-10. - Биљешка о пјесникињи: стр. 141.

ISBN 86-7558-070-3 (Брош.)


821.163.4-14
821.163.4.09-14
COBISS.CG-ID 99599116

837
РАДОВИЋ, Ранко Р.
        Христаниште / Ранко Р. Радовић ; поговор Драгомир Брајковић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2002 (Београд : Мрљеш). - 119 стр. ; 18 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге)

Тираж 1000. - Песничко спасење: стр. 109-114. - Белешка о писцу: стр. 115.

ISBN 86-379-0754-7 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7390736

838
РАДОЊИЋ, Светозар
        Узлети и суноврати : избор поезије / Светозар Радоњић Рас ; [ликовни прилози Драгољуб Ивановић]. - Београд : Свет књиге, 2002 (Београд : Фото футура). - 116 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / Свет књиге, Београд)

Тираж 300. - Библиографија: стр. [118]. - На преднасл. листу рукописом: Београд, септембра 2002. Рас: II181245: ЦНБЦТ

ISBN 86-7396-036-3 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7635984

839
РАДОШЕВИЋ, Бранко
        Тврда капија / Бранко Радошевић ; [илустрације у књизи Божидар Бока Лончаревић]. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 2002 (Ужице : Графичар). - 70 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 67.

ISBN 86-7261-298-1 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6472976

840
РАДУЛОВИЋ, Зоран П.
        Željo moja neprolazna / Zoran P. Radulović. - Podgorica : Print, 2002 (Podgorica : Print). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Besjeda o autoru / Novica Bečanović: str. 61-62.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5787408

претходна
наредна