претходна
наредна
781
КРСМАНОВИЋ, Милан С.
        Небеске висине и тмине : (пјесме љубави и родољубља) / Милан С. Крсмановић ; [илустрације Викторија Раонић]. - Београд : ГрафоМарк, 2002 (Београд : ГрафоМарк). - 192 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 800. - Стручна ријеч, о поезији Милана С. Крсмановића / Михаило Шћепановић... [и др.]: стр. 147-185. - Биљешка о аутору: стр.186-187.

ISBN 86-82875-43-8 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 5257232

782
КУСОВАЦ, Олга
        Elegije / Olga Kusovac. - Cetinje : Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 59 str. : slika autora ; 20 cm

Tiraž 500. - "Elegije" - Olga Kusovac / Slavka Daković: str. 55-56. - Olga Kusovac: str. 57.

(broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6032144

783
КУЧ, Веско
        Године / Веско Куч. - Котор [тј.] Ниш : Удружење књижевника "Бранко Миљковић", 2002 ([Ниш] : SX print-copy). - 60 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 60.

ISBN 86-83863-04-2 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7332112

784
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Породични азбучник / Драган Лакићевић. - [1. Деретино изд.]. - Београд : Дерета, 2002 (Београд : Дерета). - 263 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Савремена српска књижевност ; коло 4, књ. 7)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 259-260.

ISBN 86-7346-200-2 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6118416

785
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган
        Породични албум / Драган Лакићевић. - 3. изд., [1. Деретино изд.]. - Београд : Дерета, 2002 (Београд : Дерета). - 217 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Савремена српска књижевност / Дерета, Београд ; коло 4, књ. 8)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 215-216.

ISBN 86-7346-211-8 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6137616

786
ЛАКУШИЋ, Илија
        Ево ме / Илија Лакушић. - Подгорица : Октоих, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 106 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Октоих, Подгорица)

Тираж 500. - Биографија: стр. 106.

ISBN 86-7659-265-9 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6342928

787
        ЛИРИКА воде : изабране песме о водама / [приредио] Милан С. Косовић. - Београд : Интерпринт, 2002 (Београд : Интерпринт). - 457 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 448. - Библиографија: стр. 441-447.

ISBN 86-82263-26-2

821.163.4-1(082)
821.163.4-1:398
COBISS.CG-ID 7359504

788
ЉУШКОВИЋ, Бешир
        U tišini duše / Bešir Ljušković. - Beograd : Prosveta, 2002 (Beograd : Janus). - 99 str. ; 20 cm. - (Savremena poezija 2002. / [Prosveta, Beograd])

Na kor. slika autora. - Tiraž 500. - Povratak izvoru / Dragomir Brajković: str. 87-90. - Poetska odiseja ognja i leda / Petar V. Arbutina: str. 91-93. - Beleška o piscu: str. 95.

ISBN 86-07-01340-8

821.163.4-14
COBISS.CG-ID 99403532

789
МАРКИШИЋ, Мирјана
        Dodir bola / Mirjana Markišić. - Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - 102 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4346896

790
МАРТИНОВИЋ, Жељко
        Pustinja vremena / Željko Martinović. - 2. izd. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 76 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Koraci / Kulturno-prosvjetna zajednica)

Tiraž 500. - Bilješka o Ž. Martinoviću: str. 73.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4726800

791
МАРТИНОВИЋ, Жељко
        Pustinja vremena / Željko Martinović. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 76 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Koraci / Kulturno-prosvetna zajednica, Podgorica)

Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 73.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4462096

792
МАТОВИЋ, Љубомир В.
        Златан венац / Љубомир В. Матовић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2002 (Београд : Панграф). - 208 стр. ; 17 cm

Тираж 300. - Својеврсна химна љубави: над збирком песама Златан венац Љубомира В. Матовића / Миленко Радошевић: стр. 5-10.

ISBN 86-83827-26-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6924048

793
МИЈАТОВИЋ, Бранислав
        До велике улцињске плаже / Бранислав Мијатовић. - Врбас : Звезда, 2002 (Врбас : Звезда). - 30 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [32].

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6148624

794
МИЈАТОВИЋ, Данило
        Дневи и снови : (избор) / Данило Мијатовић. - 1. изд. - Пожега : Свитак, 2002 (Ужице : Братис). - 157 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Печат ; књ. 40)

Тираж 150. - Летопис изнутра / Милијан Деспотовић: стр. 7-12. - Поетски зов : (избор поезије) / Милан Ненадић: стр. 147-148. - Био-библиографске белешке: стр. 151-152. - На преднасл. листу запис: Николи Рацковићу, драгом сараднику и писцу, с поштовањем, Данило Мијатовић, Никшић, на Видовдан 2003. год.: I 226393: ЦНБЦТ

ISBN 86-81551-18-3

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 6133008

795
МИЈОВИЋ, Драго М.
        Мирис завичаја / Драго М. Мијовић. - Никшић : Монтеграф : Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", 2002 (Никшић : Монтеграф). - 82 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Монтеграф [и] Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", Никшић)

Слика аутора. - Тираж 500. - Драго Миланов Мијовић: стр. [83].

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6149392

796
МИЈОВИЋ, Милосава
        Прозори / Милосава Мијовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 88 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремени српски писци / Народна књига - Алфа, Београд)

Тираж 500. - Лирско станиште : (о поезији Милосаве Мијовић) / Ратко Делетић: стр. 81-83. - Белешка о писцу: стр. 85.

ISBN 86-331-0731-7 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7502608

797
МИЈОВИЋ, Милосава
        Прозори / Милосава Мијовић. - Београд : Народна књига-Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 88 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремени српски писци)

Тираж 500. - Лирско станиште : (о поезији Милосаве Мијовић) / Ратко Делетић: стр. 81-83. - Белешка о писцу: стр. 85.

ISBN 86-331-0731-7

821.163.4-14
COBISS.CG-ID 183669255

798
МИЛАТОВИЋ, Вук
        Светла страна јесени / Вук Милатовић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 80 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Поезија 2002.)

Тираж 500. - Од истог писца: стр. 77.

ISBN 86-331-0573-X (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7291664

799
МИЛАЧИЋ, Милош
        Ispovijest ludog srca / Miloš Milačić. - Podgorica : Medeon, 2002 (Cetinje : IVPE). - 123 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / Medeon, Podgorica)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5473296

800
МИЛАЧИЋ, Миомир
        Cirios / Miomir Milacic ; traduccion de Dejan Rihtman. - 1. ed. - Mérida : M. Milačić, 2002. - 30 str. ; 22 cm

Tekst uporedo na srp. i špan. jeziku. - Na nasl. str. pečat darodavca: Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica: ЦНБЦТ

ISBN 980-389-101-4 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.CG-ID 111670284

801
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Потајна звијезда / Љубислав Милићевић ; избор извршио Радоња Вешовић ; [сликар Жарко Секулић]. - Бијело Поље : Оѕиви ; Подгорица : Унирекс, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 176 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Изабрана дјела. Поезија ; књ. 1)

Тираж 500. - Лирски валери / Жарко Ђуровић: стр. 5-8.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7968784

802
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Стожерно кандило / Љубислав Милићевић ; избор извршио Жарко Ђуровић ; [сликар Жарко Секулић]. - Бијело Поље : Оѕиви ; Подгорица : Унирекс, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 217 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Изабрана дјела. Поезија ; књ. 2)

Тираж 500.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7969552

803
МИЛИЋЕВИЋ, Љубислав
        Сунчево плетиво / Љубислав Милићевић ; избор сачинио Радослав Пајковић. - Бијело Поље : Оѕиви ; Подгорица : Унирекс, 2002 (Пријепоље : Графокартон). - 159 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Изабрана дјела. Поезија ; књ. 3)

Тираж 500. - Лирски тонови са животног врела за дјецу / Мираш Медојевић: стр. 149-153.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7970320

804
МИЛОШЕВИЋ, Велимир
        Пријатељство / Велимир Милошевић. - Зајечар : Р. Живковић-Бранковић, 2002 (Књажевац : Златотисак). - 151 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - О књизи "Пријатељство" Велимира Милошевића / Небојша Ђорђевић: стр. 151.

(Брош.)


821.163.4-1
821.163.4-84
COBISS.CG-ID 6044432

805
МИЉАНИЋ, Бранко Ј.
        Косовска вечера / Бранко Ј. Миљанић. - Београд : Contact line, 2002 (Београд : Contact line). - 114 стр. : слика аутора ; 21 cm

Подаци о мјесту издања и издавачу преузети из CIP-a. - Белешка о писцу: стр. 112.

ISBN 86-7927-010-5

821.163.4-12
COBISS.CG-ID 7582736

806
МИЋОВИЋ, Милица
        Династија куће Петровића / Милица Мићовић. - Даниловград : Културно информатички центар "Бијели Павле", 2002 (Цетиње : ИВПЕ). - 178 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Гусле јаворове)

Слика аутора. - Тираж 500. - Ријеч о аутору / Веселин Матовић: стр. 171-172.

(Брош.)


821.163.4-13
COBISS.CG-ID 4306192

807
МИЋУНОВИЋ, Радомир
        Излазак из перфекта : збирка збирки / Радомир Мићуновић ; [слике Владимир Богдановић]. - Нова Пазова : Бонарт, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 295 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библитека Сигма / Бонарт, Нова Пазова)

"У поводу четири декаде стиховања" ---> Насл. стр. - Тираж 1000. - Визије деликатног лирика / Срба Игњатовић: стр. 281-287. - Обриси песниковог развоја / Милослав Шутић: стр. 288-291. - Писали су и казивали о Мићуновићу: стр. 292-295. - Подаци о писцу: стр. [296].

ISBN 86-503-0059-6

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 7383312

808
МИЋУНОВИЋ, Радомир
        Козмограф / Радомир Мићуновић. - Београд : Просвета, [2002] (Београд : Кућа књиге). - 49 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија 2002.)

Податак о год. издања преузет из ЦИП-а. - Белешка о писцу: стр. 49.

ISBN 86-07-01177-4 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 512007061

809
MRKIĆ, D.
        Kosovo : the song of the Serbs / by D. Mrkich. - Ottawa : Commoners´ Publishing Inc, 2002. - 246 str. : ilustr. ; 21 cm

"Published in commemoration of the 600th anniversary of the Battle of Kosovo" ---> nasl. str.

ISBN 0-88970-075-3 (Broš.)

821.163.4-13:398(082)
COBISS.CG-ID 115131660

810
МУДРЕША, Љубомир
        Obala ognjišta / Ljubomir Mudreša. - Cetinje : Izdavački centar Cetinje, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 85 str. ; 22 cm

Tiraž 500.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4762640

претходна
наредна