претходна
наредна
631
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Zapisi iz podzemlja / Fjodor M. Dostojevski ; prevod Milosav Babović. - Beograd : Stubovi kulture, 2002 (Sopot : Prizma). - 114 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Stubovi ; knj. 3)

Prevod djela: Zapiski iz podpol'ja / Fedor Mihajlovič Dostoevskij. - Tiraž 1000. - Beleška o piscu i knjizi: str. 113-114.

ISBN 86-7979-023-0 (Broš.)

821.161.1-31
COBISS.CG-ID 7405072

632
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Злочин и казна / Фјодор Михајлович Достојевски ; превео и поговор написао Милосав Бабовић. - 2. изд. - Београд : Гутенбергова галаксија, 2002 (Ваљево : Штампарија "Топаловић"). - 569 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Књижевни венац / Гутенбергова галаксија, Београд ; књ. 1)

Изв. ств. насл.: Prestuplenie i nakazanie. - Тираж 1000. - Злочин и казна Достојевског: стр. 555-569.

ISBN 86-7058-237-6

821.161.1-31
821.161.1.09-31
COBISS.CG-ID 7410960

633
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Коцкар / Ф.[Фјодор] М.[Михајлович] Достојевски ; превод Милосав Бабовић. - Подгорица : Народна књига, 2002 (Београд : Мидим принт). - 192 стр. ; 20 cm

Превод дјела: Igrok / Fedor Mihailovič Dostoevskij. - Тираж 500.

ISBN 86-84237-01-3

821.161.1-31
COBISS.CG-ID 4274448

634
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Михајлович
        Мисли Достојевског / приредио Драган Лакићевић ; [преводиоци Милосав Бабовић ... и др.]. - [1. Деретино изд.]. - Београд : Дерета, 2002 (Београд : Дерета). - 148 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Мисли / Дерета, Београд ; коло 1, књ. 6)

Тираж 500. - А Достојевски каже / Драган Лакићевић: стр. 145-148. - Регистар.

ISBN 86-7346-236-3

821.161.1-84
COBISS.CG-ID 6105616

635
        ЛЕГЕНДА о великом инквизитору / Фјодор Михајлович Достојевски ; тумачења В. С. Соловјов, К. Н. Леонтјев, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов, Н. А. Берђајев, С. Л. Франк ; с руског превели Петар Буњак, Јован Максимовић, Милан Чолић, Мирко Ђорђевић. - 2. изд. - Подгорица : ЦИД ; Бања Лука : "Романов", 2002 (Београд : Војна штампарија). - 384 стр. : слика Ф. М. Достојевског ; 21 cm. - (Библиотека Sofia)

Превод дјела: O Velikom inkvizitore. - Тираж 500. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-495-0073-0 (брош.)


821.161.1.09-31
821.161.1-31
821.161.1.09:2
COBISS.CG-ID 7403536

636
        У гулагу светлост невечерња : јеромонах Арсеније Стрељцов, (1898-1973), политички затвореник, духовник, Мученик / [са руског Ана Смиљанић]. - Цетиње : Светигора, 2002 (Никшић : Штампарија Митрополије црногорско-приморске "Свети Василије Острошки"). - 360 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Нови мученикослов ; књ. 2)

(Брош.)

821.161.1-94
27-36:929 Стрељцов А.
COBISS.CG-ID 6285072


821.163.3 МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ


637
        SAN nad hartijom : izbor iz savremene makedonske poezije / [izbor, prijevod, uvodna riječ i bilješke o pjesnicima] Duško Novaković. - Cetinje : OKF [Otvoreni Kulturni Forum] ; Podgorica : CDNK [Crnogorsko društvo nezavisnih književnika], 2002 (Cetinje : Cicero). - 265 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Savremena poezija)

Tiraž 500. - Cjelina provučena kroz iglene uši istorije: str. 5-13. - Bilješka o priređivaču: str. 257. - Bilješke o pjesnicima: str. 221-256.

(Broš.)

821.163.3-1
821.163.3.09-1
COBISS.CG-ID 2085901


821.163.4 СРПСКОХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ


638
ЈЕВРИЋ, Милорад
        Из српског реализма / Милорад Јеврић. - Приштина : Институт за српску културу ; Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Призрен : Учитељски факултет, 2002 (Београд : Стручна књга). - 264 стр. ; 20 cm. - (Библиотека У свету књижевног дела ; књ. 6)

Тираж 500. - Библиографија и биљешке уз текст. - Summary: From Serbian Realisam. - Регистар.

ISBN 86-82797-23-2 (Брош)

821.163.41.02 РЕАЛИЗАМ
COBISS.CG-ID 7341840


821.163.4:398 НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ


639
        ANTOLOGIJA usmene epike Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije / [priređivač] Husein Bašić. - Podgorica : Almanah, 2002 (Beograd : Print Graphic Trade). - 293 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Antologije / Almanah, Podgorica)

Kor. i hrpt. stv. nasl: Usmena epika Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije. - Tiraž 1200. - Predgovor / Husein Bašić: str. 5-23. - Rječnik orjentalizama i manje poznatih riječi: str. 283-290. - Imena narodnih pjevača (kazivača) i zapisivača: str. 291-292.

821.163.4-13:398(082.2)
821.163.4.09-13:398
COBISS.CG-ID 4507408

640
        ANTOLOGIJA usmene lirike Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije / [priređivač] Husein Bašić. - Podgorica : Almanah, 2002 (Beograd : Print Graphic Trade). - 284 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Antologije / Almanah, Podgorica)

Tiraž 1200. - Predgovor / Husein Bašić: str. 7-23. - Rječnik orijentalizama i manje poznatih riječi: str. 265-270. - Abecedni redosljed pjesama po ciklusima: str. 271-284. - Bibliografija: str. 261-263.

821.163.4-14:398(082.2)
821.163.4.09-14:398
COBISS.CG-ID 4512016

641
        ВЕНЦИ за младенци : (лирске песме и бајалице из Тимочке крајине) / записао Љубиша Рајковић Кожељац. - Минићево : Завичајно друштво Тимочана-Торлака, 1998 (Књажевац : Златотиск). - 104 стр. ; 21 cm. - (Библиотека завичајног друштва Тимочана Торлака - Минићево. Едиција Баштина ; књ. 1)

Тираж 1000. - Предговор / Љ.[Љубиша] Р.[Рајковић] Кожељац: стр. 3-4. - Речник мање познатих речи: стр. 94-99. - Регистар.

(Брош.)


821.163.4-14:398
COBISS.CG-ID 4552720

642
        O merhametu i gaziluku : muslimanski primjeri čojstva i junaštva / [priredio] Čedo Baćović ; [ilustracije na knjizi A. Avelo, Ž. de la Nezijer, Lugvig Kuba]. - Podgorica : Almanah, 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Baština)

Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 303. - Bibliografija: str. 287-301.

(Karton.)

821.163.4-32
821.163.4-32:398
COBISS.CG-ID 4837648

643
        ПРИЧЕ о Црногорцима : (антологија) / приредио Радоман В. Перковић. - Нови Сад : Будућност, 2002 (Нови Сад : Будућност). - 215 стр. : илустр. ; 19 cm

Предговор / Радоман В. Перковић: стр. 3-11. - Напомена приређивача: стр. 209-210.

(Брош.)


821.163.4-32:398
COBISS.CG-ID 180779271

644
        СВАКОМЕ своје / [приредио] Слободан Новичин Ковачевић ; [илустрације Коста Килибарда, Обрад Ковачевић]. - Подгорица : Галерија "Мост", 2002 (Подгорица : Побједа). - 179 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Библиографија: стр. 159-171.

(Брош.)


821.163.4-36:398
821.163.4-84:398
COBISS.CG-ID 5014032

645
        СРПСКЕ народне пословице / приредио и сакупио Радул Марковић ; [фотографије Љубиша Бабић]. - Београд : Златоусти, 2002 (Београд : Цалиграпх). - 91, 75 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Ризница народне мудрости)

Насл. стр. приштампаног енгл. превода: Serbian Proverbs. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Тираж 500. - Највеће богатство / Миленко Пајић: стр. 7-8. - Српске народне пословице / Радул Марковић: стр. 9-26.

ISBN 86-83623-06-8 (брош.)


821.163.41-84:398
821.163.41.09-84:398
COBISS.CG-ID 98129420

646
        СТАРЕ српске шале / [приредио] Радул Марковић. - Београд : Етнографски музеј Србије, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 187 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 173.

ISBN 86-7891-011-9 (Брош.)


821.163.4-845:398
COBISS.CG-ID 7602192


821.163.4:929 А/Ш БИОГРАФИЈЕ КЊИЖЕВНИКА


647
БОВАН, Владимир
        Манојло Ђорђевић Призренац : живот и дело / Владимир Бован. - Приштина : Народна и универзитетска Библиотека "Иво Андрић", 2002 (Београд : Стручна књига). - 266 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Знаменити Срби Косова и Метохије ; књ. 9)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 258-261.

ISBN 86-7935-088-5 (Брош.)

821.163.4:929 Ђорђевић М.
821.163.4.09
012 Ђорђевић М.
COBISS.CG-ID 7335952

648
БУРОВИЋ, Каплан
        Njegoš i Albanci : studije / Kaplan Burović. - Ženeva [i. e.] Podgorica : OMPA, Omladinska muzičko-poetska asocijacija, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 76 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Forum)

Tiraž 300. - Predgovor / Dževdet Resulbegović: str. 3-6.

(Broš.)

821.163.4:929 Петровић Његош П.II
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 5022992

649
        ВОЈВОДА Марко Миљанов / Лаза Ј. Обрадовић ... [и др.]. - Београд : Свентовид ; Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 45 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Знаменити Срби ; коло 1)

Тираж 1000. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-84117-14-X (Брош.)

821.163.4:929 Миљанов М.
COBISS.CG-ID 7414032

650
ВУЛЕВИЋ, Милош
        Лелејске чесме Михаила Лалића / Милош Вулевић. - Рума : Српска књига, 2002 (Рума : Графампромет). - 103 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Путник на уранку ; коло 1, књ. 2.)

Слика аутора. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. [108].

ISBN 86-7564-066-8 (Брош.)

821.163.4:929 Лалић М.
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 7314448

651
ГАВРИЛОВИЋ, Андра
        Сима Милутиновић-Сарајлија / Андра Гавриловић. - Београд : Свентовид ; Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 47 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Знаменити Срби ; коло 1)

Тираж 1000. - Биљешке уз текст.

ISBN 86-84117-10-7 (Брош.)

821.163.4:929 Милутиновић-Сарајлија С.
COBISS.CG-ID 7289360

652
        ДРУГИ о Пекићу / приредили Љиљана Пекић, Михајло Пантић. - Београд : Откровење, 2002 (Београд : Хелета). - 258 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Свитак ; књ. 4)

"Књигом Други о Пекићу Фонд "Борислав Пекић" обиљежава десет година рада"---> Уз ову књигу. - Тираж 500. - Уз ову књигу / М.П. [Михајло Пантић]: стр. 5-7. - Преглед рада Фонда "Борислав Пекић" / Љ.П. [Љиљана Пекић]: стр.243-250. - О себи као другом / Борислав Пекић: стр. 253-255. - Ус бесједе награђених стипендиста Фонда кратка био-библиографска биљешка.

ISBN 86-83353-20-6 (Брош.)

821.163.4:929 Пекић Б.(082)
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 7342864

653
ЈЕВТИЋ, Милош
        Верник поезије : разговори са Драганом Лакићевићем / [разговор водио] Милош Јевтић. - Београд : Партенон, 2002 (Нови Београд : Меграф). - 115 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Колекција Одговори / Милош Јевтић ; књ. 94)

"Књига 'Верник поезије' садржи разговоре које је аутор водио са пјесником Драганом Лакићевићем за циклус емисија 'Гост Другог програма Радио Београда' ..." ---> стр. 115. - Слика аутора. - Стр. 104-113 рукопис аутогр. - Тираж 500. - Исповест Милошу Јевтићу / Матија Бећковић: стр. 5. - О Д. Лакићевићу: стр. 9-10.

ISBN 86-7157-212-9 (брош.)

821.163.4:929 Лакићевић Д.(047.53)
COBISS.CG-ID 6151696

654
ЈЕЛИЋ, Добрашин
        Ријеч по реч : (разговори с умјетницима) / Добрашин Јелић. - Београд : Алтера, 2002 (Београд : Алтера). - 274 стр. : слике ауторâ ; 23 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 271-272. - Регистар. - На насл. стр. запис: Николи Рацковићу, писцу и пријатељу, срдачно Д. Јелић, 03. јун: I 226236: ЦНБЦТ

ISBN 86-81459-51-1 (брош.)


821.163.4:929(497.1)
821.163.4
COBISS.CG-ID 7334672

655
КАПИСОДА, Љубомир
        Njegoševa rodna kuća : Njegoševim stazama od Njeguša do Jezerskog vrha : povodom 150 godina od Njegoševe smrti / Ljubomir Kapisoda Stanjević ; [fotografije Aleksandar Berkuljan ; ilustracije Vladimir Vukmirović ; registar Milenija Vračar]. - Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2002 (Užice : Grafičar). - 202 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 700. - Bilješka o Lj. Kapisodi Stanjeviću: str. 1. - Bibliografija: str. 200-201. - Rezimei na više stranih jezika. - Registri.

821.163.4:929 Петровић Његош П.II
COBISS.CG-ID 5260304

656
МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.
        Његошеви јубилеји и Његошеви споменици / Душан Ј. Мартиновић. - Цетиње : Маузолеј "Петар II Петровић", 2002 (Ужице : Графичар). - 208 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Rezjume; Summary. - Регистар.

821.163.4:929 Петровић Његош П. II
COBISS.CG-ID 8814352

657
        МАТИЈА Бећковић, песник : зборник / уредник Драган Хамовић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2002 (Краљево : Слово). - 247 стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Преображење ; књ. 6)

"Књижевно историјски скуп о поезији Матије Бећковића ... одржан је ... у Краљеву 18. августа 2001. године. ..." ---> стр. 8. - Тираж 800. - Прилог за библиографију Матије Бећковића / Дејан Вукићевић: стр. 161-247. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summaries.

ISBN 86-83047-10-5 (брош.)

821.163.4:929 Бећковић М.(082)
821.163.4.09-1
012 Бећковић М.
016:929 Бећковић М.
COBISS.CG-ID 7330576

658
        ЊЕГОШ наш савременик : обиљежавање Његошеве 150-годишњице, Цетиње - Никшић - Петербург / аутори митрополит Амфилохије ... [и др.]. - Никшић : Духовни центар Исаија од Оногошта, 2002 (Никшић : Свети Василије Острошки). - 194 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Његош)

На спор. насл. стр.: Дани Светог Василија Острошког, Никшић, 2001. год. - Радови на срп., рус. и енгл. језику. - Тираж 600. - Биљешке уз текст.

(Брош.)

821.163.4:929 Петровић Његош П. II (082)
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 6109712

659
ОТОВИЋ, Владимир
        Белешке на белинама Његошевих књига / Владимир Отовић. - 2. поправљено и проширено изд. - Београд : Његошева задужбина = Belgrade : Njegoš's Foundation, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 224 стр. : слика П. II П. Његоша ; 24 cm

1. изд. 1994. - Тираж 500. - Библиографска белешка: стр. [225]. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 86-82995-05-0 (Брош.)

821.163.4:929 Петровић Његош П.II
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 6080272

660
ФРАНК, Лудвиг Аугуст
        Милица Стојадиновић - Српкиња / Лудвиг Аугуст Франк. - Београд : Свентовид ; Бијело Поље : Пегаз, 2002 (Бијело Поље : Пегаз). - 47 стр. ; 16 cm. - (Библиотека Знаменити Срби ; коло 1)

Тираж 1000. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-84117-11-5 (Брош.)

821.163.4:929 Стојадиновић М. С.
COBISS.CG-ID 7287056

претходна
наредна