претходна
наредна
721
БРКОВИЋ, Јеврем
        Stolica za stranca / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 293 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 16)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 281-286.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1954573

722
БРКОВИЋ, Јеврем
        Tajna večera / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 367 str. : slika autora ; 22 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 12.)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 355-360.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1853453

723
БРКОВИЋ, Светислав Н.
        Мир Јани / Светислав Н. Брковић. - Београд : Ортус, 2002 (Београд : Rasha print). - 76 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Извор / Ортус, Београд)

Биљешке уз текст.

ISBN 86-903641-0-2 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7298576

724
БУЛАТОВИЋ, Комнен
        Повратак у Црну Гору / Комнен Булатовић. - Подгорица : К. Булатовић, 2002 (Подгорица : Графо Црна Гора). - 123 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6479120

725
БУЛАТОВИЋ, Милета Н.
        Стајање страха / Милета Н. Булатовић. - Цетиње : Штампарија Обод, 2002 (Цетиње : Обод). - 87 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. [83].

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5079824

726
БУЛАТОВИЋ, Ранко
        "Vojvodina" / Ranko Bulatović ; [ilustracije Mladen Oljača]. - Novi Sad : autor, 2002 (Novi Sad : Delfin Grafoteka). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7286800

727
БУРИЋ, Томаш
        Догледно вријеме / Томаш Бурић. - Подгорица : Секција писаца-радника Црне Горе, 2002 (Цетиње : Обод). - 267 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Библиотека Сусрети / Секција писаца-радника Црне Горе, Подгорица)

Тираж 1000. - Биљешка о Т. Бурићу: стр. 261-262.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5016592

728
ВЛАХОВИЋ, Бранко М.
        Metastaze sunca / Branko M. Vlahović. - Beograd : Апостроф ; Smederevska Palanka : Tinox, 2002 (Kragujevac : "Nikola Nikolić"). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Inicijal / Апостроф, Beograd ; knj. 5)

Tiraž 300. - Beleška o autoru: str. 140.

ISBN 86-83945-02-2 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7288592

729
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Вожд хајдучки војевода Мина / Момир Војводић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 140 стр. : илустр. ; 21 cm

"Посвећено седамстопедесетој годишњици манастира Морача 1252-2002" ---> насл. стр. - Слика аутора. - Тираж 1000. - Биљешка о писцу: стр. 139-140.

ISBN 86-419-0178-7

821.163.4-13
COBISS.CG-ID 6155536

730
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Гробокази / Момир Војводић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 94 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Запис о пјеснику: стр. 91-92.

ISBN 86-419-0195-7

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6147600

731
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Комитски витез Арсо Милић / Момир Војводић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 21 стр. ; 17 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0215-5 (брош.)


821.163.4-13
COBISS.CG-ID 7351824

732
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Усјековање Ловћена / Момир Војводић. - Београд : Стручна књига, 2002 (Београд : Стручна књига). - 76 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Биљешка о пјеснику: стр. 73-74.

ISBN 86-419-0216-3 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7290896

733
ВУЈИСИЋ, Јанко
        Куј шће ш њима / Јанко Вујисић. - Подгорица : ДУКС, 2002 (Цетиње : Цицеро). - 93 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Лелества ; књ. 1)

Слике аутора. - Тираж 1000. - Краћи подаци о писцу: стр. 93.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5358352

734
ВУЈОВИЋ, Сретен
        Poema o ljubavi / Sreten Vujović. - Rožaje : Centar za kulturu, 2002 (Beograd : Print Graphic Trade). - 137 str. : slika autora ; 22 cm

Tiraž 500. - Pjesnik mistične duhovnosti: prolegomena za "Poemu / Sreten Perović: str. 7-11. - Riječ o autoru / Sreten Perović: str. 131. - Biografski podaci: str. 133-136. - Sadrži i: Kako tonu horizonti

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6487312

735
ВУЈОШЕВИЋ Дабић, Татјана
        Како је сунчана она моја долина / Татјана Вујошевић Дабић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2002 (Београд : Фото футура). - 78 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Књижевна заједница Југославије, Београд) (Едиција Бдења ; коло 10, књ. 24)

Тираж 301.

ISBN 86-83827-17-8 (брош.)


821.163.41-1
COBISS.CG-ID 100409612

736
ВУКАДИНОВИЋ, Алек
        Свети кров / Алек Вукадиновић. - Београд : Источник, 2002 (Београд : Полиграф). - 152 стр. ; 21 cm. - (Стари и нови)

Тираж 300. - Белешка о песнику: стр. 147-148.

ISBN 86-83487-12-1

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7291920

737
ВУКОВИЋ, Бећир
        Федерални посед / Бећир Вуковић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 71 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Поезија 2002)

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 71. - На насл. стр. печат дародавца: Народна библиотека "Радосав Љумовић", Подгорица: ЦНБЦТ: И227566

ISBN 86-331-0557-8 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7291408

738
ВУКОВИЋ, Јасна Ч.
        Čaranja / Jasna Č. Vuković. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Savremena književnost / Narodna biblioteka "Radosav Ljumović, Podgorica)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4743184

739
ВУКОВИЋ, Оливера Р.
        Круг живота : песме / Оливера Р. Вуковић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2002 (Београд : Алфа). - 93 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1000. - О младој песникињи Оливери Р. Вуковић и њеној поезији / Миодраг Павловић: стр. 7-10.

ISBN 86-331-0623-X (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6694416

740
ВУКОВИЋ, Славко
        Одрицање пепела / Славко Вуковић. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност ; Плужине : Центар за културу, 2002 (Ужице : Графичар). - 71 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, Пљевља)

Тираж 400.

ISBN 86-7261-293-0 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4300048

741
ГОГИЋ, Милан
        Mediteranski akvarel ili Kad masline rode / Milan Miško Gogić. - Budva : Eurografik, 2002 (Budva : Eurografik). - 76 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4382992

742
ГОРАНОВИЋ, Павле
        Knjiga privida / Pavle Goranović. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 144 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Bibliografija Agora ; knj. 6)

Tiraž 1000. - Knjiga kao prolegomena za buduće riječi i stvari - Melanholična hronika Pavla Goranovića / Aleksandar Bečanović: str. 7-18. - Bilješka o piscu: str. 139.

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 5455120

743
ДАМЈАНОВИЋ, Мирко
        Љубав кроз ноћишта / Мирко Дамјановић. - Никшић : Монтеграф, 2002 (Никшић : Монтеграф). - 42 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешка о аутору на корицама.


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 11172880

744
        ДАРОВИ српског пера / приредили Слободан Жикић, Бајо Џаковић. - Јагодина : Књижевна омладина : Гамбит, 2002 (Београд : МВ графика). - 70 стр. ; 21 cm. - (Едиција Српско перо)

На врху насл. стр.: Млада поморска књижевна радионица. - Тираж 300. - Дарови "Српског пера" / Александар Добросављевић: стр. 5-6.

ISBN 86-7624-013-2 (брош.)


821.163.41-14(082.2)
COBISS.CG-ID 99063564

745
ДАУТОВИЋ, Едита И.
        Čula / Edita I. Dautović. - Podgorica : Crnogorski kulturni forum : Kulturno-prosvjetna zajednica, 2002 (Podgorica : Specijal). - 122 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dixi / Crnogorski kulturni forum [i] Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4362256

746
ДЕЛЕТИЋ, Ратко
        Вук и човјек / Ратко Делетић. - 2. изд. - Београд : Просвета, 2002 (Ваљево : Прес). - 104 стр. ; 21 cm. - (Савремена поезија 2002 / Просвета, Београд)

Тираж 500. - Човјек као вук или вучје вријеме / Богомир Ђукић: стр. 79-101. - Биљешка о писцу: стр. 102.

ISBN 86-07-01253-3 (Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 4736784

747
ДЕЛИЋ, Зоран
        Vrisak prsline / Zoran Delić. - Bijelo Polje : [s.n.], 2002 ([s.l. : s.n.]). - 47 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6149904

748
ДЕЛИЋ, Зоран
        Iz koraka svijesti / Zoran Delić. - Bijelo Polje : [s.n.], 2002 ([s.l. : s.n.]). - 48 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5224208

749
ДЕЛИЋ, Зоран
        Stisak / Zoran Delić. - Bijelo Polje : Pegaz, 2002 (Bijelo Polje : Pegaz). - 47 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5223696

750
ДЕЛИЋ, Милан
        Врт живота / Милан Делић. - Београд : Београдска књига, 2002 (Београд : МВ графика). - 37 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - На насл. стр. печат дародавца: Народна библиотека "Радосав Љумовић", Подгорица: ЦНБЦТ: И227567

ISBN 86-7590-029-5 (брош.)


821.163.41-1
COBISS.CG-ID 7410704

претходна
наредна