претходна


94(100)"1939/1945" ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ 1939-1945


1441
ЂУРАШКОВИЋ, Ђуро
        Jugoslovenski zatočenici u Italiji : 1941-1945 / Đuro Đurašković, Nikola Živković. - [1. izd.]. - Beograd : Institut za savremenu istoriju : Sekcija bivših zatočenika i interniraca u Italiji, 2001 (Beograd : Kultura). - VII, 410 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Stradanja i otpori ; 10)

Tiraž 500. - Predgovor / Vlado Strugar: str. V-VII. - Bilješke uz tekst. - Biliografija: str. 393-398. - Registri.

ISBN 86-7403-073-4

940.547(=163.4)(450)
940.547.2(450)
343.819.5(450)"1939/1945"
COBISS.CG-ID 7354896

1442
ЂУРОВИЋ, Зоран
        Европа пред лицем нацизма / Зоран Ђуровић. - Београд : Interpress, 2001 (Београд : Interpress 1847). - 169 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Interpress, Београд)

Тираж 300.

(Брош.)


94(4)"1939/1945"
341.7(47:430)"1939/1945"
821.163.4-311.6
COBISS.CG-ID 174114311

1443
МАТОВИЋ, Иван
        Војсковођа с ореолом мученика : повест о генералу Арсу Р. Јовановићу начелнику Врховног штаба НОВЈ и његовој трагичној судбини / Иван Матовић ; [израда регистара Слађана Бојковић]. - Београд : Војноисторијски институт : Војска, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 876 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Посебна издања / Новинско-издавачки центар Војска [и] Војноисторијски институт, Београд ; књ. 57)

Слика аутора. - Тираж 1000. - Биљешке уз текст. - Скраћенице: стр. 838 - 840. - Белешка о писцу: стр. 872. - Основни биографски подаци: стр. 835 - 837. - Библиографија: стр. 841 - 847. - Регистри.

355:929 Јовановић А. Р.
COBISS.CG-ID 4381712

1444
РАКОЧЕВИЋ, Радомир Л.
        Мојковачки крај у народноослободилачком рату 1941-1945. године / Радомир Л. Ракочевић. - Подгорица : Р. Л. Ракочевић, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 452 стр. : фотогр. ; 25 cm

Слика аутора. - Тираж 400. - Биљешка о аутору: стр. 447-448. - Библиографија: стр. 437-442.

(Брош.)


94(497.16)
COBISS.CG-ID 4410896

1445
ЧАКИЋ, Коста
        Рат на Балшића пазару / Коста Чакић. - Цетиње : Штампарија Обод, 2001 (Цетиње : Обод). - 325 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 325.

ISBN 86-305-0370-X (Брош.)


94(497.16)"1941/1944"(093.3)
COBISS.CG-ID 3864848


94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ


1446
        ALBANIJA u dokumentima Državnog arhiva Crne Gore = Shqipëria në dokumentët e Arkivit shtetëror të Mali të Zi / [autor izložbe Miodrag Kirsanov ; prevod na albanski jezik Anton Kočović]. - Cetinje : Državni arhiv Crne Gore = Cetinë : Arkivi shtetëror i Mali të Zi, 2001 (Cetinje : Obod). - 49 str. ; 20x21 cm

Tiraž 200.

94(496.5)(093.2)
930.255
COBISS.CG-ID 3402000

1447
БЕРК, Едмунд
        Razmišljanja o francuskoj revoluciji / Edmund Berk ; prevod s engleskog Pavle Jovanović. - Podgorica : CID, 2001 (Beograd : Colorgraf). - XV, 221 str. : [1] list sa slikom autora ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / CID, Podgorica)

Prevod djela: Reflections on the French Revolution / Edmund Burke. - Tiraž 500. - Predgovor / Pavle Jovanović: str. I-XV. - Napomene prevodioca: str. 207-221. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-495-0162-1

94(44)"1789"
COBISS.CG-ID 4456208

1448
BULAJIĆ, Milan
        Jasenovac : system of Croatian Nazi-ustasha genocide camps for Serbs, Jews and Gypcies ; "Balkan Auschwitz" / Milan Bulajić ; [translators Linda Krstajić ... [et al.]]. - Belgrade : Museum of Genocide Victims : Stručna knjiga, 2001 (Belgrade : Stručna knjiga). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

"For the International Commission of Experts for the truth about Jasenovac" --> nasl. str. - Tiraž 500. - Author's Experience: str. 227-230. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 222-225 i uz tekst.

(Broš.)
a) Јасеновац (концентрациони логор)

94(497.13)
94:341.485(497.13)
94:341.322.5(497.13)
COBISS.CG-ID 7375888

1449
БУЛАЈИЋ, Милан
        Jasenovac na sudu : suđenje Dinku Šakiću / Milan Bulajić ; [prevodilac na engleski jezik Lazar Macura]. - Beograd : Muzej žrtava genocida : Stručna knjiga, 2001 (Beograd : Stručna knjiga). - 438 str., [2] presavijena lista s geogr. kartom : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Jasenovac - sistem ustaških logora genocida "Balkanski Aušvic". - Tiraž 1000. - Predčitanje o "Balkanskom Aušvicu": str. 7-20 ; Preface of "Balkan Auschwitz": str. 21-35. - Bilješke uz tekst. - Registri.

(Broš.)
a) Јасеновац (концентрациони логор)

94(497.13)
COBISS.CG-ID 7329552


94(497.1) ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ


1450
ЂУРАШКОВИЋ, Ђуро
        Ратно путовање - први круг / Ђуро Ђурашковић. - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 237 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Регистри.

ISBN 86-419-0157-4 (Брош.)


94(497.1)
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 5709840


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ


1451
ПЕТРОВИЋ, Илија
        Српски добровољци : 1912-1918 : бројке и судбина / Илија Петровић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Пипери, 2001 (Нови Сад : Пипери). - 151 стр. : слика аутора ; 21 cm

Витези скрајнути у заборав / Ђорђе М. Србуловић: стр. 7-8. - Тираж 200. - Биљешка о И. Петровићу: стр. 150-151. - Библиографија: стр. 141-143. - Регистар.

(Брош.)


94(497.11)"1912/1913"
940.3/.4(497.11)
COBISS.CG-ID 5724688


94(497.16) ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ


1452
ВОЈИНОВИЋ, Перко
        Положај Црне Горе у Југославији и погледи црногорске интелигенције : (1918-1941) / Перко Војиновић. - Бања Лука : Филозофски факултет, 2001 (Бања Лука : Комесграфика). - 315 стр. : слика аутора ; 23 cm. - (Библиотека Научне монографије)

Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 315. - Résumé: Position du Monténégro en Yougoslavie (1914-1941). - Регистар.

ISBN 86-82875-26-8

94(497.16)"1918/1941"
94(497.1)"1918/1941"
COBISS.CG-ID 168370183

1453
ЗАРУБИЦА, Милорад М.
        Буковички цвијет : спомен-књига / Милорад М. Зарубица. - Београд : Зенит, 2001 (Београд : Желнид). - 240 стр., [46] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 600. - Белешке о аутору: [241].

ISBN 86-7843-005-2

94(497.16)"1941-1945"
908(497.16 Дробњачки крај)
COBISS.CG-ID 5723920

1454
ЈОВАНОВИЋ, Јагош
        Историја Црне Горе / Јагош Јовановић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 375 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Посебна издања / ЦИД, Подгорица)

Према предговору, ово је 2. изд. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 359. - Регистар.


94(497.16)
COBISS.CG-ID 3979280

1455
ЛЕКОВИЋ, Жарко
        Дробњак у првој половини XIX вијека / Жарко Лековић. - Београд : МРГ, 2001 (Београд : Графичка школа). - 269 стр., [24] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 150. - Биљешка о аутору: стр. [298]. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 225-232. - Resume: Drobnjak in the First Half of the XIX Century. - Регистри.

ISBN 86-902553-1-1 (Брош.)

94(497.16)"18"
908(497.16 Дробњачки крај)
929.52 Дробњаци
COBISS.CG-ID 4824848

1456
МЕРДОВИЋ, Мијат
        Неђељко Мердовић : младост и живот за идеале / Мијат Мердовић. - Бијело Поље : Општински одбор СУБНОР-а, 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 137 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 200. - Биљешка о аутору: стр. 135-136. - Библиографија: стр.133-134.

(Брош.)

94(497.16):929 Мердовић Н.
COBISS.CG-ID 3514896

1457
        MONTENEGRO : political and ethnic boundaries 1840-1920 / edited by Beitullah Destani. - [S. l.] : Archive Editions, 2001. - 2 knj. (XVI, 838 ; XI, 886 str.) : ilustr. ; 25 cm

Sadržaj:
Vol. 1 : 1840-1880
Vol. 2 : 1880-1920.

ISBN 185207905-3 ! (knj. 1 ; 2 ; kart.)

94(497.16)"1840/1920"
COBISS.CG-ID 12833040

1458
        MONUMENTA Montenegrina. Knj. 3, t. 1, Vrijeme kraljeva / priredio, predgovor i rječnik napisao Vojislav D. Nikčević ; preveli Mile Bogeski, Ana Klikovac, Vesna Hrvatin. - Podgorica : Istorijski institut Crne Gore, 2001 (Cetinje : Obod). - 287 str. ; 29 cm. - (Iz prošlosti Crne Gore. Posebna izdanja / Istorijski institut Crne Gore, Podgorica)

Tekst na srp. i lat. jeziku. - Tiraž 500. - Vrijeme kraljeva : pagani i poluhrišćani: str. 9-40. - Bilješke uz tekst. - Rečnik termina vizantijske i rimske vojne i civilne uprave: str. 253-275. - Rezimei na više stranih jez.

ISBN 86-305-0330-0 (karton.)

94(497.16)"07/13"(093.2)
COBISS.CG-ID 1938957

1459
НИКПРЕЛЕВИЋ, Ђорђе
        Ustanak u Malesiji 1911. godine / Đorđe Nikprelević. - Podgorica : DOB, 2001 (Požega : Žiravac). - 370 str. : ilustr, faks. ; 24 cm. - (Biblioteka Baština)

Tiraž 500. - Predgovor: str. 5-16. - Bibliografija: str. 299-305. - Rezime ; Rezyme ; Summary. - Registri.

(Broš.)

94(497.16=919.83)"1911"
COBISS.CG-ID 1711373

1460
        PROTOKOL poginulih, umrlih ili inače nestalih vojnika u ratovima 1912. i 1913. god. : očuvani djelovi 1-93 str. : povezani 15-VI-1936. god. / [pripremili Ljubomir Radulov ... et al.]. - Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, Arhivsko-bibliotečko odjeljenje : Porodica R. S. Brajičića, 2001 (Nikšić : Trio trade). - 142 str. : tabele ; 21 x 30 cm

Tiraž 300.

(broš.)

94(497.16)"1912/1913"(082)
COBISS.CG-ID 8942096

1461
РАТКОВИЋ, Миленко
        Бар кроз вјекове / Миленко Ратковић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Принт). - 262 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Проза / Комови, Андријевица)

Ауторова слика. - Тираж 500. - О аутору ове књиге: стр. 259-260.


94(497.16)
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 4296464

1462
РОВИНСКИ, Павел Аполонович
        Записи о Црној Гори / Павел Аполонович Ровински ; с руског превео и приредио Драго Ћупић ; избор грађе, уводна студија и регистри Душан Ј. Мартиновић. - Подгорица : ЦИД, 2001 (Београд : Colorgrafx). - 549 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Свједочанства / ЦИД, Подгорица)

Тираж 500. - Павел Аполонович Ровински и Црна Гора: стр. 5-32. - Регистри.

ISBN 86-495-0112-5 (картон.)


94(497.16)
930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 1774605

1463
РОВИНСКИ, Павел Аполонович
        Из ратног живота Црне Горе / Павел Аполонович Ровински ; [превео и припремио Мирољуб Ралевић]. - Подгорица : Историјски институт Црне Горе, 2001 (Цетиње : Обод). - 160 стр. : слика аутора ; 24 cm. - (Из прошлости Црне Горе. Посебна издања / Историјски институт Црне Горе, Подгорица)

На спор. насл. стр.: Les années de guerre au Monténégro / Pavel Apolonović Rovinski = Iz boevoj žizni Černogorii / Pavel Apollonovič Rovinskij. - Тираж 500. - Павел Аполонович Ровински у Црној Гори и Васојевићима / Мирољуб Ралевић: стр. 7-8. - Павел Аполонович Ровински: биљешка преводиоца: стр. 155-157. - Биљешка о преводиоцу: стр. 159.

(Брош.)


94(497.16)"18"
COBISS.CG-ID 3500304

1464
РОТКОВИЋ, Радослав
        Velika zavjera protiv Crne Gore : od Prizrena do Versaja / Radoslav Rotković. - Podgorica : Nevladina organizacija Crnogorska izdanja = Montenegro editions, 2001 (Cetinje : Cicero). - 704 str., 16 str. s tablama u boji : ilustr. ; 25 cm. - (#Biblioteka #Crnogorci - njihovo porijeklo i sudbina ; knj. 7)

Tiraž 1000. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 633-677. - Registar.

94(497.16)
COBISS.CG-ID 3648016

1465
СТИВЕНСОН, Френсис С.
        Istorija Crne Gore / Frensis S. Stivenson ; prevela s engleskog Radojka Vukčević. - Podgorica : CID, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 151 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod djela: History of Montenegro / Francis S. Stevenson. - Tiraž 1000. - Pogovor / Saša Knežević: str. 147-151.

ISBN 86-495-0167-2

94(497.16)
COBISS.CG-ID 1805069

1466
ТОДОРОВИЋ, Милутин В.
        О мом роду и народу / Милутин В. Тодоровић ; [шеме нацртала Саша М. Тодоровић]. - Београд : М. В. Тодоровић, 2001 ([б. м. : б. и.]). - 280 стр., [2] пресавијена листа с генеал. таблама : илустр. ; 24 cm + [1] лист с исправкама

Тираж 300. - Биљешка о писцу с његовом сликом: стр. 277. - Библиографија и биљешке уз текст. - Садржај с насл. стр.: О Црној Гори - трагом - од досељења ; Нахије, племе Озринићи - Кчево - Марковина ; Генеалогија братства Тодоровић поријеклом из Марковине. Остала братства презимена Тодоровић ; Прилози (село Милочани, село Дуга и др.)

(Брош.)

94(497.16)
929.52 Озринићи
COBISS.CG-ID 4963344

1467
ФРИЛЕ, Габриел
        Savremena Crna Gora / Gabriel Frile, Jovan Vlahović ; prevod s francuskog Rosanda Vlahović. - Podgorica : CID, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 425 str., [1] presavijen list s geogr. kartom : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva / CID, Podgorica)

Prevod djela: Le Montenegro contemporain / par G. Frilley, Jovan Wlahovitj. - Tiraž 1000. - O knjizi / prevodilac Rosanda Vlahović: str. 413-420. - Bilješke uz tekst.

ISBN 86-495-0207-5

94(497.16)"18"
930.85(497.16)
39(497.16)
COBISS.CG-ID 1926925

1468
ХАЛИЛАГИЋ, Расим
        Bosna i Hercegovina i Crna Gora : (1790.-1918.) : teritorijalno formiranje u svjetlu međusobnih političkih odnosa / Rasim Halilagić. - Sarajevo : El-Kalem, 2001 (Sarajevo : El-Bejan). - 220 str. : geogr. karte u bojama ; 21 cm

Tiraž 1 000. - "Ovaj rad...odbranjen je kao magistarski rad...1998. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu"---> Predgovor. - Bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 211-220. - Mag. rad, Fakul. političkih nauka i Sarajevu.

ISBN 9958-23-081-X (broš.)

94(497.6)"1790/1918"
94(497.16)"1790/1918"
COBISS.CG-ID 9143302


претходна