претходна
наредна
1381
ПАСИНОВИЋ, Миленко М.
        Područje Kotora na listi svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO / Milenko M. Pasinović ; [fotografije Stevan Kordić, Slobodan Cvetić ; prevodi Tamara Jurlina, engleski, Neda Donat, njemački, Andrea Mijušković, italijanski, Ivona Jovanović, francuski]. - Kotor : Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 2001 (Cetinje : Cicero). - 108 str., [14] listova s tablama : ilustr. ; 23 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: [109-110]. - Rezimei na stranim jezicima.

(Broš.)

911.2(497.16)
719(497.16)
725.94.025(497.16)
COBISS.CG-ID 1765133

1382
СТАНКОВИЋ, Стеван М.
        Путевима Југославије / Стеван М. Станковић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Бор : Бакар). - 285 стр., [10] стр. с таблама : илустр. ; 27 cm

Тираж 1000. - Речник географских израза: стр. 278-279. - Речник мање познатих израза из историје уметности: стр. 180-281. - Библиографија: стр. 276-277.

ISBN 86-17-06426-9 (Брош.)


911:338.48(497.11+497.16)(035)
COBISS.CG-ID 5775376


929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА


1383
АНТОВИЋ, Дарко
        Филип Ј. Ковачевић : живот, просвјетни, књижевни, преводилачки, издавачки, позоришни, библиотечки, музејски и архивистички рад и дјело / Дарко Антовић ; фотографије Стеван Кордић, Борислав Вукшић]. - Котор [тј.] Грбаљ : Друштво за обнову манастира Подластва, 2001 (Краљево : Слово). - 151 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Едиција Грбаљ кроз вјекове)

Слика аутора. - Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 153. - Биљешке уз текст. - Библиографија радова Филипа Ј. Ковачевића: стр. 141-145. - Регистар.
На прелим стр. посвета аутора: Поклон Централној народној библиотеци "Ђурђе Црнојевић" Цетиње аутор др Дарко Антовић Цетиње, 6. 12. 2001. г.

(Брош.)

37:929 Ковачевић Ф. Ј.
930.85(497.16)
COBISS.CG-ID 3541264

1384
БАТРИЋЕВИЋ, Ђуро
        [Доктор]
        Др Анто Гвозденовић : генерал у три војске / Ђуро Батрићевић ; Кратке путничке биљешке и њихова критика / Анто Гвозденовић. - Погорица : Културно-просвјетна заједница, 2001 (Подгорица : ХКС Спектар). - 248 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Свједочанства / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Тираж 500.

(Брош.)

355:929 Гвозденовић А.
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 4237328

1385
BEBESI, György
        A cári monarchia "védőszentjei" : pogromlovagok és szürke kardinálisok / Bebesi György. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem, Kelet-Európa és a Balkán Története és Kultúrája Kutatási Központ, 2001. - 173 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Kelet-Európa és Balkán tanulmányok, ISSN 1587-9895 ; 2. [köt.])

Előszó / Font Márta: str. 1-2. - A szerző előszava: str. 3-4. - Az orosz szélsőjobb kronológiája: str. 144-159. - Feketeszázas táblázatok: str. 170-173. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija dela političkih vođa pokreta Crne Stotke iza svakog biografskog poglavlja. - Névmutató. - Tárgymutató.

ISBN 963-641-864-0 (broš.)

32(470):929 В. М. Пуришкевич
32(470):929 Ј. Н. Марков
32(470):929 А. И. Дубровин
32(470):929 С. М. Труфанов
32(470):929 В. В. Шулгин
329(470).055.1"1905/1918"
COBISS.CG-ID 237605895

1386
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Краљице Сербске / Исидора Бјелица. - Београд : Књига-комерц, 2001 (Београд : МД Штампа). - 205 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Посебна издања / Књига-комерц, Београд)

Тираж 1000. - Белешка о писцу: стр. 203.

ISBN 86-83583-10-4 (Брош.)


929.731-055.2(497.11)
821.163.4-3
COBISS.CG-ID 6065680

1387
БЛАНУША, Драгиша
        Чувао сам Милошевића : (дневник из ћелије број 1121) / Драгиша Блануша ; [за штампу приредио Драган Влаховић]. - Београд : Глас јавности, 2001 (Београд : Манами). - 208 стр. : илустр. ; 23 cm

Слика аутора. - Тираж 5000. - О писцу: стр. 203-206. - Регистар.

ISBN 86-83399-03-6 (Брош.)

929:32 Милошевић С.
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 7395088

1388
БРАЈОВИЋ, Алекса
        Слика и мисао Петра Лубарде / Алекса Брајовић. - Београд : Звоник, 2001 (Београд : Јанус). - 255 стр., [16] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Светилници ; књ. 2)

Тираж 500. - Регистар.

ISBN 86-83417-03-4 (Брош.)

929:75.071.1 Лубарда П.
75(497.11)"19"(047.53)
COBISS.CG-ID 7395344

1389
БУБАЊА, Војислав
        Бубање. Књ. 2, У матици и на новим огњиштима : Блишково, Међани, Тријебине, Врановићи, Бубоње у Голубићу : допуне родослова : фотографије / Војислав Бубања ; [фотографије Војислав Бубања]. - Београд : В. Бубања, 2001 (Београд : Меграф). - 172 стр. ; 24 cm : илустр. - (Библиотека Монографије)

Слика аутора. - Тираж 400. - Непристрасна анализа / Данило Мркшић: стр. 7-11. - Биљешка о писцу: стр. 171.

ISBN 86-902635-2-7 (Брош.)

929.52 Бубање
COBISS.CG-ID 6112016

1390
ВЕЛИМИРОВИЋ, Милош
        Васојевићи и Метохија / прота Милош Велимировић. - Анријевица : Комови ; Подгорица : Унирекс, 2001 (Подгорица : Побједа). - 147 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Насљеђе / Комови, Андријевица)

Тираж 500.

(Брош.)


929.52(497.16)
COBISS.CG-ID 4148240

1391
        ВУКОТИЋИ / [главни и одговорни уредник Милија Р. Вукотић]. - Београд : Друштвено предузеће за издавачко трговинску делатност САСА, 2001 (Нови Сад : Будућност). - IX, 777 str. : илустр. ; 30 cm

Према предговору ово је 1. изд. - Тираж 1000. - Предговор / Милија Р. Вукотић, Радоје Ј. Вукотић: стр. III-IV. - Братство - Вукотићи / Владо Стругар: стр. VIII-IX. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 774-775 и уз текст. - На насл. стр. илустр. "Војвода Петар Вукотић са војводама".

ISBN 86-80431-06-0

929.52 Вукотићи
COBISS.CG-ID 6135056

1392
        ВУКОТИЋИ / [главни и одговорни уредник Милија Р. Вукотић]. - Београд : САСА, 2001 (Нови Сад : Будућност). - IX, 777 стр. : фотогр., табеле ; 30 cm

Тираж 1 000. - Предговор / Милија Р. Вукотић, Радоје Ј. Вукотић: стр. III-IV. - Братство - Вукотићи / Владо Стругар: стр. IX-XII. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 774-775.

ISBN 86-80431-06-0 (Картон)

929.52ВУКОТИЋИ
39(497.1)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 91081228

1393
ДЕДИЋ-Милојевић, Весна
        Мушкарци деведесетих : јеси ли слободан вечерас / Весна Дедић-Милојевић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 135 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Пресс ; књ. бр. 2)

Тираж 500.

ISBN 86-331-0358-3 (Брош.)


929:7-055.1(497.11)"1990/2000"
929:82-055.1(497.11)"1990/2000"
929:001-055.1(497.11)"1990/2000"
929:796-055.1(497.11)"1990/2000"
COBISS.CG-ID 4221456

1394
        ДИНАСТИЈА Петровић - Његош : међународни научни скуп, Подгорица, 29. октобар - 1. новембар 2001. - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности : Универзитет Црне Горе, 2001 ([б. м. : б. и.]). - [16] стр. ; 22 cm

Кор. насл. - Публикација је програм рада Међународног научног скупа Династија Петровић-Његош.

(Брош.)

929.52 Петровић Његош(063)(083.97)
COBISS.CG-ID 10627344

1395
ДОБРИЧАНИН, Мирко
        Гуслар Перун / Мирко Добричанин. - Београд : Interpress : SMD Internacional : Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918., 2001 (Београд : Interpress). - 196 стр. : илустр., факс. ; 24 cm. - (Библиотека Искре времена)

Слика аутора. - Према предговору, ово је 2., допуњено и обновљено изд. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 196. - Прилози: стр. 117-181. - Поговор: стр. 183-187. - Summary: Petar Perunovic, the Guslar Player.
На насл. стр. потпис аутора: Р 2 676: ЦНБЦТ

929:78 Перуновић П.
COBISS.CG-ID 5735440

1396
        ДОКУМЕНТА о Васојевичкој области са околином : 1861-1912 / [приредио] Радомир П. Губеринић ; [превод Владимир Боричић (са француског), Ратомир Божовић и Нина Хајдуковић (на руски). - Београд : Културно просветна заједница Србије, 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 555 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Хроника села. Посебна издања ; 25)

Слика Р.П. Губеринића. - Тираж 500. - Речник мање познатих ријечи: стр. 495-497. - Биљешка о Р.П. Губеринићу: стр. 553. - Rezjume. - Регистри.

ISBN 86-902205 ! (Брош.)

929.52 Васојевићи(093.2)
949.716"18/19"(093.2)
392.35(497.16)
COBISS.CG-ID 3897104

1397
ДРАГОВИЋ, Будимир Р.
        Васојевићи у историји Црне Горе / Будимир Р. Драговић. - Никшић : Центар за културу, 2001 (Подгорица : Рото слог). - 346 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Центар за културу, Никшић)

Тираж 500. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 333-342.

(Брош.)

929.52 Васојевићи
94(497.16)
COBISS.CG-ID 3518736

1398
ЂУРИЋ, Миодраг
        Razgovori sa Dadom / [razgovor vodila] Branka Bogavac. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 175, [32] str. s tablama : ilustr. ; 22 cm. - (Majstori umjetnosti)

Kor. i hrpt. stv. nasl.: Dado. - Tiraž 1000. - Slikarstvo je oblik pobune / Olga Perović: str. 5-8. - Rekli su o Dadu / Gaetan Pikon ... [et. al.]: str. 109-146. - Dado je vrhunska slikarska ličnost / Milo Pavlović: str. 146-157. - Biografija: str. 161-164. - Branka Bogavac (odlomak iz dnevnika) / Jezdimir Radenović: str. 167-168. - Povodom knjige Razgovora Branke Bogavac sa Dadom Đurićem / Jezdimir Radenović: str. 171-172.

929:75 Ђурић Д.(047.53)
COBISS.CG-ID 6019088

1399
ЂУРКОВИЋ, Живко А.
        Сава Пејовић Трећи, командир Опутно-рудинског батаљона / Живко А. Ђурковић. - Никшић : Ж. Ђурковић, 2001 (Никшић : Коле). - 220 стр. : илустр. ; 23 cm

Слика аутора. - Биљешка о писцу: стр. 215. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 216-218.

(Брош.)

355:929 Пејовић С.
COBISS.CG-ID 3521296

1400
ЕРАКОВИЋ, Тадија
        Ђеде, причај ми о Ераковићима : приче и записи по сећању, мом и мојих братственика / Тадија Ераковић ; [стручни консултанти и сарадници Љиљана Булатовић, Радојица Ераковић]. - Нови Сад : Едуца, 2001 (Нови Сад : Будућност). - 121 лист : илустр. ; 18 x 26 cm

Тираж 300. - Биљешке уз текст.

929.52ЕРАКОВИЋ
COBISS.CG-ID 168612103

1401
ЗВИЦЕР, Љубомир С.
        Čaša žuči : (neka svjedočanstva o Zvicerima) / Ljubomir - Ljubo S. Zvicer. - Cetinje : [b. i.], 2001 ([b. m. : b. i.]). - 107 str. : ilustr. ; 24 cm

Autorova slika. - Riječ o piscu: str. 99. - Stotinu najznačajnijih datuma u istoriji Crne Gore: str. 91-96.

(Broš.)

929.52 Звицери
COBISS.CG-ID 4622608

1402
ЗИРОЈЕВИЋ, Жељко
        Noć Apisa / Željko Vidakov Zirojević. - Beograd : Blic Press, 2001 (Niš : Prosveta). - 154 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Vekovi ; knj. 2)

Tiraž 5000. - O piscu: str. [155].

(Broš.)

355:929 Димитријевић Д. А.
94(497.11)"1903/1917"
COBISS.CG-ID 6123280

1403
ЈЕЛИЋ, Миливоје
        Родослов братства Рачића из Слатине код Андријевице и сјећања / Миливоје Јелић ; приредио Добрашин Јелић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Покрет). - 204 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Свједочанства)

Тираж 700. - Биљешка о аутору: стр. 205.

(Брош.)

929.52 Рачићи
821.163.4-94
COBISS.CG-ID 5331216

1404
ЈОВАНОВИЋ, Бранимир
        Тесла - дух, дело, визија / Бранимир Јовановић ; [илустрације Радмила Лудошан и Стјепан Филеки]. - Београд : Freemental, 2001 (Београд : Мрљеш). - 371 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 3000. - Напомене: стр. 371. - Библиографија: стр. 360-362. - Референце: стр. 347-370. - Регистар.

ISBN 86-83719-02-2

929:62 Тесла Н.
COBISS.CG-ID 6387984

1405
JOVIĆEVIĆ, Milan
        Montenegrin State and Dynastic Emblems : coats of arms, flags, national anthem / Milan Jovićević ; [english translation by Ljiljana Šobajić, Tamara Rodwell Jovanović ; photographs Lazar Pejović]. - Cetinje : National Museum of Montenegro, 2001 (Beograd : Publikum). - 153 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Heritage Edition / National Museum of Montenegro, Cetinje ; Book 1)

Tiraž 1500. - Bibliografija uz tekst.

929.6(497.16)
929.9(497.16)
342.228(497.16)
COBISS.CG-ID 6310672

1406
ЈОВИЋЕВИЋ, Милан
        Crnogorski državni i dinastički amblemi : grbovi, zastave, himne / Milan Jovićević ; [fotografije Lazar Pejović ; crteži Aleksandar Saša Ivanović]. - Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2001 (Beograd : Publikum). - 153 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Edicija Nasljeđe / Narodni muzej Crne Gore ; knj. 1)

Tiraž 1500. - Bibliografija uz tekst.

929.6(497.16)
929.9(497.16)
342.228(497.16)
COBISS.CG-ID 6550288

1407
ЈОВОВИЋ, Илија Л.
        Пивско братство Јововићи / Илија Л. Јововић. - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 263 стр. : илустр. ; 24 cm

Слика аутора. - Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 259. - Библиографија: стр. 219-221.

929.52 Јововићи (братство)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 5742864

1408
КОСТИЋ, Васко
        Звијезда свештеног архипелага : контеса Екатерина Превлачка / Васко Костић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Добрица књига, 2001 (Рума : Графампромет). - 129 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Одглас ; књ. 22. Посебно издање ; бр. 6)

Хрпт. ств. насл.: Екатарина Превлачка. - Тираж 500. - Библиографија: стр. 117-126.

(Брош.)

929.732 Сундечић-Властелиновић Е.
949.716"17/18"
COBISS.CG-ID 7365136

1409
КОСТИЋ, Васко
        Судбина задужбине и оставштине контесе Екатерине Превлачке : подлога новијој историографији Превлаке / Васко Костић. - [1. изд.]. - Србиње [тј.] Нови Сад : Добрица књига, 2001 (Нови Сад : Пипери). - 137 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Одглас ; књ. 23) (Посебно издање ; бр. 7)

Библиографија: стр. 129-133.

(Брош.)

929.732-055.2 Сундечић-Властелиновић Е.
347.67
94(497.16)"17/19"
COBISS.CG-ID 6061584

1410
ЛОПИЧИЋ, Јанко К.
        Лопичићи : братство у Цеклину (Црна Гора) : 1450-2001 : прилог историји племена Цеклина / Јанко К. Лопичић. - 3. проширено изд. - Београд : Стручна књига, 2001 (Београд : Стручна књига). - 509 стр., [3] пресавијена листа с геогр. картама : илустр. ; 24 cm + Родослов братства Лопичића од 1450-2001. год ([1] пресавијен лист)

Слика аутора. - Тираж 1000. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-419-0156-6

929.52 Лопичићи
392.35(497.16)
COBISS.CG-ID 4876048

претходна
наредна