претходна
наредна
751
ДЕЛИЋ, Милорад
        Пива / Милорад Делић. - Нови Сад : Футура публикације, 2002 (Нови Сад : Футура публикације). - 54 стр. ; 21 cm. - (Едиција Поезија)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7332624

752
ДЕСПОТОВ, Војислав
        Sabrane pesme / Vojislav Despotov ; priređivanje i pogovor Gojko Božović. - Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin", 2002 (Sopot : Prizma). - 523 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Izabrana dela Vojislava Despotova / Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin" ; knj. 1)

Tiraž 500. - Kosi jezik Vojislava Despotova: str. 485-510

ISBN 86-7284-051-8

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6789136

753
ДОКЛЕСТИЋ, Оливера
        Опуномоћени запис / Оливера Доклестић. - Пожега : Жиравац, 2002 (Пожега : Жиравац). - 81 стр. ; 21 cm. - (Жиравац ; књ. бр. 27)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 81.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 186884103

754
ДОМАЗЕТОВИЋ, Светлана
        Мирис чежње / Светлана Домазетовић. - Краљево : Доротеус, 2002 (Краљево : Дуга : Адрани). - 68 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Предговор / Светлана Домазетовић: стр. 7-9. - Аутентични запис о српској трагедији / Иван Рајовић: стр. 65-68.

ISBN 86-7616-006-6 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7298832

755
ДРАШКОВИЋ, Јован
        Заиста чудни дани / Јован Драшковић. - Никшић : Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", 2002 ([Б. м. : б. и.]). - 47 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Обзорја. Едиција Прва књига)

Тираж 500. - О аутору: стр. 47.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6132752

756
ДУБАК, Будимир
        Туга за седам свијетњака / Будимир Дубак. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : Светигора). - 100 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Поезија ; књ. 1)

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 99-100.

(Картон)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4447504

757
ДУЧИЋ, Јован
        Пјесме / Јован Дучић. - Подгорица : Народна књига, 2002 (Београд : Мидим принт). - 240 стр. ; 20 cm

Тираж 500.

ISBN 86-84237-00-5

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4273936

758
ЂИЛАС, Гордана
        Звезда југа : [песме] / Гордана Ђилас. - [1. изд.]. - Нови Сад : Светови, 2002 (Нови Сад : МБМ плас). - 80 стр. ; 19 cm. - (Савремена књижевност / Светови, Нови Сад)

ISBN 86-7047-404-2 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7413008

759
ЂУКИЋ, Трифун
        Краљевић Марко : историјско-легендарни епос у тридесет песама / Трифун Ђукић ; приредио и напомене написао Милорад Предојевић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 223 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Свједочанства / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Тираж 1000. - "Краљевић Марко" Трифуна Ђукића / Љиљана Пешикан - Љуштановић: стр. 219-221. - Биљешка приређивача: стр. 207-217. - Напомене: стр. 189-205.


821.163.4-13
821.163.4.09-13
COBISS.CG-ID 4755984

760
ЕРАКОВИЋ-Павлићевић, Александра
        Emilija Herak / Aleksandra Eraković-Pavlićević ; [prevod Traude Veran]. - [Budva : A. Pavlićević-Eraković, 2002] ([S.l. : s.n.]). - 108 str. : ilustr. u boji ; 21 cm

Tekst uporedo na srp. i njem. - Tiraž 500. - Bilješka o piscu.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7540752

761
ЗЕЈАК, Божидар
        Non redeuntes libri : изабране песме / Божидар Зејак. - Београд : Чигоја штампа, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 133 стр. ; 21 cm

"...non redeuntes libri (књиге које се не враћају)..." ---> полеђина насл. стр. - Тираж 300. - Исијавање исконског благочашћа / Радомир Антић: стр. 127-129.

ISBN 86-7558-043-6

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6136848

762
ЗЛАТИЧАНИН-Таминџић, Борка
        Čulna forma istine / Borka Zlatičanin Tamindžić. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 84 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Tiraž 1000. - Poetske istine Borke Zlatičanin-Tamnidžić / Blagota Eraković: str. 83. - Bilješka o B. Zaltičanin-Tamindžić: str. 81-82.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5073168

763
ЈАБЛАН, Мирослав
        Lirika / Miroslav Jablan. - Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetnje : Obod). - 86 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5152528

764
ЈЕКНИЋ, Славко
        Шапат ускочких трава / Славко Јекнић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 175 стр. ; 20 cm

Тираж 200.

ISBN 86-419-0219-8 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7333904

765
ЈОВАНОВИЋ, Драгутин
        Раскрсна земља / Драгутин Јовановић. - Београд : Просвета, 2002 (Београд : Космос). - 119 стр. ; 20 cm. - (Савремена поезија 2002 / Просвета, Београд)

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 115.

ISBN 86-07-01375-0 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7350544

766
ЈОЈИЋ, Будимир
        Одабране и допуњене пјесме / Будимир Јојић. - Теслић : Соколско друштво "Свети Петар Цетињски", 2002 (Теслић : Ситограф). - 37 стр. ; 20 cm

Непосредни и искрени стихови/ Момчило Спасојевић: стр. 35-37. - Биљешка о аутору на корицама.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11171600

767
ЈОЈИЋ, Будимир
        Пјесме / Будимир Јојић ; [илустрације Мирослав Поповић]. - [б.м. : б.и.], [2002] (Теслић : Чоки графика). - 43 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300. - Пјесме које ће се допасти читаоцима/ Момчило Спасојевић: стр. 40-42.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11170576

768
ЈОКАНОВИЋ, Данило
        Неумитне песме : старе и нове / Данило Јокановић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Земун : Флеш). - 133 стр. : ауторова слика ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о песнику: стр. 133.

ISBN 86-331-0687-6 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 100981772

769
ЈУКИЋ, Видак
        Тријумф над чулима / Видак Јукић. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 151 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 300. - Биографија: стр. 145.


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 4290832

770
КАЈЕВИЋ, Авдија Х.Н.
        Vrući pepeo II iliti Na raskršćima prisjećanja / Kajević H.N. Avdija. - Cetinje : Crnogorski kulturni krug, 2002 (Cetinje : IVPE). - 29 str. ; 20 cm

Tiraž 300.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7456528

771
КАЛЕЗИЋ, Рајко Р.
        Ђердан душе / Рајко Р. Калезић. - Никшић : Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", 2002 (Краљево : Ласер). - 43 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Обзорја. Едиција Савремена поезија)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биографија: стр. 43.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4733712

772
КАЛЕЗИЋ, Рајко Р.
        Сусрет вјетрова / Рајко Р. Калезић. - Никшић : Књижевна задруга "Владимир Мијушковић", 2002 (Краљево : Ласер). - 92 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Биографија: стр.89.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4700176

773
КАЛЕЗИЋ, Светлана
        Zauzdati bezdan / Svetlana Kalezić. - Pljevlja : Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, 2002 (Užice : Grafičar). - 80 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Mostovi / Međurepublička zajednica za kulturno-prosvjetnu djelatnost, Pljevlja)

Tiraž 400. - O piscu: str. 78.

ISBN 86-7261-292-2 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5786896

774
КАРАЏИЋ, Војислав Т.
        Ничег до неба / Војислав Т. Караџић. - Никшић : Центар за информативну дјелатност, 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 64 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4711696

775
КНЕЖЕВИЋ, Вукица
        Нектар у пупољку : пјесме / Вукица Кнежевић ; [илустрације Вукица Кнежевић]. - Подгорица : Принт, 2002 (Подгорица : Принт). - 62 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / Принт, Подгорица)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4739856

776
        КЊИЖЕВНИЦИ у пјесмама / [приредио] Момир Секулић. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 367 стр. : слика аутора ; 21 cm

Тираж 500. - Предговор / Момир Секулић: стр. 7-13. - Храм поезије / Милорад Калезић: стр. 343-345. - Exsegi monumentum / Миодраг Д. Игњатовић: стр. 346-350. - Забиљешка о писцу: стр. 351-353.


821.163.4-1(082)
COBISS.CG-ID 6119440

777
КОВАЧЕВИЋ, Душка М.
        Јесен у мени / Душка М. Ковачевић. - Никшић : Д. М. Ковачевић, 2002 ([б. и.] : Униграф). - 25 стр. : цртежи ; 21 cm

Тираж 200. - Биљешка о Д. М. Ковачевић: стр. 25.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4739600

778
КОСОВИЋ, Душка
        Црне корице / Душка Косовић. - Ниш : Д. Косовић, 2002 (Ниш : Twingo-Print). - 80 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Душка Косовић: стр. 2. - Опомена Душке Косовић / Светлана Ковачић: стр. 79-80.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5245456

779
КОСТИЋ, Зоран
        Кућни пламен : (изабрани и нови стихови) / Зоран Костић. - Нови Сад : Прометеј, 2002 (Нови Сад : Прометеј). - 254 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Велико путовање / Владимир Јагличић: стр. 227-247. - Биљешке уз текст. - О писцу: стр. 248-249.

ISBN 86-7639-658-2

821.163.4-14
821.163.4.09-14 Костић З.
COBISS.CG-ID 7628560

780
КРАЉАЧИЋ, Мирослав
        Ако сване / Мирослав Краљачић. - Београд : Свет књиге, 2002 (Београд : Загорац). - 56 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремена поезија / Свет књиге, Београд)

Тираж 500. - Песнички свет и сонет Мирослава Краљачића / Бранко Стојановић: стр. 45-56.

ISBN 86-7396-047-9 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 6208528

претходна
наредна