претходна
наредна


811.163.41'367.62 ЛЕКСИЧКЕ РИЈЕЧИ. ВРСТЕ РИЈЕЧИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ


601
РАДОВИЋ-Тешић, Милица
        Именице с префиксима у српском језику / Милица Радовић-Тешић ; уредник Милка Ивић. - Београд : Институт за српски језик САНУ, 2002 (Београд : Чигоја штампа). - 215 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Јужнословенског филолога. Нова серија ; књ. 20)

"Ова књига представља делимично измењену и допуњену верзију докт. дисер.'Именице с префиксима у српском језику' ..." ---> Предговор. - Библиографија: стр. 180-184. - Summary. - Регистар.

(Брош.)


811.163.41'367.622'366
COBISS.CG-ID 21774381


811.163.41'373 ЛЕКСИКОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА


602
БУКУМИРИЋ, Милета
        Ономастика Горњег и Средњег Лаба / Милета Букумирић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу ; Косовска Митровица : Филозофски факултет ; Исток : Дом културе "Свети Сава", 2002 (Београд : Стручна књига). - 208 стр. : табеле ; 24 cm. - (Библиотека Језик ; књ. 3)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Summary.

ISBN 86-82797-22-4 (Брош.)


811.163.4'373.2(497.115)
COBISS.CG-ID 7392528

603
МИЉАНИЋ, Вукота
        Презимена у Црној Гори / Вукота Миљанић, Аким Миљанић. - Београд : Београдска књига ; Нови Сад : В. Миљанић, 2002 (Београд : БМГ). - 534 стр. ; 25 cm

Тираж 1000. - Рецензије / Драго Ћупић, Мато Пижурица, Тадија Ераковић: стр. 529-534. - Библиографија: стр. 501-528.

ISBN 86-7590-028-7

811.163.41'373.232.1(497.16)(038)
COBISS.CG-ID 183054855

604
МИХАЈЛОВИЋ, Велимир
        Српски презименик / Велимир Михајловић. - Нови Сад : Аурора, 2002 (Инђија : Подунавски). - 796 стр. ; 23 cm

Тираж 1000. - Сасвим особити др Велимир Михајловић / Лаза Чурчић: стр. 5-6. - Прво издање Српског презименика / Милорад Грујић: стр. [797-798]. - Библиографија: стр. 745-796.

ISBN 86-7538-019-4 (Брош.)


811.163.4'373.232.1
COBISS.CG-ID 180777735


811.163.41'374 ЛЕКСИКОГРАФИЈА. РИЈЕЧНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА


605
МИЋУНОВИЋ, Љубо
        Речник страних речи и израза / Љубо Мићуновић. - Београд : Алтера, 2002 (Београд : Алтера). - 547 стр. ; 14 cm. - (Мала лексикографска библиотека)

Поднасл. на корицама: 25.000 појмова. - Тираж 10000. - Белешка о аутору: стр. 543. - Скраћенице: стр. 545. - Библиографија: стр. 541-542.

(Брош.)


811.163.41'374.2'373.45
COBISS.CG-ID 7375120


82 КЊИЖЕВНОСТ


606
МИЋУНОВИЋ, Љубо
        Речник књижевних термина : стилске фигуре и други изрази : [приручник за основне и средње школе] / Љубо Мићуновић. - Београд : Алтера, 2002 (Београд : Алтера). - [46], 351 стр. ; 15 cm. - (Мала лексикографска библиотека / Алтера, Београд)

Тираж 10000. - Књига коју смо дуго чекали / Миодраг Игњатовић: стр. [5]. - Библиографија: стр. 350-351. - Неповезане прелим. стр.

ISBN 86-81459-48-1 (брош.)


82(031)
COBISS.CG-ID 7365648

607
        ПОСЛОВИЦЕ народа света / [приредио] Славко Ивановић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Краљево : Слово). - 277 стр. : вињете ; 24 cm

Тираж 1000. - Предговор / С.[Славко] Ивановић: стр. 3.

ISBN 86-17-09822-8

82-84:398(082)
COBISS.CG-ID 6506000


821 СВЈЕТСКА КЊИЖЕВНОСТ. АНТОЛОГИЈЕ. ЧИТАНКЕ


608
        БАЈКЕ и басне разних народа / [приредио Момир С. Секулић]. - 2. изд. - Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002 (Подгорица : Побједа). - 128 стр. ; 20 cm. - (Домаћа лектира за III разред основне школе)

Тираж 5000. - О овом избору / Момир С. Секулић: стр. 5-6.

ISBN 86-303-0562-2 (Брош.)


821-343.4:398
82-343.4
82-342:398
82-342
COBISS.CG-ID 5019920

609
БОГАВАЦ, Бранка
        Razgovori u Parizu / [razgovore vodila] Branka Bogavac. - Beograd : Pešić i sinovi, 2002 (Beograd : Atelje Sava print). - 372 str., [10] str. s tablama : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Razgovori o neizrecivom / Moma Dimić: str. 3-7.

ISBN 86-7540-009-8 (Broš.)

821:929(100)(047.53)
COBISS.CG-ID 7405840

610
        ВИЛИНА књига : светске бајке / [одабрао, превео и приредио] Симо Матавуљ ; приредио Драган Лакићевић. - [1. Деретино изд.]. - Београд : Дерета, цоп. 2002 (Београд : Дерета). - 124 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Венац ; коло 2, књ. 3)

"Штампано о стопедесетогодишњици Симе Матавуља (1852-1908)" ---> полеђина насл. стр. - Тираж 500. - Посрбљене европске бајке / Драган Лакићевић: стр. 115-119. - Мање познате речи: стр. 121-124. - Фототипско изд: Београд: Књижарница В. Валожића, 1894.

ISBN 86-7346-226-6 (Брош.)


821-343.4:398
COBISS.CG-ID 7357968

611
        ZLATNA nit mudrosti Istoka i Zapada : (izbor tekstova, izreka i misli) / [priredio] Stojan Knežević. - Podgorica : Galerija "Most", 2002 (Podgorica : 3M Makarije). - 104 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Riznica mudrosti: (umjesto predgovora) / Veselin Brnović: str. 1-2.

(Broš.)

821-84
COBISS.CG-ID 4542992

612
        KNJIŽEVNI voz Evropa 2000. / priredili Vida Ognjenović, Vladislav Bajac, Aleksandar Gatalica ; [fotografije V.[Vladislav] Bajac]. - Beograd : Geopoetika, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 297 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Balkan ekspres)

Uz ilustr. komentari na jezicima autora. - Tiraž 1000. - Književnim vozom u novi milenijum / Vida Ognjenović: str. 9-11. - Od voza do knjige / Vladislav Bajac: str. 13-14. - Pisci koje je delio samo jezik / Aleksandar M. Gatalica: str. 15-16. - Beleška o piscima: str. 289-297. - Registar.

ISBN 86-83053-66-0 (broš.)

821-94(082)
COBISS.CG-ID 6151440


821-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ


613
        СВЕ је твоје : сто пјесама из листа Осмијех / [приредио] Душан Ђуришић ; [преводиоци Григор Витез ... и др. ; илустратори Татјана Бурзановић ... и др.]. - Подгорица : Књижевни лист за дјецу "Осмијех", 2002 (Подгорица : Покрет). - 88 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Соколић / Књижевни лист за дјецу "Осмијех", Подгорица ; коло 21)

Тираж 200. - Стране распјеване / Душан Ђуришић: стр. 87.

(Брош.)


821-93-1(082)
COBISS.CG-ID 7435280

614
        SVE lađe treba da plove : pjesme za djecu o moru / [priredio] Dušan Đurišić. - Podgorica : Dječji savez, 2002 (Podgorica : Pokret). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Zov smirenog mora / Dušan Đurišić: str. 60-61.

(Broš.)

821-93-1
COBISS.CG-ID 4491024

615
        СУНЦЕ за све : сто прича из листа Осмијех / [приредио] Душан Ђуришић ; [преводиоци Крстомир Вељовић ... и др.]. - Подгорица : Књижевни лист за дјецу "Осмијех", 2002 (Подгорица : "Покрет"). - 124 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Соколић ; коло 21)

Ћир и лат. - Податак о преводиоцима преузет са стр. 124. - Тираж 500. - Велик и за сваког, као сунце / Душан Ђуришић: стр. 123. - Преводиоци: стр. 124.

(Брош.)


821-93-32
COBISS.CG-ID 6174992


821.111 ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ


616
ВУЛФ, Вирџин
        Bjut Hil / Virgin Woolf. - Beograd : Samizdat B92, 2002 (Beograd : Standard 2). - 100 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edicija Reč / Samizdat B92 ; knj. 17)

Pravo ime autora: Miodrag Vuković. - Napomene: str. [102-105]

ISBN 86-7963-149-3 (Broš.)

821.111-3
COBISS.CG-ID 5825808

617
ЛОПИЧИЋ, Весна
        Pad u kulturu : ljudska priroda u delu V. Goldinga i M. Etvud / Vesna Lopičić. - [1. izd.]. - Niš : Filozofski fakultet : Prosveta, 2002 (Niš : Prosveta). - 223 str. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 215-223.

ISBN 86-7455-563-2 (Broš.)

821.111.09
821.111(71).09
572.1/.4:1
COBISS.CG-ID 7427856

618
РАДУЛОВИЋ, Љубомир Б.
        Šekspir o uzvišenom i niskom / Ljubomir B. Radulović. - Podgorica : Udruženje književnika Republike Crne Gore, 2002 (Podgorica : Pobjeda). - 272 str. ; 20 cm

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu: str. 271. - Bibliografija: str. 270.

821.111.09-2
COBISS.CG-ID 4413712


821.111(73) АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ


619
ЂУРИЋ, Дубравка
        Jezik, poezija, postmodernizam : jezička poezija u konteksu moderne i postmoderne američke poezije / Dubravka Đurić. - Novi Beograd : Oktoih, 2002 (Beograd : Zuhra). - 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 171-178.

ISBN 86-7659-274-8 (Broš.)

821.111(73).08-1
COBISS.CG-ID 5857552

620
        READING American Literature : A Critical Anthology / editor [i priređivač] Radojka Vukčević. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike ; Cetinje : Štamparija Obod, 2002 (Cetinje : Obod). - IX, 877 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Preface / Radojka Vukčević: str. XIII-XV. - Glossary: str. 849-868. - Bibliografija: str. 869-872. - Registar.

(Broš.)

821.111(73).09(082)
COBISS.CG-ID 2107917


821.112.2 ЊЕМАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


621
БАЈРАКТАРЕВИЋ, Фехим
        Утицај истока на Гетеа / Фехим Бајрактаревић ; приредио Томислав Бекић. - Нови Сад : Савез педагошких друштава Војводине ; Вршац : Виша школа за образовање васпитача, 2002 (Будисава : КриМел). - 123 стр. ; 21 cm

Тираж 200. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


821.112.2.09
COBISS.CG-ID 7431696

622
РЕМАРК, Ерих Марија
        Na zapadu ništa novo / Erih Marija Remark ; [prevod Kaćuša Avakumović-Maletin]. - Podgorica : Nova knjiga, 2002 (Užice : "Lapčević"). - 169 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Bestseler / Nova knjiga, Podgorica)

Prevod djela: Im Westen nishts neues / Erich Maria Remarque. - Tiraž 500.

ISBN 86-7470-011-X (Broš.)

821.112.2-31
COBISS.CG-ID 2165773


821.112.5 ХОЛАНДСКА КЊИЖЕВНОСТ


623
МАНДЕРЕ, Хенри ван дер
        Crna Gora / Henri van Mandere ; prevod s holandskog Jelica Novaković-Lopušina. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod djela: Montenegro / Henri van der Mandere. - Tiraž 1000. - Citati iz spjevova upor. na srp. i hol. jeziku. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 173-179.

ISBN 86-495-0148-6

821.112.5-992
COBISS.CG-ID 5778960


821.124 ЛАТИНСКА КЊИЖЕВНОСТ


624
ПСЕЛ, Михаило
        Monumenta Montenegrina. Knj. 9, Dioptra / Mihailo Psel. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2002 (Cetinje : Štamparija Obod). - 2 sv. (297, 608 str.) : faks. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tiraž 500. - Rezimei na stranim jezicima.

Sadržaj:
T. 1 / priredio, predgovor i komentare napisao Vojislav D. Nikčević, prevod Svetozar Nikolić . - Na spor. nasl. str.: Monumenta Montenegrina. Vol. 9, livre 1, Dioptre / Michel Psellos = Monumenta Montenegrina. T. 9, kn. 1, Dioptra / Mihail Psell. - Bilješke uz tekst. - Pselovo "Ogledalo hrišćanstva": odbrana svih jeresi: str. 7-38.
T. 2 / pripremio Svetozar Nikolić. - Na spor. nasl. str.: Monumenta Montenegrina. Vol.9, livre 2, Dioptre-facsimile / Michel Psellos = Monumenta Montenegrina. T. 9, kn. 2, Dioptra-faksimil' / Mihail Psell.

ISBN 86-305-0329-7

821.124-97
14:929 Псел М.
COBISS.CG-ID 1942541


821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ


625
БУЛОЊ, Алфред
        Crna Gora : zemlja i stanovništvo / Alfred Bulonj ; s francuskog prevela Marina Vukićević. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamaprija). - 115 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod djela: Le Monténégro: le pays et ses habitants / Alfred Boulongne. - Tiraž 500. - Francuski ljekari u Crnoj Gori u drugoj polovini XIX vijeka / Dimo Vujović: str. 97-113. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-495-0164-8

821.133.1-992
COBISS.CG-ID 5779472


821.134.2 ШПАНСКА КЊИЖЕВНОСТ


626
        ПЕТ чилеанских песника : [антологија] / Габријела Мистрал, Висенте Уидобро, Пабло Неруда, Никанор Пара и Енрике Лин ; избор и предговор Бранислав Прелевић ; [превели Радоје Татић ... [и др.] ; белешке о песницима Љиљана Павловић-Самуровић ; илустрације Енрике Зањарту]. - Београд : Југословенско удружење латиноамериканиста : Interpres, 2002 (Београд : Interpres 1847). - 105 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - Пет чилеанских песника: стр. 5-7. - Биљешке о ауторима уз свако поглавље.

ISBN 86-7561-028-0 ! (Брош.)


821.134.2(83)-14(082.2)
COBISS.CG-ID 100710412


821.14 ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ (КЛАСИЧНА, ВИЗАНТИЈСКА, САВРЕМЕНА)


627
ЕСХИЛ
        Хеленске драме / Есхил, Софокле, Еурипид ; избор и уводне напомене Александар Гаталица ; превели Милош Ђурић, Александар Гаталица, Едуард Дајч ; [илустрације Босиљка Кићевац-Поповић]. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 452 стр.,[6] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека ЦИД / Подгорица)

Тираж 1000. - Грчка трагедија - карика која недостаје: стр. 7-22. - Биљешке уз текст. - Садржај: Прометеј у оковима; Агамемнон ; Покајнице ; Еуминиде / Есхил. Господар Едип ; Антигона / Софокле. Алкеста; Медеја; Ифигенијина смрт у Аулиди; Ифигенија на Тауриди; Ипсипила / Еурипид.

ISBN 86-495-0204-0

821.14'02-21
821.14'02.09-21
COBISS.CG-ID 5648912

628
ТЕОГНИД
        Елегије : (гномска антологија) / Теогнид ; [елегије са старохеленског превео, уводну студију и коментаре сачинио Марко Вишић]. - Подгорица : Народна библиотека "Радосав Љумовић", 2002 (Подгорица : 3М Макарије). - 136 стр. ; 21 cm. - (Едиција Преводи / Народна библиотека "Радосав Љумовић", Подгорица)

Превод дјела: Elegoi and iambus with Anacreontea / Theognidos. - Тираж 500. - Предговор: стр. 7-8. - Теогнид, живот и дјело: стр. 9-45. - Биљешке уз текст. - Библиграфија: стр. 125-126. - Регистри.


821.14'02-1
821.14'02.09-1
COBISS.CG-ID 2153997


821.16/.17 СЛОВЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ. БАЛТИЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ


629
ХОЛЕЧЕК, Јозеф
        Crna Gora u miru / Jozef Holeček ; preveo sa češkog Branislav Borozan ; redaktor prevoda Ksenija Sekulić. - Podgorica : CID, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 339 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod djela: Černá Hora v mirú / Josef Holeček. - Tiraž 500. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-495-0193-1

821.162.3-992
COBISS.CG-ID 5778192


821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ


630
ВАРАВА, Михаил Петрович
        Црном Гором : путне биљешке и скице / Михаил Петрович Варава ; с руског превео Драго Ћупић. - Подгорица : ЦИД, 2002 (Београд : Војна штампарија). - 190 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подгорица)

Превод дјела: Po Černogorii. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Биљешка о писцу / преводилац: стр. 189-190.

ISBN 86-495-0132-X

821.161.1-992
COBISS.CG-ID 5779216

претходна
наредна