претходна
наредна
1171
СТАНИШИЋ, Слободан
        Цвонки : роман за децу / Слободан Станишић. - Нова Пазова : Бонарт, 2001 (Нова Пазова : Бонарт). - 86 стр. : илустр. ; 18 cm

Тираж 1000.

ISBN 86-503-0048-0

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5697552

1172
СТОЈАНОВИЋ, Вукале
        Пут у амбис / Вукале Стојановић. - Зрењанин : Књижевна заједница, 2001 (Зрењанин : Агава). - 214 стр. ; 20 cm. - (Едиција Роман ; књ. 2)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6089232

1173
СТОЈАНОВИЋ, Вукале
        Сумња / Вукале Стојановић. - Зрењанин : Књижевна заједница, 2001 (Зрењанин : Агава). - 221 стр. ; 20 cm. - (Едиција Роман ; књ. 1)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 6088720

1174
ТАДИЋ, Милош
        Сјенка ватре / Милош Тадић. - Андријевица : Комови, 2001. - Књ. <1-> ; 21 cm. - (Библиотека Проза / Комови, Андријевица)

Досадашњи садржај:
Књ. 1 . - 2001 (Чачак : "Бајић") . - 206 стр. - Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 3976464

1175
ТАСИЋ, Милутин
        Прича о Стефану Немањи / Милутин Тасић. - [1. изд.]. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001 (Краљево : Слово). - 112 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Завод за уџбенике и наставна средства, Београд)

Тираж 500. - Речник мање познатих речи: стр. 109-112.


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 5731856

1176
ТОМАНОВИЋ-Пономарев, Љиљана
        Sestra moja Erika / Ljiljana Tomanović Ponomarev. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 242 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Kor. stv. nasl.: Moja sestra Erika. - Tiraž 1000.

ISBN 86-7659-238-1 (Broš.)

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4050960

1177
ХОЏИЋ, Зувдија
        Davidova zvijezda / Zuvdija Hodžić. - 3. izd. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 278 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka AGORA ; knj. 1)

1. izd. 1993. - Autorova slika. - Tiraž 1000. - Umnoženo ogledalo / Rajko Cerović: str. 7-13. - Bilješka o Z. Hodžiću: str. 278. - Rječnik: str. 261-274.

821.163.4-31
COBISS.CG-ID 4273168

1178
ЦИЦОВИЋ, Обрен В.
        Трновит пут Црног Пантера : роман / Обрен В. Цицовић. - Београд : Књижевно издавачка задруга Центар, 2001 (Београд : Књижевно издавачка задруга Центар). - 82 стр. ; 20 cm

На насл. стр.: Писац је написао овај роман на основу записа које је водио са јунаком Видаком М. Драшковићем (на слици). - Тираж 1000. - Белешка о аутору: стр. 79-82.

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 7902480

1179
ШОБИЋ, Милан
        Биљег Букана Злојутра : роман / Милан - Мишо Шобић. - Никшић : Монтеграф, 2001 (Никшић : Монтеграф). - 156 стр. : слика аутора ; 20 cm

Тираж 500. - Биљег : (о књизи Милана Шобића) / Миро Вуксановић: стр. 153-154. - Биљешка о писцу: стр. [157].

(Брош.)


821.163.4-31
COBISS.CG-ID 167739655


821.163.4-32 ПРИПОВИЈЕТКЕ


1180
        АНТОЛОГИЈА кратке приче у Црној Гори 20 вијека / [приредио] Милутин Недељковић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 2001 (Подгорица : ХКС Спектар). - 318 стр. ; 21 cm. - (Библуиотека Свједочанства / Културно-просвјетна заједница, Подгорица)

Тираж 500.


821.163.4-32(082.2)
COBISS.CG-ID 1913869

1181
БАБИЋ, Ненад
        Калуђерица / Ненад Бабић. - Подгорица : Октоих, 2001 (Ужице : "Лапчевић"). - 189 стр. : слика аутора ; 20 cm. - (Савремена проза / Октоих, Подгорица)

Тираж 1000. - Биографија: стр. 188. - Ријечник: стр. 184-187.

ISBN 86-7659-242-X (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6259472

1182
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Apostoli urbanog Beograda / Isidora Bjelica. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 169 str. ; 20 cm

Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. [171-172].

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7326224

1183
БЈЕЛИЦА, Исидора
        Ženske priče / Isidora Bjelica. - Beograd : Čigoja štampa, 2001 (Beograd : Čigoja štampa). - 142 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

(broš.)

821.163.41-32
COBISS.CG-ID 173711623

1184
БОЖОВИЋ, Благоје
        Колашински кнежеви / Благоје Божовић, Григорије Божовић ; приредио Драгиша Бојовић. - Зубин Поток : Стари Колашин ; Исток : Дом културе "Свети Сава", 2001 (Ниш : Пунта). - 67 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Предговор / Д.[Драгиша] Б.[Бојовић]: стр. 5-6.

ISBN 86-83119-04-1 (Брош.)


821.163.4-32
949.716
COBISS.CG-ID 4039184

1185
БОШКОВИЋ, Јован
        Повратак анђела : кратке приче и монодрама / Јован Бошковић. - Београд : ИДЕА, 2001 (Београд : Војна штампарија). - 119 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - На размеђи времена / Жарко Ђуровић, Велизар Бошковић: стр. 3-5. - Биљешке уз текст.

(Брош.)


821.163.4-32
821.163.4-27
COBISS.CG-ID 7377680

1186
БОШКОВИЋ, Љубомир
        Марина пећина : (постхумно издање) / Љубомир Р. Бошковић. - Никшић : Монтеграф, 2001 (Никшић : Монтеграф). - 141 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Обелиск)

Тираж 500.


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 512144355

1187
БРКОВИЋ, Јеврем
        Priče o kostrikovačkom narodu / Jevrem Brković. - 2. izd. - Podgorica : DUKS, 2001 (Cetinje : Cicero). - 255 str. : [1] list sa slikom autora ; 22 cm. - (Biblioteka Sintagma ; knj. 9)

Tiraž 1000. - Bilješka o piscu / Ml.[Mladen] L.[Lompar]: str. 247-252.

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 1854221

1188
ВЕШОВИЋ, Мила
        Ishodišta imena / Mila Vešović. - Podgorica : Oktoih, 2001 (Užice : "Lapčević"). - 118 str. ; 17 cm. - (Savremena proza / Oktoih, Podgorica)

Tiraž 500.

ISBN 86-7659-233-0 (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 6207760

1189
ДАВИД, Филип
        Najlepše priče Filipa Davida / izbor i predgovor Božo Koprivica. - Beograd : Prosveta, 2001 (Beograd : Vojna štamparija). - 241 str. ; 20 cm

Tiraž 1500. - Predgovor: Bolje smrt, nego strah, ili vesela jeza Davidova: str. 5-11.

ISBN 86-07-01295-0 ! (Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7297808

1190
ЂАЧИЋ, Ковиљка
        Љубавне приче са асфалта / Ковиљка Ђачић. - Нови Сад : Бистрица, 2001 (Нови Сад : МБМ плас). - 80 стр. : слика аутора ; 24 cm. - (Едиција Савремена проза)

Биљешка о К. Ђачић: стр. [81].

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5752080

1191
ЂУРИШИЋ, Ненад
        Белодримци / Ненад Ђуришић. - Краљево : Слово, 2001 (Краљево : Слово). - 273 стр. ; 21 cm. - (Зустављени рукописи ; књ. 4)

Тираж 500.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5734928

1192
ЗЛАТИЧАНИН, Златко В.
        Риболов у причама из Подгорице / Златко В. Златичанин. - [Изд. 1]. - Пожега : Жиравац, 2001 (Пожега : Жиравац). - 227 стр. : илустр. ; 21 cm

Ово је први дио књиге чији сљедећи дио излази под гл. ств. насл.: Риболов у причама из Подгорице. - Тираж 500. - Слово о аутору / Драгослав Милачић: стр. 5-6.

(Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3577360

1193
ЈАНИЧИЋ, Светозар Б.
        Fukarski nakot / Svetozar B. Janičić. - Cetinje : [s. n.], 2001 ([s. n. : s. l.]). - 155 str. : slika autora ; 21 cm

Tiraž 500.

(Broš.)

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 7318032

1194
ЈОВЕТИЋ, Растко
        Четерес чуда : приче из Цне Горе / Растко Јоветић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Алфа). - 208 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Проза 2001.)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 205.

ISBN 86-331-0325-7 (Брош.)


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 5698832

1195
КАПОР, Момо
        [Sto jedanaest]
        111 priča / Momo Kapor. - Podgorica : New Public, 2001 (Šabac : "Lapčević"). - 386 str. ; 20 cm

Beleška o autoru: str. 381-382. - Na zadnjem kor. listu slika autora i bilješka o djelu.

ISBN 86-7470-005-5

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 29545999

1196
КОВАЧ, Мирко
        Najlepše pripovetke Mirka Kovača / izbor i predgovor Vesna Janković. - Beograd : Prosveta, 2001 (Subotica : Birografika). - 274 str. ; 21 cm

Autorova slika na koricama. - Tiraž 1000. - Sara za Kiša: str. 7-12.

ISBN 86-07-01288-6

821.163.4-32
COBISS.CG-ID 181718535

1197
ЛАКИЋЕВИЋ, Ериета
        Бреме / Ериета Лакићевић. - Подгорица : Галерија Мост, 2001 ([б.м. : б.и.]). - 111 стр. : слика аутора ; 20 cm

Биљешка о Е. Лакићевић: стр. [ 112].


821.163.4-32
COBISS.CG-ID 3991312

1198
ЉУБИША, Стефан Митров
        Кањош Мацедоновић : и друге приповетке / Стефан Митров Љубиша ; приредио Марко Недић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2001 (Београд : Графипроф). - 83 стр. ; 17 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге)

Тираж 1000. - Приповетке Стефана Митрова Љубише / Марко Недић: стр. 77-82. - Речник мање познатих речи. - Садржи и: Продаја патријаре Бркића ; Крађа и прекрађа звона ; Горде, или како Црногорка љуби.

ISBN 86-379-0756-3 (брош.)


821.163.4-32
821.163.4.09-32
COBISS.CG-ID 6147344

1199
ЉУБИША, Стефан Митров
        Приповијести црногорске и приморске / Стефан Митров Љубиша. - Цетиње : Обод, 2001 (Подгорица : 3М Макарије). - 241 стр. : ауторова слика ; 23 cm. - (Едиција Вјечна зубља)

Тираж 1000. - Приповијести црногорске и приморске Стефана Митрова Љубише / Ново Вуковић: стр. 9-27. - Рјечник мање познатих ријечи и израза: стр. 225-229. - Био-библиографија Стефана Митрова Љубише: стр. 231-239.

ISBN 86-305-0364-5

821.163.4-32
821.163.4.09-32
012 Љубиша С. М.
016:929 Љубиша С. М.
COBISS.CG-ID 3543568

1200
        MALA knjiga velikih ljubavi : najlepše ljubavne priče / priredio i izabrao Danilo Jokanović. - Beograd : Libretto, 2001 (Beograd : Fleš). - 243 str. ; 21 cm

Tiraž 1000.

821.163.4-32(082)
82-32(082)
COBISS.CG-ID 4269328

претходна
наредна