претходна
наредна
1231
ШАРАНОВИЋ, Вујадин
        Причали су ми--- / Вујадин Шарановић. - Даниловград : Центар за културу, 2001 (Цетиње : ИВПЕ). - 128 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Центар за културу, Подгорица)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 6099472


821.163.4-4 ЕСЕЈИ


1232
БЕЋКОВИЋ, Матија
        Небош / Матија Бећковић ; [илустрације и карикатуре Југослав Влаховић]. - Београд : НИН, 2001 (Земун : Типографик). - 104 стр. : илустр. ; 17 cm

Тираж 1500.

ISBN 86-7474-007-3 (брош.)


821.163.4-4
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 6285328

1233
ВУЛЕВИЋ, Милош
        Есеји / Милош Вулевић. - Андријевица : Комови ; Беране : Информативни центар ; Подгорица : Покрет, 2001 (Подгорица : Покрет). - 129 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Есеји / Андријевица, Комови)

Тираж 300.

(Брош.)


821.163.4-4
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 5291280

1234
ДУЧИЋ, Јован
        Градови и Химере : путописи / Јован Дучић. - Подгорица : Народна књига, 2001 (Подгорица : Графотекст). - 366 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Џепна књига)

Тираж 500.

(Картон)


821.163.41-4
COBISS.CG-ID 512023787

1235
ДУЧИЋ, Јован
        Моји сапутници : књижевна обличја / Јован Дучић ; [приредио Новица Петковић]. - Београд : Рад ; Подгорица : Октоих ; Требиње : Дучићеве вечери поезије, [2001] (Лазаревац : Елвод-принт). - 253 стр. ; 21 cm. - (Дела Јована Дучића / Рад, Београд ; т. 4)

Празне стр. 82,83,86,87,90,91,94,95. - Напомена приређивача: стр. 247. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-09-00755-3

821.163.4-4
821.163.4.09"18/19"
COBISS.CG-ID 7367440

1236
ДУЧИЋ, Јован
        Стаза поред пута : есеји и чланци / Јован Дучић ; [приредио Новица Петковић]. - Београд : Рад ; Подгорица : Октоих ; Требиње : Дучићеве вечери поезије, [2001] (Лазаревац : Елвод-принт). - 273 стр. ; 21 cm. - (Дела Јована Дучића / Рад, Београд ; т. 5)

Тираж 1000. - Додатак: стр. 101-267. - Напомена приређивача: стр. 269-271. - Библиографија и биљешке уз текст.

ISBN 86-09-00760-X

821.163.4-4
821.163.4.09"17"(046)
COBISS.CG-ID 7378704

1237
МИЉАНОВ, Марко
        Посланице / Марко Миљанов Поповић ; приредили Рајка Биговић-Глушица, Радомир В. Ивановић. - [1. изд.]. - Нови Сад : Orpheus, 2001 ([б.м. : Eurograf). - 375 стр. : илустр. ; 17 cm. - (Библиотека Изворник / Orpheus, Нови Сад)

Слика аутора. - Допринос епистолографији / Радомир В. Ивановић: стр. 9-51. - Предговор / Томо П. Ораовац: стр. 55-65. - Језик посланица Марка Миљанова / Рајка Биговић-Глушица: стр. 311-314. - Напомене приређивача: стр. 317-333. - Био-библиографија / Драгослава Јевремовић: стр. 355-374.

(Брош.)


821.163.4-6
821.163.4.09-6
39(497.16)
949.716
COBISS.CG-ID 7364368

1238
МИШНИЋ, Веселин
        Лице Бога - срце Бога / Веселин Мишнић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 188 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Алфа. Проза 2001)

Тираж 1000. - Песимистички разбор између живота и смрти / Јовица Аћин: стр. 177-181. - Белешка о писцу: стр. 183-184.


821.163.4-4
COBISS.CG-ID 5723152

1239
НИКЧЕВИЋ, Милорад
        Književna približavanja : rasprave, eseji, prikazi / Milorad Nikčević. - Osijek : CKD Montenegro Montenegrina : HCDP Croatica - Montenegrina RH, 2001. - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Studije)

Slika autora. - Bilješka o piscu / Anela Nikčević-Milković: str. 245-250. - Bilješke uz tekst. - Podaci o objavljenim tekstovima: str. 241-244. - Summary. - Registar.

ISBN 953-98061-1-9 (Broš.)

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 6087184

1240
ОРОВИЋ, Рајко
        Оровићи : (есеј умјесто монографије) / Рајко Оровић. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Покрет). - 15 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Насљеђе)

Тираж 300.

(Брош.)

821.163.4-4
929.52 Оровићи
COBISS.CG-ID 5465616

1241
ПАВЛОВИЋ, Срђа
        Iza ogledala : eseji / Srđa Pavlović. - Podgorica : Cid, 2001 (Kraljevo : Slovo). - 238 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

Tiraž 500. - Bilješka o autoru: str. 231.

ISBN 86-495-0158-3

821.163.4-4
COBISS.CG-ID 1769741

1242
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Монолог о поезији / Стеван Раичковић. - Нови Сад : Тиски цвет, 2001 (Нови Сад : LitoStudio). - 79 стр. ; 22 cm

Белешка о писцу: стр. 77.

(Брош.)


821.163.4-4
COBISS.CG-ID 5719824


821.163.4-5 ГОВОРНИШТВО. ГОВОРИ. ПРОПОВИЈЕДИ. ПОСВЕТЕ. ПРЕДАВАЊА


1243
        НАЈЛЕПШЕ беседе српскога језика : од Стефана Немање до Матије Бећковића / [изабрао Данило Јокановић]. - [Библиофилско изд.]. - Подгорица : Граматик, 2001 (Лапово : Колор прес). - 222 стр. ; 12 cm. - (Мала књига. Баштина ; 4)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 221.


821.163.4-5(082)
COBISS.CG-ID 178167047

1244
ШТУРАНОВИЋ, Радован Миладинов
        Посмртне бесједе : (laudacio funebris - ријечи опроштаја) / Радован Миладинов Штурановић. - Београд : Р. М. Штурановић, 2001 (Нови Београд : Горапрес). - 78 стр. : слика аутора ; 21 cm

Хрпт ств. насл.: Ријечи опроштаја. - Тираж 300. - О ријечима опроштаја, односно о посмртним бесједама / Радомир М. Велимировић ... [и др.]: стр. 8-9. - О трећој књизи ријечи опроштаја / Миодраг Мркић: стр. 69-74. - Биљешка о писцу: стр. 75. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


821.163.4-5
821.163.4.09-5
COBISS.CG-ID 5727248


821.163.4-6 ПРЕПИСКА. КОРЕСПОНДЕНЦИЈА. ПИСМА


1245
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Nepristojn@ pism@ mušk@rcima / Isidora Bjelica. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 114 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. [113]-114.

821.163.4-6
COBISS.CG-ID 512006549

1246
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар I
        Посланице / Петар Први Петровић Његош. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 206 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Едиција Вјечна зубља)

Тираж 1000. - Мисли, етика и поетика Петра Првог / Чедо Вуковић: стр. 9-22. - Биографија: стр. 195-199.

ISBN 86-305-0363-7

821.163.4-6
39(497.16)
94(497.16)
COBISS.CG-ID 3544080

1247
ЦРНОГОРЧЕВИЋ, Младен
        Писма / Младен Црногорчевић ; приредио Горан Комар. - Херцег-Нови : Завичајни музеј ; Превлака : Манастир св. Архангела Михаила, 2001 (Игало : Биро конто). - 146 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања / Завичајни музеј Херцег-Нови)

Тираж 500. - Предговор / Горан Комар:стр.5-10.

(Брош.)


821.163.4-6
COBISS.CG-ID 3482896


821.163.4-7 САТИРЕ. ХУМОРЕСКЕ


1248
БУЈИШИЋ, Витомир
        Краљевић Марко по трећи пут међу Србима : посвећено свим прогнаним, несталим и угроженим Србима на Косову и Метохији од доласка снага Уједињених нација / Витомир Бујишић. - Београд [тј.] Шабац : Удружење грађана "Спорт у Подрињу", 2001 (Шабац : "Драган Срнић"). - 96 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 400. - Објашњење речи и појмова: стр. 90-92. - Белешка о аутору: стр. 95. - Биљешке уз текст. - Библиографија: стр. 92.

(Брош.)


821.163.4-7
COBISS.CG-ID 7320080

1249
ЂОНОВИЋ, Павле
        Драче : козерије / Павле Ђоновић. - Цетиње : Издавачки центар "Цетиње" : Графос, 2001 (Нови Сад : Принт). - 334 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1000. - Предговор / Крсто Мијановић: стр. 5-6. - Биљешка о П. Ђоновићу: стр. 335.


821.163.4-7
COBISS.CG-ID 4830992


821.163.4-82 ПОЛИГРАФИЈЕ. АНТОЛОГИЈЕ


1250
ВУКАНОВИЋ, Слободан
        Devet ajkula u Montenegro-gradu : priče, igrokazi, pjesme za djecu i mlade / Slobodan Vukanović ; [ilustracije Askanije Popović ... et al.]. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 2001 (Podgorica : Print). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Rano proljeće)

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-821
COBISS.CG-ID 3549712

1251
        ЗВЈЕЗДАРНИЦА : избор из књижевног насљеђа бивших ученика и наставника Пљеваљске гимназије / приредио Исак Калпачина. - Пљевља : Гимназија "Танасије Пејатовић", 2001 (Београд : Панграф). - 150 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Уз овај избор / Исак Калпачина: стр. 145-147. - Биљешке о писцима: стр. 148-150.

ISBN 86-902043-3-4

821.163.4-822
COBISS.CG-ID 3601424

1252
        ИСКРИЦЕ : зборник летерарних и ликовних радова ученика основне школе "Петар Петровић Његош" / [уредник Славица Величковић]. - Врбас : Основна школа "Петар Петровић Његош", 2001 (Врбас : Звезда). - 95 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 400.

(Брош.)


821.163.4-821-053.2(082)
COBISS.CG-ID 6162704

1253
        ОНИ Тако пишу, одговарају, цртају / [литерарни и ликовни радови ученика Основне школе "Његош" Спуж]. - Спуж : Основна школа "Његош", 2001 (Подгорица : Побједа). - 39 стр., [5] стр. с таблама : цртежи ; 21 cm

Тираж 300.

(Брош.)


821.163.4-822-053.2
75(497.16)
COBISS.CG-ID 3866384

1254
ПЕТРОВИЋ Његош, Петар II
        Проза ; Изабрана писма ; Из биљежнице ; Преводи / Петар II Петровић Његош ; [приредио Гојко Божовић. - Подгорица : Октоих ; Цетиње : Светигора, 2001 (Београд : "Слободан Јовић"). - 309 стр., [1] лист са сликом аутора у боји : илустр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела Петра II Петровића Његоша : у седам књига ; књ. 7)

"Издање поводом сто педесете годишњице Његошеве смрти" ---> прелим. стр. - Тираж 10000. - О овом издању: стр. 303-305. - Поговор / митрополит Амфилохије: стр. 307-[310]. - Регистар.

ISBN 86-7659-255-1

821.163.4-821
821.163.4.09
COBISS.CG-ID 7404560

1255
РАДОВИЋ, Видак
        Vratio se Vidak / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; No 1)

Tiraž 300.

(Broš.)

821.163.4-821
COBISS.CG-ID 6084624

1256
РАДОВИЋ, Видак
        Ena / Vidak Radović. - [1. izd.]. - Novi Sad : SACEN, Centar Pec, 2001 (Novi Sad : Talija). - 47 str. ; 21 cm. - (Edicija Reči leptira ; No 7)

Tiraž 300.

(broš.)

821.163.4-821
COBISS.CG-ID 6084880

1257
        ЦЕТИЊУ с љубављу : [прилози младих литерата основних школа: Црногорског приморја, Подгорице, Никшића, Берана, Андријевице, Рожаја и Цетиња] / [уредници Павле Ђоновић ... и др.]. - Цетиње : Друштво пријатеља и поштовалаца Цетиња, 2001 (Цетиње : Обод). - 125 стр. : илустр. ; 20 cm

(Брош.)


821.163.4-822-93
COBISS.CG-ID 3869456


821.163.4-83 РАСПРАВЕ О РАЗЛИЧИТИМ ТЕМАМА


1258
ДЕДИЋ, Јован
        Отпор бесчашћу или Одговор на оптужбе и увреде "књижевника и патриоте" МП који није могао поднијети јавно мишљење и оцјене двојице Брскућана о свом књишком каламбуру под насловом "Мој Брскут" / Јован Љољо Дедић, Чедо Маровић ; [карикатуре Предраг Кораксић-Corax ; фотографије Чедо Маровић]. - Подгорица : аутори, 2001 (Цетиње : Обод). - 137 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Полемике)

Тираж 300.

(Брош.)


821.163.4-83
COBISS.CG-ID 3454736


821.163.4-84 ИЗРЕКЕ. АФОРИЗМИ. ПОСЛОВИЦЕ


1259
ДАЦИЋ, Раде
        На разређеном ваздуху : (рефлексије III) / Раде Дацић. - Београд : Самот, 2001 (Београд : аутор). - 172 стр. ; 20 cm

Тираж 30.
(Брош.)
ISBN 86-902557-6-1

821.163.4-84
821.163.4-36
COBISS.CG-ID 6142224

1260
ЈОВИЋЕВИЋ Јов, Владимир
        Афористичар / Владимир Јовићевић Јов ; [илустрације Југослав Влаховић]. - Београд : Рад, 2001 (Београд : Спринт). - 75 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Сатирикон)

Слика аутора. - Тираж 500. - Белешка о афористичару: стр. 75.

ISBN 86-09-00763-4 (Брош.)


821.163.4-84
COBISS.CG-ID 5694480

претходна
наредна