претходна
наредна
1411
МИЛУНОВИЋ, Марко
        Краљ Никола I / Марко Милуновић-Пипер. - Крагујевац : Нови погледи, 2001 (Ужице : Рујно). - 195 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Корени / Нови погледи, Крагујевац ; књ. 1)

Тираж 200.

321.64:929 Петровић Његош Н. I
94(497.16)
COBISS.CG-ID 4267024

1412
МИЋОВИЋ, Момчило
        Мићовићи из Бањана : у свом времену / Момчило Савов Мићовић. - Београд : "Бареx", 2001 (Београд : "Бареx"). - 175 стр. : илустр. ; 24 cm

Рецензије / Михаило Бјелица, Петар Кривокапић, Милан Радуловић: стр. 5-9. - Мање познате ријечи: стр. 167-168. - Регистар.

(Брош.)

929.52МИЋОВИЋИ
929.52БАЊАНИ
908(497.16 Бањани)
COBISS.CG-ID 131853580

1413
МРДАК, Раде, 1920-
        Братство Мрдак-Мрдаковић : Предање о постанку и развоју / Раде Мрдак-Колибар. - Подгорица : Удружење грађана братства Мрдак-Мрдаковић, 2001 ([Подгорица : Графо Црна Гора]). - 145 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Биљешка о аутору / Малиша Мрдак: стр. 134. - Библиографија: стр. 131-133.

(Брош.)

929.52 МРДАК
COBISS.CG-ID 1024120479

1414
ПЕТКОВИЋ, Милош
        Зубер Алекса Петковић : родослов Петковића, Вујадиновића, Вуковића : XV-XX век / Милош Петковић, Станко Петковић ; [цртежи Владимир Петковић]. - Београд : С. Петковић, 2001 (Београд : Завод за ГТ-ТМФ-а). - 221 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 200. - Биљешке о ауторима: стр.221.

(Брош.)
a) Петковићи (племе)

929.52(497.16)"14/19"
COBISS.CG-ID 4122128

1415
ПЕТРОВИЋ, Растислав В.
        Племе Кучи : 1684-1796 / Растислав В. Петровић. - (2. изд.). - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 315, [28] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Растислав В. Петровић: стр. [317-318]. - Библиографија и биљешке уз текст. - Résumé: La tribu des Kuči. - Регистар.


929.52(497.16)
392.35(497.16)
COBISS.CG-ID 4613136

1416
ПЕТРОВИЋ, Растислав В.
        Шћепан Мали : загонетка је решена / Растислав В. Петровић. - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 217 стр. : илустр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 1000. - Напомене: стр. 93-99. - Прилози: стр. 103-216. - Растислав В. Петровић: стр. [219].

ISBN 86-419-0166-3

321.61:929 Шћепан Мали
COBISS.CG-ID 5323536

1417
ПЕТРОВИЋ-Његош, Михаило
        Из мојих мемоара / Михаило Петровић - Његош. - Цетиње : Светигора, 2001 (Цетиње : Митрополија Црногорско-Приморска). - 104 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Свети Петар Цетињски. Коло Посебна издања ; књ. 14)

Ауторова слика. - "Штампано поводом петнаестогодишњице упокојења принца Михаила Петровића Његоша" --> прелим. стр. - Поговор / митрополит црногорско-приморски егзарх свештенога трона пећкога Амфилохије: стр. 101-104.

(Брош.)

929.731 Петровић Његош М.
94(497.16)(093.3)
COBISS.CG-ID 117569036

1418
ПЛАМЕНАЦ, Јован
        Случај ђенерала Михаиловића / Јован Пламенац ; превео А. Јовашевић. - [1. изд.]. - Никшић : Јасен, 2001 (Никшић : Јасен). - 65 стр. ; 17 cm

Превод дјела: The Case of General Mihailovic / by John Plamenatz. - Податак о изд. преузет из ЦИП-а. - На спор. насл. стр.: Привате Едитион, 1944. - Јован Пламенац = John Plamenatz (1912-1975) / ђакон Јован Пламенац: стр. 4. - Јован Петров Пламенац / Исаија Берлин: стр. 56-65.

(Брош.)

355:929 Михаиловић Д.
94(497.1)"1939/1945"
COBISS.CG-ID 105942540

1419
ПЛАМЕНАЦ, Џон П.
        John Plamenatz : izbor tekstova / [priređivači] Andrey Waskievicz, Zbigniew Pelczynski ; prevod Paul Cutter, Dragan Vugdelić. - Bar : Fondacija John Plamenatz, 2001 ([s. l : s. n]). - 142 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 135-141.

(Broš.)

14:929 Пламенац, Џ.П.
COBISS.CG-ID 3470352

1420
ПЛИСЕЦКА, Маја
        Ja, Maja Plisecka / prevela sa ruskog Zagorka Zečević. - [1. izd.]. - Beograd : Paideia, 2001 (Novi Sad : Budućnost). - 463 str., [32] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

Prevod djela: Ja, Maja Pliseckaja. - Tiraž 2000. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-7448-084-5

792.8:929 Плисецка М. М.
821.161.1-94
COBISS.CG-ID 6112784

1421
        САВИНСКЕ читуље новских фамилија / [приредио] Горан Ж. Комар. - Херцег Нови : Манастир Савина, 2001 (Игало : Биро Конто). - 62 стр., [4] стр. с таблама, [1] лист с таблом : илустр. ; 21 cm

Тираж 200. - Савинске читуље новских фамилија / Горан Комар: стр. 5-7. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


929.53(497.16)"17/18"
COBISS.CG-ID 5881360

1422
        СЛОБОДА као судбина : прилози за историју породице Вушовић / [приређивач Драгиња Вушовић]. - Никшић : аутор, 2001 (Београд : МВ Графика). - 236 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 400. - Предговор / Слободан Мирјачић: стр. 5-6.

(Брош.)

929.52 Вушовићи
COBISS.CG-ID 4302608

1423
СРДАНОВИЋ, Радоман В.
        Срдановићи - Косорићи : у књигама, причама и анегдотама / Радоман В. Срдановић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Принт). - 167 стр., [1] пресавијен лист с шематским приказом мушких глава у братству Срдановића : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Насљеђе / Комови, Андријевица)

Тираж 350. - Биљешка о аутору стр. 163-164.

(Брош.)

929.52 Срдановићи
929.52 Косорићи
COBISS.CG-ID 3552016

1424
ЋИРОВИЋ, Мирко С.
        Prošlost i porodično stablo Ćirovića u pljevaljskom kraju / Mirko S. Ćirović, Radivoje-Bajo S. Ćirović. - [1. izd.]. - Beograd : M. Ćirović : R. Ćirović, 2001 (Lazarevac : Elvod-print). - 101 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 150. - Bilješke uz tekst. - Biliografija: str. 101.

(Broš.)

929.52 Ћировићи
COBISS.CG-ID 4833296

1425
ШАЧИЋ, Месрур
        Pleme Kuči u Žabrenu / Mesrur Šačić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Mrlješ, 2001 (Beograd : Mrlješ). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Predgovor / Hivzo M. Gološ: str. 7-9. - Bibliografija: str. 182-183. - Resume / prevod na engleski Dugopoljac Edin.

ISBN 86-82271-74-5 (Broš.)

929.52(497.16)
392.35(497.16)
COBISS.CG-ID 5706000

1426
ШЋЕПАНОВИЋ, Предраг Т.
        Ровачко братство Шћепановићи и огранци / Предраг Т. Шћепановић. - Подгорица : Компанија "Шћепановић", 2001 (Подгорица : Рото-Слог). - 276 стр., [2] пресавијена листа са генеал. таблама : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Братства / Компанија Шћепановић, Подгорица)

Кор. ств. насл.: Родослов Шћепановића. - Слика аутора. - Тираж 1000. - О П. Т. Шћепановићу: стр. 273. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 271-272.

929.52 Шћепановићи
COBISS.CG-ID 6091792


930.1 ИСТОРИЈА КАО НАУКА. ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ


1427
ЛАКИЋ, Зоран
        Crnogorske istorijske teme : ogledi, eseji, kritike, razgovori / Zoran Lakić. - Podgorica [i.e.] Beograd : Stručna knjiga ; Cetinje : Štamparija "Obod", 2001 (Cetinje : Obod). - 370 str. : ilustr. ; 25 cm

Slika autora. - Tiraž 500. - Prilozi: (mape, dokumenta): str. 339-361. - Izvod iz biografije: str. 370. - Bilješke uz tekst. - Resume: Historical themes of Montenegro / prevod Lina Lakić ; Rezjume: Černogorskie istoričeskie temy / perevod Savo Rašovič ; Résumé: Les thèmes historiques montenegrins / prevod Aleksandra Banjević.

930.1(497.16)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 3547664

1428
ПАВИЋЕВИЋ, Јован
        Криза југословенске историографије 1955-1999. године / Јован Павићевић. - Београд : Клуб НТ, 2001 (Београд : "МСТ Гајић"). - 324 стр. : ауторова слика ; 24 cm

Тираж 300. - Више од историографске и историјске критике / Милан М. Миладиновић: стр. 13-16. - Белешка о писцу: стр. 321. - Садржи и интервјуе.

(Брош.)


930.1(497.1)"1955/1999"
COBISS.CG-ID 3981328


930.25 АРХИВИСТИКА. АРХИВИ


1429
        АРХИВСКИ фондови и збирке у Републици Црној Гори / [главни и одговорни уредник Јелена Живковић]. - Цетиње : Државни архив Црне Горе, 2001 (Цетиње : Обод). - 2. књ. (135; 296 стр.) : илустр. ; 25 cm

Тираж 500

Садржај:
Т. 1, Архивски фондови и збирке у СФРЈ - СР Црна Гора. - Фототипско изд.: Београд : Савез архивских радника Југославије, 1983. - Библиографија архивских публикација: стр. [137-139]. - Регистри.
Т. 2, Архивски фондови и збирке у Републици Црној Гори. - "Поводом прославе јубилеја педесетогодишњице оснивања Државног архива НРЦГ на Цетињу, Државни архив Црне Горе објављује ову публикацију..."---> стр. 1. - Регистри.


930.25(497.16)
COBISS.CG-ID 5956368


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


1430
BOGOJEVIĆ, Dragan
        Le Monténégro entre le mythe et la réalité dans les ouvrages de Vialla de Sommièrres et de Mario Sermet / Dragan Bogojevic ; [directeur J. J. Tatin-Gourier]. - [S. l. : s. n], 2001 ([s. l. : s. n.]). - 66 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 65-66. - Umnoženo za odbranu. - Univ. François Rabelais, U.R.F. de Lettres, DEA langues, littératures nationales et comparées, Tours.

(Broš.)

930.85(497.16)(043.3)
COBISS.CG-ID 11794192

1431
БРОДЕЛ, Фернан
        Mediteran i mediteranski svijet u doba Filipa II / Fernan Brodel. - Podgorica : CID ; Beograd : Geopoetika, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 2 knj. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Geopoetika)

Prevod djela: La Méditerranée et monde méditerranéen á l'époque de Philippe II. - Tiraž 800. - Bilješke uz tekst

Dosadašnji sadržaj:
T. 1 / preveo s francuskog Mirko Đorđević ; redaktor Predrag Stanojević . - 615 str. - Bilješke uz tekst.
T. 2 / preveli s francuskog Vidak Rajković, Marina Vukićević . - 663 str. - Beleška o knjizi / Milan Ristović: str. 657. - Bibliografija: str. 545-601. - Registar.

ISBN 86-83053-51-2 (T. 1)
ISBN 86-83053-52-0 (T. 2)

930.85(1-924.6)
COBISS.CG-ID 4459792

1432
ВУКАДИНОВИЋ, Зоран Ч.
        Српска просвета и култура у Косовској Митровици : 1836-1941 / Зоран Ч. Вукадиновић, Милован Ј. Богавац. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу = Pristina : Institute of Serbian Culture, 2001 (Београд : Стручна књига). - 375 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библотека Баштина / Институт за српску културу, Приштина ; књ. 5)

Слике аутора. - Тираж 600. - Белешке о ауторима: стр. 369-370. - Библиографија: стр. 333-340. - Summary: Serbian Education and Culture in Kosovska Mitrovica from 1836 to 1941. - Регистри.

ISBN 86-82797-15-1 (Брош.)


930.85(497.115)"1836/1941"
COBISS.CG-ID 5815568

1433
ДОМАЗЕТОВИЋ, Љубомир
        Античка Македонија / Љубомир Домазетовић. - Београд : Љ. Домазетовић, 2001 (Београд : Бојс). - 458 стр. : илустр. ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 1000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 455-458.

(Брош.)


930.85(398)
94(=163.3)
94(367)
COBISS.CG-ID 91305228

1434
ДРАШКОВИЋ, Чедомир
        Трагика непобијеђеног губитника : културолошки есеји о еманципацији црногорског духа / Чедомир Драшковић. - Бар : Цонтецо ; Цетиње : Дигнитас, 2001 (Ужице : Рујно). - 344 стр. ; 22 cm

Тираж 1000. - Уз трагику непобијеђеног губитника / Младен Ломпар: стр.7-8.

(Брош.)


930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 3394576

1435
ДРАШКОВИЋ, Чедомир
        Tragika nepobijeđenog gubitnika : kulturološki eseji o emancipaciji crnogorskog duha / Čedomir Drašković. - Bar : Conteco ; Cetinje : Dignitas, 2001 (Užice : Rujno). - 344 str. ; 22 cm

Tiraž 1000. - Uz Tragiku nepobijeđenog gubitnika / Mladen Lompar: str. 7-8. - Bilješke uz tekst.

930.85(497.16)
821.163.4-4
COBISS.CG-ID 170012679

1436
ЈОВАН II, архиепископ барски
        Monumenta Montenegrina. Knj. 7, Istorija Mongola / Arhiepiskop barski Jovan Drugi ; priredio i predgovor napisao Vojislav D. Nikčević ; prevela s francuskog Kornelija Nikčević. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 146 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja. Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tiraž 500. - Latinsko carstvo i Barska arhiepiskopija : Zeta između svjetovne i duhovne vlasti: str. 7-39. - Bilješke uz tekst. - Arhiepiskop barski Jovan Drugi : (biografija): str. 97. - Rezimei na stranim jezicima.

ISBN 86-305-0329-7 (karton.)
a) Барска епископија - Историјска грађа

930.85(=942)
929:22/29 Јован II
262.3(497.16)(093.2)
COBISS.CG-ID 1941005

1437
        KULTURNI identitet muslimanskog naroda u Crnoj Gori / [uređivački odbor Avdul Kurpejović ... [et al.]]. - Podgorica : Matica muslimanska Crne Gore, 2001 ([Rožaje : Gradinar]). - 165 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješke uz tekst.

(Broš.)

930.85(497.16):297(082)
COBISS.CG-ID 2276621

1438
ШИЈАКОВИЋ, Богољуб
        Критика балканистичког дискурса : прилог феноменологији "другости" Балкана / Богољуб Шијаковић. - [2. изд.]. - Никшић : Јасен, 2001 (Никшић : Јасен). - 65 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Философска библиотека Aletheia / Јасен, Никшић)


930.85(497)
COBISS.CG-ID 512056547


94(100) СВЈЕТСКА ИСТОРИЈА


1439
        ИСТОРИЈА света : [време предака, краљеви и револуције, модеран свет] / [под уредничким руководством Клода Нодена, Мари-Лиз Кик и Ан Лито ; превод Дарко В. Капор и Владимир Д. Капор ; хронологија Душко Ковачевић]. - Нови Сад : Змај : Атлантис ; Подгорица : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 127 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Енциклопедија за младе / Larousse)

Превод дјела: L'Histoire du monde. - Штампано у Француској. - Универзална хронологија: стр. 120-123. - Индекс: стр. 94-95.

ISBN 86-489-0322-X (Змај; картон)


94(100)(031.053.2)
COBISS.CG-ID 189203463

1440
МАРКОВИЋ, Ђорђије
        Календар Књига : од пирамида до Мобтела / Ђорђије Марковић - Ђоно. - Никшић : [б. и.], 2001 ([б. м. : б. и.]). - [4], 68 стр. : слика аутора ; 21 cm

На насл. стр.: Календар је специфичан: Обухвата догађаје у раздобљу од 6 хиљада година ; Упознавање, брзо и без досаде, са мноштвом догађаја ; Смрт је дријемању, јер изазива знатижељу. - Биљешка о писцу: стр. [1].

(Брош.)


94(100)(0.063)
COBISS.CG-ID 6093840

претходна
наредна