претходна
наредна
691
        ЦРНОГОРСКА књижевност у књижевној критици. 5, Традиционална, авангардна и социјална књижевност / [приредио] Слободан Калезић. - Подгорица : Универзитет Црне Горе, 2002 (Цетиње : Обод). - 646 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Посебна издања / Универзитет Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Предговор / Слободан Калезић: стр. 7-10. - Библиографске напомене: стр. 636-642.

ISBN 86-305-0333-5 (картон.)


821.163.4.09"19"(082)
COBISS.CG-ID 4496144


821.163.4-1 ПОЕЗИЈА


692
АЛЕКСИЋ, Мира
        Putovanje kroz moju sobu / Mira Aleksić. - Nikšić : MINS-Knežević ; Nikšić : Književna zajednica "Vladimir Mijušković", 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 50 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Prevodi)

Tekst upor. na srp. i njem. jeziku. - Tiraž 500. - Bilješka o M. Aleksić: str. 50.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6141968

693
        АНТОЛОГИЈА српске родољубиве поезије / [приредили и пропратне текстове написали] Владимир Цветановић, Вук Милатовић, Александар Јовановић. - 1. изд. - Београд : Просветни преглед, 2002 (Трстеник : Металограф). - 419 стр. : вињете ; 25 cm

Тираж 1 000. - На почетку : о српској родољубивој поезији / приређивачи: стр. 113-116. - Биографије песника: стр. 409-419.

ISBN 86-7055-045-8 (картон)


821.163.41-1(082.2)
821.163.41-1:929
COBISS.CG-ID 96286988

694
БАКОВИЋ, Благоје
        Подне / Благоје Баковић. - [2. изд.]. - Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 98 стр. ; 14 cm. - (Библиотека Поезија / Пегаз, Бијело Поље)

Тираж 1000. - Умјесто предговора / Бранислав Петровић: стр. 5-17. - Поезија као интуитивни покрет / Мирослав Егерић: стр. 75-81. - Подне или апсолутна сенка: о јавности и разговетности поетског ума / Дивна Вуксановић: стр. 82-91. - Римовање живота / Јелена Спасојевић: стр. 92-94. - Белешка о песнику: стр. 95-98.

(Брош.)


821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 4380688

695
БАЊЕВИЋ, Бранко
        Glasovi / Branko Banjević. - Podgorica : M&B, 2002 (Kraljevo : ADM Grafika). - 466 str. : slika autora ; 21 cm

O izboru: str. 447. - Bio-bibliografska bilješka: str. 448-449.

ISBN 86-84013-00-X

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 1948173

696
БАШИЋ, Хусеин
        Kad su gorjele božije kuće / Husein Bašić. - [2. dopunjeno izd.]. - Podgorica : Almanah, 2002 (Podgorica : Roto slog). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - 1. izd. 1994. - Tiraž 1000. - Sugestivnost estetski autentičnog rukopisa / Enes Duraković: str. 7-9. - Bio-bibliografska bilješka o autoru: str. 114-118. - Nedostaje str. 7.: f1\n175354: ЦНБЦТ


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4539408

697
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Вера Павладољска / Матија Бећковић. - Београд : Октоих, 2002 (Београд : Октоих). - 133 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања / Октоих, Београд)

Тираж 1000.

ISBN 86-7659-264-0 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6323984

698
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Кукавица / Матија Бећковић ; цртежи Момо Капор. - Ниш : Зограф, 2002 (Ужице : "Лапчевић"). - 58 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 2000.

ISBN 86-7578-021-4

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7430672

699
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Најлепше песме Матије Бећковића / избор и предговор Мирослав Максимовић. - [2. изд.]. - Београд : Просвета, 2002 (Лазаревац : Елвод-принт). - 263 стр. ; 21 cm

Према изворима ван књиге, 1. изд. 2001. - Тираж 1000. - Предговор / Мирослав Максимовић: стр. 5-8.

ISBN 86-07-01330-0 (брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7281680

700
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Трећа рука : изабране и нове песме / Матија Бећковић ; избор Селимир Радуловић ; предговор Јован Делић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Orpheus, 2002 (Нови Сад : Duplex). - LIV, 543 стр., [1] лист : слика аутора ; 17 cm. - (Библиотека Изворник)

Тајна илузије сказа: стр. V-LIV. - Прилози за библиографију Матије Бећковића / саставила Гордана Ђилас: стр. 447-543.

ISBN 86-83887-01-4

821.163.4-1
821.163.4.09-1
012 Бећковић М.
COBISS.CG-ID 7417616

701
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Хлеба и језика / Матија Бећковић. - (4. изд.). - Београд : Октоих, 2002 (Ужице : Лапчевић). - 161 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Посебна издања / [Октоих, Београд])

Тираж 1000. - Од истог писца: стр. 155-157.

ISBN 86-7659-210-1 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7648528

702
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Црногорске поеме / Матија Бећковић ; приредио Мирослав Максимовић. - Београд : Astimbo, 2002 (Београд : Бигз). - 447 стр. ; 21 cm. - (Српска библиотека / Астимбо, Београд)

Тираж 1000. - Белешка приређивача: стр. 443-444. - Белешка о аутору: стр. 445-447.

ISBN 86-902479-3-9

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7416080

703
БЈЕКОВИЋ, Синиша
        Na tragovima našim / Siniša Bjeković ; [ilustracije Ranko Radulović]. - Podgorica : autor, 2002 (Sarajevo : Grafokomerc). - 61 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7443472

704
БЛЕЧИЋ, Милорад Р.
        Језичка бисерна ковница / Милорад Р. Блечић ; [вајарска дела [тј. ликовни прилози Мија Мијушковића]. - [1. изд.]. - Нова Пазова : Бонарт, 2002 (Нова Пазова : Бонарт). - 81 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Мисао и језик)

Ауторова слика. - Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 79. - Светлосна енергија белог усијања / Мила Стојнић: стр. 69-74. - Од Анђине Скочигреде до Беле Цркве / Милосав Тешић: стр. 75-78. - Белешка о аутору: стр. 79.

ISBN 86-503-0070-7

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 5458448

705
        БОГОТРАЖИТЕЉИ : (избор из српске поезије надахнуте хришћанством) / [приредио] Драгомир Брајковић. - 2. допуњено изд. - Београд : Београдска књига, 2002 (Бор : Бакар). - 482 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Нерукотворени храм / Драгомир Брајковић: стр. 13-23. - Биобиблиографска белешка: стр. 481-482.

ISBN 86-7590-012-0 (Брош.)


821.163.4-1(082.2)
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 6101776

706
БОЖОВИЋ, Весна Анастасија
        Никад опет сама = Never Again Alone / Весна Анастасија Божовић ; [илустрације Марија Јоњев]. - Никшић : Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", 2002 (Никшић : Коле). - 79 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Обзорја. Едиција Савремена поезија / Књижевна заједница "Владимир Мијушковић", Никшић)

Текст на срп. и енгл. језику. - Тираж 500. - Кратка биографија: стр. 78.

ISBN 86-81251-06-6 (Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7400720

707
БОЖОВИЋ, Гојко
        Arhipelag / Gojko Božović. - Beograd : Rad, 2002 (Beograd : Sprint). - 99 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Uspon ; knj. 10)

Tiraž 500. - O autoru: str. 95.

ISBN 86-09-00789-8 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7288336

708
БОЖОВИЋ, Лазар
        Siđi kao mjesečina / Lazar Božović. - Beograd : Književna zajednica Jugoslavije, 2002 (Beograd : Makarije). - 56 str. ; 20 cm

Tiraž 1000. - Razumevanje ljubavi / Mihailo Vujanić: str. 53-54.

ISBN 86-83827-06-2 (Broš.)

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 7502096

709
БОЈИЋ, Љубисав А.
        Недозиви у невиђелици / Љубисав А. Бојић. - Београд : Љ. Бојић, 2002 (Београд : Центар за унапређење пословања). - 60 стр. ; 19 cm

Тираж 300. - Заветрина поетског израза у поезији Љубисава Бојића / Момир Мома Ћетковић: стр.60.

ISBN 86-903065-0-1

821.163.4-14
COBISS.CG-ID 98371340

710
БОЈОВИЋ, Жељко
        Претеча / Жељко Бојовић. - Подгорица : Ободско слово, 2002 (Игало : Биро Конто). - 73 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Лира / Ободско слово, Ријека Црнојевића)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 5264144

711
БРАУНОВИЋ, Велимир
        Орловине / Велимир М. Брауновић. - Подгорица : Покрет, 2002 (Подгорица : Покрет). - 112 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија)

Пјесничко сазријевање Велимира Брауновића Брауна / Перивоје Поповић: стр. 103-108. - На насл. стр. печат дародавца: Народна библиотека "Радосав Љумовић", Подгорица: ЦНБЦТ

(Брош.)


821.163.4-1
COBISS.CG-ID 24856592

712
БРКОВИЋ, Јеврем
        Bašta starca Radosava / Jevrem Brković. - 2 izd. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 233 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 21)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / M.[Mladen] L.[Lompar]: str. 223-228.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1956877

713
БРКОВИЋ, Јеврем
        Brđanska zemlja / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 176 str. : slika autora ; 22 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 11)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 165-170.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1853965

714
БРКОВИЋ, Јеврем
        Domaće vaspitanje / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 251 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 14.)

Tiraž 1000. - Epski subjekt i njegove tablice vrednosti / Miroslav Egerić: str. 217-241. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 243-248.

821.163.4-1
821.163.4.09-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1853197

715
БРКОВИЋ, Јеврем
        Zidanje i razur kule Ozrovića / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 301 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 20)

Tiraž 1000. - Poetski elementarizam Jevrema Brkovića / Duško Arežina: str. 73-92. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 293-298.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1957389

716
БРКОВИЋ, Јеврем
        Zmijarev sin / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 289 str. : [1] list sa slikom autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 13)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 281-286.

821.163.4-1
COBISS.CG-ID 1853709

717
БРКОВИЋ, Јеврем
        Komitske balade / Jevrem Brković. - 4 izd. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 161 str. : [1] list sa slikom autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 15)

Prema Bilješci o piscu, 1. izd. 1991, Društvo pjesnikovih prijatelja, Titograd. - Tiraž 1000. - Komita - komite - komitovanje / [Duško Arežina]: str. 7-8. - Pjesnički vapaj Jevrema Brkovića / Mirko Kovač: str. 9-15. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 153-158. - Strašna opomena Jevrema Brkovića / Duško Arežina: str. 143-151.

821.163.4-1
821.163.4.09-1
COBISS.CG-ID 1852941

718
БРКОВИЋ, Јеврем
        Osvajanje i pad Beograda / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 221 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 18)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 213-220.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1956109

719
БРКОВИЋ, Јеврем
        Pjesnik ili Hamlet u progonstvu / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 407 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 17)

Tiraž 1000. - Što je pjesnik, a mora bit' pjesnik / Duško Arežina: str. 397-402. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 397-402.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1956621

720
БРКОВИЋ, Јеврем
        Staljin, Mocart i Marija Judina / Jevrem Brković. - Podgorica : DUKS, 2002 (Cetinje : Cicero). - 176 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 19)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / M.[Mladen] L.[Lompar]: str. 167-172.

821.163.4-1
012 Брковић Ј.
COBISS.CG-ID 1954317

претходна
наредна