претходна
наредна
1201
МАРКОВИЋ, Богислав
        Грех / Богислав Марковић. - Пљевља : Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност, 2001 (Ужице : Графичар). - 97 стр. ; 21 cm : слика аутора. - (Библиотека Мостови / Међурепубличка заједница за култирно-просвјетну дјелатност, Пљевља)

Тираж 400. - О Б. Марковићу: стр. 97.

ISBN 86-7261-286-8 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4248592

1202
МАРОЈЕВИЋ, Игор
        Tragači / Igor Marojević. - Beograd : Stubovi kulture, 2001 (Sopot : Art print). - 129 str. : slika autora ; 17 cm. - (Biblioteka Minut ; knj. 70)

Tiraž 1 000. - Beleška o autoru: str. 127.

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 90923532

1203
        МАЧ и перо : Марко Миљанов и његово доба / сабрао, саставио и приредио Бане Новаков Ивановић. - Подгорица : Књижевни клуб "Марко Миљанов", 2001-. - Књ. <1-> : илустр. ; 24 cm

Досадашњи садржај:
Књ. 1 : [мач слободе и правде]. - 2001 (Земун : АШ - дело). - 345 стр. - Тираж 1000. - Предговор / Бане Новаков Ивановић: стр. 7-10.

821.163.4-32
821.163.4-36
821.163.4:929 Миљанов М.
COBISS.CG-ID 14287376

1204
МИКЕТИЋ, Миличко
        Други живот : приче / Миличко Микетић. - Подгорица : Секција писаца-радника Црне Горе, 2001 (Цетиње : Обод). - 211 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Даљине / Сеција писаца-радника Црне Горе, Подгорица)

Тираж 500. - Приче пуне светлости / Милутин Недељковић: стр. 205-209.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3515408

1205
МИНИЋ, Вук
        Рудо поље / Вук Минић ; избор Рајко Церовић. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 191 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Избор / Обод, Цетиње)

Тираж 500. - Сјај кратке прозне форме / Рајко Церовић: стр. 7-13.

ISBN 86-305-0376-9

821.163.4-32
821.163.4.09-32
COBISS.CG-ID 3559440

1206
ОГЊЕНОВИЋ, Вида
        Најлепше приповетке Виде Огњеновић / избор и предговор Милисав Савић. - Београд : Просвета, 2001 (Бор : Бакар). - 160 стр. ; 21 cm

Тираж 1000. - Дест напомена за читање приповедака Виде Огњеновић: стр. 5-8. - Садржај: Отровно млеко маслачка ; Пауница ; Носталгија ; Двобој ; Велики жути лептир ; Змијска љубав.

ISBN 86-07-01277-0

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5716240

1207
ПАВИЋЕВИЋ, Владислав
        Доживљаји печалбара Крла / Владислав Павићевић. - Подгорица : Културно просвјетна заједница : Секција писаца радника Црне Горе, 2001 (Подгорица : HKS SPEKTAR). - 104 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотеке Даљине)

Ауторова слика и биљешка о њему: стр. [105]. - Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3867408

1208
ПЕКИЋ, Борислав
        Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana ; Odbrana i poslednji dani / Borislav Pekić. - Novi Sad : Solaris, 2001 (Beograd : Alnari print). - 194 str. : slika autora ; 21 cm. - (Izabrana dela Borislava Pekića ; knj. 2.)

Nasl. drugog djela na kor. i u kolofonu. - Tiraž 1000.

ISBN 86-7560-002-X

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 1767693

1209
ПЕРИЋ Војводић, Даница
        Гране моје ђулабије / Даница Перић-Војводић. - Бијело Поље : Пегаз, 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 119 стр. ; 21 cm

Тираж 400.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3860240

1210
ПУПОВИЋ, Сенадин
        Tijesne obale / Senadin Pupović. - Priboj : Dom kulture "Pivo Karamatijević", 2001 (Užice : Grafičar). - 77 str. ; 21 cm. - (Edicija Limes)

Slika autora. - Tiraž 500. - Bilješka o piscu: str. 75

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5738256

1211
РАДОВИЋ, Љубомир
        Истините приче / Љ.[Љубомир] Радовић. - Подгорица : В. Радовић, 2001 (Подгорица : HKS Spektar). - 150 стр. : слика аутора ; 21 cm

На насл. стр.: Сви су догађаји истинити, многа су имена измишљена. - Тираж 500. - Биљешка о Љ. Радовићу: стр. 149-150.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 4331024

1212
РАДОЊИЋ, Светозар
        Младожења од камена : приповетке / Светозар Радоњић Рас ; [цртежи Драгољуб Ивановић]. - Београд : Нолит, 2001 (Бор : Бакар). - 223 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Животок : српски приповедачи данас ; књ. 4)

Слика аутора. - Белешка о писцу: стр. 222-223.

ISBN 86-19-02214-8 (брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5706512

1213
РАДУЛОВИЋ, Драган
        Petrifikacija / Dragan Radulović. - Budva : Knjižara Logos, 2001 (Podgorica : Veleum). - 127 str. ; 21 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3393552

1214
РАДУСИНОВИЋ, Весна
        Muškarci su kao čokolada / Vesna Radusinović. - 10. izd. - Niš : Zograf, 2001 (Niš : Punta). - 275 cm ; 21 cm. - (Biblioteka Riznica)

Tiraž 1 000.

ISBN 86-7578-010-9

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 95502092

1215
РАИЧЕВИЋ, Кирило
        Умотворине у анегдоти и стиху / Кирила Ракочевића - Подострошког ; [предговор Вукале Ђерковић, Чедомир Богићевић]. - Подгорица : Рото Слог, 2001 (Подгорица : Рото Слог). - 73 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 1000. - Свештеномонах наших гора: стр. 5-12. - Биљешка о К. Раичевићу: стр. [74]. - Ријеч на крају / Милија Булатовић: стр. 71-73.

(Брош.)


821.163.4-36
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 3400976

1216
РАКОЧЕВИЋ, Марко
        Морачанке и друге приче / Марко Ракочевић ; [приредио Слободан Калезић]. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : Покрет). - 340 стр. ; 21 cm. - (Сабрана дјела Марка Ж. Ракочевића ; књ. 1)

Тираж 500. - Напомена приређивача: стр. 336-340.

ISBN 86-305-0352-1 (брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 168347399

1217
СТАРЧЕВИЋ, Вјера
        Odjeci vremena / Vjera Starčević. - Herceg Novi [t.j.] Igalo : autor, 2001 (Igalo : Biro Konto). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-32
821.163.4-1
COBISS.CG-ID 4740880

1218
ЋУПИЋ, Миодраг
        С оне стране сна / Миодраг Ћупић. - Ријека Црнојевића : Ободско слово, 2001 (Ужице : Рујно). - 173 стр. : слика аутора ; 21 cm. - (Библиотека Фокус / Ободско слово, Ријека Црнојевића)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 512028135

1219
ЧЕЛЕБИЋ, Гојко
        Valovi Atlantika : krimi-priče iz Boke Kotorske i Buenos Ajresa / Gojko Čelebić. - Novi Sad : Prometej, 2001 (Novi Sad : Prometej). - 165 str. ; 20 cm

Bilješke uz tekst. - Bilješka o piscu: str. 163-164.

ISBN 86-7639-609-4 (broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 173891847

1220
ШЋЕПАНОВИЋ, Бранимир
        Најлепше новеле Бранимира Шћепановића / избор и предговор Зоран Глушчевић. - Београд : Просвета, 2001 (Лазаревац : Елвод-принт). - 141 стр. ; 21 cm. - (Нај)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 1 000. - Нагон за истином : искушења и катарза: стр. 5-9.

ISBN 86-07-01277-0

821.163.41-32
COBISS.CG-ID 187082759


821.163.4-34 ЛЕГЕНДЕ. БАЈКЕ. БАСНЕ


1221
КРШЕНКОВИЋ-Брковић, Драгана
        Тајна плавог кристала / Драгана Кршенковић Брковић ; [предговор Александар Милосављевић]. - [2. изд.]. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2000 [тј.2001] (Подгорица : Побједа). - 120, 36 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Сцена / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Слика аутора. - Тираж 500. - Бајка као драмска инспирација и основа / Ново Вуковић: стр.110-113. - У трагању за бајком или Обнова целовите слике света / Александар Милосављевић: стр. 114-120. - Биографија: стр.[123]. - Поједини листови погрешно увезани.


821.163.4-343.4
COBISS.CG-ID 3496976

1222
РАИЧКОВИЋ, Стеван
        Мале бајке / Стеван Раичковић ; [цртежи Мира Мареш]. - Београд : Нолит ; Рума : Српска књига, 2001 (Рума : Графампромет). - 87 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Љубичаста библиотека Моја књига. Савремена српска књижевност за децу)

Слика аутора. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 87.

ISBN 86-19-02218-0 (Брош.)


821.163.4-343.4
COBISS.CG-ID 6101008

1223
ШАУЛИЋ, Драгослава
        Сребрне бајке / Драгослава Шаулић ; [илустратор Јелена Враговић Цветковић]. - Београд : Дивит, 2001 (Београд : Дивит). - 75 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500.

ISBN 86-81883-73-9 (Брош.)


821.163.4-343.2
COBISS.CG-ID 7422224


821.163.4-36 КРАТКЕ ПРИЧЕ. АНЕГДОТЕ. ШАЛЕ


1224
БАЋОВИЋ, Чедомир
        Петровићи-Његоши у причи и анегдоти / [приредио]Чедомир Баћовић. - 2. допуњено издање. - Никшић : аутор, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 772 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Умјесто предговора/Чедомир Баћовић:стр.5-6


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 512141027

1225
ВУГДЕЛИЋ, Драган М.
        Још не заобилазим : (приче из кафане) / Драган М. Вугделић ; [фотографије Миро Дедић, Мило Милетић, Мики Ивановић ; афоризми уз наслове поглавља Владислав Влаховић]. - Андријевица : Комови, 2001 (Подгорица : Покрет). - 196 стр. : илустр., фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Сазвежђе / Комови, Андријевица)

"Књ. 2" --> импресум. - "Ова књига анегдота је наставак прве објављене под насловом 'А ти заобиђи' " --> стр. 194. - Тираж 500. - Стр. 192-193: Циц-миц - виц по виц / Влатко Ивановић. - Биографија: стр. 194


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 512048615

1226
        ГУСЛЕ и гуслари / [приредио] Чедо Баћовић. - Цетиње : аутор, 2001 (Цетиње : Обод). - 116 стр. ; 20 cm

Тираж 1000. - Биљешка о аутору: стр. 114. - Библиографија: стр. 107-113.

(Брош.)


821.163.4-36:398
COBISS.CG-ID 4106768

1227
МИЉАНОВ, Марко
        Примјери чојства и јунаштва = Examples of Manliness and Heroism / Марко Миљанов ; [приређивачи Крсто Миловановић, Бранко Поповић = editors Krsto Milovanović, Branko Popović ; илустрације Момо Капор = illustrations Momo Kapor ; превод Драган Пурешић = translation Dragan Purešić]. - Јубиларно изд. = Jubilee ed. - Београд : Народно дело, 2001 (Крагујевац : "Никола Николић"). - 166 стр. : илустр. ; 34 cm

Текст на срп. и енгл. језику. - Тираж 2000. - Живот и дело Марка Миљанова ; Life and Work of Marko Miljanov: str. 155-164. - Одабрана литература о Марку Миљанову ; Selected Literature on Marko Miljanov: str. 165-166.

ISBN 86-7527-016-X

821.163.4-36
82:929 Миљанов М.
821.163.4.09-36
COBISS.CG-ID 6383376

1228
        ОВАКО је зборио Шуто Роганов / [приредио] Чедо Баћовић. - Цетиње [тј.] Никшић : аутор, 2001 (Цетиње : Обод). - 75 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Биљешка о аутору: стр. 72. - Библиографија: стр. 65-71.

(Брош.)


821.163.4-36:398
COBISS.CG-ID 4247312

1229
ПЕРИШИЋ, Радомир
        Бјелопољске искре духа / Радомир Перишић. - Бијело Поље : Пегаз, 2001 (Бијело Поље : Пегаз). - 136 стр. ; 20 cm

Тираж 800.


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 6129936

1230
ЦЕКОВИЋ, Миодраг
        Заграђски мотиви / Миодраг Цековић ; [цртежи Дарко Николић ; фотографије Јован Јотовић]. - Зајечар : Културно-просветна заједница општине, 2001 (Зајечар : Каирос). - 72 стр. : илустр. ; 21 cm

Слика аутора. - Тираж 500. - Н граници између новеле и бајке / Станко Митић: стр. 63-66. - Белешка о аутору: стр. 69.

(Брош.)


821.163.4-36
COBISS.CG-ID 8718608

претходна
наредна